Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

APIA ALBA: Din 7 mai, se pot depune cereri pentru ajutoare în sectorul zootehnic. PROGRAMĂRILE pe localităţi


Publicat

Crescătorii de bovine, ovine şi caprine din judeţul Alba, potenţiali beneficiari de ajutoare naţionale tranzitorii şi ajutoare specifice care se acordă în anul 2014 se pot prezenta la sediul Centrului judeţean APIA Alba de pe Calea Moţilor nr. 112 din Alba Iulia, pentru a depune cererea unică pentru sector zootehnic. Este estimată acordarea de ajutoare financiare pentru 9.424 de beneficiari. Pentru a evita aglomeraţia la ghişee, APIA transmite programarea pe localităţi, în perioada 7-30 mai.

Potrivit APIA, în anul 2014 se acordă ajutoare naţionale tranzitorii în sector zootehnic, producătorilor agricoli, crescători de animale, din speciile bovine si ovine/caprine pentru următoarele scheme:

–  Schema decuplată de producţie în sectorul lapte

–  Schema decuplată de producţie în sectorul carne

–  Schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine

De asemenea, se acordă ajutoare specifice producătorilor de lapte şi carne de vită şi producătorilor de lapte şi carne de ovine/caprine din zonele defavorizate,  pentru următoarele categorii:

–  vaci de lapte

– bivoliţe de lapte

– taurine din rase de carne si metisii acestora: tauri din rase de carne,vaci din rase de carne,vaci metise cu rase de carne,tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne

– femele ovine/caprine.

Vedeţi în foto programarea posibililor beneficiari din localităţile din Alba pentru depunerea cererilor la APIA, în perioada 7 mai – 30 mai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectarea programării APIA Alba este necesară în vederea încadrării valabilităţii adeverinţelor eliberate de medicii veterinari concesionari.

Documente generale comune obligatorii

–  copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;

– copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare  al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numai pentru  exploatatii noi;

– adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi(adeverinta trebuie emisa cu cel putin 24 h inainte de depunere);

– copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1760 /2000 în cazul exploatatiilor de bovine sau ale Regulamentului nr.21 /2004  în cazul exploatatiilor de ovine/caprne;

– document  coordonate bancare.

Condiţii de eligibilitate pentru ajutoare naţionale tranzitorii sector zootehnic – speciile bovine, ovine/caprine

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte

a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă  2013-2014;

c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referintă 2012-2013.

Pentru crescătorii de bovine, noi înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014, prima se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.

Prima se acordă pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013/2013-2014.

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne 

a) deţinerea unui efectiv  de minim  3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate in Registrul national al exploataţiilor;

b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

Pentru exploatatiile de bovine nou înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014 prima se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate in Registrul naţional al exploataţiilor;

b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Prima se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la datele de referinţă-31 ianuarie 2013 /17 aprilie 2014.

Prima pentru schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine

a) efectivul din exploataţie  cu cod ANSVSA să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locatia menţionată în cerere pe perioada de retinere de 90 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;

d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004

e) ovinele/caprinele sa fie identificate conform legislatiei in domeniu

Condiţii de eligibilitate pentru ajutoare specifice pentru producătorii de lapte şi carne de vită şi de lapte şi carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

Categoria vaci de lapte

a) să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

b) să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVS (vaca de lapte sa fi fatat cel putin o data pina la termenul limita de depunere a cereii si sa aiba cel putin un produs inregistrat in Registrul naţional al exploataţiilor)

c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor

d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000

e) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Beneficiarii  care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar.

Categoria bivoliţe de lapte

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;

b) bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 bivolita de lapte sa fi fatat cel putin o data pina la termenul limita de depunere a cereii si sa aiba cel putin un produs inregistrat in Registrul naţional al exploataţiilor);

c) bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor ;

d) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000

Categoria taurine din rase de carne şi metişi

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din:

– vaci din rase de carne şi/sau vaci din rase de carne (vaca din rasa de carne si/sau vaca metisa cu rasa de carne sa fi fatat cel putin o data pina la termenul limita de depunere a cereii si sa aiba cel putin un produs inregistrat in Registrul naţional al exploataţiilor), pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte

– tineret mascul şi/sau femele din rase de carne

– metişi cu rase de carne şi/sau tauri din rase de carne.

b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor ;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000

d) să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;

e) să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;

f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu exceptia vacilor din rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Ajutorul specific se acordă pentru aceasta categorie:

a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:

– pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data iesirii din exploatatie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 – 30 mai 2014,

– pentru tineretul femel  până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data iesirii din exploatatie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;

– pentru tineretul mascul existent în exploatatie care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;

– pentru tineretul femel existent în exploatatie până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 30 mai 2014.

b) anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;

c) o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Categoria femele ovine/caprine

a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;

b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004

d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Beneficiarii  pentru toate categoriile trebuie să respecte şi standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările ulterioare.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

VIDEO Ministrul Educației: Evaluarea națională pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se face prin prezență fizică

Publicat

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni seara la Digi24, că prin Ordinul comun de minstru s-a dipus ca elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a să poată participa fizic la evaluările naționale, rezultatele urmând să arate impactul învățământului online, după un an de pandemie.

„La clasele a doua, și a patra, se putea prin prezență fizică, iar acum s-a dispus prezența fizică la aceste evaluări și pentru clasa a șasea. Elevii vor putea participa la examenele de evaluare, care sunt foarte importante pentru că ne vor arăta unde suntem după un an de predare online”, a spus Cîmpeanu la Digi24

Ministrul Educației a precizat că zilele următoare se vor stabili datele privind organizarea examenelor de evaluare.

„Cel mai probabil examenele se vor desfășura în aprilie”, a spus ministrul.

Ordinul semnat de ministru mai prevede ca toți elevii, din toate clasele, să aibă posibilitatea să solicite recuperarea orelor predate online.

Cum se vor face orele față în față în scenariul roșu

Ministrul Educaţiei a declarat că mai puţin de jumătate din elevii claselor terminale au participat, în semestrul II, la orele faţă în faţă.

Precizarea vine în contextul în care ministrul Educaţiei şi cel al Sănătăţii au emis recent un ordin comun prin care prezenţa elevilor din clasele terminale este permisă în localităţile aflate în scenariul roşu doar la jumătate din capacitate, respectiv maxim 15 elevi la clasele de gimnaziu şi 19 elevi pentru cele de liceu.

Sorin Cîmpeanu a explicat luni, la Digi 24, că pentru a fi semnat acest ordin comun cu Ministerul Sănătăţi, a trebui făcut rabat de la prezenţa integrală a elevilor la şcoală, pe considerente sanitare.

„Experienţa ne-a arătat, în primele patru săptămâni de la începerea semestrului II cu prezenţă fizică, în data de 8 februarie, că elevii claselor terminale au avut o prezenţă medie sub jumătate. Mai ales elevii claselor a XII-a”, a precizat, în acest context, ministrul Educaţiei.

Cîmpeanu a afirmat că atunci când va fi depăşit plafonul de 50%, o soluţie va fi scenariul hibrid, cu participarea alternativă a elevilor dintr-o clasă la orele faţă în faţă.

Ministrul Educației: Dacă merg la şcoală, educaţia nu îmbolnăveşte

„Dacă mă întrebaţi de ce este posibil ca într-o şcoală care se găseşte în scenariu roşu, pe acelaşi palier, două săli de clasă, vecine, identice ca suprafaţă, în prima sală de clasă elevii de clasa a IV-a pot veni cu efective întregi şi e foarte bine că pot vei cu efective întregi şi în sala de lângă, în acelaşi interval orar, elevii de clasa a VIII-a trebuie înjumătăţiţi, nu pot să vă răspund la această întrebare.

Mai ales că au şi evaluare naţională, evaluare naţională care este un examen definitoriu pentru viitorul oricărui elev”, a adăugat ministrul Educaţiei.

„Am încercat să explic, şi eu explic de fiecare dată, că educaţia nu îmbolnăveşte.

Mie mi se pare foarte periculoasă ideea pe care începem să o inducem copiilor, mai ales celor de vârstă mică, 7-8-9 ani, cum că dacă merg la şcoală riscă să-şi îmbolnăvească părinţii, bunicii şi mai rău decât să-i îmbolnăvească.

Acest lucru mă tem că lasă sechele. Dacă merg la şcoală, educaţia nu îmbolnăveşte. Dimpotrivă, te învaţă să respecţi regulile. Dacă respecţi regulile, mergând la şcoală, atunci şansele să gestionezi riscurile de îmbolnăvire sunt foarte mari”, a subliniat Cîmpeanu.

Cum se vor desfășura Examenele naționale într-o localitate aflată în carantină

Sorin Cîmpeanua declarat că în situația în care vor fi localități carantinate, autoritățile vor emite derogări de la restricții pentru ca elevii din clasele terminale să poată susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

“Dacă în perioada examenelor naționale vom avea localități carantinate, am inițiat deja discuțiile cu CNSU în vederea obținerii unei derogări, excepții, cu respectarea accentuată a regulilor de protecție sanitară dar care să permită elevilor să susțină Evaluarea Națională sau Bacalaureatul, pentru că sunt examene esențiale, determinante pentru viitorul fiecărui elev”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației nu susține organizarea celei de-a doua sesiuni de examene

Sorin Cîmpeanu a declarat că nu susține organizarea celei de-a doua sesiuni de examene, precum s-a întâmplat în 2020.

“N-a ajutat cu nimic cea de-a doua sesiune. În prima sesiune de Bacalaureat au fost identificați 3 elevi care aveau temperatura de peste 37,3 grade Celsius.

Până la urmă nu s-a confirmat că ar fi fost pozitivi. Nu sunt adeptul unei organizări. Dacă va fi nevoie, vom lua în considerare acest lucru.

Obiectivul este să organizăm examenele naționale la datele planificate, pentru a asigura predictibilitatea, cu prezență fizică pentru a asigura relevanța și cu o tematică adaptată specificului acestui an școlar care a fost total atipic.

Ministrul Educației: În cel mai “dezastruos” scenariu de carantină se vor putea găsi soluții

Orice elev de clasa a VIII-a va putea susține examenul de Evaluare Națională, orice elev de clasa a XII-a va putea susține Bacalaureatul”, a afirmat Cîmpeanu.

El a mai spus că în cel mai “dezastruos” scenariu de carantină se vor putea găsi soluții pentru ca elevii să susțină examenele naționale.

“Susținem organizarea examenelor naționale la datele planificate și cu prezență fizică. Depinde de situația de facto.

Teoretic vorbind, putem lua în calcul cea mai dezastruoasă situație în care să avem foarte multe localități carantinate.

Chiar și în această situație vom analiza în ce măsură se poate gestiona riscul epidemiologic, având în vedere importanța acestor examene naționale pentru a putea face o derogare pentru zilele în care se organizează aceste examene naționale, a declarat ministrul.

surse: digi24.ro, agerpres, edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

REȚETE mucenici, 9 martie. Cum poți pregăti cei mai buni mucenici, cu lapte și ouă sau de post. Ingrediente și mod de preparare

Publicat

Unele gospodine fac în 9 martie, în cinstea Sfinților Mucenici, 40 de colaci numiți sfinți, mucenici sau bradoși.

În Moldova, aceștia au forma cifrei 8 și sunt copți din aluat de cozonac, apoi unși cu miere și nucă.

În Dobrogea și Muntenia, mucenicii sunt mai mici și sunt fierți în apă cu zahăr, cu scorțișoară și nucă, simbolizând lacul în care au fost aruncați Sfinții Mucenici.

Vezi și POSTUL PAȘTELUI 2021: Când începe cel mai lung și aspru post din an. Interdicțiile perioadei și zilele cu dezlegare la pește

Aceștia sunt duși la biserică pentru a fi binecuvântați și apoi sunt consumați în familie.

Rețetă pentru mucenici

Pentru aluatul din care se fac mucenicii este nevoie de 250 grame făină; 120 ml apa caldă și sare.

Mucenicii se fac șnururi lungi și subțiri din coca, apoi se fac cerculețe mici sau opturi. Mucenicii se lasă peste noapte la uscat, pe masa presărată cu faină. Peste mucenici se presară de asemenea făină.

În dimineața de 9 martie, mucenicii se trec prin sită, pentru ca să cadă făina de pe ei, apoi se pun la fiert într-o zeamă preparată din următoarele ingrediente: apă, sare (un vârf de linguriță), coaja de la o lămâie (rasă) și zahăr.

Mucenicii se pun în apă, numai după ce aceasta a dat în clocot. E important să punem la fiert apa cu sarea. Se rade o coajă de lămâie și atunci când mucenicii încep să fiarbă se adaugă zahărul. Ne putem da seama ca mucenicii sunt fierți, atunci când aceștia se ridică la suprafață.

Se servesc cu miez de nucă și cu praf de scorțișoară.

Rețeta se gătește și se servește în 9 martie când se sărbătoresc cei 40 de mucenici.

Rețetă pentru mucenici muntenești

Ingrediente:

400 de grame de mucenici

200 de grame de nucă măcinată

200 grade zahăr

Scorțișoară măcinată după gust sau două batoane de scorțișoară

1 esență de rom

1 esență vanilie sau o păstaie de vanilie

un praf de sare

(după preferințe: coaja de la o portocală și/sau de la o lămâie)

Rețeta este de POST.

Mod de preparare:

Puneți apa (3 litri) la fiert cu scorțișoară și vanilie, adăugați mucenicii. După 10 minute, cel mult, îl luați de pe foc. Ei continuă să se gătească în lichidul fierbinte și după ce luați oala de pe aragaz. Adăugați zahăr, coaja de la lămâie și de portocală, esența de rom și puțină nucă măcinată. Amestecați. Puneți capacul și lăsați mucenicii timp de o oră.

Adăugați nucă în momentul servirii și scorțișoară.

Rețeta mucenici moldovenești

Ingrediente pentru aluat: 450 ml lapte, 125 gr zahăr, 50 ml ulei, 3 ouă, două plicuri de drojdie uscată, 2 pliculețe zahăr vanilat, 1 kg făini, o esență de vanilie, coaja de la o lămâie.

Pentru sirop, aveți nevoie de apă (300 ml), zahăr (150 gr), esență vanilie și coaja de la o portocală.

Miere și nucă măcinată sunt necesare pentru decor.

Mod de preparare

Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei, laptele trebuie să fie călduț.

Faceți maia: peste drojdia uscată puneți puțin lapte, două linguri de făină și o lăsați să crească timp de 15 minute.

Pregătiți apoi aluatul: Puneți făina, ouăle, maiaua, zahărul vanilat, coaja de la lămâie, esența de vanilie și amestecați. În timp ce amestecați, cu mixerul sau cu mâna, adăugați lapte, puțin câte puțin și frământați. La sfârșit mai frământați puțin și lăsați aluatul să crească până-și dublează volumul

Pregătiți siropul: puneți apă, zahăr, după ce apa începe să clocotească mai lăsați să fiarbă aproximativ 3 minute. Puneți esența de vanilie și coaja de portocală, pe care o scoateți după ce siropul se răcește.

Împărțiți aluatul în mai multe bucăți egale. Formați forma de mucenic în formă de opt. Și o puneți pe o tavă, pe care ați pus înainte foaia de copt. Lăsați-i să crească un sfert de oră. Cu o pensulă, îi tapetați cu ou pentru a avea o culoare frumoasă după coacere. Timp de 20 de minute îi lăsați la cuptor.

Înainte de a-i însiropa, lăsați mucenicii să se răcească. Puneți sirop cu lingura, dar nu mult.

După ce-i lăsați 10 minute, adăugați miere și nucă, după gust.

sursă: dcnews.ro

foto: pixabay.com

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Tânăr din Alba, prins la volan sub influența drogurilor, la Turda. Polițiștii i-au deschis dosar penal

Publicat

Un tânăr de 28 de ani din județul Alba a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși era sub influența substanţelor interzise.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, acesta a fost oprit în trafic în data de 6 martie.

În jurul orei 19.32, un conducător auto în vârstă de 28 de ani, din judeţul Alba, a fost depistat de poliţiştii Biroului Rutier Turda, în timp ce se deplasa pe Calea Victoriei, din municipiul Turda, sub influenţa substanţelor interzise, aspect rezultat ca urmare a testării cu aparatul drugtest.

Cel în cauză a fost ulterior condus la o unitate de specialitate, unde i-au fost recoltate probele biologice, transmite IPJ Cluj.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Elevii de peste 16 ani ar putea avea prioritate la vaccinare împotriva Covid-19, în etapa a treia. Precizări Valeriu Gheorghiță

Publicat

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campaniei Naționale pentru Vaccinare împotriva Covid-19, spune că se ia în calcul ca, în etapa a III-a, elevii de peste 16 ani să aibă prioritate la vaccinare, având în vedere că vor da examene.

„În condițiile în care, desigur, vom avea suficiente doze. Evident că sunt o categorie importantă având în vedere că se adună din punct de vedere social, ajung în clase, stau împreună, au examene care trebuie să se dea cu prezență fizică. Este o situație pe care o luăm în calcul”, a spus dr. Valeriu Gheorghiță la Antena3.

Campania de vaccinare pentru personalul din învățământ a început în data de 24 februarie și urmează să se încheie în 10 martie. Personalul din învățământ a fost introdus pe lista de prioritate la vaccinare în etapa a II-a.

sursă: antena3.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate