Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Parcelarea Cetăţii Alba Carolina, studiu de trafic şi circulaţie în oraş şi tarife la Poliţia Locală

Publicat

primarie

primarie alba iuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au reunit marţi, 22 decembrie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 35 de proiecte pe ordinea de zi. În ultima întâlnire din acest an, au avut de aprobat propuneri pentru parcelarea și însușirea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra imobilului „Cetatea Alba Carolina”, studiul de trafic și circulație aferent Planului Urbanistic General al municipiului Alba Iulia, reactualizat, bani pentru proiecte culturale şi sociale şi aprobarea tarifului minim pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Poliția locală a municipiului Alba Iulia, dar şi acordarea normei de hrană.

UPDATE: Consilierii au aprobat proiectele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Acordarea de facilități fiscale unor persoane juridice (reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi teren pentru Elisa Med SRL şi Uniunea Societate Cooperatică Meşteşugărească Alba Iulia) – APROBAT

2. Modificarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate a Primarului municipiului Alba Iulia – RETRAS

3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

4. Asigurarea sustenabilității proiectului ”Respiră aerul istoriei” pentru anul 2016 (500.000 lei pentru promovarea Cetăţii Alba Carolina) – APROBAT

5. Alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru Concursul de dans modern „Bucuria Dansului„, ediția V – 2016 (25.000 lei pentru Şcoala de dans modern „Chirilă”; concursul se desfăşoară în perioada aprilie-mai 2016, la sala de sport UAB) – APROBAT

6. Asigurarea sustenabilităţii proiectului „Creșterea oportunităților de incluziune socială prin crearea de structuri de economie socială pentru grupurile vulnerabile ale populației din trei regiuni de dezvoltare ale României ” ID 148346 – APROBAT

7. Implementarea în anul 2016 de către Municipiul Alba Iulia a proiectelor “Stagiunea cu Skepsis” și “Festivalul Internațional de teatru de tineret Apollo III” în parteneriat cu Asociația Grupul Skepsis (37.708 lei finanţare de la bugetul local, pentru cele două proiecte) – APROBAT

8. Încheierea unui act adițional la contractul de comodat aprobat prin Hotărârea nr.117 din 2014 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centru de Resurse “Academia Doamnelor” – finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și punerea la dispoziția proiectului “Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării şi a marginalizării grupurilor vulnerabile”- PEH 082 a spațiilor necesare desfășurării activităților proiectului pe perioada de implementare și post-implementare a acestuia – APROBAT

9. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia în orașul înfrățit Biograd na Moru – Croaţia în perioada ianuarie 2016 (se va discuta despre iniţierea unui proiect cu finanţare europeană pentru dezvoltarea celor două comunităţi) – APROBAT

10. Stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali pentru anul 2016 – APROBAT

11. Transferul autoturismului Dacia Lodgy de la municipiul Alba Iulia către Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

12. Aprobarea și finanțarea Planului de acțiuni aferent anului 2016 în cadrul parteneriatului cu Serviciul Național de Cruce Roșie din România filiala Alba – APROBAT

13. Asocierea dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială și Asociația pentru consiliere și asistență specializată ACAS Alba Iulia și încheierea contractului de acordare de servicii sociale pentru susținerea financiară a Centrului pentru copii cu dizabilități multiple Alba Iulia – APROBAT

14. Asocierea dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială și Asociația non-guvernamentală „Maria Beatrice” Alba Iulia și încheierea contractului de acordare de servicii sociale pentru susținerea financiară a centrului de recuperare în regim de zi pentru copii cu dizabilități ”Prietenii Mariei Beatrice” – APROBAT

15. Asocierea dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și încheierea contractului de acordare servicii sociale pentru susținerea financiară a Adăpostului de noapte – APROBAT

16. Asocierea dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și încheierea contractului de acordare servicii sociale pentru susținerea financiară a Centrului de servicii acordate în comunitate ”Sfântul Meletie” (24.000 de lei din bugetul local, cheltuieli pe 2016 cu salariile personalului de asistenţă socială şi servicii sociale pentru 20 de beneficiari, persoane cu dizabilităţi) – APROBAT

17. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (reprezentanţi în CA la Liceul de Arte – Marius Adrian Costinaş şi Emilia Georgeta Ciubotă) – APROBAT

18. Aprobarea tarifului minim pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Poliția locală a municipiului Alba Iulia (15,54 lei pe oră, inclusiv spor de noapte, începând cu 1.12.2015; beneficiari CJ, CMJ, Direcţia Evidenţa Persoanelor, Oficiul de Cadastru şi STP Alba Iulia) – APROBAT

19. Acordarea normei de hrană personalului poliției locale din cadrul Serviciului Poliția Locală a municipiului Alba Iulia (din 1 ianuarie 2016, se acordă diferenţiat, pe zile calendaristice, pentru fiecare persoană; norma 1 – 25 lei pe zi, norma 6 – 32 lei pe zi şi norma 12 B, pentru schimburi sau ture, de 5 lei pe zi) – APROBAT

20. Repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe – APROBAT

21. Parcelarea și însușirea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra imobilului ”Cetatea Alba Carolina” cu toate componentele (procedură pentru înscrierea în Cartea Funciară a spaţiilor din Cetatea Alba Carolina – suprafaţă totală 150.838 mp, după finalizarea lucrărilor de reabilitare; acestea intră în domeniul public al municipiului Alba Iulia; 9 parcele: Piaţa Cetăţii – 7944 mp, Piaţa Mihai Viteazu – 2830 mp, spaţiu lângă Bastionul Trinitarienilor – 1427 mp, suprafaţă utilă 205 mp, Piaţa Tricolorului – 3401 mp, Parcul Unirii – 32.698 mp; curţi, construcţii caponieră (Breasla) – 1897 mp; curţi, construcţii – 115 mp) – APROBAT

22. Parcelarea și însușirea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra imobilelor înscrise în CF nr. 101410 Alba Iulia și CF nr. 91881 Alba Iulia (Bastion Sf Eugeniu şi poterne – 18.153 mp;  Bastionul Sf Capistrano – 115 mp) – APROBAT

23. Parcelarea și înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr. 22 – APROBAT

24. Însușirea documentației de dezmembrare a unor imobile (balcoane) situate în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș, nr. 8B – APROBAT

25. Revocarea Hotărârii nr. 176/2015 a Consiliului local și modificarea Hotărârii nr. 310/2015 a Consiliului local – APROBAT

26. Însușirea documentației tehnice de alipire a imobilelor (terenuri), situate în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei – APROBAT

27. Însușirea documentației tehnice de alipire a unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, strada Septimius Severus nr. 8 – APROBAT

28. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Cloșca, bl. 4 – APROBAT

29. Studiul de trafic și circulație aferent Planului Urbanistic General al municipiului Alba Iulia, reactualizat (datele studiului relevă că presiunea traficului rutier se concentrează asupra zonelor centrale ale oraşului şi bulevardului Revoluţiei; sunt două tipuri de trafic rutier predominant în oraş: cel pe axa de tranzit, adică intrare – ieşire din localitate şi cel de deplasare de la domiciliu la serviciu şi invers; având în vedere aceste repere şi dezvoltarea oraşului (extinderea acestuia pe orizontală, cu construcţii noi) au fost constatate probleme privind locurile parcare şi fluidizarea traficului, mai ales în intersecţii, dar şi alternativele de transport ecologic sau în comun) – APROBAT

30. Aprobarea unor denumiri de străzi din municipiul Alba Iulia – APROBAT

31. Modificarea Regulamentului local de urbanism al ,,Plan urbanistic general si amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Alba Iulia – reactualizare“ aprobat prin Hotărârea nr..158/30.05.2014 a Consiliului local – APROBAT

32. Aprobarea unor documentații de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Planul Urbanistic Zonal „Exploatare nisipuri şi pietrişuri şi construire iaz piscicol pentru producţie, Alba Iulia, extravilan zona Lunca Vinţii, solicitant Sara Marta SRL pentru SC Highway Constructions SRL”.

Art.2: Aprobă „Construire 2 staţii de bază pentru servicii de comunicaţii electronice, Alba Iulia, 1. Moara Albapam – str. Regiment V Vânători, 2. Magazin Altex – Calea Moţilor, solicitant SC RCS&RDS”.

Art.3: Amânare Planul Urbanistic Detaliu „Amenajare zonă de agrement, Alba Iulia, Bastionul Sf. Carol, str. Păcii (Patriarh Miron Cristea) , nr.15, solicitant Sc Winner’s Club Ţălnar SRL”.

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL nr. 44/02.2015, art. 2 pentru extindere locuinţă, Alba Iulia, str. Armoniei, nr. 1, solicitant Jibetean Ioan Dorin, Jibotean Maria, Jiboteanu Nicolae”.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire Service, Alba Iulia, şoseaua de centură, nr.40, solicitant SC Davimar Service Auto SRL”.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire cabinete medicale individuale, Alba Iulia, str. Ariesului 16A, solicitant Cristea Daniel Ioan”.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinatie din anexa în spatiu comercial, Alba Iulia, str. Iasilor 92, solicitant Iovan Maria, Iovan Constantin”.

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială (a doua locuinţă pe parcelă), Alba Iulia, str. Busuiocului, nr.20, solicitant Ciornei Isidor Daniel”.

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire trei locuinţe familiale semicolective (în regim înşiruit pe lot comun), Alba Iulia, str. Victor Hugo, nr.31, solicitant Marc Gabriela”.

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire birou şi depozitare, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 74, solicitant Moldovan Cornel Ioan”.

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire spaţiu comercial, Alba Iulia, str. Nicolae Labiş, nr.21, solicitant Gruian Iosif Nicolae şi Gruian Diana Mihaela”.

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare zona functionala pentru construire hotel, Alba Iulia, B-Dul 1 Decembrie 1918, Nr.5, solicitant SC Matias Group SRL”.

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare regim de construire locuinte individuale şi a tramei stradale, Alba Iulia – Micesti, str. Magurei, Nr.51 şi nr. 52, solicitant Cioflica Viorel, Dava Dumitru şi Dava Maria”.

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, Pâclişa, str. Carpenului, solicitant Florea Florica, Constantin Maria, Rab Maria”.

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare a zonei de locuinţe individuale – tramă stradală, parcelare, sistematizare verticală cu exploatare agregate minerale rezultate, Alba Iulia, Oarda de Jos, zona Dublihan, str. Cutina, solicitant Haneş Simona”.

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, str. Dr. Aurel Lazăr, F.N., solicitant SC Fair Play Impex SRL”.

Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuinţe individuale şi realizare stradă, Alba Iulia, strada Sliven, FN, solicitant Cosma Călin Gh., Néstor Adriana, Radu Nicolae, Radu Monica Silvia”.

33. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.101.513/2013 încheiat între municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local și SC Capital Plus SRL (concesionarul terenului de sport lângă Skate Park-ul din Şanţurile Cetăţii, Capital Plus, cere ca plata revedenţei să o facă doar pentru perioada ulterioară datei de 31 iulie 2015, când au fost terminate lucrările şi nu din 7 ianuarie 2014, de când a primit terenul în concesiune; motivul este faptul că lucrările au fost întârziate din cauze ce nu ţin de concesionar; au fost necesare lucrări suplimentare pentru construirea la acelaşi nivel de călcare cu skate park-ul, o coborâre de nivel de 1,5 m, decisă ulterior; în prezent, concesionarul înregistrează o restanţă la plata redevenţei în sumă de 21.610,36 lei) – APROBAT

34. Aprobarea prelungirii termenului contractului de comodat nr.73/2006 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și Clubul Sportiv Box Club Gaz ”Nicolae Lincă” Alba Iulia (prelungire pe 10 ani, de la data 9 ianuarie 2016, pentru comodat imobil CT 12, strada George Bariţiu 5A – bază sportivă) – APROBAT

35. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, FN – APROBATDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Transavia investește masiv în energie verde pentru a-și asigura necesarul de energie

Publicat

Transavia, liderul pieței de carne de pui din România, investește masiv în energie regenerabilă și în cogenerare pentru a ajunge să își acopere aproape în integralitate necesarul de energie. Doar în acest an, prin proiectele deja demarate, Transavia intenționează să amplaseze peste 22.000 de panouri fotovoltaice care vor produce energie verde.

Prin această capacitate instalată, de 10 MWh, se va acoperi aproximativ 30% din consumul anual de electricitate al facilităților Transavia. Această etapă va elimina anual cel puțin 4 milioane de kilograme de emisii de CO2, echivalentul emisiilor anuale provenite de la 1778 de autoturisme.

Reducerea semnificativă a emisiilor de carbon va fi dublată de un efect economic pozitiv asupra performanțelor companiei, care, odată ce își va asigura necesarul energetic pe cont propriu, va fi protejată de fluctuațiile masive ale prețurilor la energie. Panourile fotovoltaice vor fi instalate atât pe acoperișurile fermelor de pui, cât și pe teren, în funcție de structura construcțiilor și de poziția față de soare. În etapa actuală vor fi amplasați peste 100.000 de metri pătrați de panouri fotovoltaice.

„Ambiția noastră este să ne asigurăm, până la finalul anului 2023, aproape în integralitate energia electrică necesară. De aceea, investim masiv în energia verde și soluții de eficiență energetică ce vor contribui la rezultatele noastre pe termen lung. Doar în prima etapă, concentrată în anul în curs, vom acoperi circa o treime din necesarul de energie electrică pentru facilitățile noastre, creând și un avantaj unic în piață. Singurul factor care ne-ar putea afecta progresul ar fi funcționarea defectuoasă a lanțurilor logistice. Avem însă încredere că, împreună cu companiile cu care colaborăm în implementarea proiectului, vom găsi soluții astfel încât să reușim până la finalul anului viitor să producem 80%-100% din energia de care avem nevoie”, declară dr. ing. Ioan Popa, președinte și fondator Transavia.

Această inițiativă face parte din strategia de sustenabilitate, de la bob la furculiță, prin care compania s-a angajat să protejeze resursele pentru generațiile viitoare, acționând responsabil în privința oamenilor, a animalelor, a comunităților și a mediului.

„Suntem hotărâți să fim un model pentru toți jucătorii din piață și să contribuim activ la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, reducându-ne la minimum posibil amprenta de carbon. Doar cei 10 MWh, produși de panourile fotovoltaice din prima etapă, sunt echivalentul plantării a 187.000 de copaci sau, altfel spus, a unei păduri de aproape 200 de hectare. Contribuim astfel direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la combaterea efectelor schimbărilor climatice”, spune Theodora Popa, vicepreședinte Transavia.

Suplimentar, pe lângă panourile fotovoltaice, Transavia va implementa și două proiecte de cogenerare de înaltă eficiență electrică și termică.

Pentru eficientizarea consumului de energie, Transavia a adoptat deja utilizarea tehnologiilor și echipamentelor eficiente și a implementat modele de exploatare fiabilă a acestora astfel încât să nu existe pierderi. Conform celui mai recent Raport de Sustenabilitate publicat de Transavia, compania a devansat cu 4 ani atingerea obiectivului țintă de reducere a consumului de energie relaționat cu iluminatul. Astfel, ca urmare a accelerării înlocuirii corpurilor de iluminat existente cu corpuri LED la toate punctele de lucru unde se puteau aduce îmbunătățiri, compania a redus deja cu 15% consumul de energie din această activitate. Același Raport indică faptul că afacerea de familie, cu capital 100% românesc, utilizează gazele naturale la producerea aburului pentru asigurarea fluxului tehnologic, la încălzirea spațiilor destinate creșterii păsărilor dar și la încălzirea spațiilor administrative. Tot în vederea creșterii eficienței energetice, compania continuă activitatea de izolare termică și de monitorizare a microclimatului cu echipamente automatizate în halele de creștere. De asemenea, Transavia a implementat măsuri specifice pentru fiecare punct de lucru, în funcție de zona geografică și de variația de temperatură pentru perioada iarnă-vară.

Transavia este singurul producător de carne de pui care a publicat în mod voluntar Raportul de Sustenabilitate în ultimii doi ani. De asemenea, este prima companie din România co-semnatară a Codului Conduită al UE cu privire la practicile responsabile comerciale şi de marketing în sectorul alimentar.

Despre Transavia

Transavia este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brand-urile Fragedo, Libertan și Papane, ocupând locul 4 în topul celor mai valoroase portofolii din România (Brand Finance Romania 50 2022). Transavia operează sustenabil cu un model de business integrat vertical, bazat pe cele mai bune practici și cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și distribuție, de la bob la furculiță. În cei 31 de ani de activitate, Transavia a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor. Unul dintre cei mai mari angajatori români, Transavia are în prezent peste 2.300 de angajați, care activează preponderent în cele 30 ferme de creștere a păsărilor și în cele 4 ferme de producție vegetală, în fabrica de nutrețuri combinate, în cele 3 abatoare de ultimă generație și în fabrica de procesare a cărnii.

În fermele Transavia, localizate în 8 județe din România, se produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui. Aproximativ 25% la sută din producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene, pe continentul african, în zona Mării Mediterane și a CSI. Fragedo, brand emblemă al companiei Transavia, a fost desemnat și la ediția 2021 a Summit Forbes Brands for Kids, drept „Cea mai de încredere marcă de carne”.

Pentru mai multe informații, vizitați https://transavia.ro/.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum își pot vedea elevii lucrările la examenul de Evaluare Națională 2022. Procedură și calendar

Publicat

Marți și miercuri, elevii care au susținut examenul de Evaluare Națională 2022 și care doresc să-și vadă lucrările pot depune cereri la școli. Potrivit procedurii și calendarului comunicat de Ministerul Educației către inspectoratele școlare, vizualizarea lucrărilor va fi în perioada 18-22 iulie.

Reamintim că până în 11 iulie se fac înscrierile la liceu, iar în 14 iulie este repartizarea computerizată. Pentru orientarea la înscrieri, Ministerul Edcuației a publicat ierarhia mediilor de admitere.

Potrivit procedurii, nota acordată pe lucrare nu mai poate fi modificată după vizualizare. Doar membrii comisiei județene/comisiei municipiului București de organizare a Evaluării Naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor și a borderourilor de evaluare în scopul verificării/reevaluării acesteia/acestora.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Nu este permisă folosirea telefoanelor sau a altor aparate de înregistrare a imaginii.

Pentru a fi mai ușoară vizualizarea lucrărilor, școala va instala un videproiector pe care vor fi proiectat lucrările solicitate, potrivit edupedu.ro.

Elevii nu vor vedea lucrarea în original, ci o copie pe calculator, a lucrării, scanată, conform cu originalul.

Calendarul de vizualizare a lucrărilor la Evaluare Națională 2022

 • 5-6 iulie – Depunerea cererilor prin care se solicită vizualizarea lucrărilor la unitatea de învățământ care a fost centrul de examen.
 • 7 iulie – Centralizarea cererilor de vizualizare a lucrărilor la Comisia județeană de organizare a Evaluării Naționale din județul de origine.
 • 8 iulie – Transmiterea situației centralizate a cererilor de vizualizare a lucrărilor la Comisia județeană de organizare a Evaluării Naționale din județul de origine către Comisia județeană din județul evaluator. Transmiterea, către directorii unităților de învățământ care au fost centre zonale de evaluare, a solicitării de a primi lucrările pentru vizualizare.
 • 11-12 iulie – Pregătirea, de către directorii unităților de învățământ care au fost desemnate centre zonale de evaluare, a lucrărilor pentru vizualizare, conform procedurii. Transmiterea la Comisia județeană de Evaluare Națională din județul evaluator a fotocopiilor conforme cu originalul a lucrărilor solicitate pentru vizualizare.
 • 13-15 iulie – Pregătirea fișierelor cu lucrările solicitate pentru vizualizare și încărcarea lor pe FTP, conform procedurii.
 • 18 – 22 iulie – Vizualizarea lucrărilor de către solicitant, conform procedurii și a programului anunțat.

Evaluare Națională 2022

Rezultatele finale la examen au fost publicate în 30 iunie. Procentul mediilor peste 5 în județul Alba, după rezultatele finale la Evaluare Națională 2022 a rămas 83,8%, la fel ca înainte de contestații. Este însă încă o medie de 10, numărul total al acestora în județ fiind de 4.

În top național, Alba a coborât pe locul 11 (de pe 10) în funcție de mediile egale sau mai mari de 5.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

SONDAJ INSCOP: Ce cred românii despre propria lor stare de sănătate. Bolile cardiologice, cele mai frecvente afecțiuni

Publicat

Un nou sondaj realizat de INSCOP Research arată modul în care se raportează românii la starea lor de sănătate. 

Potrivit sondajului de opinie intitulat ”Agenda România 2050. O conversație despre viitorul României – Ediția I”, 52% dintre români declară că nu știu să aibă probleme de sănătate.

76% dintre ei afirmă că sunt preocupați foarte mult sau destul de mult de starea proprie de sănătate, iar 85% că sunt interesați foarte mult sau destul de mult de prevenirea apariției unor boli sau a unor complicații ale unor boli.

Sondajul de opinie, realizat în perioada 23 mai – 14 iunie 2022 pe un eșantion de 1500 de respondenți, este împărțit în mai multe capitole care vor fi publicate succesiv în perioada următoare.

Sondajul de opinie ”Agenda România 2050. O conversație despre viitorul României – Ediția I” a fost realizat de INSCOP Research în la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de mediul privat și având drept parteneri academici Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași.

Ce afecțiuni declară românii

Chestionați cu privire la starea actuală de sănătate, 52,2% dintre români declară că nu știu să aibă probleme de sănătate. 20,6% declară că au probleme de sănătate cardiovasculare, 17,9% probleme reumatologice, 10,7% probleme metabolice, 6,5% probleme respiratorii, 2,8% probleme oncologice, 9,5% alte probleme de sănătate decât cele enumerate mai sus.

Analiza socio-demografică: Persoanele peste 60 de ani și inactivii pasivi declară în procente mult peste medie că au probleme cardiovasculare.

În rândul acelorași categorii se înregistrează cele mai ridicate procente de respondenți care declară că au probleme de sănătate reumatologice.

Tinerii până în 30 de ani reprezintă categoria socio-demografică unde se înregistrează cel mai ridicat procent al celor care declară că nu au probleme de sănătate.

Valori mult peste medie mai întâlnim și în rândul persoanelor până în 44 de ani, al gulerelor albe și al persoanelor cu venituri ridicate și foarte ridicate.

Preocuparea față de starea de sănătate

76,1% dintre români spun că îi preocupă foarte mult sau destul mult starea lor de sănătate (41,2%  dintre  spun că îi preocupa foarte mult, iar 34,9% destul de mult). 23.8% declară că sunt preocupați destul de puțin sau deloc de starea lor de sănătate (16,8% destul de puțin, iar 7 % deloc). 0,1% nu știu sau nu răspund.

Analiza socio-demografică: Persoanele cu studii superioare și gulerele albe declară în procente mai ridicate decât media că sunt preocupate destul de mult de starea lor de sănătate.

Declară că sunt foarte preocupați de starea lor de sănătate mai ales persoanele peste 60 de ani, inactivii pasivi și locuitorii din regiunea Sud Vest Oltenia.

Nivelul de interes față de prevenție

85,8% dintre români declară că îi interesează foarte mult sau destul de mult prevenirea apariției unei boli sau a unor complicații ale unei boli (47,1% dintre respondenți spun că îi interesează foarte, iar 38,7% destul de mult).

14,1% dintre români declară că îi interesează destul de puțin sau deloc prevenirea apariției unei boli sau a unor complicații ale unei boli (9,5% destul de puțin, iar 4,6% deloc). 0,1% nu știu sau nu răspund.

Analiza socio-demografică: Locuitorii care declară că veniturile lunare le ajung pentru un trai decent declară în procente semnificativ mai ridicate decât media că sunt interesați de prevenție.

Chestionați cu privire la starea actuală de sănătate, 52,2% dintre români declară că nu știu să aibă probleme de sănătate. 20,6% declară că au probleme de sănătate cardiovasculare, 17,9% probleme reumatologice, 10,7% probleme metabolice, 6,5% probleme respiratorii, 2,8% probleme oncologice, 9,5% alte probleme de sănătate decât cele enumerate mai sus. Nu știu sau nu răspund la această întrebare 0,5% din totalul eșantionului.

Analiza socio-demografică: Persoanele peste 60 de ani și inactivii pasivi declară în procente mult peste medie că au probleme cardiovasculare. În rândul acelorași categorii se înregistrează cele mai ridicate procente de respondenți care declară că au probleme de sănătate reumatologice.

Tinerii până în 30 de ani reprezintă categoria socio-demografică unde se înregistrează cel mai ridicat procent al celor care declară că nu au probleme de sănătate.

Valori mult peste medie mai întâlnim și în rândul persoanelor până în 44 de ani, al gulerelor albe și al persoanelor cu venituri ridicate și foarte ridicate.

Preocuparea față de starea de sănătate

76,1% dintre români spun că îi preocupă foarte mult sau destul mult starea lor de sănătate (41,2%  dintre  spun că îi preocupa foarte mult, iar 34,9% destul de mult). 23.8% declară că sunt preocupați destul de puțin sau deloc de starea lor de sănătate (16,8% destul de puțin, iar 7 % deloc). 0,1% nu știu sau nu răspund.

Analiza socio-demografică: Persoanele cu studii superioare și gulerele albe declară în procente mai ridicate decât media că sunt preocupate destul de mult de starea lor de sănătate.

Declară că sunt foarte preocupați de starea lor de sănătate mai ales persoanele peste 60 de ani, inactivii pasivi și locuitorii din regiunea Sud Vest Oltenia.

Nivelul de interes față de prevenție

85,8% dintre români declară că îi interesează foarte mult sau destul de mult prevenirea apariției unei boli sau a unor complicații ale unei boli (47,1% dintre respondenți spun că îi interesează foarte, iar 38,7% destul de mult). 14,1% dintre români declară că îi interesează destul de puțin sau deloc prevenirea apariției unei boli sau a unor complicații ale unei boli (9,5% destul de puțin, iar 4,6% deloc). 0,1% nu știu sau nu răspund.

Analiza socio-demografică: Locuitorii care declară că veniturile lunare le ajung pentru un trai decent declară în procente semnificativ mai ridicate decât media că sunt interesați de prevenție.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Primăria Aiud organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical comunitar. Condiții de angajare

Publicat

Primăria municipiului Aiud, cu sediul situat în str. Cuza Vodă, nr. 1, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de asistent medical comunitar, grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale și Asistență Medicală Comunitară, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

 • diplomă de absolvire a studiilor post liceale în specialitatea asistent medical;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite 5 ani – adeverință grad profesional principal;
 • certificat de membru și aviz anual eliberat de  Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de desfășurare a concursului:

 • Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 28.07.2022, ora 10:00 – la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1.
 • Data, ora și locul desfășurării interviului: 02.08.2022, ora 10:00 – la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 18.07.2022, ora 16:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax