Contacteaza-ne si pe

ADMINISTRATIE

MAI schimbă probele și baremele de admitere la Academia de Poliție și școlile de subofițeri din sistem

avatar

Publicat

Ministerul Afacerilor Interne schimbă baremele de admitere la Academia de Poliție și la școlile de subofițeri din sistem, mai ales că primul examen va urma în ianuarie 2018, astfel că probele fizice se vor desfășura în alte condiții față de cele de la admiterea din luna iulie 2017. În prima lună a noului an vor fi scoase la concurs 1.600 de locuri pentru agenţi de poliţie, 700 pentru subofiţeri jandarmi, 300 pentru subofiţeri pompieri şi 280 pentru poliţişti de frontieră.

Toți candidații vor fi selectați și pe baza examenului medical, până la probele fizice și cele scrise, fiecare astfel de examinare fiind obligatorie și eliminatorie. Din fișa medicală s-a scos criteriul înălțimii, care era, până acum, de 1,65 m la fete și 1,70 m la băieți. Oficialii ministerului susțin că nu toate posturile scoase la concurs sunt pentru viitorii ofițeri care vor lucra în operativ, iar pentru a trece probele fizice este, oricum, nevoie de o anumită înălțime.

Probele fizice vor fi în număr de 11, timpul necesar minim pentru a le trece fiind de 2 minute și 25 secunde.

Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se notează potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute de anexa nr. 31 sau, după caz, de anexa nr.32 , care se afișează și se aduc la cunoștința candidaților înaintea începerii probei. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25″. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat”, „nepromovat”) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.

Pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea bremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.

Potrivit proiectului de Ordin, a fost conceput un traseu aplicativ, care se va desfășura în sală: “vor fi testate calitățile motrice de bază (viteză, îndemânare, rezistență și forță) ale persoanelor care intenționează să dobândească statutul de cadru militar”.

Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ

Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat”.

sursa: legestart.ro

image_pdfimage_print
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate
loading...
loading...
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Angajaţi APIA Alba protestează din nou, pentru menţinerea salariilor

avatar

Publicat

Aproximativ 20 de angajaţi de la APIA – Centrul judeţean Alba şi centre locale protestează din nou în faţa instituţiei. Solicitările sunt aceleaşi şi se referă la menţinerea veniturilor actuale şi eliminarea diferenţelor faţă de APIA – structura centrală, pregătite de Legea salariilor.

„Cerem respectarea angajaţilor, pentru fondurile europene accesate în fiecare an, cu peste 98% absorbţie”, a precizat pentru Alba24, reprezentantul salariaţilor.

Potrivit acestuia, pe 29 noiembrie, angajaţi APIA din Alba şi din ţară vor participa la un nou protest în Capitală, în faţa Guvernului.

Angajaţi APIA Alba au protestat de mai multe ori, în această săptămână.

Vezi şi VIDEO: Protest spontan la sediul APIA Alba. Angajații sunt nemulțumiți că vor pierde sporurile, din 2018

 

 

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Atenţionări de la ISU Alba pentru prevenirea incendiilor în gospodării. Ce trebuie să ştie proprietarii

avatar

Publicat

Anotimpul rece aduce o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţilor, care presupun şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi înlăturare a riscurilor de incendiu. ISU Alba reaminteşte cetăţenilor şi factorilor responsabili reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor, pentru evitarea sau limitarea semnificativă a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime ori însemnate pagube materiale.

MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE

-. se interzice utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi lăsarea lor în funcţiune nesupravegheate

– respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi materialele combustibile

– amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprise, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact

– eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrale

– se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid

– cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apă.

COŞURI DE FUM

– coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.

verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii

AFUMĂTOARE

– se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile

– afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi material incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.

PODURILE CLĂDIRILOR

– este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile clădirilor

– este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare

FOCUL DESCHIS

– orice foc, fie că este în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat

– se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole (în lanuri de cereale, pajişti), în păduri şi în apropierea acestora

– este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei (în cazul în care butelia este defectă, flacăra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce o explozie)

INSTALAŢII ELECTRICE

– aparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse frecvente de incendiu

– pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se apelează la specialişti

– nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric: acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu

– nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul producerii unui incendiu

– în cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor, în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii putându-se declanşa un incendiu

FUMAT

– se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie şi incendiu

– nu fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi un incendiu

JOCUL COPIILOR CU FOCUL

– păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri în care copii nu au acces

– înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viaţa lor

– nu lăsaţi copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.

exemplul celor mari cu privire la folosirea focului în prezenţa copiilor contează mult în educarea lor.

odată cu creşterea, copii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi cum să se comporte în situaţii de pericol

BUTELII DE GAZE LICHEFIATE (BUTELII)

– se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete

– se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun

– se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare

– se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată

– este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate

– la aprinderea focului la aragaze sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiţi principiul gaz pe flacără (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manveraţi robinetul de alimentare cu gaz); recomandăm utilizarea aprinzătorului electric.

Exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor, dispozitivelor şi aparatelor electrice

– NU utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii

– NU utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun şi provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici

– NU trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu

– NU suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori; NU alimentaţi mai mulţi consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere, aeroterme) din acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi priză) în acelaşi timp. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ştecher) şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric

– NU amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolaţiei şi implicit a produselor aflate deasupra

– NU lăsaţi nesupravegheate  aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea, când nu le folosiţi. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiţi apartamentul pentru o perioadă mai lungă (concedii de odihnă, vacanţe), scoateţi din priză ştecherele tuturor aparatelor electrice.

– NU folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor, în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii putându-se declanşa un incendiu

– NU amplasaţi radiatoarele lângă perdele sau mobilier şi NU le utilizaţi pentru uscarea rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor

– poziţionaţi întotdeauna aparatele de încălzire cu spatele la perete şi cu suprafaţa de radiere a căldurii către cameră. Dacă este posibil, fixaţi-le de perete pentru a nu se răsturna.

– atenţie la distanţa la care amplasaţi radiatorul faţă de pat. Opriţi aparatele de încălzit dacă nu sunteţi în cameră sau dacă vă culcaţi.

– NU amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte uşor

– NU folosiţi pătura electrică pe care s-au vărsat lichide; NU încercaţi să o uscaţi punând-o în funcţiune

– NU lăsaţi pătura electrică să funcţioneze toată noaptea, decât dacă este prevăzută cu termostat

– dacă pătura electrică prezintă semne de deteriorare (conductori electrici cu izolaţie străpunsă, defecte din fabricaţie, rupturi, petice), atunci aceasta nu se va utiliza

– nu aşezaţi ghivece sau vaze cu flori pe frigider! Apa vărsată din aceste recipiente poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel producerea unui incendiu

– dacă trebuie să întrerupeţi folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiţi camera sau când vorbiţi la telefon), ţineţi cont de următoarele: scoateţi din priză aparatul; nu-l lăsaţi în contact

direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile; aşezaţi-l în poziţie verticală sau pe un suport special amenajat.

Respectaţi instrucţiunile de utilizare furnizate de către producătorii dispozitivelor şi aparatelor electrice!

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba reiterează faptul că, respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi adoptarea unei atitudini preventive de către populaţie pot să asigure evitarea unor evenimente negative în urma cărora pot apărea victime omeneşti şi pagube materiale însemnate.

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Primăria Aiud reia licitaţia pentru concesionarea unui teren de 182 mp cu destinaţia „parcare auto”

avatar

Publicat

Primăria municipiului Aiud reia în data de 29.11.2017, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitația publică deschisă cu strigarea prețului pentru concesionarea  terenului cu suprafața de 182 mp, situat administrativ în Aiud, str.1 Decembrie 1918, nr. 7 A, înscris în CF nr. 84108 Aiud, nr. top/cad. 84108, proprietar tabular,  în cotă de 1/1 părți,  Municipiul Aiud, domeniul privat.

Prețul de pornire al licitației este de 0,628  euro/mp/an, iar pasul/pragul de strigare de  0,0628 euro/mp/an.

Destinația terenului este ”parcare auto”, iar durata concesiunii de 49 de ani.

Documentele licitației şi informații suplimentare se pot obține la Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.11.2017, ora 15.00.

 

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Zeități și personaje mitologice, transpuse în 3D la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

avatar

Publicat

Operele de artă romană reprezentând zeități și personaje mitologice din colecția Muzeului Național al Unirii (MNU) Alba Iulia vor fi valorificate prin tehnologie modernă, respectiv prin digitizarea în 3D. De asemenea, publicul nevăzător va avea acces la acest patrimoniu, grație unor replici care vor fi realizate cu ajutorul unei imprimante 3D.

Printre statuile care vor beneficia de această digitizare 3D se numără cele reprezentându-i pe Hercule, Liber Pater, Jupiter sau zeița Nemesis, piese de o valoare inestimabilă.

„Programul PANTHEON 3D presupune un mod total de valorificare și de expunere a patrimoniului MNU, și anume, piesele de artă romană reprezentând divinități și personaje mitologice din colecția muzeului. Va fi o dublă abordare. Pe lângă metodele clasice, de valorificare a pieselor, expoziții, publicații, ateliere, vom avea această tehnologie modernă, 3D, care va sta la baza realizării unei colecții virtuale, colecții științifice, care va fi publicată pe site-ul MNU. Colecția va cuprinde modelele 3D ale pieselor, însoțite de un suport informațional științific”, a declarat coordonatorul de program, Anca Timofan.

Colecția științifică virtualăPANTHEON 3D

În viitorul apropiat va fi creată o colecție virtuală a pieselor de artă reprezentând divinități romane, în care va fi prezentat modelul 3D însoțit de explicații tehnice, dar mai ales de informații cu caracter științific legate de piesă, în limbile română și engleză. Colecția virtuală va fi accesibilă online pe site-ul MNUAI. Astfel muzeul va deveni instituție furnizoare de patrimoniu digital, deziderat în cadrul strategiei culturale la nivel național.

Platforma digitală interact

Pe lȃngă disponibilitatea online a produselor digitale, se are ȋn vedere o expunere integrată a colecției de modele 3D prin intermediul unei platforme interactive de vizualizare, destinată atȃt mediului muzeal cît mai ales mediului educațional, cu adresare directă înspre publicul larg. Ȋn cadrul lecțiilor interactive acest sistem va permite realizarea unor interesante expuneri pentru piese. Sistemul de expunere are o utilitate nelimitată, putând fi folosit ȋn orice altă expoziție incluzând elemente digitale interactive, un aspect important ȋn sensul extinderii acestui proiect pilot de digitizare și la restul colecției muzeului.

Cele patru expoziții temporare se vor adresa tot publicului larg, ca beneficiar direct al programului. Tematica acestora are în vedere prezentarea divinităților panteonului clasic greco-roman la Apulum, dar și varietatea cultelor religioase din epoca romană, a reprezentărilor de divinități aparținând unor grupuri etnice diverse din Imperiu. Expozițiile vor fi organizate în decursul celor doi ani, cu ocazia Nopții Muzeelor și a zilei de 1 Decembrie, în anul sărbătoririi Centenarului. Fiecare expoziție va beneficia de un catalog bilingv (rom./eng.) cu caracter de popularizare.

Realizarea replicilor pentru nevăzători cu ajutorul imprimantei 3D

În scopul oferirii unor experiențe muzeale deosebite și participative unui public cȃt mai larg, incluzînd astfel și persoanele cu dizabilități de vedere, vor fi realizate o serie de replici pentru nevăzători cu ajutorul unei imprimante 3D. Astfel, se vor organiza în colaborare Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Alba (partener în program) vizite ale unor grupuri la sediul muzeului, unde vor fi expuse replici ale unor piese de artă romană. Modalitatea de realizare va avea în vedere folosirea modelelor și a imprimantelor 3D. Întreaga expoziție vor beneficia de etichete speciale, ȋn limbaj Braille.

Echipa de implementare a programului cultural PANTHEON 3D este alcătuită din: Anca Timofan (arheolog) – coordonator de program, dr. Călin Șuteu (specialist în fotogrammetrie și digitizare 3D), dr. George Bounegru (arheolog), dr. Radu Ciobanu (arheolog), dr. Ilie Lascu (arheolog), dr. Radu Ota (arheolog), dr. Cătălin Pavel (arheolog), Dan Anghel (restaurator), Dana Burnete (restaurator), Adina Bogdan (traducător), Gabriela Cristina Balica (traducător).

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Se repară podurile din Cetatea Alba Carolina. Costuri de 666.000 lei din garanția de bună execuție

avatar

Publicat

Lucrările de refacere a podurilor de lemn din Cetatea Alba Carolina sunt în plină desfășurare.  666.000 lei cu TVA costă reparațiile la toate pasarele. În luna septembrie s-a dat ordinul de începere, iar în acest moment se lucreză la podul din Parcul Unirii. Au fost schimbate grinzile, iar acum se monteză scândurile.

Problema podurilor de lemn din interiorul Cetății este una destul de veche. La fiecare 5 luni apare câte o scândură ruptă, cuie ieșite în afară sau alte stricăciuni ce pot pune în pericol trecătorii.

Pentru a remedia această situație, Primăria a organizat în luna septembrie o licitație pentru „Lucrări pentru remedierea pasarelelor de lemn din cetatea Alba Carolina – municipiul Alba Iulia”.

Din cele două oferte depuse, câștigătoare a fost o firmă din comuna Bistra, SC TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL.  Potrivit edilului, banii cheltuiți acum pentru reparaţii sunt din garanția de bună execuție, costul total fiind de 666.000 lei cu TVA.

“ Dincolo de podine ne preocupă toate elementele structurale. Luate la decojit, tratat, vopsit etc. Am identificat problema, am găsit soluția și ne apucăm de treabă. Să dea Dumnezeu să țină și vremea! Costul total este de 666 000 lei cu TVA”, potrivit postării pe Facebook.

foto: Cosmin Szekely

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate www.AutoPieseonline24.RO

ACTUALITATE

Studenții de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, au donat sânge

avatar

Publicat

19 studenti ai Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia au donat sânge, vineri dimineață, la ora 8,30, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, ca un exemplu umanitar față de cei aflați în suferință.

Cu acest gest, doresc să încurajez lumea să-și îndrepte atenția asupra acelor persoane care au nevoie de noi și de ajutorul nostru. În momentul în care o persoană suferindă strigă după alinare, tot în acel moment trebuie ajutată, pentru că atunci are cea mai mare nevoie de ajutor. Fie persoană legată la pat, fie persoană fără adăpost – este datoria noastră să-i fim alături. Această datorie este sădită de Dumnezeu în conștiința omului, fapt care ne face să fim responsabili pentru semenii noștri. Să nu uităm un lucru: pe această lume, noi suntem mâinile lui Cristos. Mâini cu care mângâiem și îmbrățișăm” a spus diaconul Cristian M. Popesc.

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Autostrada Sebeş-Turda. Imagini aeriene cu stadiul lucrărilor pe loturile 1 şi 2, de la Sebeş la Aiud

avatar

Publicat

Reprezentanții Asociației „Pro Infrastructură” au făcut publice imagini aeriene filmate recent pe șantierul Autostrăzii A10 Sebeș – Turda, între Sebeș și Aiud. La finalul lunii octombrie procentul oficial de execuție pe Lotul 1 era de 39,00%, un avans de 3% față de luna anterioară. Pe Lotul 2, procentul oficial de execuție era de 43,10%, un avans de 2,76% față de luna anterioară.

În weekend-ul trecut a avut loc la Alba Iulia Adunarea Generală a Asociației Pro Infrastructură. În acest cadru a fost făcută o vizită oficială pe șantierele loturilor 1 și 2 ale Autostrăzii A10 Sebeș-Turda cu scopul de a radiografia stadiul acestor proiecte extrem de importante.

„Pe Lotul 2 (24,25 km, constructor asocierea Aktor-Euroconstruct) blocajele birocratice sunt aproape în întregime soluționate, constructorul având de luni bune undă verde pentru realizarea lucrărilor pe cea mai mare parte a lotului.

Mobilizarea este însă insuficientă pe acest șantier. Deși în ultimele luni s-a avansat într-un ritm bun la partea de terasamente, unde „s-a ieșit” din pământ, ajungându-se la nivel de balast stabilizat și chiar la asfalt pe un scurt sector de probă, volumul mare de muncă rămasă necesită o mobilizare mai bună. În plus, marea problemă a acestui lot este în continuare avansul nesemnificativ la structurile principale ale autostrăzii (podurile peste Mureș, viaductul peste calea ferată Cluj-Alba Iulia).

În concluzie, suntem pesimiști în ceea ce privește termenul de final de 2019 pentru finalizarea lucrărilor. La finalul lunii octombrie procentul oficial de execuție era de 43,10%, un avans de 2,76% față de luna anterioară”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Lotul 1 (17 km, constructor Impresa Pizzarotti) arată, potrivit Asociației, mult mai bine pe zona autorizată.

„Constructorul lucrează îngrijit și bine organizat, iar șantierul arată acest lucru. Pe secțiunea care cuprinde nodul Alba Iulia Nord, la câteva zile de la emiterea autorizației de construire, lucrările au început în forță, fiind concentrate multe utilaje pentru realizarea săpăturilor în dealul de la limita cu lotul 2.

Ultima secțiune neautorizată a acestui lot este nodul Sebeș, unde este în derulare procedura de mediu, precum și realizarea exproprierilor suplimentare. Solicităm CNAIR accelerarea pe aceste două probleme birocratice, astfel încât până la finalul anului să fie eliberată autorizația de construire.

Neoficial, termenul pentru finalizarea acestui tronson de autostradă este finalul anului 2019, dar doar printr-o soluționare proactivă a blocajelor birocratice de către CNAIR. La finalul lunii octombrie procentul oficial de execuție era de 39,00%, un avans de 3% față de luna anterioară”, au explicat reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

ABRUD

Dezbatere publică la Primăria Abrud pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

avatar

Publicat

Cetățenii din Abrud sunt chemați să se implice în dezbatere pe proiectul privind stabilirea impozitlor și taxelor locale pentru anul 2018. Propunerile și sugetile pot fi depuse la registratura Primăriei.

Cei care se se pot deplasa își pot trimite părerile prin poștă pe adrsa primăriei: Piața Eroilor, nr.1. Jud Alba, prin fax la nr: 0258/780265 sau prin mail la adresa primariaabrud@yahoo.com.

În proiect se prevăd creșteri la valorile impozitabile pe petru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice, la terenurile amplasate în intravilan, la mijloacele de transport cu tracțiune mecanică și altele.

VEZI tarifele propuse: DEZBATERE-PUBLICA-A-PROIECTULUI-DE-HOTARARE-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PENTRU-ANUL-2018

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Amenzi de trei ori mai mari pentru încălcarea unor reguli de ordine și liniște publică. Aviz la Senat

avatar

Publicat

Majorarea unor amenzi pentru încălcarea unor norme din ordine și liniște publică a primit aviz favorabil din partea membrilor comisiei juridice a Senatului.

Proiectul a fost iniţiat de parlamentari liberali, care au considerat că majorarea amenzilor îi va determina pe cetățeni să respecte mai strict normele de conviețuire, de ordine și de liniște publică.
Propunerile sunt următoarele:

Amenzi de la 300 la 800 lei (în prezent, 100-150 lei):

– apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte;

– aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel;

– alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menținere a ordinii publice, fără motiv întemeiat;

– scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate;

– lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;

– refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptățită a unui salariat al localului;

– servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflați în vădită stare de ebrietate, precum și a minorilor;

– refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice.

Amenzi de la 400 la 1.200 lei (în prezent, 200-1.000 lei):

– săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora;

– deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică și rutieră ori a celor care semnalează existența unui pericol pentru viața persoanelor;

– provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;

– alungarea din locuința comună a soțului sau soției, a copiilor, precum și a oricărei alte persoane aflate în întreținere.

Amenzi de la 700 la 1.800 lei (în prezent, 500-1.500 lei):

– organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc — altele decât cele autorizate potrivit legii de natură să lezeze bunele moravuri;

– atragerea de persoane, sub orice formă, săvârșită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obține foloase materiale;

– comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operațiuni cu arme de foc și muniții;

– nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfășurare a manifestărilor cultural-sportive;

– tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00-8.00 si 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora.

Cele mai mari amenzi prevăzute de proiectul legislativ sunt cele pentru responsabilii și patronii de restaurante, hoteluri, pensiuni, cluburi sau locuri de agrement care nu asigură ordinea publică în locația proprie, sumele fiind cuprinse între 4.000 și 7.500 de lei, față de 3.000 – 6.000 de lei în prezent.

Proiectul este în dezbateri la Senat. A primit și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, însă Comisia de Buget-Finanţe a dat raport negativ.

sursa: legestart.ro

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Tehnologia, bat-o vina! Tabletele de 30.000 lei ale consilierilor județeni din Alba, ținute în sertar, acasă

avatar

Publicat

Consilierii județului Alba par să nu fie prieteni cu tehnologia sau sunt doar conservatori. Deși anul trecut au primit fiecare câte o tabletă pe care să o folosească în loc de teancul de hârtie pe care îl primeau lunar cu proiectele de hotărâre, aceștia refuză să se adapteze erei moderne și tehnologiei și vin la ședințe tot cu hârtiuța. 

Reprezentanții CJ Alba au decis anul trecut că este momentul să devină eco friendly și să renunțe la hârtie, în favoarea unei variante moderne.

Așa s-a ajuns la concluzia că varianta cea mai bună este tableta. Fiecare consilier a primit câte un astfel de gadget pe care să îl utilizeze în timpul ședințelor de CJ. Investiția a fost de 30.492 de lei, fiecare tabletă fiind în valoare de 942 de lei. Doar că investiția a fost mai mult degeaba, pentru că ședințele se țin tot cu pixul și foaia.

Din cei 33 de consilieri, doar 2 vin la ședințe cu tabletele, resul nu au renunțat încă la teancul de hârtie.

Întrebați de ce nu folosesc tablete, consilieri spun că nu au nevoie, pentru că se pregătesc și merg la ședințele de comisii.

„Este mult mai complicat și, odată ce majoritatea vin la comisie, știu toate punctele de pe ordinea de zi. Să o iei, să o cari cu tine, nu mai este nevoie. Am materialul cu ordinea de zi și pe asta discutăm la comisie”, spune consilierul Gheorghe Feneșer.

„Eu îmi schițez de acasă de pe tabletă. Și astăzi am avut un sigur proiect la care am avut întrebări, restul au fost în regulă”, spune fostul primar din Meteș, Traian Ursaleș.

image_pdfimage_print
Citește mai departe
Publicitate
ACTUALITATEacum 16 minute

FOTO: Angajaţi APIA Alba protestează din nou, pentru menţinerea salariilor

ACTUALITATEacum 23 de minute

Atenţionări de la ISU Alba pentru prevenirea incendiilor în gospodării. Ce trebuie să ştie proprietarii

Publicitate
ACTUALITATEacum 34 de minute

Primăria Aiud reia licitaţia pentru concesionarea unui teren de 182 mp cu destinaţia „parcare auto”

ACTUALITATEacum 45 de minute

Zeități și personaje mitologice, transpuse în 3D la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Publicitate
ACTUALITATEacum 1 oră

FOTO: Se repară podurile din Cetatea Alba Carolina. Costuri de 666.000 lei din garanția de bună execuție

ACTUALITATEacum 1 oră

Studenții de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, au donat sânge

Publicitate
EVENIMENTacum 1 oră

VIDEO: Autostrada Sebeş-Turda. Imagini aeriene cu stadiul lucrărilor pe loturile 1 şi 2, de la Sebeş la Aiud

ABRUDacum 1 oră

Dezbatere publică la Primăria Abrud pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

Publicitate
ACTUALITATEacum 2 ore

Amenzi de trei ori mai mari pentru încălcarea unor reguli de ordine și liniște publică. Aviz la Senat

ACTUALITATEacum 2 ore

Tehnologia, bat-o vina! Tabletele de 30.000 lei ale consilierilor județeni din Alba, ținute în sertar, acasă

Publicitate
ACTUALITATEacum 3 ore

VIDEO: Cum să gătești curcan ca la Ziua Recunoștinței. Video-rețetă tradițională, de la Ambasada SUA

ADMINISTRATIEacum 4 ore

Salarii de boieri și sporuri pentru ”condiții vătămătoare”, la APIA Alba. Venitul directorului: 11.942 de lei

EVENIMENTacum 12 ore

ATENȚIONARE: Cod galben de ceață în județul Alba. Vezi localitățile vizate

ACTUALITATEacum 14 ore

FOTO-VIDEO: Expoziția „Legiunea Română de Vânători transilvăneni-bucovineni din Siberia”. Povestea soldaților

EVENIMENTacum 15 ore

VIDEO – FOTO: ACCIDENT GRAV în Alba Iulia, zona Stadion. Două victime, transportate la UrgențeCopyright © 2017 Alba24.ro powered by Independent Media & More