Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE: Continuarea lucrărilor de modernizare pe 10 străzi din comuna Cricău. Contractul inițial, reziliat. Ce spune constructorul

Publicat

Primăria Cricău a lansat recent o licitație pentru continuarea unor lucrări de modernizare și refacere a lucrărilor considerate neconforme, efectuate pe 10 străzi din comună, în lungime totală de 7,5 kilometri.

După rezilierea vechiului contract, semnat în 2018, pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate mai multe procese civile, fiind în prezent și o cercetare penală în curs.

Primăria Cricău a lansat joi, 8 decembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru modernizarea infrastructurii rutiere în comună, respectiv refacerea lucrărilor neconforme și rest de execuție conform recomandărilor expertizei tehnice.

Valoarea totală estimată a investiției este de 9.184.848,32 de lei, fără TVA. 

Potrivit documentației, investiția a fost demarată în anul 2018, când în urma unei proceduri de achiziție, Primăria Cricău a încheiat un contract de lucrări cu SC Domica SRL în calitate de executant. Lucrările de execuție autorizate în anul 2018 au fost executate parțial, însă acesta au fost sistate din execuție, datorită unor probleme cu executantul, care nu a respectat soluțiile din proiectul tehnic de execuție.

„Întrucât executantul nu a dat curs solicitărilor beneficiarului de a respecta soluțiile din proiectul tehnic și de a remedia lucrările realizate neconform față de proiectul tehnic, în anul 2021 contractul de lucrări a fost întrerupt”, se precizează în documentație.

În vederea finalizării obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba”, beneficiarul – Primăria Cricău a dispus, în anul 2021, realizarea unei expertize tehnice prin care s-a constatat stadiul lucrărilor executate, în ce stadiu au fost oprite din execuție, lucrările rămase de executat și lucrările ce au fost realizate neconform față de proiectul tehnic de execuție care a stat la bază.

Lungimea totală a traseului amenajat este de 7.500 m. Lățimea părții carosabile este de 3,5 – 5,50 m, lățimea acostamentelor este de 2 x 0,50 m iar lățimea platformei de 4,50 – 6,50 m.

Au fost proiectate 15 platforme de încrucisare. Șanțurile, rigolele, podețele și accesele la proprietăți în stare bună se vor păstra. Șanțurile, accesele la proprietăți și podețele executate necorespunzător se vor demola și se vor reface.

Se vor realiza șanțuri trapezoidale cu secțiunea neprotejată, șanțuri trapezoidale cu secțiunea protejată cu beton C30/37 cu fundul de 30 de cm, rigole pereate cu beton C30/37, rigole carosabile și scafe prefabricate.

Se vor executa podețe tubulare din tub corugat cu diametre între 315 – 1.000 mm și lungimi cuprinse între 6 – 16 m.

Se vor realiza ziduri din beton armat, astfel:

 • strada 1 – zid de sprijin tip L cu înălțimea de 2 m și lungimea de 32 m;
 • strada 7 – zid de sprijin tip L cu înălțimea de 3 m și lungimea de 10 m.

Se va monta parapet de siguranță pe următoarele străzi:

 • strada 7 – parapet de siguranță tip N2 : 690 m, tip H1 – 55 m;
 • strada 7A – parapet de siguranță tip N2 – 180 m,
 • strada 8 – parapet de siguranță tip N2 – 915 m.

UPDATE: Ce spun reprezentanții constructorului SC Domica SRL, din Alba Iulia

„Între Domica SRL, în calitate de executant și Comuna Cricău, în calitate de achizitor, a fost încheiat, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Contractul de lucrări nr. 3108 din data de 11.09.2018, având ca obiect executarea de către subscrisa a lucrărilor de „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba”.

Deși subscrisa am executat obligațiile contractuale asumate în conformitate cu proiectul tehnic și dispozițiile de șantier ulterioare, respectând întocmai cerințele caietului de sarcini, întrucât, de-a lungul timpului au intervenit o serie de factori externi care au afectat lucrările executate și/sau au amânat finalizarea acestora, prin HCL Cricău nr. 82/25.11.2021 s-a aprobat, fără ca executantul să fi fost invitat si întrebat în acest sens, contractarea unei expertize tehnice și ridicare Topo de detaliu pentru obiectivul „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba”, în vederea stabilirii stadiului execuției lucrărilor, precum și a celor necesar a fi refăcute.

În urma efectuării acestei expertize tehnice a fost întocmit Raportul de expertiză tehnică nr. 1484/31.03.2022, ale cărui concluzii au fost însușite de Comuna Cricău prin HCL nr. 23/06.04.2022, de aici începând problemele, prin adoptarea unor Hotărâri de Consiliu Local în afara legalității, Hotărâri care sunt atacate de către subscrisa conform legii.

Toate Hotărârile Consiliului Local al Comunei Cricău adoptate cu privire la lucrarea publicată în anunțul de licitație s-au datorat faptului că membrii Consiliului Local nu au luat deciziile în completă cunoștință de cauză (același lucru s-a înâmplat și cu expertul tehnic). Apropo executantul nu a fost plătit pentru lucrările executate, am promovat o serie de acțiuni în justiție pentru anularea Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Cricău, care în prezent nu sunt soluționate definitiv de către instanța de judecată.

Pentru recuperarea creanțelor datorate de către Comuna Cricău, am invitat Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cricău prin primarul actual Todericiu Aurel – Florin la o conciliere amiabilă care nu a condus la niciun rezultat.

Prin notificarea din data de 28 septembrie 2022 transmisă prin intermediul unui cabinet de avocatură am notificat Comuna Cricău prin Primarul Todericiu Aurel Florin„să nu efectueze nici o lucrare pe străzile din comuna Cricău, jud. Alba până la recepția tuturor lucrărilor executate de către Domica SRL în perioada 2018 – 2021, pentru care s-a încheiat contractul de lucrări nr. 3108/11.09.2018 și a actelor adiționale subsecvente”. Nerespectarea acestei notificări și atribuirea unui contract altui executant care va intervenii peste lucrările nerecepționate constituie săvârșirea infracțiunii de distrugere.

În ce privesc susținerile Comunei Cricău, în calitate de beneficiar al lucrărilor la infrastructură rutieră, că subscrisa, SC Domica SRL, nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în mod conform, este important de știut că această informație nu este altceva decât un simplu punct de vedere al beneficiarului lucrării, Comunei Cricău.

Astfel, părerea făcută publică conform căreia SC Domica SRL „nu a respectat soluțiile din proiectul tehnic de execuție” și „nu a dat curs solicitărilor beneficiarului de a respecta soluțiile din proiectul tehnic și de a remedia lucrările realizate neconform față de proiectul tehnic, în anul 2021 contractul de lucrări a fost întrerupt”, pe lângă faptul ca sunt afirmații neadevărate, aceasta se află în dezbatere până la obținerea unei hotărâri judecătorești definitive.

Mai mult, acțiunile Comunei Cricău cu privire la continuarea lucrărilor cu un alt executant se desfășoară în nelegalitate raportat la legislația în vigoare datorită faptului că aceasta nu a recepționat lucrările, chiar dacă SC Domica SRL a solicitat în repetate rânduri acest demers. Neconformitățile imputate de către Comunei Cricău față de subscrisa, SC Domica SRL, sunt bazate pe o expertiză tehnică unilaterală, care s-a realizat fără ca expertului să i se fi prezentat întreaga documentație aferentă contractului de lucrări.

Un aspect suplimentar, relevant subiectului, este faptul ca valoarea inițială din 2018 a contractului de lucrări care are ca obiect „Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Cricău, județul Alba” era de 4.123.466,93 lei, fără TVA, fiind executat în proporție de 75% de către SC Domica SRL. În prezent, valoarea „totală estimată a investiției este de 9.184.848,32 de lei, fără TVA”, crescând cu 222% față de valoarea din 2018, în condițiile în care o parte semnificativă, respectiv 75% din aceste lucrări au fost deja executate (și multe dintre acestea nu au fost nici măcar plătite). Așadar, cum s-a reușit din partea Comunei Cricău să ajungă la un preț al lucrărilor mult mai mare având în vedere că a mai rămas de executat aproximativ 25% din aceasta.

Considerăm esențială informarea completă a publicului larg cu privire la toate aspectele legate de lucrările de „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba” până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța judecătorească”, au transmis reprezentanții constructorului, într-un comunicat.

Lucrări neconforme descoperite în urma unei expertize tehnice și deficiențe constatate de Inspectoratul de Stat în Construcții

Potrivit autorităților locale, Inspectoratul de Stat în Construcții a efectuat un control asupra stadiului și a calității execuției, iar prin procesul verbal de control nr. 37015/3 februarie 2021 a dispus remedierea unor deficiențe, care nu au fost remediate până la data de 30 mai 2022.

De asemenea, în anul 2021 a fost contractată elaborarea unei expertize tehnice de către SC Beta Tehnic SRL din Timișoara, expert tehnic atestat Cornel I. Bota, din cauza unor reclamații cu privire la calitatea lucrărilor și din cauza existenței unor opinii contrare referitoare la modalitatea de execuție a lucrărilor între executantul SC Domica SRL, proiectantul SC Construct C.D.P. și cele expuse de dirigintele de șantier.

Vezi AICI expertiza tehnică (.pdf). 

Potrivit documentelor, expertiza tehnică efectuată în perioada decembrie 2021 – martie 2022 a relevat faptul că au fost executate lucrări neconforme cu prevederile proiectului tehnic și respectiv cu prevederile legale, respectiv:

 • structura rutieră executată are diferențe importante în grosimile executate față de cele proiectate
 • accese care nu permit intrarea la proprietăți
 • diferențe față de proiect la grosimea asfaltului, pe strada 6 și strada 6A
 • mixturile asfaltice nu îndeplinesc condițiile din normele tehnice în vigoare
 • absorbția de apă la stratul de uzură BA16 este peste prevederile din norme
 • compactarea a fost insuficientă sau efectuată la o temperatură necorespunzătoare la stratul de uzură BA16
 • straturile de piatră spartă nu sunt bine definite iar grosimile sunt mai mici decât cele prevăzute în proiect
 • materialele găsite la sondaje nu sunt în concordanță cu certificatele de conformitate primite de la constructor atât la balast cât și la piatra spartă
 • straturile de materiale regăsite la sondaje sunt puternic contaminate cu alte materiale ca balast sau alte amestecuri de natură pietroasă
 • stratul de piatră spartă este de grosime necorespunzătoare, necompactat corespunzător și realizat necorespunzător din punct de vedere tehnic

Reprezentanții administrației locale susțin că, prin două adrese înregistrate la Primăria Cricău (nr. 1696/12.04.2022 și 1937/24.04.2022), fostul diriginte de șantier este de acord cu raportul de expertiză și precizează să nu se facă plata deoarece „vor fi cantități pentru care executantul va trebui să storneze contravaloarea lucrărilor neexecutate și achitate de către comuna Cricău”.

Totodată, în documentație se precizează că proiectantul general SC Construct C.D.P. SRL a elaborat documentația tehnică pentru continuarea lucrărilor, inclusiv antemăsurătorile cu cantitățile necesare și valorile estimate pentru continuarea investițiilor, din care procentul de 43,60% îl reprezintă cheltuieli cu demolări și refaceri aferente lucrărilor neconforme executate de fostul contractant.

Acțiuni în instanță între constructor și Primăria Cricău

Într-un dosar înregistrat în 9 iunie 2022 la Tribunalul Alba, Domica SRL a solicitat suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local nr. 29/05.05.2022, prin care au fost aprobate demersurile necesare în vederea efecturării procedurilor de reziliere a contractului de lucrări.

Pe data de 5 iulie 2022, instanța a respins cererea. „Respinge cererea formulată de reclamanta SC Domica SRL în contradictoriu cu pârâţii Comuna Cricău și Primarul Comunei Cricău, ca fiind exercitată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia lipsei de obiect a cererii. Respinge, ca devenită lipsită de obiect, cererea formulată de aceeaşi reclamantă, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Comunei Cricău, cerere vizând suspendarea executării HCL nr.29/05.05.2022 emisă de pârât. Obligă reclamanta la plata în favoarea pârâtei Comuna Cricău a sumei de 5950 lei, cu titlu cheltuieli de judecată. Obligă pârâtul Consiliul Local al Comunei Cricău la plata în favoarea reclamantei a sumei de 5970 lei, cu titlu cheltuieli de judecată, din care suma de 20 lei reprezintă taxă timbru, iar suma de 5950 lei reprezintă onorariu avocaţial, redus de la suma de 15029,44 lei. Cu drept de recurs 5 zile de la comunicare”, se precizează în soluția pe scurt dată de instanță.

În 22 iunie 2022, constructorul Domica SRL a cerut în instanță anularea hotărârilor Consiliului Local nr. 23/06.04.2022 și 41/30.05.2022. Mai exact, prin Hotărârea CL nr. 23/06.04.2022 a fost aprobată însușirea expertizei tehnice aferente investiției și notificarea părților cu privire la concluziile acesteia, iar prin Hotărârea CL nr. 41/30.05.2022 a fost aprobată respingerea plângerii făcute de către Domica SRL împotriva HCL nr. 23/06.04.2022.

La termenul din 1 noiembrie 2022 judecarea cauzei a fost amânată, pentru a da pârâților posibilitatea de a lua cunoștință de modificarea acțiunii și de notele scrise depuse de reclamantă, iar reclamantei de a lua cunoștință de înscrisurile depuse de pârâți pentru acest termen de judecată. Următorul termen de judecată în dosar este 31 ianuarie 2023.

Tot în 22 iunie 2022, Comuna Cricău prin primarul Todericiu Aurel Florin a înregistrat o acțiune în judecată împotriva constructorului Domica SRL, care are ca obiect constatarea intervenirii de drept a Contractului de lucrări nr. 3108/11.09.2018. Și în acest caz judecarea cauzei a fost amânată, următorul termen fiind 31 ianuarie 2023.

Pe 29 septembrie 2022, la Tribunalul Alba a fost înregistrat un dosar care are ca obiect „nulitate act juridic document constatator nr. 1/16.06.2022”, reclamant fiind constructorul Domica SRL iar pârâtul Comuna Cricău reprezentată prin primarul Todericiu Aurel Florin. Primul termen de judecată în acest caz a fost fixat pe 1 martie 2023.

Pe 7 noiembrie 2022, constructorul Domica SRL a cerut la Tribunalul Alba anularea unui act emis de autorităţi publice locale. Pe 29 noiembrie 2022, instanța a anulat cererea de chemare în judecată.

„Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Domica SRL, având * şi sediul în *, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Comunei Cricău. Cu drept la cerere de reexaminare, pentru reclamantă, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se depune la Tribunalul Alba”, se precizează în sentința pe scurt.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax