Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Cum justifică DGASPC Alba decontările de transport considerate nelegale în raportul Camerei de Conturi


Publicat

proiect albaDirecţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Alba transmite precizări după mediatizarea raportului Camerei de Conturi Alba în care au fost prezentate nereguli în activitatea acesteia. Reprezentanţii instituţiei explică detaliat contextul în care auditorii au stabilit prejudicii şi abateri financiare.

Vezi şi Decontări nejustificate de transport la DGASPC Alba. Concluzii după control de la Curtea de Conturi

Vă prezentăm integral detaliile transmise de DGASPC Alba:

Referitor la concluzia din raportul Camerei de Conturi Alba prin care „DGASPC Alba a efectuat plăți necuvenite, în sumă totală de 3.000 lei, reprezentând transport pentru persoane cu handicap care în perioada călătoriilor figurau internați la spitalizare continuă”:

„Auditorii Camerei de Conturi au suprapus baza de date a Casei de Asigurări de Sănătate Alba cu baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și au constat că aceleași persoane figurau, în aceeași zi, internate în spital și în călătorie cu bilet gratuit. Din această concordanță, auditorii au concluzionat că sigur călătoria nu a avut loc și biletele au fost prezentate la decont în mod fraudulos. În nota de relații și în contestația ulterioară DGASPC Alba a arătat că această concordanță generează o supoziție simplă și în nici un caz o certitudine asupra falsului și uzului de fals. Faptul că aceeași persoană figurează ca fiind internată în spital și în același timp este în deplasare, într-o altă localitate poate avea 4 interpretări:

– persoana a fost cu adevărat internată, deci decontarea realizată de către CAS către spital este legitimă, iar biletul emis de către transportator s-a făcut în stare de ilegalitate prin urmare, decontarea acestuia este ilegitimă;

– persoana nu a fost în ziua respectivă în spital și deci, decontarea făcută de CAS a fost ilegitimă, iar biletul emis de către transportator s-a făcut legal, decontarea lui fiind legitimă;

– persoana aflată în spital a plecat legal pentru un interval de timp mai mic de 12 ore din spital, efectuând o călătorie în scop personal pentru rezolvarea unor probleme urgente, de exemplu: pentru a face niște investigații medicale suplimentare; în această situație ambele deconturi sunt legitime;

– persoana nu a fost nici în spital și nu a efectuat nici călătoria, deci ambele deconturi sunt ilegitime.

DGASPC nu are calitatea administrativă și nici personal calificat pentru a face cercetări din care să rezulte care este situația reală și care dintre deconturi este legitim, chiar dacă s-ar solicita baza de date de la CAS Alba cu privire la serviciile medicale decontate. O astfel de analiză este, în fapt, și discriminatorie, deoarece ar scoate în evidență, doar cazurile care sunt în evidența CAS Alba, nu și alte situații în care persoana cu handicap este beneficiară a serviciilor medicale oferite în alte județe sau țări. Suprapunerea bazelor de date de la diferite instituții și autorități ale statului, din proprie inițiativă și fără o reglementare legală, nu este generatoare de probe ci, eventual, de supoziții; întrucât aceste supoziții nu mai pot fi verificate în limitele noastre de competență, activitatea de suprapunere are doar o eventuală importanță teoretică. Concluziile trase de către auditori din suprapunerea de baze de date nu constituie probe cu privire la infracțiunea de fals în înscrisuri și efectuarea de plăți necuvenite, ci eventual de supoziții care să fie probate de către instituțiile abilitate să strângă informații și să facă cercetări penale, deoarece DGASPC Alba nu este îndreptățită, prin lege să facă acest lucru. Coincidența dintre datele transportului și perioada de spitalizare nu este o probă pentru susținerea ilegalității transportului, prin urmare nu se poate recurge la o sancționare a transportatorului și a persoanei cu handicap cu privire la ilegalitatea comisă de către aceștia în legătură cu contractul de transport dintre ei. Fapt pentru care s-a contestat considerarea sumei de 3000 de lei, ca fiind ilegal decontată și ca atare supusă recuperării ei de la transportator sau de la persoana cu handicap.

Însoțitorul este ”persoana care acompaniază persoana cu handicap și care beneficiază de drepturi în condițiile prevăzute de lege” (Legea nr. 448/2006, cu completările și modificările ulterioare art.5, alin. 21). Spre deosebire de asistentul personal, care este o persoană identificată și angajată cu contract de muncă de către primăria de la domiciliul persoanei cu handicap, însoțitorul este o persoană oarecare, aleasă, în mod cu totul aleatoriu, de către persoana cu handicap să o însoțească, într-o anumită zi, în vederea rezolvării în bune condiții a unei anumite probleme pe care persoana cu handicap grav a considerat-o mai dificilă în momentul respectiv.

Legiuitorul stabilește indubitabil și fără echivoc în H.G. nr. 680/2007, art. 8 alin. 2: ”(2) Însoțitorii călătoresc numai însoțindu-l pe titular, iar asistenții personali pot călători fără să însoțească persoana cu handicap. Asistenții personali se legitimează cu actul de identitate.” Rezultă fără nici un fel de dubiu, că legiuitorul a stabilit ca însoțitorul să beneficieze de gratuitatea călătoriei numai circulând împreună cu persoana însoțită, care este de fapt singura care se poate legitima și astfel să garanteze dreptul la gratuitate. Este evident că, legiuitorul a stabilit obligativitatea simultaneității prezenței persoanei cu handicap grav și a însoțitorului în timpul călătoriei și nu folosirea simultană a biletelor gratuite. Persoana cu handicap grav are dreptul ca într-un an calendaristic să beneficieze de 12 călătorii gratuite și, de asemenea, are dreptul ca de 12 ori pe an să aleagă o persoană care să o însoțească și care să beneficieze, de asemenea, de călătorii gratuite. Într-un an calendaristic persoana cu handicap grav poate realiza un număr de călătorii oarecare, mult mai mare decât cele 12 pentru care are gratuitate. Este posibil, de asemenea, ca persoana cu handicap vizual grav să fie însoțită în mult mai multe călătorii, decât în cele 12 în care însoțitorul beneficiază de gratuitatea transportului, situații pentru care contravaloarea biletului însoțitorului este suportată de către persoana cu handicap grav sau de către însoțitor, dacă acesta este într-o relație emoțională apropiată în raport cu persoana cu handicap și, dacă, posibilitățile financiare ale acestuia sunt îndestulătoare ( însoțitor poate fi un copil al persoanei cu handicap grav, soțul/soția sau un prieten foarte apropiat). Recunoaștem că: lipsa simultaneității poate constitui o prezumție simplă de vinovăție, dar în nici un caz o probă de vinovăție. Personalul DGASPC Alba, prin pregătirea pe care o are și prin specificul muncii lui, nu are posibilitatea să verifice în ce măsură această prezumție se poate constitui în probă. Certitudinea ilegalității se poate constata doar de către autoritățile care au drept de control în timpul călătoriei și care constatând prezența unei persoane cu bilet de însoțitor, în absența unei persoane cu handicap grav ce are dreptul la însoțitor, să aplice prevederile legale în materie.

Tot în H.G. nr. 680/2007, cu completările și modificările ulterioare, în art.9 alin.3, se stabilește:” (3) La controlul biletelor de călătorie, utilizatorul va prezenta atât biletul de călătorie gratuită, cât și actul de identitate. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor speciale de călătorie gratuită sunt considerate ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratate în conformitate cu reglementările în vigoare”. Pe cale de consecință, considerăm că recuperarea celor 5000 de lei, doar pe o prezumție simplă, ar constitui un abuz care s-ar realiza cu încălcarea prezumției de nevinovăție a persoanei cu handicap.

Organul de control reține în sarcina DGASPC Alba: ”Decontarea unor bilete de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap și asistenții personali sau însoțitorii acestora la tarif mai mare, ca urmare a neîncadrării corecte a distanțelor parcurse între stația de urcare și cea de coborâre. Acceptarea la plată a tichetelor statistice de călătorie fără a se verifica realitatea serviciilor prestate/efectuării călătoriilor”.

Acuzația s-a considerat, din start, ca fiind nefondată, deoarece:

Lungimea unui traseu nu este în mod obligatoriu distanța cea mai scurtă dintre două localități, ci este lungimea drumului efectiv parcurs de mijlocul de transport. Atunci când fixează un traseu, un transportator are în vedere: ca pe acel traseu să poată atinge cât mai multe localități pentru a putea avea cât mai mulți călători între punctul inițial și punctul terminus, să beneficieze de o cale de rulare cât mai bună și cu cât mai puține serpentine pentru a avea un consum optim de combustibil. Compararea distanțelor efectiv parcurse cu distanțele minime dintre localități, preluate de pe site-ul oficial www.distanța.ro este absolut nerelevantă. Ca dovadă, în exemplele ce urmează, sunt luate două rute diferite, a căror lungime este calculată pe site-ul www.distanța.ro:

A) Ruta 1: Alba Iulia – Unirea – Războieni – Lunca Mureș – Luduș are 76,2 km, iar Ruta 2: Alba Iulia – Unirea – Turda – Câmpia Turzii – Luna – Luncani – Luduș are 98,8 km.

B) Ruta1: Alba Iulia – Unirea – Războieni – Lunca Mureș – Luduș – Tg. Mureș are 120 km

Ruta 2: Alba Iulia – Unirea – Turda – Câmpia Turzii – Luna – Luncani – Luduș – Tg. Mureș are  142 km

Ruta 3: Alba Iulia – Blaj – Târnăveni – Tg. Mureș are 116 km și o cale de rulare foarte îngustă, vălurită pe verticală și orizontală, cu carosabil deteriorat pe porțiuni mari.

În opinia noastră, dacă nu este un autobuz local, va merge, în ambele cazuri, pe Ruta 2 care, este incomparabil mai comercială, deci aprecierea auditorilor este cea mai improbabilă. Singura rută certă este cea precizată de către operatorul de transport care este singurul, care în calitatea sa de comerciant, decide cu privire la afacerea lui și pentru care: ” (2) Operatorii de transport interurban răspund de realitatea şi exactitatea datelor prezentate, în condițiile prevăzute de lege. (H.G 680/2007, cu completările și modificările ulterioare, art.10 alin.2)”.

Lungimea traseului este cel indicat de către operatorul de transport care răspunde pentru exactitatea datelor și care este controlat în acest sens de către autoritățile îndreptățite să o facă.

Prejudiciul calculat de către auditori nu are, în accepțiunea noastră, nici o fundamentare reală și prin urmare, încadrarea deconturilor ca fiind ilegale și obligarea cuiva, transportator sau persoană cu handicap, să returneze banii în cuantum total de 18.000 lei o considerăm abuzivă.

Suma totală pentru care recuperarea este nejustificată prin probe certe este de 26.000 lei, din totalul considerat de 32.000 lei.

Cu privire la suma de 6.000 de lei pentru care DGASPC Alba a luat măsurile necesare recuperării facem următoarele precizări:

Aparținătorii persoanei cu handicap sunt obligați, ca în termen de 48 de ore, să anunțe orice modificare a stării persoanei cu handicap, inclusiv decesul ( Legea 448/2006 art. 59 alin.1 lit. h). Unii aparținători nu comunică data decesului și folosesc biletele gratuite în luna când a avut loc decesul, justificând realizare unor ultime servicii pentru defunct. Deși nu este obligată legal, DGASPC Alba se informează, în baza unui protocol încheiat cu Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanei Alba, cu privire la data decesului persoanelor cu handicap dar, dacă persoana are domiciliul în alt județ și reședință în Alba nu ne sunt furnizate datele. Din aceste utilizări ilegale s-a înregistrat, în perioada ianuarie 2014 – mai 2015, un prejudiciu total de 2271 lei din care a fost recuperată suma de 1711,64 lei.

Au fost persoane cu handicap care nu și-au ridicat biletele la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dată de la care avea dreptul la gratuitate, ci mai târziu. Greșeala făcută de persoana cu handicap, probabil, la completarea documentului de transport și nesesizată nici de către aceasta și, nici de către transportator, care conform legii este singurul care controlează în traseu biletele, a fost că a completat pe bilet o dată care era între: data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap – dată de la care există dreptul la gratuitate și data la care persoana și-a ridicat biletele – dată de la care dreptul la gratuitate poate fi valorificat. Conform legii, biletele completate greșit nu trebuie decontate, chiar dacă sunt utilizate legal iar, funcționarii care au urmărit biletele venite la decont, au urmărit, așa după cum cere legea, numai luna și anul, nu și ziua. Valoarea totală a acestor bilete, cu greșeli de completare, a fost de 5204,55 lei, sumă ce a fost recuperată integral.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba apreciază și va aprecia, întotdeauna, sprijinul acordat de corpul de auditori externi pentru a nu produce prejudicii bugetului, dar consideră și va considera că, în primul rând trebuie respectat cetățeanul, cu sau fără handicap, care nu trebuie sancționat și nici considerat infractor pe baza unor simple supoziții, obligându-l astfel să se dezvinovățească.

Cetățeanul va respecta autoritățile atunci când acestea îi vor fi un ajutor, nu atunci când îl vor ține cu căciula în mână, cerând iertare pentru ce n-a făcut și ocupându-și timpul pentru a-și dovedi nevinovăția”.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

Majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor pentru profesori, în dezbatere astăzi în Parlament la rectificarea bugetară

Publicat

pensii bani

Plenul Parlamentului se va reuni marţi pentru dezbaterea proiectelor privind rectificarea bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat pe acest an, care includ amendamentul PSD referitor la creşterea punctului de pensie cu 40%.

Şedinţa va începe la 13,00.

Miercuri, Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat raport de adoptare rectificării bugetare, cu 20 de voturi „pentru” şi unul „împotrivă”, adoptând un amendament al PSD care abrogă articolul potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14% şi rămâne în vigoare creşterea acestuia cu 40%, prevăzută în legea sistemului public de pensii.

Alte amendamente ale PSD adoptate de comisii se referă la majorarea cu 1 miliard de lei a sumelor repartizate UAT-urilor; la suplimentarea cu 5,635 milioane de lei a bugetului Camerei Deputaţilor, pentru a achiziţionarea de echipamente necesare dotării birourilor parlamentare din teritoriu, la schimbarea legislaturii, precum şi la suplimentarea cu 67 milioane de lei a bugetului Ministerul Agriculturii, pentru finanţarea Programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor.

Totodată, la propunerea PSD, s-a aprobat şi majorarea din acest an a salariilor de bază pentru personalul didactic de predare, aşa cum este prevăzut în lege, suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 400 de milioane lei, pentru programul Start-Up Nation şi a bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte cu 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului. Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei UE, pentru sfârşitul anului 2020, este de 40% din PIB, mai prevede un amendament adoptat de comisii.

La dezbaterile din comisii nu au participat parlamentarii PNL.

Luni, premierul Ludovic Orban a declarat că bugetul ”nu îşi mai poate permite nicio creştere a cheltuielilor în momentul de faţă” şi a făcut apel la toate forţele politice să nu sprijine în Parlament raportul comisiilor de specialitate privind rectificarea bugetară.

„Bugetul nu-şi mai poate permite nicio creştere a cheltuielilor în momentul de faţă. În urma zilei negre de la Parlament în care pesediştii din Comisia de buget-finanţe au adoptat nişte modificări la ordonanţa de rectificare, la ora actuală România se află într-un pericol extrem de mare. Fac apel către toate forţele politice să nu sprijine în Parlament raportul adoptat de Comisia de buget-finanţe pentru ca asta va atrage consecinţe nefaste pentru economia românească, inclusiv pentru capacitatea României de a atrage investiţii, fonduri europene, de a fi considerat un partener solid. Ori cred că e de ajuns şi trebuie pus punct acestui mod iresponsabil de a face politică”, a afirmat Ludovic Orban.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că social-democraţii rămân consecvenţi şi vor vota în Parlament creşterea pensiilor conform legii.

„Rămânem consecvenţi! Mâine (marţi-n.r.) vom vota în Parlament creşterea pensiilor conform legii! Iohannis şi Orban au umilit destul persoanele în vârstă! I-aţi fugărit cu poliţia şi i-aţi amendat în starea de urgenţă! I-aţi ţinut la cozi în faţa spitalelor, fără acces la tratament! I-aţi ţinut fără medicamente esenţiale, aşa cum este Euthyrox, iar acum vă plângeţi că se îmbolnăvesc! Nu le-aţi dat nicio mască din cele promise, dar îi amendaţi dacă nu au! Ajunge! Orice guvern normal la cap îşi respectă seniorii. Nu îşi bate joc de ei. Sunt părinţii şi bunicii noştri. Sunt oamenii care v-au crescut, nu povara de care nu ştiţi cum să scăpaţi mai repede acum. N-aţi făcut nimic pentru ei. Aplicaţi legea măcar. Opriţi-vă din furat şi veţi avea bani pentru pensii! Sunt 5 milioane de pensionari care aşteaptă să li se facă dreptate. Să-i vedem mâine pe cei care se opun acestei dreptăţi”, a scris Ciolacu pe Facebook.

sursă: agerpres.ro.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Un miliard de euro pentru IMM-uri, PFA și ONG. Peste 22.000 de aplicanți sunt înregistrați în platforma online

Publicat

Peste 22.000 de potențiali aplicanți s-au arătat interesați de ajutoarele de stat în valoare totală de 1 miliard de euro pentru firmele mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), organizațiile neguvernamentale (ONG) și cabinetele medicale individuale implicate în lupta anti-COVID-19.

Aceștia s-au înregistrat pe platforma online, cu user și parolă, în aproape o saptămână, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Economiei.

https://granturi.imm.gov.ro/ (fără www) este platforma online deschisă de Ministerul Economiei în 15 septembrie și gestionată tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Prima etapă este cea a preînregistrării datelor potențialilor beneficiari ai schemelor de microgranturi, granturi pentru capital de lucru şi pentru investiţii, potrivit startupcafe.ro.

Ministerul Economiei a publicat în consultare publică proiectele de proceduri pentru primele două măsuri de fonduri europene POC:

Măsura 1 – microgranturi de 2.000 Euro – cheltuielile eligibile

– fonduri de 100 de milioane de euro

– vor fi acordate microgranturi de câte 2.000 de euro fiecare unor beneficiari: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care nu au avut angajați anul trecut, PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au implicate în lupta anti-COVID-19

– finanțarea în ordinea primul venit – primul servit.

– categorii eligibile pentru finanțare: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate; cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat; cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2; cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente; cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității; cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Firmele aplicante trebuie să fie din domeniile din anexa 1 a OUG 130/2020.

Măsura 2 – granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 Euro

– beneficiari eligibili IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) din lista de la anexa 2 a OUG 130/2020, plus ONG-urile de educație

– buget de 350 milioane euro; 307,5 milioane de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă prin schema de ajutor de stat

– se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari cu sume cuprinse între 2.000 și 150.000 euro fiecare

– banii vor fi acordați în ordinea primul venit-primul servit

– domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Valoarea granturilor de capital de lucru pentru IMM se va calcula astfel:

pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.

Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

AICI, mai multe detalii despre finanțări.

surse: startupcafe.ro, imm.gov.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Noi localități în care se reduce vârsta de pensionare. Modificări în vigoare din 21 septembrie

Publicat

pensionari

Legea potrivit căreia beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea remanentă, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora, a intrat în vigoare de astăzi.

Este vorba despre Legea nr. 207/2020 – modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020.

Potrivit acesteia, de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani beneficiază „persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic” din mai multe localităţi, pe o rază de 8 km în jurul acestora.

Localităţile menţionate în lege sunt:

Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba;

Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele şi Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara.

Alte localităţi incluse în listă sunt:  Slobozia din judeţul Ialomiţa; Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava; Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş; Berbeşti şi Râmnicu-Vâlcea din judeţul Vâlcea.

surse: agerpres.ro, businessmagazin.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Condițiile de concurs pentru 500 de posturi suplimentare în învățământ, publicate în Monitorul Oficial. Cum va fi proba scrisă

Publicat

examen profesor

Cei care vor dori să ocupe unul din cele 500 de posturi ce vor fi scoase la concurs în sistemul de învățământ, aprobate suplimentar de Guvern, vor trebui să susțină o probă scrisă.

Condițiile de desfășurare a concursurilor au fost aprobate de Ministerul Educației prin ordinul nr. 5574/2020 și publicate luni în Monitorul Oficial.

Proba scrisă va fi data de școală, cu subiecte făcute de unitatea de învățământ. Evaluarea va fi făcută tot de școala angajatoare.

“Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale”, potrivit Ordinului citat de edupedu.ro.

Concursul se va da pe baza Metodologiei din 2 septembrie 2013 de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN 4.959/2013.

Angajarea va fi pe perioadă determinată, iar pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă.

“Înscrierea candidaților la concurs/testare și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ avizată de inspectoratul școlar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe saitul Inspectoratului școlar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrarea contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online”, prevede actul normativ.

La înscrierea la concurs/testare, candidații prezintă obligatoriu și cazierul judiciar, prevede documentul.

Candidații la școli care au clase cu predare în alte limbi vor da și o probă orală:

Interviul și probele orale pot fi susținute online după încetarea stării de alertă:

“Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizată de inspectoratul școlar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice sau orale din inspecțiile și inspecțiile din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului se poate fi susținute și în sistem online”

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 10 septembrie 2020, suplimentarea cu 500 a numărului de posturi în unitățile din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Măsura are drept obiectiv “să nu fie prejudiciat dreptul la educație al elevilor” în anul școlar care începe cu stare de alertă.

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate