Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

DOCUMENT: Normele de igienă obligatorii în școli, grădinițe și creșe din anul școlar 2020-2021, publicate în Monitorul Oficial


Publicat

Normele de igienă în condiții de pandemie Covid-19, stabilite pentru anul școlar 2020-21 au fost publicate în 28 august în Monitorul Oficial.

În orarul școlar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depășească 4-5 ore pe zi pentru învățământul gimnazial, iar pentru fiecare elev sau preșcolar au fost stabilit cubajul minim de aer sau cum se face ventilația aerului în sălile de clase.

Referitor la numărul de ore pe săptămână, potrivit  siteului de educație edupedu.ro, prevederile sunt în contradicție cu altualele planuri-cadru, aprobate de Ministerul Educației prin Ordinul 3.590/2016, care prevăd până la maximum 34-36 de ore pe săptămână pentru elevii de gimnaziu, asta înseamnă o medie de 6,8-7,2 ore pe zi.

Ministerul Sănătății a relaxat normele pe baza cărora școlile și grădinițele obțin autorizația sanitară de funcționare, în condițiile în care 20% dintre unități (aproximativ 3.500) nu au așa ceva, potrivit ordinului de ministru nr. 1.456 din 2020, publicat în Monitorul Oficial.

Concret, sunt condiții mult mai ușor de îndeplinit: de exemplu dacă nu are apă potabilă de la rețea, școala poate pune un dozator de apă cu pahare de plastic și obține autorizația mai scrie edupedu.ro.

Citește și Început de an școlar: Majoritatea școlilor din Alba aleg scenariul hibrid. Circa 800 posturi suplimentare de profesori necesare

Modificarea apare în Monitorul Oficial în prima zi a campaniei electorale pentru alegerile locale, în condițiile în care responsabilitatea obținerii autorizației sanitare este și a primăriei, unitățile de învățământ fiind în administrarea acestora.

Noile reglementări date de Ministerul Sănătății prevăd că „pentru formele de învățământ școlar și universitar, în orarul școlar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depășească următoarele limite, cu excepția celor cu pregătire specială în anumite domenii de activitate:

a) pentru învățământul primar:

  • clasa 0 și I = 3-4 ore pe zi;
  • de la clasa a II-a = 4 ore pe zi;

b) pentru învățământul gimnazial: 4-5 ore pe zi;

c) pentru învățământul liceal, profesional: 5-6 ore pe zi;

d) pentru învățământul postliceal și universitar: 6-7 ore pe zi.”

Actualele planuri-cadru aprobate de Ministerul Educației prevăd mai multe ore pe zi:

  • pentru clasa pregătitoare: 20 de ore pe săptămână, adică 4 ore pe zi (sursa)
  • pentru clasa I: 21 de ore pe săptămână, adică 4,2 ore pe zi, în medie
  • pentru gimnaziu: 34-36 de ore pe săptămână, adică 6,8-7,2 ore pe zi (sursa)
  • pentru liceu: 29-33 de ore pe săptămână, adică 5,8-6,6 ore pe zi (sursa)

Planul-cadru, generic, este documentul care conține numele materiilor pe care le studiază elevii în fiecare clasă, precum și numărul de ore care îi este repartizat fiecărei materii.

Documentul complet poate fi citit mai jos:

NORME DE IGIENĂ  din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 28 august 2020

Notă
Aprobate prin ORDINUL nr. 1.456 din 25 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 787 din 28 august 2020.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

În sensul prezentelor norme, următorii termeni și expresii se definesc astfel:

a) unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor reprezintă creșe, grădinițe, școli, licee, colegii, școli profesionale, universități, palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, ateliere de creație, servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi, cu sau fără semiinternat de tipul „after school“, „before school“, „baby-sitting“, „baby-parking“, centre de vacanță și alte unități publice sau private autorizate pentru organizarea și desfășurare de activități similare (de tipul centrelor educaționale);

b) unitățile de învățământ sunt formate din unitățile de învățământ antepreșcolar (creșe), unitățile de învățământ preșcolar (grădinițe), unități de învățământ școlar (școli, licee, colegii, școli profesionale) și unități de învățământ universitar (universități);

c) centre de vacanță reprezintă taberele școlare publice sau private sau orice unitate publică sau privată care organizează activități similare centrelor de vacanță, respectiv activități culturale, artistice, distractive, educative, turistice, sportive și de agrement pentru copii și tineri;

Articolul 2

În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură condiții de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării de sănătate, dezvoltării fizice și neuropsihice armonioase și prevenirii apariției unor îmbolnăviri.

Articolul 3

(1) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se primesc în colectivitate numai copiii și tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate, astfel:

a) la înscrierea în unitățile de învățământ sunt necesare: adeverința de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) și, după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar);

b) la intrarea în unitățile pentru odihna și recreerea copiilor și tinerilor (centre de vacanță) sunt necesare: avizul epidemiologic și dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale), eliberate de medicul de familie/medicul colectivității/medicul școlar cu 24 de ore înainte de plecarea în aceste unități sau cu 72 de ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale.

2) Conducerea unităților de învățământ și organizatorii taberelor școlare/centrelor de vacanță au obligația să solicite părinților sau reprezentanților legali ai copilului prezentarea obligatorie a documentelor prevăzute la alin. (1), până la începerea frecventării colectivității.

(3) Unitățile de învățământ trebuie să aibă în structură cabinet medical propriu, care să respecte structura funcțională prevăzută de legislație, dotat conform normelor legale, în care asistența medicală a copiilor și tinerilor se asigură conform normării personalului medico-sanitar din cabinetele medicale din grădinițe, unități școlare și universitare prevăzută de legislația în vigoare.

În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și stomatologice în grădinițe și școli, până la constituirea acestora, asistența medicală a copiilor și tinerilor se realizează prin medicii de familie/medicină generală și medicii stomatologi din localitățile respective sau din localitățile apropiate și asistenții medicali ai acestora, încadrați de către unitatea administrativ-teritorială.

În unitățile de învățământ private cu personalitate juridică se asigură asistența medicală a copiilor și tinerilor cu personal medical angajat, conform legislației în vigoare.

Articolul 4

(1) Amplasarea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se face cu respectarea normelor privind protecția sanitară, prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, în zone ferite de surse de poluare a atmosferei și de zgomote, în afara arterelor de mare circulație – având orientarea ferestrelor sălilor de grupă sau de clasă, ale amfiteatrelor și ale dormitoarelor spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcție de zonele climatice.

Între clădirea unității și accesul în curtea acesteia este prevăzut un spațiu verde (cu lățimea de minimum 25 de metri), cu rol și în reducerea influenței zgomotului stradal.

(2) Orice modificare de structură a spațiilor din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se va efectua numai cu notificarea prealabilă a direcției de sănătate publică județene sau, după caz, a municipiului București.

(3) Se interzice schimbarea destinației încăperilor din aceste unități fără aprobarea direcției de sănătate publică județene sau, după caz, a municipiului București.

(4) Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru aceasta:

a) minimum 5-10 mp pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar;

b) între 5 și 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineață și cursuri de după-amiază), în funcție de factorii geografici, de mediu (urban, rural) și de specificul unității (cu sau fără internat și cantină);

c) amenajarea terenului astfel încât să împiedice băltirea apei pluviale;

d) amenajarea spațiilor pentru joc sau practicarea activităților fizice conform grupelor de vârstă;

e) la distanța legală (10 m) de fosele septice sau alte pericole potențiale pentru sănătatea și securitatea copiilor și tinerilor.

(5) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a asigura și amenaja clădirile, spațiile, terenul, precum și circuitele funcționale aferente unităților publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor conform prezentelor norme.

(6) Ministerele cu rețea proprie de unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor au obligația de a asigura și amenaja clădirile, spațiile, terenul, precum și circuitele funcționale aferente unităților din subordine, necesare desfășurării activităților conform prezentelor norme.

(7) Este interzisă funcționarea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor fără gard împrejmuitor al terenului aferent.

(8) Grădinițele care funcționează în incinta unor unități școlare au căi de acces separate, spații de joacă separate și sunt despărțite printr-un gard împrejmuitor față de curtea destinată elevilor.

(9) În incinta unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, precum și pe strada de acces al elevilor în aceste unități (pe o rază de 500 m) este interzisă comercializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, băuturilor energizante, produselor de tutun, cafea, substanțelor psihoactive, alimentelor nerecomandate și a altor produse interzise minorilor conform legislației în vigoare.

Articolul 5

(1) Unitățile pentru antepreșcolari (creșe) și preșcolari (grădinițe) sunt prevăzute cu încăperi pentru triajul epidemiologic zilnic, situate cât mai aproape de accesul în unitate (filtre în creșe și cabinete medicale în grădinițe) și vestiare amenajate la fiecare nivel al clădirii, iluminate și ventilate corespunzător, dimensionate astfel încât să se evite aglomerarea la orele de vârf (primirea și plecarea copiilor).

(2) În grădinițele în care se organizează grupe de educație antepreșcolară și în creșe cuplate cu grădinițe, personalul de educație are obligația să supravegheze cu atenție sporită desfășurarea activităților copiilor pentru evitarea riscului de accidentare a acestora.

(3) Creșele și unitățile de învățământ preșcolar, cu program prelungit, nu se cuplează cu unități școlare de alt nivel sau cu instituții de alt profil. Creșele pot fi cuplate numai cu unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit.

(4) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor vor fi asigurate circuite separate pentru copii și tineri față de cele pentru activitățile administrativ-gospodărești.

(5) Pentru copiii și tinerii care sunt depistați sau suspecți de boli transmisibile în perioada în care se află în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură izolarea asistată a acestora (în cabinetul medical sau izolator) până la preluarea lor de către părinți, reprezentantul legal, personalul de îngrijire sau serviciul de ambulanță județean sau al municipiului București, după caz.

Revenirea în creșe și grădinițe după o perioadă de absență mai mare de 3 zile consecutive, din motive medicale, se va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau, după caz, de către medicul curant, cu informarea personalului medico-sanitar de colectivitate și predarea adeverinței/avizului la cabinetul medical școlar.

(6) În unitățile cu cazare pentru elevi și studenți (internate școlare și cămine studențești) se asigură spații de dormit, spații pentru studiul individual, spații pentru activități cultural-educative și sportive, spații/dulapuri pentru păstrarea îmbrăcăminții și a obiectelor personale; în unitățile cu cazare pentru studenți se vor asigura și oficii pentru prepararea hranei la fiecare etaj și spațiu pentru spălătorie.

(7) În internatele școlare și în căminele studențești cazarea se va face separat pe sexe.

După caz, în căminele studențești, cazarea studenților familiști se poate face în cămine studențești pentru familiști.

(8) Se interzice funcționarea claselor sau a sălilor de grupă în internatele școlare.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), este permisă funcționarea claselor sau a sălilor de grupă în clădirile internatelor școlare în situații excepționale, dar numai cu acces separat față de internat și în baza autorizației emise de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

(10) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, dotarea cu mobilier va respecta caracteristicile tehnice conforme cu vârsta copiilor și tinerilor, precum și destinația acestuia.

Articolul 6

(1) Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari, preșcolari sau într-o clasă pentru elevi se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile tipului de unitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de maximum 10 antepreșcolari/grupă în creșe și în alte servicii de educație timpurie antepreșcolară, 20 de preșcolari/grupă în grădinițe, 25 de elevi/clasă în ciclul primar și 30 de elevi/clasă în ciclul gimnazial, învățământ liceal și profesional.

(2) Unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor au obligația să respecte toate reglementările legislației în vigoare, privind persoanele cu dizabilități care frecventează învățământul de masă.

Articolul 7

(1) Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se realizează în raport cu vârsta și numărul copiilor și tinerilor.

(2) Grupurile sanitare pentru copii și tineri sunt separate de cele pentru personal și sunt repartizate proporțional la fiecare palier.

În unitățile pentru elevi și studenți, grupurile sanitare destinate acestora sunt separate pe sexe, inclusiv grupurile sanitare de la vestiarele sălilor de educație fizică.

Vestibulul grupurilor sanitare este amenajat cu chiuvetă – lavoar cu apă rece și caldă cu săpun lichid, prosop de hârtie, coșuri de gunoi cu capac, pedală și sac menajer.

Fiecare toaletă este dotată cu hârtie igienică și coș de gunoi cu capac, pedală și sac menajer.

(3) În vestibulul grupurilor sanitare, în ateliere școlare, în laboratoare (fizică, chimie, alimentație publică din cadrul școlilor de profil), în antreul sălilor de mese, precum și în vestibulul grupurilor sanitare din cadrul sălilor de educație fizică/sălilor de gimnastică școlare se amenajează chiuvete – lavoare, cu săpun lichid sau solid și prosoape de hârtie sau dispozitiv electric de uscare a mâinilor.

(4) În spațiile de recreație, interioare sau exterioare, se amenajează surse de apă potabilă cu jet ascendent sau se amplasează recipiente – dozatoare de apă potabilă prevăzute cu pahare de unică folosință.

(5) Racordarea la rețeaua de apă potabilă și canalizare în unitățile pentru ocrotirea, educația, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor este obligatorie.

(6) În cazul în care nu se poate asigura alimentarea cu apă potabilă în regim permanent sau sursa de apă este necorespunzătoare se acceptă temporar utilizarea de recipiente – dozatoare de apă potabilă, prevăzute cu pahare de unică folosință.

Pentru spălarea mâinilor se vor amenaja temporar spălătoare provizorii, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, formate din bazin cu robinet (cu o capacitate de 5-10 litri) și chiuveta cu scurgere la fosă vidanjabilă.

(7) În lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, autoritățile publice locale și unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere și a apelor uzate sau fose septice vidanjabile, care se execută și se exploatează astfel încât să prevină accidentarea copiilor și să nu producă poluarea solului, a apelor și a aerului.

(8) Fosele septice sunt menținute în permanentă stare de funcționare și igienizare, evitându-se depășirea capacității.

Distanța minimă a acestor instalații, respectiv fose septice, va fi de 10 m de cea mai apropiată clădire a unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.

Fosele septice vor fi în aval de acestea și vor fi împrejmuite corespunzător pentru a nu fi un pericol de accidentare pentru copii.

Pentru reziduurile menajere solide se amenajează ghene impermeabilizate și împrejmuite cu gard racordate la hidrant și sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul alimentar.

Igienizarea și dezinfecția ghenelor se va face zilnic și ori de câte ori este nevoie, iar a recipientelor, după fiecare evacuare.

(9) Colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea, după caz, a deșeurilor menajere și a celor periculoase provenite din activitatea medicală se fac conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a reziduurilor lichide, sifoanele de pardoseală și obiectele sanitare sunt menținute în permanentă stare de funcționare și curățenie și sunt dezinfectate zilnic cu produse biocide, avizate/autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului.

(11) Pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției prin ștergere a grupurilor sanitare sunt utilizate 4 ștergătoare/lavete de culori diferite, stabilite prin proceduri interne, privind efectuarea dezinfecției grupurilor sanitare: una pentru mânerele ușilor cabinelor closetelor și pentru mânerul lanțului de tras apa din rezervor/bazinul WC, a doua pentru pereții și ușa cabinei, a treia pentru colacul vaselor closetelor și a patra pentru podeaua acestora.

Ștergătoarele vor fi spălate, dezinfectate zilnic, individual, într-un lavoar destinat acestui scop din oficiul de curățenie și înlocuite periodic/la nevoie.

Personalul care efectuează operațiunile curente de curățenie și dezinfecție va urma cursurile de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă, cu respectarea legislației în vigoare.

(12) Orice lucrări de transformare, suplimentare și/sau reducere a rețelei de apă, canalizare și instalații sanitare se efectuează numai cu notificarea și autorizarea de către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București.

(13) Autoritățile administrației publice locale, producătorii/distribuitorii de apă și conducerea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor sunt obligate să rezolve cu maximum de operativitate toate defecțiunile apărute în rețeaua de apă-canalizare.

Articolul 8

(1) Dotarea cu mobilier se face corespunzător vârstei și dezvoltării fizice sau dizabilității copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor.

În unitățile de învățământ unde activitatea elevilor se desfășoară în două schimburi/ture mobilierul școlar (pupitru și scaun) va fi astfel conceput încât să fie ușor de reglat în funcție de înălțimea elevilor.

(2) Conducerea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor are obligația de a repara imediat orice defecțiuni ale mobilierului.

(3) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor nu se admite utilizarea paturilor pliante din material textil. Paturile sunt strict individualizate.

(4) Se permite utilizarea paturilor suprapuse în internate școlare și cămine studențești numai dacă se îndeplinesc cubajele specifice tipului de colectivitate și dacă patul de deasupra este prevăzut cu sistem de siguranță pentru prevenirea accidentelor.

(5) Se interzice folosirea în laboratoare sau ateliere școlare a taburetelor cu suprafață de ședere metalică.

(6) Se interzice folosirea scaunelor fără spătar în sălile de grupă/clasă.

(7) În unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se recomandă scaune cu șezutul din alt material decât cel textil, ușor de curățat și dezinfectat (de exemplu, piele ecologică).

Se interzice folosirea pernuțelor pe scaunul preșcolarilor și elevilor, a huselor din material textil pentru protejarea mobilierului școlar sau a scaunului tapițat din material textil.

(8) Tabla școlară va fi orientată astfel încât razele solare să nu cadă perpendicular pe suprafața acesteia; suprafața tablei școlare să fie netedă, mată, să nu producă reflexii; tabla va fi prevăzută cu jgheab de colectare a prafului de cretă, după caz, curățarea se va realiza în regim umed sau uscat pentru unele table de scris cu marker, conform recomandărilor producătorului.

Articolul 9

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură următoarele condiții ale regimului de încălzire:

a) oscilațiile de temperatură din interiorul încăperilor nu trebuie să depășească 2°C pe perioada în care copiii și tinerii se află în încăperile respective;

b) diferențele dintre temperatura încăperilor destinate activității sau odihnei copiilor și cea a anexelor (coridoare, vestiare ș.a.) să nu depășească 2°C pentru unitățile de antepreșcolari și preșcolari și 3°C pentru unitățile școlare și de învățământ superior;c) sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanțe toxice în încăperi.

Pentru evitarea unor accidente prin intoxicare cu fum/monoxid de carbon se interzice, în toate unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, sobelor de teracotă și folosirea cărbunilor.

Temperatura suprafeței de încălzire nu trebuie să depășească 70-80°C pentru a nu se scădea umiditatea relativă sub 30%;

d) corpurile de încălzire centrală vor fi prevăzute cu grilaje de protecție pentru evitarea accidentelor;

e) prin excepție de la prevederile lit. c), în unitățile de ocrotire, educare, instruire, odihnă și recreere a copiilor și tinerilor, pentru care montarea centralei termice nu este posibilă, pentru evitarea accidentelor prin arsuri, în dreptul ușilor sobelor se montează paravane protectoare din materiale ignifuge, iar supravegherea acestora se face de către personal cu atribuții specifice;

f) în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncălzirii încăperilor se folosesc mijloace de reducere a însoririi directe și mijloace sau metode de intensificare a ventilației.

Se permite montarea aparatelor pentru aer condiționat în sălile de grupă/clasă sau pe holurile de acces cu condiția ca acestea să nu pună în pericol starea de sănătate a copiilor/tinerilor;

g) în dormitoare, săli de grupă și de clasă, săli de gimnastică și laboratoare se asigură pardoseli din materiale izoterme, nontoxice și nonalergice, ușor lavabile și dezinfectabile pentru a permite spălarea acestora conform programului de curățenie. Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii;

h) încăperile pentru depozitarea olițelor din unitățile de antepreșcolari sunt prevăzute cu grătare confecționate din material ușor lavabil și care să permită dezinfecția;

i) pardoselile băilor și dușurilor din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari sunt acoperite cu materiale antiderapante, pentru prevenirea accidentării copiilor, să fie lavabile și dezinfectabile;

j) în vestiarele din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari se asigură paviment acoperit cu materiale izoterme, nontoxice și nonalergice, ușor lavabile și dezinfectabile.

Articolul 10ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Au pus în pericol siguranța circulației. Doi tineri din Alba cu dosar penal după ce au fost prinși la volan, fără permis

Publicat

Doi tineri din Alba, unul din Sebeș, celălalt din comuna Jidvei, s-au ales cu dosare penale după ce au condus autovehicule fără a deține permis. Au fost opriți în trafic la Sebeș, respectiv pe raza localității Bălcaciu.

Potrivit IPJ Alba, joi, în jurul orei 18.00, patrula de siguranță publică de la nivelul Poliției Municipiului Sebeș, formată din polițist și jandarm, l-a depistat pe un tânăr de 28 ani, din Sebeș, în timp ce conducea o autoutilitară, pe strada Speranței din Sebeș, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Tot joi, în jurul orei 20.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Jidvei l-au depistat pe un tânăr de 22 ani, din comuna Jidvei, în timp ce conducea o un autoturism, pe raza localității Bălcaciu, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Față de cei doi, cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

USR–PLUS Sebeș: După modelul mentorilor de la Alba Iulia, Dorin Nistor folosește ILEGAL bani publici pentru panouri politice (P)

Publicat

După modelul mentorilor de la Alba Iulia, Primarul Dorin Nistor și echipa PNL folosesc ILEGAL bani publici pentru promovarea electorală, bani cu care au realizat panouri stradale asociate candidatului liberal și pe care le-au amplasat în zone publice din Sebeș.

Uniunea Salvați România – Filiala Sebeș a sesizat Biroul Electoral de Circumscripție Sebeș despre această faptă care încalcă legislația electorală și solicită totodată autorităților să se sesizeze pentru a verifica legalitatea cheltuirii banilor publici pentru aceste materiale electorale.

O faptă similară a fost sancționată de Biroul Electoral Alba Iulia și de Biroul Județean Alba, care au obligat viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia să înlăture toate aceste panouri ilegale.

În fapt, atât în perioada de precampanie electorală, cât și după declanșarea perioadei legale a campaniei electorale, primarul Dorin Nistor a folosit panouri de afișaj stradal, amplasate pe domeniul public, pe care au fost expuse diferite afișe cu proiecte realizate sau proiecte pe care aceeași instituție intenționează să le realizeze în perioada următoare. Pe fiecare dintre afișele respective apare sintagma „Drag de Sebeș” sau #dragdeSebeș și se păstrează culorile și grafica folosită de Partidul Național Liberal. Aceeași sintagmă, „Drag de Sebeș”, apare pe toate materialele publicitare de campanie electorală care aparțin domnului Dorin Nistor, candidatul la funcția de primar al municipiului Sebeș din partea PNL.

Faptele primarului Dorin Nistor dovedesc încă o dată faptul că Sebeșul a fost confiscat de un grup de băieți deștepți, iar ora exactă se dă de la Alba Iulia, de acolo de unde vine în fiecare dimineață și primarul navetist. Pașii acestuia sunt îndrumați cu măiestria unui artist păpușar de către Mircea Hava, mentorul lui Dorin Nistor, iar în locul interesului cetățeanului au fost instaurate interesul băieților deștepți și interesul de partid.

Cerem public Primăriei Sebeș să prezinte lista tuturor cheltuielilor efectuate pentru panourile cu care a împânzita acum orașul și care sugerează votarea lui Dorin Nistor prin folosirea mesajului de campanie al acestuia #dragdeSebeș.

Fapta primarului Dorin Nistor este încă o palmă dată cetățenilor din Sebeș și o dovadă a modului în care folosește ILEGAL, DISCREȚIONAR și în INTERES DE PARTID bugetul local.

AJUNGE! V-ați bătut joc prea mult timp de Sebeș! Opriți risipa banilor publici!

Alături de locuitorii din Sebeș cerem public autorităților competente să înceapă cercetările privind cheltuirea ILEGALĂ a banilor publici în campania electorală. Dorin Nistor și PNL trebuie să restituie toți banii „împrumutați” din buzunarul oamenilor din Sebeș!

Acest articol a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România – Organizația Județeană Alba, parte a alianței electorale “Alianța USR PLUS”,

Cod mandatar financiar: 21200251

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT în lanț pe DN74 Alba Iulia – Zlatna. Două persoane au fost rănite, patru mașini avariate

Publicat

Două persoane au fost rănite și patru mașini au fost avariate într-un accident rutier petrecut joi după-amiaza pe DN74, între Alba Iulia și Zlatna, pe raza localității Tăuți, comuna Meteș.

Potrivit IPJ Alba, joi, în jurul orei 15.30, pe DN 74, pe raza localității Tăuți, un tânăr de 28 de ani, din Zlatna, în timp ce conducea un autoturism în direcția Zlatna – Alba-Iulia, nu a păstrat o distanță corespunzătoare în mers față de autoturismul din fața sa, provocând o coliziune în care au fost implicate alte trei autovehicule.

În urma coliziunii dintre cele patru autoturisme, unul dintre conducătorii auto, respectiv un bărbat de 30 de ani din Zlatna, și o pasageră de 29 de ani din comuna Fărău, au suferit leziuni corporale ușoare și au fost transportați la spital.

Cei patru conducători auto au fost testat cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins de polițiști și dus la penitenciar. Avea un mandat de executare pentru furt

Publicat

La data de 17 septembrie 2020, în jurul orei 17.00, polițiștii de investigații criminale din Sebeș l-au depistat și reținut pe un tânăr de 22 de ani din Sebeș, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Sebeș.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 4 luni închisoare pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt.

Condamnatul a fost depus la Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.

Foto: Cătălin Cădan

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate