Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

GHID de CARANTINĂ în Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud: Reguli și interdicții, documente de deplasare, amenzi


Publicat

Șase localități din județul Alba au intrat în carantină de marți, 17 noiembrie, începând cu ora 00.00. Este vorba despre Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Perioada propusă de autorități pentru aplicarea restricțiilor este 14 zile, adică până în 30 noiembrie inclusiv.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a emis duminică, 15 noiembrie, șase hotărâri, pentru fiecare din localitățile vizate, cu măsurile propuse pentru perioada de carantină.

Vezi și DOCUMENTE: MODELE DE DECLARAȚIE și adeverință de la angajator pentru carantină în Alba Iulia, Abrud, Sebeș, Cugir, Blaj, Ciugud

Potrivit procedurii, DSP Alba a propus sâmbătă instituirea carantinei în cele șase localități, pe baza analizelor de risc și a unor punctaje calculate luând în considerare inclusiv incidența cazurilor Covid.

Propunerea a fost transmisă INSP, institutul a dat avizul sâmbătă seara, iar duminică după-amiază au fost emise hotărârile CJSU. Pasul următor, emiterea ordinului comandantului acțiunii – Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și aplicarea măsurilor stabilite, de marți.

1.Hotărârea CJSU de carantinare pentru Alba Iulia AICI

2.Hotărârea CJSU de carantinare pentru Sebeș  AICI

3.Hotărârea CJSU de carantinare pentru Blaj  AICI

4.Hotărârea CJSU de carantinare pentru Abrud  AICI

5.Hotărârea CJSU de carantinare pentru Cugir  AICI

6.Hotărârea CJSU de carantinare pentru Ciugud AICI

MĂSURI comune de CARANTINĂ în Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud, Ciugud

Perioada de carantinare: 17-30 noiembrie

Circulația în afara locuințelor și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Vezi Carantină în Alba: Care sunt motivele pentru care aveți voie să ieșiți din casă și ce trebuie să scrieți pe declarații

Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

UPDATE luni, 16 noiembrie, ora 16.40: Prefectura Alba a pus la dispoziție luni după-amiaza modele actualizate pentru declarația pe propria răspundere și adeverința de angajator:

Declarație propria răspundere_actualizat (doc)

Declarație-propria-răspundere_actualizat (pdf)

Model adeverință angajator_actualizat (doc)

Model-adeverință-angajator_actualizat (pdf)

Motivele pentru care este permisă deplasarea în afara locuinței:

În intervalul orar 6.00-22.00:

 • în interes profesional (deplasare la/de la locul de muncă sau în interes de serviciu), inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi
 • cumpărături de bază:
 1. asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 2. pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10.00 – 13.00
 3. pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6.00 – 10.00, respectiv 13.00-20.00
 • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice
 • în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat
 • pentru realizarea de activități agricole
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate
 • eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi
 • participare la programe sau proceduri în centrele de tratament
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu
 • alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă.
 • participarea la activități religioase

În intervalul orar 22.00 – 6.00:

 • în interes profesional (deplasare la/de la locul de muncă sau în interes de serviciu), inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi – este necesară legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator
 • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPLASARE

Pentru deplasările în interes profesional este necesară legitimația de serviciu sau adeverința de la angajator.

Adeverinţă angajator

              Subsemnatul (nume, prenume), …………………………….., în calitate de (funcţia) ………………, în cadrul (organizaţia) …………………….confirm faptul că deplasarea persoanei menţionată mai jos, între domiciliu şi locul său de muncă, este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume și prenume: …………………………

Data naşterii: …………………

Adresa: ………………………………………….

Domeniul activităţii profesionale: ………………….

Locul de desfăşurare al activităţii profesionale: …………………..

Traseul deplasării: ……………………………….

Mijlocul de deplasare: ……………………..

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii şi art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

Perioada :  ………../………. 2020 până la…………../………… 2020

SEMNĂTURA

Se va menţiona de către angajator numai perioada/intervalul de timp necesar desfăşurării activităţii de către angajat, pentru care este justificată deplasarea (ex: perioada carantinării zonale), aceasta fiind perioada pentru care este valabilă adeverinţă.

* Adeverinţa se va completa şi certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia.

Pentru deplasările în scop personal este necesară declarația pe propria răspundere completată anterior.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura olografă a declarantului. Declarația poate fi prezentată în format letric (suport hârtie) sau pe un dispozitiv electronic.

Mai jos, datele ce trebuie completate în Declarația pe proprie răspundere (actualizat după modelul comunicat de Prefectura Alba luni, 16 noiembrie):

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul…………………………………………………………………………………………………………

Domiciliat în…………………………………………………………………………………………………………

Cu reședința în…………………………………………………………………………………………..

Născut/născută în data de………………………………în localitatea…………………………………..

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul din următorul motiv:

1.     În intervalul orar ………..:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00 – 13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 13:00-20:00;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă;

n) participarea la activități religioase

În intervalul orar 22.00 – 6.00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă doar pentru motivele prevăzute la punctul 1 literele a), c) și d).

1. Intrarea/ieșirea în/din localitatea carantinată:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g)  urgențe medicale.

Data:                                                                                                   Semnătura:

Mai jos modelele comunicate inițial (duminică, 15 noiembrie, după hotărârile CJSU):

Adeverința de Angajator poate fi descărcată de AICI: Model-adeverinta-angajator

Adeverință angajator ( DOC)

Adeverinta angajator (PDF)

Declarația pe propria răspundere poate fi descărcată de AICI: declaratie-proprie răspundere

Declarație pe proprie răspundere (DOC)

Declaratie pe proprie răspundere (PDF)

Cine poate intra/ieși din localitatea carantinată și din ce motiv:

 • persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate
 • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • persoanele care au alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie
 • persoanele care au nevoie de asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • persoanele cu urgențe medicale
 • transportatorii de marfă indiferent de natura transportului de marfă, de materii prime și resurse necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației
 • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor

Persoanele care nu au domiciliul în localitatea carantinată o pot tranzita, însă nu pot staționa pe raza acesteia.

Ce se închide și ce mai este interzis:

se închid și terasele (rămân permise serviciile de take-away/catering): este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective

centrele comerciale tip Mall (Alba Iulia) – închise în weekend (sâmbăta și duminica), cu excepția – magazinelor care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curățătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie precum și cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (din zona fast-food)

magazinele se închid la ora 20.00: se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 5.00 – 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

acces în magazine: se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică respectiv protecție sanitară;

în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare respectiv protecție sanitară;

operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite prin prezenta hotărâre inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior

se închid piețele nealimentare: este interzisă activitatea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri

interzise:

 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;
 • organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 • organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991; organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
 • toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil

Condiții speciale pentru slujbe religioase, cele de înmormântare, oficierea evenimentelor de stare civilă:

Slujbele religioase: doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc; în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară

Slujbele de înmormântare: participarea a maximum 8 persoane în interior, respectiv maximum 20 de persoane în exterior

Evenimentele de stare civilă: prezența a cel mult 10 persoane în interiorul clădirii; în exterior cu participarea a maximum 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară

Cine verifică și poate da amenzi:

Măsurile de ordine publică și controlul privind limitarea deplasării persoanelor în / din localitatea carantinată vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, al Poliției locale, efective din cadrul DSP, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau alți funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.

Amenzile pentru nerespectarea prevederilor amintite sunt între 500 de lei și 2.500 lei.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

Când se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia. Patinoar și căsuțe pe latura de vest, bradul artificial în Piața Cetății

Publicat

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia vor deschide Târgul de Crăciun din acest an luni, 6 decembrie. Pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, va fi montat un brad de 8 metri, vor fi căsuțe cu produse de sezon și de artizanat, elemente de joacă pentru copii și patinoarul. Bradul artificial va fi montat în Piața Cetății.

Tot luni seara va fi pornit și iluminatul festiv din zona Cetății. Din datele de până acum, parcul va fi deschis în 6 decembrie după ora 17.00.

Bradul care urmează să fie montat în șanțurile Cetății, pe Latura de Vest va avea aproximativ 8 metri înălțime și va fi iluminat.

Vor fi și șase căsuțe și trei trăsuri de unde vizitatorii vor putea cumpăra produse alimentare de sezon și de artizanat.

Patinoarul va fi deschis tot luni, 6 decembrie. Programul va fi de luni până duminică, de la ora 12.00 la 21.00, cu ultima intrare la 20.00.

Intrarea va fi gratuită de luni până vineri, de la ora 12.00 la 14.00. Tariful va fi de 15 lei/oră. Închirierea patinelor va costa 10 lei, iar ursulețul ajutător – 15 lei.

Potrivit reprezentanților Primăriei, administrația locală nu plătește închirierea patinoarului, însă va suporta costurile cu energia electrică.

În Piața Cetății va fi montat bradul artificial și va fi iluminat festiv. Autoritățile pregătesc și un trenuleț și locație cu distracție pentru copii.

Târgul de Crăciun va fi deschis zilnic până la ora 21.00.

foto: arhivă

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALERTĂ alimentară: Pipote și ficat de pui, contaminate cu Salmonella, retrase din magazinele Penny și Profi

Publicat

Rețeaua de magazine Penny anunță retragerea pipotelor de pui congelate de 500 de grame, precum și a ficatului de pui congelat, 1000g, ca urmare a evidențierii prezenței Salmonella enteritidis.

Compania poloneză Copanex a decis rechemarea produsului „Pipote de pui. Produs congelat. 500g, toate loturile, EAN: 7896589533311”, precum și a produsului „Ficat de pui. Produs congelat. 1000g. Origine: Polonia, Lot: 021121, Data de productie: 17.08.2021, Data de expirare: 17.02.2023, EAN: 5994229001731”.

Compania a inițiat retragerea produselor ca urmare a evidențierii prezenței Salmonella enteritidis la unele dintre loturile analizate.

Aceeași decizie a luat și rețeaua de magazine Profi. Cele două produse sunt retrase de la rafturi.

Persoanele care au achizitionat acest produs sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în oricare magazin Penny. Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Vezi Rechemare_ficat_pui_congelat_Copanex_Penny

Vezi Rechemare_pipote_pui_Copanex_Penny

Vezi Rechemare-pipote-pui_Profi

surse: Mediafax, ANSVSA

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ministrul Muncii: Valabilitatea voucherelor de vacanţă NEFOLOSITE din cauza pandemiei ar putea fi prelungită şi anul viitor

Publicat

zile libere

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat vineri că a propus prelungirea valabilităţii voucerelor de vacanţă neutilizate până la sfârşitul anului viitor, precum şi acordarea de voucere pentru 2022.

„A fost deja discuţia astăzi în Guvern, noi, ministerele iniţiatoare, am propus şi prelungirea voucerelor de vacanţă, care mai sunt şi din cauza pandemiei nu au putut fi folosite, şi acordarea de voucere de vacanţă pentru anul viitor”, a declarat Marius Budăi la finalul şedinţei de Guvern de vineri.

Acesta a spus că voucerele neutilizate ar putea fi folosite până la sfârşitul anului următor.

„Aceasta este propunerea, vedem ce iese din cadrul avizărilor interministeriale”, a mai spus ministrul Muncii.

sursa: mediafax.ro

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Podul de la Turda ar putea fi dat în folosință săptămâna viitoare. Stadiul lucrărilor

Publicat

Podul peste Râul Arieș, de la Turda, ar putea fi dat în folosință săptămâna viitoare. Lucrările care mai sunt de executat sunt relativ simple. 

Este o lucrare deosebit de importantă pentru traficul dinspre Sibiu și Alba Iulia spre Cluj-Napoca.

Cu câteva zile în urmă, a fost dat în trafic și Lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda, însă autostrada duce la Florești.

Vedeți aici primele imagini de la deschiderea Lotului 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda și transmisia live a evenimentului:

LIVE VIDEO: S-a DESCHIS Lotul 2 de pe autostrada A10 între Alba Iulia și Aiud. Se circulă fără întrerupere între Sibiu și Cluj

Șoferii care au treabă în zona centrală a Clujului sau la aeroport, preferă să utilizeze drumul național, inclusiv centura orașului.

Pentru aceasta, sunt nevoiți să treacă prin Turda, unde traficul este deviat din cauza lucrărilor la pod, iar timpul de așteptare pe ruta alternativă, foarte lung.

Deputatul USR Cluj Viorel Băltărețu a avut joi o nouă ședință de progres în care s-au analizat  etapele care mai sunt de realizat pentru darea în folosință a podului peste Arieș din Turda, transmite Cluj24.ro.

Ce mai este de făcut

”Am analizat, împreună cu constructorul, etapele rămase până la finalizare. E vorba de lucrări ce presupun un volum de muncă redus: asfaltări, montarea parapeților de protecție, marcaje.

Dacă vremea e bună, săptămâna viitoare podul va fi dat în folosință. Mă bucur că apelul meu către Compania de Apă Arieș n-a fost în zadar, reprezentanții acesteia au montat țevile de protecție la capătul dinspre Turda și promit că mâine le montează la capătul opus.

Urmează ca țevile de apă propriu-zise să fie montate după finalizarea podului și sper că nu vor fi un motiv pentru a bloca din nou traficul.

Apoi, mai rămâne partea de semnare a documentelor: voi trimite o scrisoare către ministrul Transporturilor, domnul Grindeanu, prin care voi solicita ca procesul verbal de recepție să fie semnat rapid, desigur, cu respectarea cerințelor legale.

Darea în folosință a podului se apropie cu pași repezi”, a spus deputatul USR Cluj.

Acesta a mai spus că speră ca redeschiderea podului peste Arieș pentru circulație să nu fie prilej de ceremonii cu ”panglici și panglicari”.

”Nu văd motive să sărbătorim cu fast un fapt ce ține de normalitate”, a mai spus Viorel Băltărețu.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate