Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Admiterea la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. CALENDAR și număr de locuri pe fiecare specializare


Publicat

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pregătește pentru admiterea din acest an. Sesiunea din vară se va desfășura în perioada 10 iulie-24 august, iar cea din toamnă în perioada 10-28 septembrie.

Pentru anul universitar 2018-2019, viitorii studenți la licență au la dispoziție un număr de 690 de locuri la buget și 1012 la taxă și 275 la ID. În acest an mai sunt disponibile 29 de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Românie, 12 finanţate de la bugetul de stat, destinate formării cadrelor didactice și 616 repartizare statistic.

VEZI:  ADMITERE 2018 la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Calendarul înscrierilor și examene

Cei care vor să urmeze un program de masterat au la dispoziție 245 de locuri la buget,  17 locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Românie, 223 repartizate statistic și 953 de locuri la taxă.

CALENDAR ADMITERE 2018 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ– toate categoriile de candidaţi, inclusiv absolvenţii de licee situate în mediul rural –

Sesiunea IULIE 2018 –  10 iulie – 24 august

10 – 23 iulie  (cu excepţia zilelor de duminică, 15 şi 22 iulie)-Înscrierea candidaţilor

24 iulie-Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul) 25 iulie
Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie

25 – 31 iulie-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

1 – 24 august-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă

CALENDAR ADMITERE 2018 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – toate categoriile de candidaţi, cu excepţia absolvenţilor de licee situate în mediul rural – Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 –  10 – 28 septembrie

10 – 20 septembrie(cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie)-Înscrierea candidaţilor
21 septembrie-Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)
22 septembrie-Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie
24 – 28 septembrie-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

CALENDAR VALABIL DOAR PENTRU ABSOLVENŢII DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL Sesiunea SEPTEMBRIE 2018 –  10 – 14 septembrie
10 – 12 septembri -Înscrierea candidaţilor
13 septembrie-Susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul)
13 septembrie-Afişarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie
14 septembrie-Înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă

Cum au fost repartizate locurile pe facultăți:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie: 19 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic, 1 loc în vederea formării cadrelor didactice, 30 locuri cu taxă (2.000 lei)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 20 locuri finanţate de la bugetul de stat, 20 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă (2.000 lei)

Traducere şi interpretare: 21 locuri finanţate de la bugetul de stat, 19 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 2 locuri în vederea fomrării cadrelor didactice , 50 locuri cu taxă (2.000 lei)

Arheologie (în limba engleză): 25 locuri cu taxă (3.000 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 31 locuri finanţate de la bugetul de stat, 31 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID (taxă 1.900 lei)

Administrarea afacerilor: 27 locuri finanţate de la bugetul de stat, 27 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 45 locuri cu taxă (2.200 lei)+ 75 ID (taxă 2.200 lei / ID 1.900 lei)

Finanţe şi Bănci: 25 locuri finanţate de la bugetul de stat, 25 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 45 locuri cu taxă (2.200 lei)

Contabilitate şi informatică de gestiune: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 50 locuri cu taxă (2.200 lei) + 75 ID taxă 1.900 lei)

Marketing: 28 locuri finanţate de la bugetul de stat, 28 finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 20 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 5 locuri finanţate de la bugetul de stat, 2 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri în vederea forimării de cadre didactice, 50 locuri cu taxă (3.300 lei)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică: 55 locuri finanţate de la bugetul de stat, 55 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 65 locuri cu taxă (2.400 lei)

Măsurători terestre şi cadastru: 23 locuri finanţate de la bugetul de stat, 23 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic, 35 locuri cu taxă (2.400 lei)

Electronică aplicată: 35 locuri finanţate de la bugetul de stat, 35 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Ingineria mediului: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 38 locuri cu taxă (2.400 lei)

Informatică (în limba engleză): 10 locuri finanțate de la bugetul de stat, 1 loc finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 9 locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României, 60 de locuri cu taxă (3.600 lei)

Inginerie urbană și dezvoltare regională: 20 de locuri finanțate de la bugetul de stat, 20 de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României, 10 locuri cu taxă (2.400 de lei)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept: 40 locuri finanţate de la bugetul de stat, 40 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 108 locuri cu taxă (2.200 lei)

Sociologie: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 27 locuri cu taxă (2.200 lei)

Asistenţă socială: 18 locuri finanţate de la bugetul de stat, 18 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 56 locuri cu taxă (2.200 lei)

Administraţie publică: 22 locuri finanţate de la bugetul de stat, 22 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 26 locuri cu taxă (2.200 lei)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 30 locuri finanţate de la bugetul de stat, 30 de lcouri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 44 locuri cu taxă (2.400 lei) + 50 ID (1.900 lei)

Educaţie fizică şi sportivă: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 33 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri destinate formării de cadre didactice, 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Kinetoterapie şi motricitate specială: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 13 locuri cu taxă (2.400 lei)

Terapie ocupaţională: 16 locuri finanţate de la bugetul de stat, 26 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 43 locuri cu taxă (2.200 lei)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală: 36 locuri finanţate de la bugetul de stat, 36 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 3 locuri pentru formarea de carde didactice, 50 locuri cu taxă (2.000 lei)

Muzică religioasă: 24 locuri finanţate de la bugetul de stat, 24 de locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 6 cu taxă (2.500 lei)

Pentru MASTERAT

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE:

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 8 locuri la buget, 8 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Literatură şi cultură românească în context european: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 10 locuri la buget, 10 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: taxă 2.300 lei, 4 semestre

Auditul şi controlul agenţilor economici: 9 locuri la buget, 8 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în limba engleză- 15 locuri cu taxă.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 35 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 5 locuri la buget, 4 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 15 locuri cu taxă

Fiscalitate management financiar: 8 locuri la buget, 7 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 22 de locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 de locuri cu taxă

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 2.400 lei, 4 semestre

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 11 locuri la buget, 10 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 39 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 15 locuri la buget, 13 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) , 35 locuri cu taxă

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului: 8 locuri la buget, 41 locuri cu taxă

Sisteme electronice inteligente avansate: 9 locuri la buget, 19 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE:  4 semestre, taxă 2.300 lei pe an

Instituţii de drept privat: 13 locuri la buget, 59 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 38 locuri cu taxă

Management educaţional: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 64 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici: 9 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic) 40 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 10 locuri la buget, 9 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ:  taxă 2.200 lei pe an, 4 semestre

Teologie comparată: 12 locuri la buget, 12 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 11 locuri la buget, 11 locuri finanţate de la bugetul de stat (repartizate statistic), 40 locuri cu taxă.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Cea mai familiară voce de televiziune nu se va mai auzi la ProTV. Bebe Cotimanis a plecat la Prima, după 25 de ani

Publicat

Cea mai familiară voce de televiziune din România a părăsit Pro TV.

După 25 de ani în care a fost vocea Pro TV, Bebe Cotimanis se desparte de televiziunea care l-a consacrat, iar din 5 octombrie se va auzi la Prima TV.

Actorul Bebe Cotimanis va fi voice-over și la celelalte televiziuni sportive ale grupului Clever Media – Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K, toate deținute de omul de afaceri Adrian Tomșa.

Pe lângă voice-over de televiziune, Constantin (Bebe) Cotimanis este un actor foarte prolific și a jucat în filme, seriale și spectacole de teatru.

Foto: Facebook Bebe Cotimanis

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un alegător VA PUTEA VOTA la alegerile locale, chiar dacă sistemul informatic semnalează că a mai votat o dată. Decizie a BEC

Publicat

Noi reglemetări care complică procesul electoral. Biroul Electoral Central (BEC) a decis că o persoană poate vota, chiar dacă sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează că persoana respectivă a mai votat deja.

Potrivit unei hotărâri a BEC, informaţiile care apar în sistem sunt verificate de către preşedintele secţiei de votare cu preşedinte secţiei de vot unde figurează că ar mai fi votat persoana.

Vezi și TOATE școlile vor fi închise timp de trei zile, înainte și după alegeri. Cursurile se fac online, părinții pot cere zile libere plătite

Dacă în dreptul numelui alegătorului nu apare nici o semnătură, acesta este lăsat să voteze.

Dacă apare vreo semnătură, persoana respectivă poate vota, dar trebuie să completeze un proces verbal şi i se aduce la cunoştinţă că este pasibil de fraudă la vot, infracţiune care se pedepseşte cu cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea unor drepturi.

BEC a decis, vineri, care este procedura care trebuie urmată în cazul unui alegător în dreptul căruia apare o semnalare în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Dacă în momentul în care se introduce CNP-ul alegătorului în sistem apare o alertă că acesta ar mai fi votat la o altă secţie de votare, preşedintele secţiei de votare trebuie să-i aducă la cunoştinţă acest aspect şi să-i atragă atenţia că este pasibil de fraudă la vot, infracţiune care se pedepseşte cu cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea unor drepturi.

În cazul în care alegătorul insistă să voteze, preşedintele secţiei de votare trebuie să sune la secţia de votare unde apare că ar mai fi votat persoana respectivă.

Dacă preşedintele secţiei de votare unde apare că ar mai fi votat alegptorul respectiv afirmă că în dreptul numelui alegătorului nu apare nicio semnătură, acesta este lăsat să voteze.

Surse: G4Media.ro, News.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primele temperaturi cu ”minus” înregistrate în această toamnă în România. Sâmbătă dimineața au fost – 2,9 grade Celsius

Publicat

Pentru prima dată în această toamnă s-au înregistrat temperaturi sub zero grade Celsius în România. Mercurul termometrelor a scăzut, sâmbătă dimineaţa, la Miercurea Ciuc, până la minus 2,9 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel naţional, potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

La Alba Iulia s-au înregistrat minime de 8 grade Celsius în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar la Oașa de 3 grade Celsius. Astăzi, maximele la Alba Iulia vor fi de 23 de grade Celsius, cu cer predominant senin.

Meteorogul de serviciu de la Centrul Meteorologi Regional Sibiu, Cristina Blaga, a declarat pentru AGERPRES că scăderea de temperatură s-a produs pe un fond de cer degajat, cu presiune ridicată şi în urma pătrunderii de aer rece din sector nordic.

Sursa citată a mai precizat că temperaturi negative s-au mai înregistrat şi în alte localităţi din Harghita, respectiv minus 1 grad Celsius la Topliţa şi minus 0,6 grade Celsius la Joseni.

La toate staţiile meteo unde temperaturile au fost negative s-a înregistrat şi brumă. Meteorologul Cristina Blaga a mai precizat că minima înregistrată la Miercurea Ciuc este mai scăzută decât normalul perioadei, dar au mai fost ani când, în aceeaşi zi, mercurul termometrelor a înregistrat valori chiar şi de minus 5 grade Celsius. AGERPRES

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un bărbat din Alba Iulia strânge rechizite pentru copiii nevoiași din câteva sate. Banalități pentru unii, lux pentru alții

Publicat

Robert Marian, un bărbat din Alba Iulia strânge, împreună cu prietenii săi, rechizite pentru copiii nevoiași din mai multe sate ale județului Alba. Acesta a lansat un apel pe contul său de Facebook, către cei care pot dona alături de el. 

”Cum stați cu rechizitele pentru școală? Caut ajutor să strâng cât mai multe din rechizitele prezentate în poze pentru copiii din familile nevoiașe din satele Tău, Secășel , Colibi, Roșia de Secaș, Ohaba etc.

Orice ajutor e bine venit. Vă mulțumesc” este mesajul lui Robert Marian.

Acesta spune că a fost la o familie cu trei copii cu ajutoare și așa a aflat că listele solicitate de școli și grădinițe, banale pentru unii, sunt o povară pentru alții.

”Aveau de ales între rechizite și medicamente. Este un lux pentru ei. Să nu mai vorbim de măști și dezinfectant. Vreau să strâng împreună cu prietenii mei ceva ce poate sa facă diferența” a spus Robert.

Cine vrea să îl ajute pe Robert să strângă rechizite pentru copiii săraci, o poate face contactându-l pe contul său de Facebook, AICI.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate