Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Admiterea la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. CALENDAR și număr de locuri pe fiecare specializare


Publicat

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pregătește pentru admiterea din acest an. Sesiunea din vară se va desfășura în perioada 10 iulie-24 august, iar cea din toamnă în perioada 10-28 septembrie.

Pentru anul universitar 2018-2019, viitorii studenți la licență au la dispoziție un număr de 690 de locuri la buget și 1012 la taxă și 275 la ID. În acest an mai sunt disponibile 29 de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Românie, 12 finanţate de la bugetul de stat, destinate formării cadrelor didactice și 616 repartizare statistic.

VEZI:  ADMITERE 2018 la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Calendarul înscrierilor și examene

Cei care vor să urmeze un program de masterat au la dispoziție 245 de locuri la buget,  17 locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Românie, 223 repartizate statistic și 953 de locuri la taxă.

CALENDAR ADMITERE 2018 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ– toate categoriile de candidaţi, inclusiv absolvenţii de licee situate în mediul rural –

Sesiunea IULIE 2018 –  10 iulie – 24 august

10 – 23 iulie  (cu excepţia zilelor de duminică, 15 şi 22 iulie)-Înscrierea candidaţilor

24 iulie-Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul) 25 iulie
Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

25 – 31 iulie-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

1 – 24 august-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă

CALENDAR ADMITERE 2018 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – toate categoriile de candidaţi, cu excepţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural – Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 –  10 – 28 septembrie

10 – 20 septembrie(cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie)-Înscrierea candidaţilor
21 septembrie-Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)
22 septembrie-Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie
24 – 28 septembrie-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

CALENDAR VALABIL DOAR PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 –  10 – 14 septembrie
10 – 12 septembri -Înscrierea candidaţilor
13 septembrie-Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)
13 septembrie-Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie
14 septembrie-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

Cum au fost repartizate locurile pe facultăți:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie: 19 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic, 1 loc în vederea formării cadrelor didactice, 30 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, 20 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Traducere şi interpretare: 21 locuri finanţate de la bugetul de stat, 19 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 2 locuri în vederea fomrării cadrelor didactice , 50 locuri cu taxă (2.000 lei)

Arheologie (în limba engleză): 25 locuri cu taxă (3.000 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 31 locuri finanţate de la bugetul de stat, 31 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID (taxă 1.900 lei)

Administrarea afacerilor: 27 locuri finanţate de la bugetul de stat, 27 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 45 locuri cu taxă (2.200 lei)+ 75 ID (taxă 2.200 lei / ID 1.900 lei)

Finanţe şi Bănci: 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, 25 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 45 locuri cu taxă (2.200 lei)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 50 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID taxă 1.900 lei)

Marketing: 28 locuri finanţate de la bugetul de stat, 28 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 20 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 5 locuri finanţate de la bugetul de stat, 2 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri în vederea forimării de cadre didactice, 50 locuri cu taxă (3.300 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică: 55 locuri finanţate de la bugetul de stat, 55 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 65 locuri cu taxă (2.400 lei)

Măsurători terestre şi cadastru: 23 locuri finanţate de la bugetul de stat, 23 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic, 35 locuri cu taxă (2.400 lei)

Electronică aplicată: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 35 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Ingineria mediului: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 38 locuri cu taxă (2.400 lei)

Informatică (în limba engleză): 10 locuri finanțate de la bugetul de stat, 1 loc finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României, 60 de locuri cu taxă (3.600 lei)

Inginerie urbană și dezvoltare regională: 20 de locuri finanțate de la bugetul de stat, 20 de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României, 10 locuri cu taxă (2.400 de lei)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept: 40 locuri finanţate de la bugetul de stat, 40 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 108 locuri cu taxă (2.200 lei)

Sociologie: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 27 locuri cu taxă (2.200 lei)

Asistenţă socială: 18 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 56 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administraţie publică: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 26 locuri cu taxă (2.200 lei)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 30 locuri finanţate de la bugetul de stat, 30 de lcouri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 44 locuri cu taxă (2.400 lei) + 50 ID (1.900 lei)

Educaţie fizică şi sportivă: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 33 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri destinate formării de cadre didactice, 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Kinetoterapie şi motricitate specială: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Terapie ocupaţională: 16 locuri finanţate de la bugetul de stat, 26 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 43 locuri cu taxă (2.200 lei)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri pentru formarea de carde didactice, 50 locuri cu taxă (2.000 lei)

Muzică religioasă: 24 locuri finanţate de la bugetul de stat, 24 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 6 cu taxă (2.500 lei)

Pentru MASTERAT

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE:

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 8 locuri la buget, 8 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Literatură şi cultură românească în context european: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 10 locuri la buget, 10 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: taxă 2.300 lei, 4 semestre

Auditul şi controlul agenţilor economici: 9 locuri la buget, 8 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în limba engleză- 15 locuri cu taxă.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 35 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 5 locuri la buget, 4 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 15 locuri cu taxă

Fiscalitate management financiar: 8 locuri la buget, 7 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 22 de locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 de locuri cu taxă

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 2.400 lei, 4 semestre

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 11 locuri la buget, 10 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 39 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 15 locuri la buget, 13 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 35 locuri cu taxă

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului: 8 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Sisteme electronice inteligente avansate: 9 locuri la buget, 19 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE:  4 semestre, taxă 2.300 lei pe an

Instituţii de drept privat: 13 locuri la buget, 59 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 38 locuri cu taxă

Management educaţional: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 64 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ:  taxă 2.200 lei pe an, 4 semestre

Teologie comparată: 12 locuri la buget, 12 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 11 locuri la buget, 11 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

PSD lucrează la un proiect pentru legalizarea marijuanei. Ciolacu: Vorbim de o legalizare în zona medicală și industrială

Publicat

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că partidul său lucrează la un proiect de lege pentru legalizarea consumului de marijuana în scop medicinal.

”Doamna Cristina Dumitrache de la Constanța, care are acest proiect…el este în dezbatere în interiorul grupului și vom lua o decizie. Vorbim de o legalizare în zona medicală și industrială”, a declarat Marcel Ciolacu la Radio Guerilla.

Ciolacu a interzis magazinele de etnobotanice. ”Elevii, în loc să facă coadă la shaorma, făceau la etnobotanice”

Liderul PSD a fost cel care a interzis magazinele etnobotanice în Buzău, pe vremea când era consilier local.

„Era un flagel în momentul acela în Buzău. Am avut informații puse la dispoziție de poliție si DIICOT și toți elevii mai mari de la licee, în loc să facă coadă la shaorma făceau la etnobotanice”, a reamintit Ciolacu.

Un fost consilier a lui Dan Barna a cerut legalizarea marijuanei

În vară, Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, a cerut legalizarea marijuanei pentru a repune Bucureștiul pe harta turismului mondial.

El a spus că prin această măsură capitala României ar putea concura cu Amstedam.

foto: facebook/ Marcel Ciolacu

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ministrul Muncii: Mărim salariul minim și continuăm acțiunea de combatere a muncii nedeclarate și subdeclarate

Publicat

„România are nevoie nu doar de forță de muncă, ci și de salarii mai mari”  transmite Raluca Turcan, ministrul Muncii precizând totodată ca Inspecția Muncii va continua acțiune de combatere a muncii nedeclarate sau subdeclarate.

Ministrul muncii citat de DCNews mai spune că „România are nevoie nu doar de forță de muncă, ci și de salarii mai mari. Pentru a răspunde problemelor din piața muncii, avem nevoie de creșterea salariului minim, de corectitudine în relațiile de muncă și de valorificarea oportunităților locale de dezvoltare.(…)

Ministrul Muncii: Creșterea salariul minim reduce migrația forței de muncă

Majorarea salariului minim și creșterea veniturilor angajaților reprezintă prima condiție pentru a reduce migrația forței de muncă și totodată singura soluție, pe termen lung, pentru a-I ajuta pe români să facă față la creșterile de prețuri.”

Aceasta este una dintre preocupările noastre principale, pe care am subliniat-o și în cursul discuțiilor de astăzi, însă trebuie să avem în vedere și nivelul de suportabilitate al companiilor.

Tocmai de aceea mi-am propus, încă de la începutul mandatului, să avem anul acesta un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim agreat cu partenerii sociali.

Orice creștere salarială care nu este fundamentată pe o înțelegere deopotrivă cu firmele și angajații poate duce la pierderea locurilor de muncă.

Acesta este discuția pe care o purtăm acum și căreia trebuie să-I găsim soluție realistă, nu populistă.

I-am asigurat, o dată în plus, pe angajatorii și pe angajații cu care am stat de vorbă astăzi, că sunt cel mai mare susținător al creșterii salariului minim dintre toți miniștrii care au fost vreodată la Ministerul Muncii.

Munca ”la negru” și ” la gri”, în vizorul ministrului

Pe de altă parte, vom continua campania derulată de Inspecția Muncii pentru combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Din cele 120.000 noi locuri de muncă înregistrate de la începutul anului, 40% sunt plătite pe salariul minim, iar dacă acest lucru nu corespunde realității cei afectați sunt nu doar angajații care pierd la pensie, ci și angajatorii.

Această campanie este o completare binevenită a efortului de a stabili o majorare a salariului minim care să ducă și la creșterea nivelului general de venituri și la creșterea puterii de cumpărare.(..)” transmite Raluca Turcan, ministrul Muncii.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LISTA actualizată a statelor considerate cu risc epidemiologic. Bulgaria și Moldova intră în zona galbenă, Spania în zona verde

Publicat

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de joi, 16 septembrie, Hotărârea numărul 71 privind actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.

Principalele modificări sunt:

– în zona roșie au intrat: Grenada, Bahamas, Barbados, Guyana, Bonaire, Saint Eustatius și Saba și Liechtenstein;

– în zona galbenă au intrat:

  • din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Bulgaria, Franța, Thailanda, Puerto Rico, Eswatini și Guernsey;
  • din zona verde, în urma creșterii incidenței: Republica Moldova, Honduras, Noua Caledonie, Saint Vincent și Grenadine și Gibraltar;

– în zona verde au intrat: Spania, Danemarca, Luxemburg, Mexic, Panama, Argentina, Maroc și Montserrat.

Vezi lista completă – Anexa la HCNSU nr. 71 din 16.09.2021

Zona roșie

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidentă cumulată la 1,000 locuitori*

Grenada 18,6
Israel 13,9
Guam 13,0
Polinezia Franceză 12,6
Muntenegru 12,1
Dominica 11,9
Mongolia 10,5
Bermuda 10,0
Georgia 9,7
Serbia 9,5
Cuba 9,4
Saint Lucia 9,1
Suriname 8,6
Malaysia 8,5
Saint Kitts și Nevis 8,3
Kosovo 7,6
Sint Maarten 7,5
Marea Britanie** 7,3
Seychelles 6,9
Anguilla 6,8
Palestina 6,0
Antigua și Barbuda 6,0
Statele Unite ale Americii 5,7
Costa Rica 5,6
Aruba 5,5
Slovenia 5,1
Insula Man 4,4
Elveția 4,3
Albania 4,3
Bahamas 4,2
Azerbaidjan 4,2
Botswana 4,2
Iran 4,2
Irlanda 4,1
Insulele Virgine ale Statelor Unite 4,1
Bonaire, Saint Eustatius și Saba 4,1
Estonia 4,0
Macedonia de Nord 3,9
Lituania 3,9
Belize 3,9
Brunei Darussalam 3,9
Maldive 3,8
Turcia 3,7
Jersey 3,6
Norvegia 3,6
Barbados 3,5
Guyana 3,5
Fiji 3,3
Grecia 3,2
Cipru 3,2
Jamaica 3,1
Liechtenstein 3,0
Sri Lanka 3,0
Kazahstan 3,0
Africa de Sud** 1,6
Brazilia** 0,7
Nepal** 0,7
India** 0,4

Zona galbenă

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidentă cumulată la 1,000 locuitori*

Curaçao 2,9
Thailanda 2,9
Noua Caledonie 2,9
Bulgaria 2,8
Austria 2,8
Insulele Turks și Caicos 2,8
Guernsey 2,8
Gibraltar 2,8
Croația 2,6
Letonia 2,6
Guatemala 2,5
Armenia 2,5
Filipine 2,5
Mauritius 2,4
Belarus 2,4
Franța 2,4
Libia 2,4
Belgia 2,4
Insulele Virgine Britanice 2,4
Capul Verde 2,4
Monaco 2,4
Puerto Rico 2,3
Bosnia și Herțegovina 2,2
Olanda 2,0
Tunisia 2,0
San Marino 1,9
Portugalia 1,9
Irak 1,9
Trinidad și Tobago 1,9
Republica Moldova 1,9
Vietnam 1,8
Liban 1,8
Federația Rusă 1,8
Germania 1,8
Eswatini 1,8
Japonia 1,7
Saint Vincent și Grenadine 1,7
Timorul de Est 1,6
Islanda 1,6
Honduras 1,6

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bătălie mare pentru construcția primilor 63 de km din Autostrada „Moldovei” A7: 39 de oferte, depuse pentru primul tronson

Publicat

39 de oferte au fost depuse la licitația pentru construirea celor 63 km din Autostrada A7 Ploiești (Dumbrava)-Buzău, a anunțat joi fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Potrivit acestuia, numărul mare de oferte demonstrează pregătirea temeinică a documentației, precum și importanța proiectului în general.

Fostul ministru a explicat că 13 oferte sunt pentru Lotul I Dumbrava – Mizil, 12 pentru Lotul II Mizil – Spătaru și 14 pentru Lotul III Spătaru – Buzău.

„Autostrada A7 – coloana vertebrală a Moldovei – este un proiect de suflet pentru mine, pentru care m-am luptat încă din 2014, de la momentul dezbaterii Masterplanului de Transport, în 2016 pentru a fi licitată proiectarea la cheie și, mai apoi, în cele 8 luni de mandat la Ministerul Transporturilor”, a spus Drulă.

„Ce am făcut concret în acest an împreună cu echipa mea pentru Autostrada A7:

  • am obținut includerea proiectului până la Pașcani în PNRR, securizând astfel finanțarea viitoarelor lucrări;
  • am finalizat studiul de fezabilitate, am obținut avizele, acordul de mediu, am realizat exproprierile și am licitat la începutul verii primul sector Ploiești-Buzău;
  • am lăsat celelalte sectoare din PNRR într-un stadiu avansat, cu studii de teren în fază finală, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice predate și în diverse etape de aprobare, procedurile de mediu în linie dreaptă, în grafic pentru lansarea licitațiilor de lucrări și pentru aceste sectoare;
  • am aprobat traseul și am dat drumul la investigațiile detaliate de teren pe celelalte sectoare Pașcani – Suceava – Siret”, a mai spus Drulă.

Licitația pentru execuția tronsonului A7 Ploiești (Dumbrava) – Buzău a fost lansată pe 1 iunie.

Licitația este de tipul FIDIC Roșu, în care proiectul tehnic deja a fost realizat, iar la licitație este scoasă direct execuția.

Tronsonul Ploiești – Buzău este împărțită în trei loturi distincte:

– lotul 1 Dumbrava – Mizil (km 0+000 – km 21+000)

– lotul 2 Mizil – Pietroasele (km 21+000 – km 49+350)

– lotul 3 Pietroasele – municipiul Buzău (km 49+350 – km 63+250).

Valoarea estimată este între 4,290 miliarde de lei şi 5,062 miliarde de lei, fără TVA.

Câteva cifre în acest sens din cadrul sectorului Ploiești-Buzău:

– lungime – 63 km;

– 6 noduri rutiere;

– 160 de ha de perdele forestiere;

– 42 de poduri + pasaje;

– 4 spații de servicii moderne, dotate și cu stații de încărcare electrice.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate