Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Criteriile de acordare a locuințelor sociale la Alba Iulia, MODIFICATE. 460 de persoane, pe lista de așteptare


Publicat

Primăria Alba Iulia modifică criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, la doi ani după ultimele schimbări.

În evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială sunt 460 de cereri în așteptare, pentru acordarea unei locuinţe sociale.

Potrivit proiectului ce va fi prezentat pentru aprobare în ședința Consiliului Local din 27 mai, sunt propuse mai multe modificări de criterii. Comparativ, AICI, cele acum în vigoare.

De asemenea, se propune ca perioada de valabilitate a contractelor de închiriere a locuințelor sociale să fie de 5 ani, fără posibilitatea de prelungire. Persoanele din locuințele sociale vor avea posibilitatea să depună o nouă cerere, în ultimul an de valabilitate a contractului, dar vor intra ”în concurență” cu cei de pe listele de așteptare.

Deocamdată, perioada de închiriere a locuințelor sociale din blocurile A1, A2 și A3 de pe strada Marcus Aurelius va fi prelungită până la 31 mai 2021, având în vedere că datele la care expiră contractele sunt diferite.

CRITERII privind punctarea cererilor de locuințe sociale pentru persoanele cu domiciliul/reședința în Alba Iulia (actualizate potrivit proiectului din luna mai 2021):

1. Priorități conferite de lege:

1.1. tinerii proveniți din instituții de ocrotire care au împlinit vârsta de 18 ani – 5 puncte

1.2.

a) invalizii de gradul I (orice membru de familie) – 5 puncte

b) invalizii de gradul II (orice membru de familie) – 3 puncte

c) persoanele cu handicap grav (orice membru de familie) – 3 puncte

d) persoanele cu handicap accentuat (orice membru de familie) – 2 puncte

1.3. pensionarii, veteranii și văduvele de război, eroii martiri, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din 1989, persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri  – 1 punct

1.4. alte persoane sau familii îndreptățite:

a) persoane care au vârsta de până la 35 de ani – 30 puncte

b)persoane cu vârsta cuprinsă între 35 și 50 ani – 25 puncte

c) persoane cu vârsta peste 50 ani – 15 puncte

Notă:

1. În cazul persoanelor fără discernământ sau cu discernământ diminuat, cererea va fi acceptată pe lista de repartiții cu condiția instituirii măsurii de curatelă, până la data aprobării listei de repartiții.

2. În cazul în care o persoană se încadrează la mai multe puncte din acest criteriu, se acordă punctaj astfel: se însumează subpunctul 1.4 cu unul dintre cele atribuite la subpunctul 1.1, 1.2 sau 1.3.

3. Punctele atribuite la subpunctele 1.1, 1.3 și 1.4 se referă la solicitant.

2. Locul de muncă / domiciliul pentru solicitant

2.1. Cu loc de muncă în municipiul Alba Iulia și domiciliul/reședință în municipiul Alba Iulia – 30 puncte

2.2. Cu loc de muncă în altă localitate, dar cu domiciliu/reședință în municipiul Alba Iulia – 25 puncte

Notă: persoanele la care s-a stabilit domiciliul / reşedinţa în municipiul Alba Iulia după data la care începe actualizarea dosarelor nu vor primi puncte la criteriul de la punctul 2.

3. Venitul mediu net lunar pe membru de familie

3.1. venit net între 601 lei – 1.400 lei – 30 puncte

3.2. între 1.400 lei – 2.000 de lei și câștigul salarial mediu net lunar pe total economie – 20 puncte

3.3. între 2.001 lei și câștigul salarial mediu net lunar pe total economie – 10 puncte

3.4. venit net între 142 lei și 600 lei – 5 puncte

3.5 venit net sub 142 lei – 0 puncte

4. Situația civilă actuală

Solicitantul se află în una dintre următoarele situații:

4.1. văduv, divorțat, necăsătorit – 6 puncte

4.2. căsătorit – 5 puncte

4.3. uniune consensuală – 4 puncte

5. Număr copii în întreţinere

5.1. 1 copil – 10 puncte

5.2. la fiecare copil peste unul se atribuie 10 puncte (primul copil) plus 2 puncte/copil

6. Condiţii de locuit

6.1. locuiesc în baza unui contract de închiriere înregistrat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba –  30 puncte

6.2. locuiesc în baza unui contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă –  10 puncte

6.3. locuiesc temporar în unităţi de asistenţă socială / locuințe improvizate / tolerat în spațiu – 5 puncte

Notă: La ”tolerat în spațiu”, solicitantul prezintă declarație notarială sau adeverință de la Asociația de proprietari din care rezultă că solicitantul/familia acestuia locuiesc la adresa declarată, suprafața utilă a locuinței și numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată

7. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională pentru solicitant

7.1. fără studii şi fără pregătire profesională – 0 puncte

7.2. cu studii generale – 8 clase – 10 puncte

7.3. cu studii: şcoală profesională – 15 puncte

7.4. cu studii liceale cu diplomă de bacalaureat – 20 puncte

7.5 cu studii postliceale (absolvite cu diplomă) – 25 puncte

7.6. cu studii superioare (de scurtă sau lungă durată) cu diplomă de licenţă – 30 puncte

Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

8. Vechimea cererii

Se acordă 1 punct pentru fiecare an calendaristic. pentru vechimea cererii.

9. Pentru persoanele care au contracte de închiriere pentru locuință socială, se acordă 5 puncte.

II. Depunctare

Se depunctează cererile solicitanţilor din totalul punctelor acumulate, în următoarele condiţii:

1. Persoanele care deţin mijloace de transport (autoturisme, autoutilitare, autocamioane şi remorci, autobuze, microbuze) se depunctează astfel:

1.1. un mijloc de transport – excepție fac persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat (solicitant sau membru din familie) – 15 puncte

1.2. mijlocul de transport deţinut cu o vechime mai mică de 5 ani – 30 puncte

1.3. mijlocul de transport deţinut cu o capacitate peste 2000 cmc – 15 puncte

2. Se depunctează cu 30 de puncte persoanele care au primit amenzi în ultimul an calendaristic pentru comportament antisocial

3. Se depunctează cu 10 puncte fiecare minor care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, excepţie făcând grupa de vârstă 0-3 ani şi minorii care nu frecventează cursurile de învăţământ din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.

4. Dacă solicitantul şi membrii familiei locuiesc cu părinţii sau în imobilul părinţilor şi ocupă o suprafaţă (utilă) ce depăşeşte 18 mp/membru de familie, se depunctează cu 30 de puncte.

III. Respingere

1. Nu pot beneficia de locuinţe sociale persoanele sau familiile (1) care:

a) deţin în proprietate o locuinţă sau orice alt tip de construcţie sau teren construibil (2)

b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990

c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe

d) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat

e) deţin în proprietate două sau mai multe mijloace de transport (autoturisme, autoutulitare, autocamioane, autobuze, microbuze)

Notă: (1) “familiile” – se referă la titularul cererii şi ceilalţi membri din familie.

(2) “locuinţă” – fac excepţie coproprietarii locuinţelor obţinute prin moştenire, în indiviziune, în situaţia în care cota obţinută nu satisface exigenţele minimale de suprafaţă prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996, republicată sau sunt coproprietarii terenurilor obținute prin moștenire.

2.. Cererile persoanelor care locuiesc în locuințe sociale și nu au achitate, la zi, plata chiriei și cheltuielile cu utilitățile, la data depunerii cererii pentru repartizarea unei alte locuințe sociale, vor fi respinse.

3. Se respinge cererea persoanelor care locuiesc în locuințele sociale care nu au lipsit mai mult de 3 luni/an calendaristic. Excepție: cu justificare medicală durata poate fi mai mare, dar nu  mai mult de 1 an din totalul perioadei de închiriere, pentru titular și persoanele din contractul de închiriere.

Notă: Anul calendaristic se calculează astfel: prima zi de semnare a contractului devine prima zi din anul calendaristic.

IV. Punctarea cererilor se face în baza documentelor anexate la cerere.

Se vor analiza numai dosarele actualizate.

Lista de priorități se va întocmi în funcție de punctajul final.

Anchetele sociale se întocmesc la solicitarea Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

”Trans-Salina” din județul Alba, asfaltată în procent de peste 50%. În zona Ocnișoara va fi construit și un ștrand cu apă sărată

Publicat

Trans-Salina, o șosea din județul Alba, a fost asfaltată în proporție de peste 50%, iar drumul modernizat va ajunge la două sate aproape complet depopulate.

Unul dintre ele este Ocnișoara, care este amplasat pe un masiv de sare.

Autoritățile vor să pună în valoare bogăția din adâncuri și să amenajeze acolo un ștrand sărat, în stil rustic.

Cei 14 săteni care mai trăiesc în Ocnișoara, nu credeau că vor apuca ziua în care vor vedea asfalt la ei în sat.

”Acum e domnie, asfaltul la poartă. Ne retragem aici, ne place să lucram în grădină, să cosim, liniște”, a declarat Iulica, fiica unei localnice, pentru stirileprotv.ro.

Finanțarea este asigurată prin PNDL 2, beneficiar fiind Primăria Lopadea.

Modernizarea drumului comunal Ciuguzel – Ocnişoara – Overdem costă aproximativ 8 milioane de lei şi va reprezenta, practic, salvarea celor două sate aflate pe cale de dispariţie.

La Ocnişoara mai locuiesc doar 14 oameni, iar la Overdem mai sunt circa 35 de locuitori.

Populaţia a scăzut foarte mult în ultimii zeci de ani ca urmare a imposibilităţii oamenilor de a ajunge sau ieşi din aceste sate în perioadele cu ploi sau în perioada iernii.

Drumul de pământ devenea practic imposibil de utilizat, iar oamenii erau blocaţi aici.

Un calcul simplu arată un cost de aproximativ 163.000 de lei (circa 32.000 de euro) pe cap de locuitor, în ceea ce priveşte investiţia în modernizarea drumului. Autoritățile spun însă că drumul va redeschide rute turistice și va duce la dezvoltarea zonei

Contractul în valoare de 8.005.328,13 de lei este derulat de societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA.

Ștrand rustic

Investiția în drum a comunei Lopadea Nouă, va fi dublată de una a Consiliului Județean Alba, bazată pe existența unui masiv de sare în acel loc.

Este vorba despre construirea unui ștrand rustic.

”La Ocnișoara se va face un fel ștrand rustic, cum există la Ocna Sibiului. Acolo există niște lacuri cu apă sărată și Consiliul Județean Alba va investi în acea zonă, în tot ceea ce privește utilitățile și amenajarea. Sperăm ca undeva pe anul viitor, pe final, să fie gata. Acum se lucrează la proiect pentru rețeaua de apă” a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan.

Președintele instituției, Ion Dumitrel, a declarat la rândul său că la începutul lunii iulie va fi lansat proiectul pentru amenajarea viitoarei investiții.

De asemenea, tot aici se remarcă prezența unui câmp de 3 ha numit „saramură” și o fântână purtătoare de apă sărată, ce izvorăște în permanență de sute de ani.

Fauna și flora ne încântă privirile de fiecare dată. Aici cerbul și căpriorul pot fi văzuți în mediul lor natural.

Mii de specii rare de plante, animale și insecte dau culoare locului. În imediata apropiere este locul de naștere a ariei protejate „Pajiștile lui Suciu”( sit de importanță comunitară) ce conservă habitate naturale de tip: Pajiști stepice, Păduri dacice de stejar și carpen și Tufărișuri.

Sursă foto: Marius Hațegan

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a primit Crucea Patriarhală de la Arhiepiscopul Irineu

Publicat

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a primit duminică, Crucea Patriarhală, o distrincție onorifică acordată de Biserica Ortodoxă. 

Distincția i-a fost acordată lui Ion Dumitrel de Arhiepiscopul de Alba Iulia Irineu, ”ca semn al prețuirii și binecuvântării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru activitatea sa îndelungată, rodnică și folositoare depusă în slujba Bisericii și societății pe parcursul anilor”.

Evenimentul a avut loc duminică, după liturghie, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia.

Citește și: CALENDAR CREȘTIN ortodox, luna IUNIE 2021: TOATE sărbătorile din Cireșar trecute în Calendarul Bisericesc

Sursă foto: Reintregirea.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 21-27 iunie: Caniculă și furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Publicat

Temperaturile cresc mult săptămâna viitoare în județul Alba. Vor fi câteva zile cu caniculă, la mijlocul intervalului.

Sunt anunțate valori de 33-35 de grade Celsius, dar și câteva furtuni.

Vremea va fi caldă și la munte, cu maxime de 30 de grade.

Prognoza meteo în săptămâna 21-27 iunie, în localități din județul Alba:

Luni, 21 iunie

Alba Iulia: minime de 18 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; furtună

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; furtună

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; furtună

Aiud: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Blaj: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Ocna Mureş: minime de 18 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună

Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; furtună

Cîmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; furtună

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; furtună

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Marți, 22 iunie

Alba Iulia: minime de 19 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; furtună

Sebeș: minime de 18 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; furtună

Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; furtună

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; furtună

Aiud: minime de 18 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; furtună

Blaj: minime de 18 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; furtună

Ocna Mureş: minime de 19 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; furtună

Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; furtună

Abrud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună

Cîmpeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; furtună

Cugir: minime de 18 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; furtună

Miercuri, 23 iunie

Alba Iulia: minime de 20 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 20 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 20 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 20 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 20 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Cîmpeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 20 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Joi, 24 iunie

Alba Iulia: minime de 20 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; furtună

Sebeș: minime de 20 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; furtună

Șugag: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; furtună

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; furtună

Aiud: minime de 20 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; furtună

Blaj: minime de 20 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; furtună

Ocna Mureş: minime de 20 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; furtună

Zlatna: minime de 19 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; furtună

Abrud: minime de 18 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; furtună

Cîmpeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; furtună

Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună

Cugir: minime de 20 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; furtună

Vineri, 25 iunie

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

Abrud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; parțial însorit

Cîmpeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; predominant însorit

Sâmbătă, 26 iunie

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime 23 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Cîmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Duminică, 27 iunie

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Cîmpeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum a modificat Judecătoria Alba Iulia standardul de verificare al RCA. Asigurarea poate fi prezentată pe telefon

Publicat

Asigurarea RCA poate fi dovedită şi prin prezentarea ei pe telefon, în cazul unui control al Poliției Rutiere. În plus, polițiștii pot verifica existenţa asigurării RCA direct în baza lor de date. Judecătoria Alba Iulia i-a dat dreptate unui șofer care fusese amendat pentru că nu o avea la el în format fizic.

De cele mai multe ori, asigurarea RCA e valabilă din ziua următoare încheierii ei. În ţările care nu sunt membre UE, poliţa RCA trebuie prezentată în format fizic.

E perioada vacanţelor şi poate se întâmplă să pleci la drum fără să ai asigurarea RCA la tine.

Vestea bună este că atâta timp cât poliţa e valabilă, e suficient, a stabilit instanţa. Poliţistul e obligat să verifice existenţa asigurării RCA direct în baza de date a autorităţilor.

Un şofer a fost amendat cu suma de 870 de lei pentru că nu a putut prezenta, în cadrul unui control de rutină, poliţa de asigurare RCA.

Nu o avea la el nici în format fizic, nici electronic, adică pe mobil sau tabletă. Poliţistul l-a amendat pentru asta.

În schimb, Judecătoria Alba Iulia a anulat amenda şi a stabilit că poliţistul avea obligaţia de a verifica existenţa poliţei RCA în baza de date a autorităţilor, pentru că toate poliţele RCA se raportează către o bază de date la nivel naţional, denumită Administrare Istoric Date Asigurări Auto.

Când plecăm cu maşina în afara ţării aceste reguli nu mai sunt valabile. La plecarea din ţară, e bine să avem poliţa RCA în format fizic, mai ales dacă ajungem în ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Încă un aspect important: de cele mai multe ori, asigurarea RCA e valabilă din ziua următoare încheierii ei, astfel că şoferii trebuie să facă asigurarea RCA cu cel puţin o zi înainte de călătoria planificată.

Sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate