Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE la FACULTATE: Peste 1.900 de locuri pentru studii de licenţă la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi alte 1033 la master

universitatea UAB

Publicat

universitate uab 2 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu, pentru admiterea în anul universitar 2016-2017, peste 1900 de locuri la studii de licenţă şi peste 1000 la master.

Înscrierile au început de luni, 18 iulie, iar taxa de înscriere este 150 de lei. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă – zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă. Unele categorii de candidaţi sunt scutiţi de această taxă.

Condiţiile de înscriere le găsiţi AICI.

Programul de lucru al comisiilor de admitere:

– Luni – Vineri : 9.00 – 15.00

– Sâmbătă : 9.00 – 13.00

Locații comisii și casierie:

– Facultatea de Istorie și Filologie – Sala S8, etaj 1, corp C

– Facultatea de Științe Economice – Sala Aula Mică, etaj 1, corp C

– Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – Sala A4, etaj 1, corp C

– Facultatea de Drept și Științe Sociale – Sala S12, etaj 1, corp C

– Facultatea de Teologie Ortodoxă – Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 13, etaj 1

– Comisia Relații Internaționale – Rectorat, etaj 1

– Casierie – Sala S7, etaj 1, corp C

La capitolul noutăţi, sunt disponibile două specializări noi la programele de master, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.

Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii.

La Cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:

– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;

– foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;

– cartea de identitate în copie xerox;

– certificatul de naştere în copie legalizată;

– adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic;

– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

– foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

– 2 fotografii tip buletin de identitate;

– dosar tip plic.

CALENDAR Admitere LICENŢĂ şi MASTER 2016 la UAB

SESIUNEA DE VARĂ: 18 iulie – 26 august 2016

18 – 28 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 24 iulie);

29 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul);

30 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

1 august: comunicarea rezultatelor admiterii;

1-5 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

8-26 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

SESIUNEA DE TOAMNĂ: 5 – 23 septembrie 2016

5 – 15 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 11 septembrie);

16 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/ eliminatorii/ competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);

17 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

19 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

19-23 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă.

Numărul de locuri şi taxe pentru admiterea la Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2016 – 2017

Locuri candidaţi români TOTAL UNIVERSITATE – 1928 locuri, din care 650 buget + 10 locuri rromi, 1007 cu taxă şi 275 ID

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE (245 locuri, din care 61 locuri buget +2 locuri romi şi 182 locuri cu taxă)

Istorie – 50 locuri, din care 21 locuri buget + 1 loc rromi, 28 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză – 60 locuri, din care 20 locuri buget +1 loc romi şi 39 locuri cu taxă (2.000 lei)

Traducere şi interpretare – 60 locuri, din care 20 locuri  buget şi 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză – 25 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză – 25 locuri cu taxă (2.000 lei)

Arheologie (în limba engleză) – 25 locuri cu taxă (3.000 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE (581 locuri, din care 157 locuri buget + 2 locuri romi, 247 locuri cu taxă şi 175 locuri ID)

Economia comerţului, turismului şi serviciilor – 71 locuri + 50 ID, din care 30 locuri buget + 1 loc rromi, 40 locuri cu taxă (2.200 lei) şi 50 ID (1900 lei)

Administrarea afacerilor – 70 locuri + 75 ID, din care 30 buget + 1 loc rromi, 40 locuri cu taxă (2.200 lei) şi 75 locuri ID (1900 lei)

Finanţe şi Bănci – 70 locuri, din care 30 locuri buget, 40 locuri cu taxă (2.200 lei)

Contabilitate şi informatică de gestiune – 95 locuri + 50 ID, din care 40 locuri buget + 1 loc rromi, 54 locuri cu taxă (2.200 lei) şi 50 locuri ID (1.900 lei)

Marketing – 45 locuri, din care 22 locuri buget şi 25 cu taxă (2.200 lei)

Administrarea afacerilor (în limba engleză) – 55 locuri, din care 5 locuri buget şi 48 cu taxă (3.300 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI (352 locuri, din care 138 locuri buget, 2 locuri rromi, 212 locuri cu taxă)

Informatică – 120 locuri, din care 51 locuri buget + 1 loc rromi, 68 locuri cu taxă (2.400 lei)

Măsurători terestre şi cadastru – 55 locuri, din care 31 locuri buget şi 24 locuri cu taxă (2.400 lei)

Electronică aplicată – 47 locuri, din care 31 locuri buget + 1 loc rromi, 15 locuri cu taxă (2.400 lei)

Ingineria mediului – 55 locuri, din care 25 locuri buget şi 30 locuri cu taxă (2.400 lei)

Informatică ( în limba engleză) – 75 locuri cu taxă (3.600 lei)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE (600 locuri, din care 217 locuri buget + 2 rromi, 281 locuri cu taxă şi 100 ID)

Drept – 145 locuri, din care 40 locuri buget + 1 loc rromi, 104 locuri cu taxă (2.200 lei)

Sociologie – 45 locuri, din care 25 locuri buget, 20 locuri cu taxă (2.200 lei)

Asistenţă socială – 55 locuri + 50 ID, din care 20 locuri buget +1 loc rromi, 34 locuri cu taxă (2.200 lei), 50 ID (1.900 lei)

Administraţie publică – 45 locuri, din care 20 locuri buget, 25 locuri cu taxă (2.200 lei)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – 70 locuri + 50 ID, din care 35 locuri buget, 35 locuri cu taxă (2.200 lei), 50 ID (1.900 lei)

Educaţie fizică şi sportivă – 50 locuri, din care 30 locuri buget, 20 cu taxă (2.400 lei)

Kinetoterapie şi motricitate specială – 45 locuri, din care 30 locuri buget, 15 cu taxă (2.200 lei)

Terapie ocupaţională – 45 locuri, din care 17 locuri buget, 28 locuri cu taxă (2.200 lei)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ (150 locuri, din care 67 locuri buget + 2 locuri rromi, 81 cu taxă

Teologie ortodoxă pastorală – 104 locuri, din care 43 buget + 1 loc rromi, 60 locuri cu taxă (2.000 lei)

Teologie ortodoxă asistenţă socială- 25 locuri cu taxă (2.000 lei)

Muzică religioasă – 30 locuri, din care 24 locuri buget + 1 loc rromi, 5 locuri cu taxă (2.500 lei)

Numărul de locuri – studii universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2016 – 2017  pentru candidaţi români de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România (15) / pentru români de pretutindeni (34)

Facultatea de Istorie şi Filologie – 4 locuri, din care 2 cu bursă / 6 locuri, din care 4 cu bursă

Facultatea de Ştiinţe Economice: 3 locuri, din care 2 cu bursă / 9 locuri, din care 6 cu bursă

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti-: 3 locuri, din care 2 cu bursă; 5 locuri, din care 4 cu bursă

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale: 3 locuri, din care 2 cu bursă; 14 locuri, din care 7 cu bursă

Facultatea de Teologie Ortodoxă: 2 locuri, din care 1 cu bursă.

MASTER 221 locuri, 4 pentru rromi, 13 pentru candidați români de pretutindeni (4 cu bursă), 811 cu taxă.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 35 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 4 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 150 (64 anul trecut) locuri cu taxă (2.000 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget (unul dintre acestea pentru candidaţi rromi); un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 20 (anul trecut 10) locuri cu taxă

Cercetarea arheologică interdisciplinară: 7 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 22 locuri cu taxă

Literatura şi cultura românească în context european: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 41 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 40 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 55 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 4 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 240 (anul trecut 274) locuri cu taxă (2.300 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre)

Auditul şi controlul agenţilor economici: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 39 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 41 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 40 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 40 locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă.

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 38 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 1 loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 141 (anul trecut 76) locuri cu taxă (taxă 2.400 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre)

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 13 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 36 locuri cu taxă

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului: 6 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 44 locuri cu taxă

Sisteme electronice inteligente avansate: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 21 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 71 (anul trecut 66) locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 4 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 205 (anul trecut 162) locuri cu taxă (2.300 lei pe an)

Instituţii de drept privat: 2 semestre; 13 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 36 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 21 locuri cu taxă

Management educaţional: 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 41 locuri cu taxă

Opera socială în instituţiile ecleziale: 4 semestre; 5 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 20 locuri cu taxă

Ştiinţe penale şi criminalistică: 2 semestre; 13 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 36 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici; 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 40 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 4 semestre – 13 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 11 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 25 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 75 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Teologie comparată: 12 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 38 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 13 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 37locuri cu taxă

Faţă de admiterea de anul trecut, nu se mai regăsesc specializările Studii muzeale şi turism cultural (Istorie / Filologie) şi Consiliere pastorală (Teologie)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate