Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

DOCUMENT: Minorii nu vor mai avea voie să cumpere băuturi energizante. Amenzi de până la 25.000 de lei pentru comercianți


Publicat

sursa foto: apc-romania.ro

Comercializarea băuturilor energizante către minori, va fi interzisă potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, pus în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Sănătății. Documentul prevede inclusiv și interzicerea comercializării în automate, cu excepția celor aflate în spațiile de birouri dar și anumite reguli de etichetare.

De asemenea, potrivit proiectului de HG, publicat pe siteul Ministerului Sănătății se interzice comercializarea băuturilor energizante în unităţile sanitare şi în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv prin automate din incinta acestora.

Băuturile energizante puse pe piaţă în România, indiferent de provenienţă, trebuie să prezinte etichetarea în limba română, se mai arată în proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

Comercianții care nu respectă prevederile hotărârii de guvern ar putea fi sancționați cu sume cuprinse între 5.000 de lei și 25.000 de lei.

Proiectul de Hotărâre de Guvern poate fi consultat AICI Hotărâre interzicere comercializare bauturi-energizante

Efecte cauzate de băuturile energizante

În nota de fundamentare se arată că potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Sănătate Publică au rezultat mai multe efecte nocive generate de produsele energizante:

”Institutul Naţional de Sănătate Publică, în colaborare cu DSP-urile judeţene, a realizat tudiul de perceptie a populatiei din grupe de varsta vulnerabile (ca si consumatori) cu privire la bauturile energizante comercializate in Romania.

La studiul de perceptie a populatiei din grupe de varsta vulnerabile au participat un numar de 421 subiecti cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani si 421 subiecti avand varsta peste 55 ani, din toate cele 41 de judete si din Municipiul Bucuresti.

Rezultatele studiului releva cifre ingrijoratoare, o parte dintre acestea fiind enumerate mai jos:

Din raspunsul participantilor la studiu a rezultat ca 74% dintre subiectii avand varsta de 16-18 ani si 42% din cei cu varsta peste 55 ani au consumat bauturi energizante.

In cazul ambelor loturi, un procent important din cei care nu au consumat bauturi energizante, considera ca acestea pot dauna sanatatii (53% din subiectii cu varsta intre 16-18 ani si 47% din respondentii cu varsta peste 55 ani).

In ambele cazuri, frecventa consumului ocazional (de cel mult 5 ori pe an) este de 44-45%, in schimb un procent mai mare de adolescenti consuma in mod frecvent bauturi energizante (saptamanal) (23% fata de 8% in cazulpersoanelor din grupa de varsta peste 55 ani).

In cazul ambelor loturi studiate, majoritatea celor care au consumat bauturi energizante au raspuns ca niciodata nu au consumat mai mult deo doza.

Cauza consumului de bauturi energizante este reprezentata in majoritatea cazurilor de faptul ca bauturile energizante le ofera mai multa energie,fiind mentinuta starea de veghedupa consumul lor (61% la grupa de varsta 16-18 ani si 81% la peste 55 ani).

Un procent de 58% dintre subiectii cu varsta cuprinsa intre16-18 ani nu au citit eticheta bauturilor energizante, in timp ce la grupa de varsta peste 55 ani, 30% dintre acestia nu au citit eticheta.” se arată în documentul publicat pe siteul Ministerului Sănătății.

O parte dinpersoanele intervievate (9.62%) sustineca ar cunoaste care este continutul bauturilor energizante, la ambele grupe de varsta.Un procent de 80% in cazul persoanelor cu varsta intre 16-18 ani si 77% in cazul celor peste 55 ani au prezentat diverse simptome dupa consumul de bauturi energizante.

Mai jos vă prezentăm textul complet al ordonanței prin care se interzice comercializarea bauturilor energizante către minori:

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Prezenta hotărâre are drept scop protejarea sănătăţii populaţiei din România prin stabilirea unor măsuri privind prevenirea şi limitarea efectelor consumului de băuturi energizante de către populaţie, prin interzicerea comercializării băuturilor energizante către minori, prin desfăşurarea de activităţi de informare şi educare a populaţiei şi informarea consumatorilor cu privire la efectele consumului de băuturi energizante asupra sănătăţii.

(2) În sensul prezentei hotărâri, se definesc următorii termeni:

(a) băuturi energizante sunt băuturile care conţin combinaţii variate de carbohidraţi vitamine, minerale, cu două sau mai multe substanţe, precum: cafeină, taurină, carnitină, guarana, glucuronolactona şi alţi compuşi cu efect de stimulare a sistemului nervos central.

(b) cafeina este un alcaloid extras din cafea şi ceai, cu efect excitant asupra sistemului nervos şi stimulent al inimii;

(c) taurina este un aminoacid produs în organism sau compus de sinteză cu efecte la nivel cardiovascular, asupra sistemului nervos central şi muscular;

(d) carnitina este un aminoacid care se formează în rinichi şi ficat, din lizină şi metionină fiind responsabilă cu transportul acizilor graşi în mitocondrii, unde sunt transformaţi în sursă de energie;

(e) guarana este o plantă (Paullinia cupanaKunth) originară din America de Sudcare conţine guaranină, substanţă cu efect stimulant asupra sistemului nervos.

(f) glucuronolactona este un metabolit şi carbohidrat natural al organismului, format la descompunerea glucozei. Substanţa sintetizată chimic este adăugată în băuturile energizante pentru rolul energizant.

Art. 2.(1) Etichetarea băuturilor energizante cu un conţinut de cafeină de peste 150 mg / litru se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei-

Anexa III

Produse alimentare pe a căror etichetă trebuie să figureze una sau mai multe menţiuni suplimentare, pct. 4: Băuturi cu conţinut ridicat de cafeină sau produse alimentare cu adaos de cafeină.

(2) Băuturile energizante puse pe piaţă în România, indiferent de provenienţă, trebuie să prezinte etichetarea în limba română, inclusiv a menţiunilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

(3) Pe eticheta băuturilor energizante se pot inscripţiona numai menţiunile nutriţionale şi/sau de sănătate care au fost autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

(4) Denumirea sub care se comercializează produsele definite la art. 1, alin.(2), lit. a) este de Bautură energizantă.

Art. 3. (1) Se interzice comercializarea băuturilor energizante persoanelor cu vârsta sub 18 ani, inclusiv prin comerțul online și/sau alte metode de vânzare la distanță.

(2) Se interzice comercializarea băuturilor energizante prin automate, cu excepția celor amplasate în clădirile cu destinație exclusivă spațiilor pentru birouri.

(3) Se interzice comercializarea băuturilor energizante în unităţile sanitare şi în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv prin automate din incinta acestora.

Art. 4.(1) Ministerul Sănătății, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelorși Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin structurile de specialitate, pot să solicite producătorilor, distribuitorilor sau importatorilor de băuturi energizante, pentru fiecare marcă sau tip, documenteinclusiv buletine de analiză, care să demonstreze conformitatea produselor cu legislaţia în vigoare, conform competențelor..

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelorși Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin structurile de specialitate, elaborează și implementează programe de control oficial privind producerea, distribuirea și/sau importul de băuturi energizante, în conformitate cu domeniile de competență.

Art. 5. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării contribuie la informarea şi educarea populaţiei, inclusiv prin mass-media, în vederea limitării efectelor consumului de băuturi energizante de către minori şi pentru protejarea sănătăţii acestora.

Art. 6. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 2, alin.

(1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei

.b) nerespectarea prevederilor art 2, alin. (2) şi alin.

(4) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 20.000 lei .

c) nerespectarea prevederilor art. 2, alin. (3) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 7.500 lei la 10.000 lei.

d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei.

e) nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;.

f) nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (3) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 15.000 lei la 25.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii,

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform competenţelor legale, astfel:

a) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru art. 6, alin. (1), lit a), c) şi f).

b) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru art. 6, alin. (1), lit. b)şi d).

c) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizeazăde către personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru art. 6, alin.(1), lit.e).

Art. 7. Prevederile prezentei Hotărâri de Guvern se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 8. Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Reglementările tehnice cuprinse în prezenta hotărâre respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17 septembrie 2015.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBANDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

PSD lucrează la un proiect pentru legalizarea marijuanei. Ciolacu: Vorbim de o legalizare în zona medicală și industrială

Publicat

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că partidul său lucrează la un proiect de lege pentru legalizarea consumului de marijuana în scop medicinal.

”Doamna Cristina Dumitrache de la Constanța, care are acest proiect…el este în dezbatere în interiorul grupului și vom lua o decizie. Vorbim de o legalizare în zona medicală și industrială”, a declarat Marcel Ciolacu la Radio Guerilla.

Ciolacu a interzis magazinele de etnobotanice. ”Elevii, în loc să facă coadă la shaorma, făceau la etnobotanice”

Liderul PSD a fost cel care a interzis magazinele etnobotanice în Buzău, pe vremea când era consilier local.

„Era un flagel în momentul acela în Buzău. Am avut informații puse la dispoziție de poliție si DIICOT și toți elevii mai mari de la licee, în loc să facă coadă la shaorma făceau la etnobotanice”, a reamintit Ciolacu.

Un fost consilier a lui Dan Barna a cerut legalizarea marijuanei

În vară, Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, a cerut legalizarea marijuanei pentru a repune Bucureștiul pe harta turismului mondial.

El a spus că prin această măsură capitala României ar putea concura cu Amstedam.

foto: facebook/ Marcel Ciolacu

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ministrul Muncii: Mărim salariul minim și continuăm acțiunea de combatere a muncii nedeclarate și subdeclarate

Publicat

„România are nevoie nu doar de forță de muncă, ci și de salarii mai mari”  transmite Raluca Turcan, ministrul Muncii precizând totodată ca Inspecția Muncii va continua acțiune de combatere a muncii nedeclarate sau subdeclarate.

Ministrul muncii citat de DCNews mai spune că „România are nevoie nu doar de forță de muncă, ci și de salarii mai mari. Pentru a răspunde problemelor din piața muncii, avem nevoie de creșterea salariului minim, de corectitudine în relațiile de muncă și de valorificarea oportunităților locale de dezvoltare.(…)

Ministrul Muncii: Creșterea salariul minim reduce migrația forței de muncă

Majorarea salariului minim și creșterea veniturilor angajaților reprezintă prima condiție pentru a reduce migrația forței de muncă și totodată singura soluție, pe termen lung, pentru a-I ajuta pe români să facă față la creșterile de prețuri.”

Aceasta este una dintre preocupările noastre principale, pe care am subliniat-o și în cursul discuțiilor de astăzi, însă trebuie să avem în vedere și nivelul de suportabilitate al companiilor.

Tocmai de aceea mi-am propus, încă de la începutul mandatului, să avem anul acesta un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim agreat cu partenerii sociali.

Orice creștere salarială care nu este fundamentată pe o înțelegere deopotrivă cu firmele și angajații poate duce la pierderea locurilor de muncă.

Acesta este discuția pe care o purtăm acum și căreia trebuie să-I găsim soluție realistă, nu populistă.

I-am asigurat, o dată în plus, pe angajatorii și pe angajații cu care am stat de vorbă astăzi, că sunt cel mai mare susținător al creșterii salariului minim dintre toți miniștrii care au fost vreodată la Ministerul Muncii.

Munca ”la negru” și ” la gri”, în vizorul ministrului

Pe de altă parte, vom continua campania derulată de Inspecția Muncii pentru combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Din cele 120.000 noi locuri de muncă înregistrate de la începutul anului, 40% sunt plătite pe salariul minim, iar dacă acest lucru nu corespunde realității cei afectați sunt nu doar angajații care pierd la pensie, ci și angajatorii.

Această campanie este o completare binevenită a efortului de a stabili o majorare a salariului minim care să ducă și la creșterea nivelului general de venituri și la creșterea puterii de cumpărare.(..)” transmite Raluca Turcan, ministrul Muncii.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LISTA actualizată a statelor considerate cu risc epidemiologic. Bulgaria și Moldova intră în zona galbenă, Spania în zona verde

Publicat

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de joi, 16 septembrie, Hotărârea numărul 71 privind actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.

Principalele modificări sunt:

– în zona roșie au intrat: Grenada, Bahamas, Barbados, Guyana, Bonaire, Saint Eustatius și Saba și Liechtenstein;

– în zona galbenă au intrat:

  • din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Bulgaria, Franța, Thailanda, Puerto Rico, Eswatini și Guernsey;
  • din zona verde, în urma creșterii incidenței: Republica Moldova, Honduras, Noua Caledonie, Saint Vincent și Grenadine și Gibraltar;

– în zona verde au intrat: Spania, Danemarca, Luxemburg, Mexic, Panama, Argentina, Maroc și Montserrat.

Vezi lista completă – Anexa la HCNSU nr. 71 din 16.09.2021

Zona roșie

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidentă cumulată la 1,000 locuitori*

Grenada 18,6
Israel 13,9
Guam 13,0
Polinezia Franceză 12,6
Muntenegru 12,1
Dominica 11,9
Mongolia 10,5
Bermuda 10,0
Georgia 9,7
Serbia 9,5
Cuba 9,4
Saint Lucia 9,1
Suriname 8,6
Malaysia 8,5
Saint Kitts și Nevis 8,3
Kosovo 7,6
Sint Maarten 7,5
Marea Britanie** 7,3
Seychelles 6,9
Anguilla 6,8
Palestina 6,0
Antigua și Barbuda 6,0
Statele Unite ale Americii 5,7
Costa Rica 5,6
Aruba 5,5
Slovenia 5,1
Insula Man 4,4
Elveția 4,3
Albania 4,3
Bahamas 4,2
Azerbaidjan 4,2
Botswana 4,2
Iran 4,2
Irlanda 4,1
Insulele Virgine ale Statelor Unite 4,1
Bonaire, Saint Eustatius și Saba 4,1
Estonia 4,0
Macedonia de Nord 3,9
Lituania 3,9
Belize 3,9
Brunei Darussalam 3,9
Maldive 3,8
Turcia 3,7
Jersey 3,6
Norvegia 3,6
Barbados 3,5
Guyana 3,5
Fiji 3,3
Grecia 3,2
Cipru 3,2
Jamaica 3,1
Liechtenstein 3,0
Sri Lanka 3,0
Kazahstan 3,0
Africa de Sud** 1,6
Brazilia** 0,7
Nepal** 0,7
India** 0,4

Zona galbenă

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidentă cumulată la 1,000 locuitori*

Curaçao 2,9
Thailanda 2,9
Noua Caledonie 2,9
Bulgaria 2,8
Austria 2,8
Insulele Turks și Caicos 2,8
Guernsey 2,8
Gibraltar 2,8
Croația 2,6
Letonia 2,6
Guatemala 2,5
Armenia 2,5
Filipine 2,5
Mauritius 2,4
Belarus 2,4
Franța 2,4
Libia 2,4
Belgia 2,4
Insulele Virgine Britanice 2,4
Capul Verde 2,4
Monaco 2,4
Puerto Rico 2,3
Bosnia și Herțegovina 2,2
Olanda 2,0
Tunisia 2,0
San Marino 1,9
Portugalia 1,9
Irak 1,9
Trinidad și Tobago 1,9
Republica Moldova 1,9
Vietnam 1,8
Liban 1,8
Federația Rusă 1,8
Germania 1,8
Eswatini 1,8
Japonia 1,7
Saint Vincent și Grenadine 1,7
Timorul de Est 1,6
Islanda 1,6
Honduras 1,6

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bătălie mare pentru construcția primilor 63 de km din Autostrada „Moldovei” A7: 39 de oferte, depuse pentru primul tronson

Publicat

39 de oferte au fost depuse la licitația pentru construirea celor 63 km din Autostrada A7 Ploiești (Dumbrava)-Buzău, a anunțat joi fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Potrivit acestuia, numărul mare de oferte demonstrează pregătirea temeinică a documentației, precum și importanța proiectului în general.

Fostul ministru a explicat că 13 oferte sunt pentru Lotul I Dumbrava – Mizil, 12 pentru Lotul II Mizil – Spătaru și 14 pentru Lotul III Spătaru – Buzău.

„Autostrada A7 – coloana vertebrală a Moldovei – este un proiect de suflet pentru mine, pentru care m-am luptat încă din 2014, de la momentul dezbaterii Masterplanului de Transport, în 2016 pentru a fi licitată proiectarea la cheie și, mai apoi, în cele 8 luni de mandat la Ministerul Transporturilor”, a spus Drulă.

„Ce am făcut concret în acest an împreună cu echipa mea pentru Autostrada A7:

  • am obținut includerea proiectului până la Pașcani în PNRR, securizând astfel finanțarea viitoarelor lucrări;
  • am finalizat studiul de fezabilitate, am obținut avizele, acordul de mediu, am realizat exproprierile și am licitat la începutul verii primul sector Ploiești-Buzău;
  • am lăsat celelalte sectoare din PNRR într-un stadiu avansat, cu studii de teren în fază finală, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice predate și în diverse etape de aprobare, procedurile de mediu în linie dreaptă, în grafic pentru lansarea licitațiilor de lucrări și pentru aceste sectoare;
  • am aprobat traseul și am dat drumul la investigațiile detaliate de teren pe celelalte sectoare Pașcani – Suceava – Siret”, a mai spus Drulă.

Licitația pentru execuția tronsonului A7 Ploiești (Dumbrava) – Buzău a fost lansată pe 1 iunie.

Licitația este de tipul FIDIC Roșu, în care proiectul tehnic deja a fost realizat, iar la licitație este scoasă direct execuția.

Tronsonul Ploiești – Buzău este împărțită în trei loturi distincte:

– lotul 1 Dumbrava – Mizil (km 0+000 – km 21+000)

– lotul 2 Mizil – Pietroasele (km 21+000 – km 49+350)

– lotul 3 Pietroasele – municipiul Buzău (km 49+350 – km 63+250).

Valoarea estimată este între 4,290 miliarde de lei şi 5,062 miliarde de lei, fără TVA.

Câteva cifre în acest sens din cadrul sectorului Ploiești-Buzău:

– lungime – 63 km;

– 6 noduri rutiere;

– 160 de ha de perdele forestiere;

– 42 de poduri + pasaje;

– 4 spații de servicii moderne, dotate și cu stații de încărcare electrice.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate