Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT în ALBA. POSTURILE vacante în instituții publice din județ. Calendarul concursurilor și condiții

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

 • consilier debutant – Direcția Juridică, Administrație Publică Locală – Compartimentul Arhivă

Condiții: studii superioare; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență (DL): științe administrative, specializarea: administrație publică; vechime în specialitate necesară: nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 martie 2022, inclusiv, ora 15.00

Concurs: 5 aprilie 2022, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare la Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462, fax 0258/813.325.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia / Secția Neurologie

 • fiziokinetoterapeut principal

Condiții: diplomă de licență în specialitate; autorizație de liberă practică, cu avizul anual pe anul în curs; examen de grad principal; 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut.

 • kinetoterapeut

Condiții: diplomă de licență în specialitate; autorizație de liberă practică, cu avizul anual pe anul în curs; 6 luni vechime ca kinetoterapeut

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 martie 2022, între orele 09.00 și 12.00

Concurs: 29 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 1 aprilie 2022, ora 10.00 – proba practică; 6 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon 0258/820.825, fax 0258/835.729.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • administrator patrimoniu, gr. III – Serviciul social

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (ciclul I + II Bologna sau echivalentul celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna); vechime în muncă minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 martie 2022, ora 16.00

Concurs: 4 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 6 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, telefon 0258/810.861.

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia

 • îngrijitor (post temporar vacant)

Condiții: studii medii; fără vechime în muncă

Condiții: 24 martie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; 25 martie 2022, ora 10:00 – proba interviu; 28 martie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Alba Iulia, Str. Călărașilor nr. 2, telefon 0258.811.737.

BLAJ

Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

 • referent de specialitate, gradul II

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice; vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2022

Concurs: 31 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relații suplimentare, la Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, din Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258.710.110, fax: 0258.710.014.

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

 • îngrijitor

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 4 ani

Concurs: 28 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 30 martie 2022, ora 10.00 – proba practică; 31 martie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, str. Simion Bărnuțiu nr. 2, telefon: 0258/711.208.

Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Tiur

 • îngrijitor, 0,5 normă

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 10 ani.

Concurs: 28 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 31 martie 2022, ora 10.00- proba interviu

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Tiur, Str. Principală nr. 213, str. Școlii nr. 79, judeţul Alba, telefon: 0258/713.591.

SEBEȘ

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

 • asistent medical PL – Compartiment Ambulanță socială

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; postliceale sanitare; vechime în specialitate: minimum 1 an; adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 martie 2022, ora 12.00

Concurs: 1 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, cu sediul în municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

CÂMPENI

Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni

 • muncitor calificat, gradul I – tâmplar, dulgher

Condiții: studii medii, generale; acte de studii privind calificarea în executarea profesiei – tâmplar sau dulgher; vechime în muncă: minimum 5 ani.

muncitor calificat, gradul I – mecanic, instalator instalații tehnico-sanitare, zidar

Condiții: studii medii, generale; acte de studii privind calificarea în executarea profesiei – mecanic, instalator instalații tehnico-sanitare, zidar; vechime în muncă minimum 5 ani.

 • inspector de specialitate, gradul II

Condiții: studii superioare; acte de studii privind calificarea în executarea profesiei – diplomă de absolvire a unei forme de învățământ superior cu profil tehnic; vechime în muncă minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2022, ora 16.00

Concurs: 25 martie 2022, ora 10.00 – proba practică; 29 martie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Av. Iancu nr. 5, telefon 0745.354.544.

ABRUD

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

 • spălătoreasă/lenjereasă – 1 normă întreagă

Condiții: studii medii, fără condiția de vechime;

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 martie 2022, ora 15.00

Concurs: 28 martie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 30 martie 2022, ora 10.00 – proba practică; 1 aprilie 2022, ora 10.00 – interviul.

 • îngrijitor clădiri – 0,5 normă

Condiții: studii gimnaziale, fără condiție de vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 martie 2022, ora 15.00

Concurs: 28 martie 2022, ora 14.00 – proba practică; 30 martie 2022, ora 14.00 – interviul.

Relații suplimentare la Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, telefon: 0258/780.623.

TEIUȘ

Liceul Teoretic Teiuș

 • muncitor de întreținere

Condiții: studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) sau școală profesională în domeniu (mecanică, instalații electrice, sanitare și de încălzire); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani

Concurs: 31 martie 2022, ora 8.00 – proba scrisă; 1 aprilie 2022, ora 8.00 – proba practică; 1 aprilie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

 • îngrijitor, 1 normă / îngrijitor, 0,5 normă

Condiții: studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) sau școală profesională; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 31 martie 2022, ora 8.00 – proba scrisă; 1 aprilie 2022, ora 12.00 – proba practică; 1 aprilie 2022, ora 15.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Liceul Teoretic Teiuș, str. Decebal nr. 22, telefon: 0258/851.157.

Alte localități

Primăria comunei Ighiu

 • șef serviciu voluntar pentru situații de urgență

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; dovada obținerii unui certificat de absolvire pentru ocupația șef serviciu voluntar pentru situații de urgentă, cod COR 541901; să fie apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic; vechime în studii superioare absolvite cu diplomă de licență: minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 martie 2022, ora 16.00

Concurs: 4 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 7 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Primăria Comunei Ighiu, din comuna Ighiu nr. 56, telefon 0258.844.103.

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua

 • șofer (0,5 normă)

Condiții: studii medii; permis auto categoriile B, C, D.; fără vechime.

Concurs: 30 martie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 31 martie 2022, ora 9.00 – proba practică și proba interviu

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, str. Principală nr. 352, telefon: 0258/788.603, mobil: 0757/718.154,e-mail: sc.salciua@yahoo.com

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax