Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă extraordinară la CL Alba Iulia. Licitaţie pentru pavilionul de la baza de agrement din zona Mamut, tarife la transport şi cotizaţii


Publicat

PrimariaAlba IuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au reunit joi, 26 martie, de la ora 13.30, în şedinţă extraordinară, cu 28 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat aprobarea concesionării prin licitaţie publică a pavilionului central din incinta bazei de agrement din zona Mamut, lângã Parcul Dendrologic „Dr. Ioan Vlad” şi modificări la regulamentul de funcţionare, prelungirea protocolului pentru amenajarea terenului de volei lângă Poarta I a Cetăţii şi comodat cu Polaris M Holding pentru campania de colectare şi reciclare a deşeurilor de hârtie.

De asemenea, s-a mai propus pentru aprobare cotizaţie de 10,4 milioane lei la AIDA TL şi modificări de tarife de transport pentru zona Alba Iulia.

UPDATE: Pe ordinea de zi a fost introdus un proiect suplimentar, privind alocarea sumei de 15.000 lei, din bugetul local pe 2015 – capitolul cultură – Fundației Comunitare Alba, pentru susținerea programului YouthBank, program ce încurajează implicarea tinerilor în viața comunității. În ceea ce privește proiectul privind aprobarea unor documentații de urbanism, au fost retrase sau amânate articolele 5, 6, 7, 14 și 18.

Toate proiectele au fost aprobate de consilierii locali.

Proiectul ordinii de zi:

1. Aderarea Municipiului Alba Iulia la Logical Town Association

2. Aprobarea unui act adițional de prelungire a duratei Protocolului de Cooperare privind amenajarea unui teren de volei pe nisip în cadrul Proiectului ”Reţea pilot focusată pe activităţi temporare ca instrumente de regenerare urbană” (TUTUR)

3. Încheierea unui contract de comodat între Municipiul Alba Iulia şi Polaris M Holding – Alba Iulia

4. Avizarea modificării tarifelor și a programului de transport pentru zona tarifară ”zona 1 – municipiul Alba Iulia”

5. Plata contribuției Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2015 (10,4 milioane lei, anterior a fost aprobată suma de 4 milioane lei; în total, pe 2015, CL va suporta 1,9 milioane lei gratuităţi şi 12,5 milioane lei necesari pentru funcţionalitate)

6. Scoaterea din funcțiune și casarea unor obiective de inventar și mijloace fixe

7. Mandatarea Primarului municipiului Alba Iulia să semneze convențiile de parteneriat/colaborare ce se vor încheia între municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială și alte autorități, instituții publice/persoane juridice private

8. Asocierea în parteneriat cu Asociația „Sfântul Andrei” Bărăbanț pentru susținerea financiară a Căminului pentru persoane vârstnice ”Așezământul Sfântul Andrei” Bărăbanț (3500 de lei din bugetul local pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; suma de 2040 lei este destinată celor trei persoane vârstnice instituţionalizate ce nu au posibilitatea să achite cheltuielile de întreţinere la cămin; restul, pentru altă persoană în aceeaşi situaţie ce urmează să fie instituţionalizată)

9. Încheierea Actului adițional nr. 7 la Acordul de participare nr. 5104/6.07.2006, 14307/07.07.2006, 499/06.07.2006 încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (finanţarea Centrului Social de Urgenţă Alba cu 345 lei/beneficiar/lună pentru cel mult 42 de persoane, începând cu luna aprilie 2015, pe o perioadă de 6 luni)

10. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia (strada Casandra – din strada Diana până la limita intravilanului şi paralela cu strada Fortuna; continuare strada Scărişoara, redenumită Rânca – zona Pâclişa; ambele sunt cuprinse în zona D intravilan)

11. Aprobarea unor documentatii de urbanism:

Art.1: Avizeazã Planul Urbanistic Zonal „Reglementare regim de construire locuinţe individuale şi a tramei stradale, Alba Iulia – Miceşti, str. Măgurei, nr. 51 şi nr. 52, solicitant Cioflica Vioel, Dava Dumitru şi Dava Maria”,

Art.2: Avizeazã Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale şi semicolective, Alba iulia, Oarda de Jos, zona Dublihan, solicitant Hanes Simona”,

Art.3: Avizeazã Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, zona Chip, între strada Retezat şi str. Orizont, solicitant Petruţiu Liviu Dorin, Adam Mariana”,

Art.4 Aprobã Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Bază de Agrement zona Bazin Olimpic, Alba Iulia, str. Republicii, nr. 7, solicitant Municipiul Alba Iulia”,

Art.5: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire sală multifuncţională Grădiniţa cu Program Prelungit nr.13, Alba Iulia, str. Energiei, solicitant Municipiul Alba Iulia”,

Art.6: Nu Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Extindere spaţiu comercial Alba Iulia, Bd. Transilvaniei, Bloc 16, nr. 48, P, ap. 48, solicitant Mureşan Melania”, pentru varianta 2 – extindere până la trotuar,

Art.7: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 398/2007 pentru schimbare funcţiune din spaţiu comercial şi birouri în spaţiu comercial şi spaţii de cazare turistică, Alba iulia, str. Calea Moţilor nr. 37A, solicitant SC Electro BVL SRL”, conform planului de situatie anexat

Art.8: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Extindere şi mansardare spaţiu comercial şi locuinţă de serviciu, Alba Iulia, str. Iaşilor nr. 95C, solicitant SC Timy SRL”,

Art.9: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire Centru Cultural Misionar “Sfântul Lazăr”: OB.1 – extindere trapeză şi arhondaric (spaţii cazare, administrazive şi cripte episcopale), OB. 2 – extindere corp chilii, trapeză şi ateliere, OB.3 – construire biserică, Alba Iulia, str. Francisca nr. 1, solicitant Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia”,

Art.10: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire spaţiu comercial – carmangerie şi împrejmuire, Alba Iulia – Miceşti, Calea Moţilor nr. 113B, solicitant Elecfi Adrian, Elecfi Maria Adelina”,

Art.11: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă individuală şi împrejmuire, Alba Iulia, Miceşti, str. Varese, nr. 2B, solicitant Costea Adrian şi Costea Amalia”, varianta 2,

Art.12: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire hală livrare produse finite, Alba Iulia, Oarda de Jos, str. Biruinţei, nr. 25, solicitant SC Agra’s SA”,

Art.13: Nu Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă individuală şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Curcubeului, nr. 10, solicitant Borzescu Sorin Florin”,

Art.14: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire spaţiu comercial – magazin mixt, Alba Iulia – Miceşti, str. Abrudului, nr. 10, solicitant Oarga Virgil Gheorghe”,

Art.15: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială şi împrejmuire, Alba iulia, str. Tarniţa, nr. 2, solicitant Negrea Septimiu”,

Art.16: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe semicolective, Alba Iulia, str. Făgăraş, solicitant Fonoage Aurel Ioan”,

Art.17: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Reabilitare şi extindere Cămin de bătrâni, Alba Iulia, Bărăbanţ, str. Turnătoriei, nr.14A, solicitant Hope and Homes for Children Romania – H.H.C. Romania”,

Art.18 Aprobã Planul Urbanistic Zonal „Parcelare loturi pentru construire locuinţe individuale şi realizare acces, Alba Iulia, Miceşti, str. Drăgăşani, nr. 20, solicitant Man Petru Raul şi Dan Ioan”,

Art.19 Aprobã Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe unifamiliale, Alba Iulia, str. Padiş, solicitant SC Mariluc SRL, Barb Diana şi Barb Elena”

12. Modificarea Hotărârii nr. 391/2014 a Consiliului local

13. Modificarea Hotărârii nr. 257/2012 a Consiliului local

14. Neînsușirea expertizei tehnice pentru imobilul situat în Alba Iulia, strada Iașilor, nr. 81

15. Parcelarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia– domeniu public – asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26

16. Modificarea Hotărârii nr. 24/2015 a Consiliului local

17. Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în Dosar nr. 9253/176/2011, aflat pe rol la Tribunalul Alba

18. Stabilirea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea bunurilor proprietate publicã a municipiului Alba Iulia (pentru concesionarea pavilionului central de la baza de agrement Mamut, a spaţiilor libere din şanţurile Cetăţii etc)

19. Revocarea Hotărârii nr.254/2014 a Consiliului local și aprobarea concesionării prin licitaţie publicã a Pavilionului Central din incinta Bazei de Agrement situatã în municipiul Alba Iulia, Zona Mamut, lângã Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”

20. Modificarea Hotărârii nr.253/2014 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situate în municipiul Alba Iulia, lângã Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad” și a Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situate în municipiul Alba Iulia, lângã Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”

21. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.12

22. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Piața Consiliului Europei, bl.32D, ap.6

23. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuinþe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.6

24. Aprobarea vânzãrii prin negociere directã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Andrei Mureșanu, nr.49

25. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (terenuri) și aprobarea vânzãrii unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, str.Decebal, nr.21

26. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2015 al Municipiului Alba Iulia pentru Asociația Prietenii Muzeului Unirii

27. Modificarea Hotărârii nr. 117/2014 a Consiliului local (contract cadru de folosinţă cu titlu gratuit – comodat a Centralei Termice 7 de către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, pe 5 ani; reabilitarea acesteia prin alocarea sumei de 786.159 lei de către Municipiul Alba Iulia, respectiv de 283.680 lei de către AIDA prin program finanţare POS DRU; imobilul deserveşte drept sediu pentru Centrul de Resurse Academia Doamnelor)

28. Modificarea art.7 la Hotărârii nr. 67/2009 a Consiliului localȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Patru țări europene au format o „alianță” pentru un vaccin anti-COVID: Vrem să garantăm suficiente doze pentru Uniunea Europeană

Publicat

Franţa, Germania, Italia şi Ţările de Jos au convenit formarea unei „alianţe” care să asigure producerea unui potenţial vaccin anti-COVID-19 în Europa, au anunţat miercuri autorităţile olandeze, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Cele patru ţări „explorează în comun diverse iniţiative promiţătoare şi sunt în discuţii cu diverse societăţi farmaceutice”, a indicat Ministerul Sănătăţii Publice olandez într-un comunicat.

Obiectivul acestei alianţe este de a produce vaccinuri pe teritoriul european, acolo unde acest lucru este posibil, a adăugat ministerul citat.

„Germania, Franţa, Italia şi Ţările de Jos sunt convinse că un rezultat de succes presupune o strategie şi investiţii comune”, mai menţionează comunicatul.

Alianţa celor patru ţări îşi propune să garanteze că un număr suficient de doze de vaccin vor fi disponibile pentru Uniunea Europeană şi pentru ţări cu venituri reduse, în special din Africa.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO ȘTIREA TA: Pista de biciclete aflată pe dealul Mamut din Alba Iulia se degradează de la o zi la alta

Publicat

Pista de biciclete aflată pe dealul Mamut din Alba Iulia, denumită și „Transalpina de Mamut”, pare să se degradeze de la o zi la alta. Porcii mistreți au făcut ravagii pe mai multe porțiuni, unde au răscolit solul și au împrăștiat pământul. În unele zone, din cauza aluviunilor aduse în urma ploilor, pământul a acoperit aproape complet trotuarul.

Nici locurile de joacă pentru copii nu au scăpat „neatinse”. Aceastea prezintă degradări și distrugeri care pot reprezenta un pericol pentru micuții care sunt lăsați nesupravegheați de părinți.

Un cititor Alba24 a surprins recent imagini de pe pista pentru bicicliști aflată pe dealul Mamut din Alba Iulia. Pe mai multe porțiuni din aceasta, aleea pietonală este acoperită aproape în totalitate de pământ și vegetație iar rigolele sunt pline de frunze uscate, spune acesta.

De asemenea, locurile de joacă pentru copii reprezintă un pericol pentru cei mici. Unele elemente din ansamblurile de joacă au dispărut complet iar altele sunt rupte / deteriorate.

O parte din problema pământului care acoperă porțiuni din trotuar sau din pista de biciclete este generată de animalele sălbatice, respectiv de porcii mistreți care au brăzdat și răscolit solul în mai multe zone.

„În urmă câteva săptămâni am văzut o turmă de porci mistreți, cred că erau peste 20, cu mai mulți pui, la 10-15 metri de pista asfaltată de biciclete și la mai puțin de 200 de metri de Pavilion”, ne-a transmis cititorul Alba24.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Am avut o întâlnire cu reprezentanții mall-urilor pentru a pregăti deschiderea de pe 15 iunie

Publicat

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit, miercuri seara, despre stadiul epidemiei de coronavirus în România și despre măsurile care fi luate în perioada următoare. ”Am avut o întâlnire cu reprezentanții mall-urilor și pe 10, 11 vom da un răspuns pentru a se putea pregăti pentru deschiderea de pe 15 iunie” a spus Tătaru.

„Noi vrem să ajungem la zero și să pregătim un evantual val doi. Nu o să oprim la zero numărul de cazuri noi.

După 15 octombrie, ne gândim că ar putea apărea. Manifestarea bolii ține de mai mulți factori, de organism, de afecțiunile organismului, de contextul în care apare, de comunitatea în care apare. Ține de momentul în care îl depistăm. Decesele pe care le-am avut sunt la cei cu comorbidități.

În mijloacele de transport există un risc dacă rețeaua de climatizare nu a fost dezinfectată.

Am avut o întâlnire cu reprezentanții mall-urilor și pe 10, 11 vom da un răspuns pentru a se putea pregăti pentru deschiderea de pe 15 iunie”, a anunțat Nelu Tătaru.

Sursă: B1 TV

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Amenzi de la 1.500 lei la 3.000 lei de persoană pentru munca suplimentară ilegală: decizie finală în Camera Deputaților

Publicat

pensii bani

Camera Deputaţilor a respins, miercuri, cererea de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care modifică Codul muncii şi care se referă la sancţionarea nerespectării dispoziţiilor privind munca suplimentară.

Camera Deputaţilor este decizională în acest caz.

Prin respingerea cererii de reexaminare, legea a rămas în forma sa iniţială. Aceasta prevede că „nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară să fie sancţionată contravenţional cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată”.

Preşedintele Iohannis a formulat o cerere de reexaminare pentru această lege din considerentul că „ar trebui să se clarifice dacă înăsprirea sancţiunii pentru încălcarea dispoziţiilor privind munca suplimentară vizează doar situaţia urmărită de iniţiatori – cea a prestării orelor suplimentare dincolo de limita legală prevăzută de art. 114 din Codul muncii – sau se referă/se aplică şi altor situaţii ce pot reprezenta încălcări ale Codului muncii”.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate