Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

INTERVIU | Directorul ADR Centru, Simion Crețu: „Este prematur să ne îngrijorăm de soarta orașului și a județului nostru, la regionalizare”


Publicat

Regionalizarea României, unul dintre cele mai controversate proiecte ale momentului, dezbătut  la nivel central, dar și la nivelul regiunilor și al județelor din țară, a generat o mulțime de discuții, în special pe tema capitalelor de regiune. Acesta a devenit un țel pentru toate orașele mari din regiuni, care au început să facă un inventar al „condițiilor” pe care le îndeplinesc pentru a putea obține titlul. Astfel, din discuțiile și dările de seamă de până acum ale oficialilor, Alba Iulia nu s-ar situa tocmai pe cel mai favorabil loc, însă este cert că ne dorim (atât la nivel înalt cât și la nivelul cetățenilor de rând), ca regionalizarea să aducă orașului un statut care să îi permită dezvoltarea și creșterea nivelului de trai.

Pe această temă, am cerut părerea directorului Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Simion Crețu, care ne-a explicat că este prematur să ne îngrijorăm despre soarta orașului, județului și regiunii noastre și că cel mai sigur mod de a păstra o direcție constructivă este de a continua proiectele începute și a ne concentra pe dezvoltare.

Vă prezentăm în continuare răspunsurile oferite de Simion Crețu la întrebările Alba24:

1. Domnule Simion Crețu, în calitate de director al ADR Centru, care este părerea dumneavoastră despre importanța și semnificația regionalizării României?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitatea sa de organ executiv de la nivel regional, conform Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, este de părere că este nevoie de regionalizare la nivelul României, mai ales pentru întărirea dezvoltării economice și sociale. Considerăm oportună crearea prin lege a 8 regiuni prin transformarea actualelor regiuni statistice în unități administrativ teritoriale cu personalitate juridică, structuri care vor include toate administrațiile comunale, orășenești, municipale și județene actuale. Deciziile ce se vor lua la nivel regional vor trebui să fie luate de către organisme regionale, a căror conducere sa fie aleasă de cetățenii regiunii respective.

Repartizarea competentelor intre stat si regiuni trebuie stabilita prin Constitutie și/sau prin lege, in acord cu principiile descentralizării politice și subsidiarității. Potrivit acestor principii, functiile trebuie exercitate la un nivel pe cit posibil mai apropiat de cetățeni. Aplicarea legislației naționale, atit direct cit si prin delegare, trebuie sa fie, ca regula generala, responsabilitatea regiunii.

Este nevoie de regionalizare pentru:

– a determina dezvoltarea economică și socială;

– utilizarea eficace si eficientă a resurselor locale și întărirea sistemului de planificare și alocare a resurselor pentru dezvoltare, aspecte tratate momentan mai mult la nivel național;

– creșterea competitivității economice;

– accesarea si utilizarea eficienta a fondurilor europene si nationale pentru a oferi cetatenilor garantia cresterii bunastarii;

– simplificarea si optimizarea administratiei locale si centrale;

– aducerea deciziilor privind dezvoltarea la nivelul corespunzător (nivelul local sau județean este câteodată prea mic pentru a lua decizii cu impact în dezvoltare, în special pe domeniul economic, social, de sănătate, inovare, turism, iar nivelul național este prea sus, luându-se decizii de importanță națională care au impact local uneori nesemnificativ, sau nu este inclus într-un context care sa tina seama de nevoile locale);

– dezvoltarea urbană și dezvoltarea rurală și corelarea acestora;

– dezvoltarea cooperării intra și inter regionale.

Este necesar ca regiunile de dezvoltare să fie regiuni administrative și nu doar regiuni de dezvoltare economico-socială, în special pentru a avea posibilitatea de a lua decizii la nivel regional și de a decide regional. Momentan în România, la nivel regional, deciziile se iau de către Consiliile pentru Dezvoltare Regională, în calitate de organe deliberative, care reprezintă regiunea, dar rămâne marele inconvenient că acestea nu au personalitate juridică.

2. Este cazul să ne îngrijorăm că Alba Iulia va avea de suferit de pe urma noii organizări administrativ-politice?

Nu îngrijorările sau temerile sunt cele care trebuie să guverneze procesul regionalizării. Aceasta este o reformă mai amplă a aparatului administrativ, care nu presupune desfiinţarea judeţelor. Susţinem un proces de regionalizare decis de către cetăţeni. Orice modificare trebuie discutată cu cetăţenii, agreată politic si acceptată de Uniunea Europeană. În acest moment, având în vedere amploarea fenomenului și a schimbărilor politico-administrative pe care le presupune, este prematură orice fel de îngrijorare. Alba Iulia și județul Alba trebuie să se dezvolte în continuare, să atragă și să implementeze proiecte pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor și să devină locuri atractive pentru investitori.

3. Faptul că ADR Centru se află în Alba Iulia este un avantaj pentru județ?

ADR Centru are sediul la Alba Iulia de 14 ani, iar în acest interval aici s-a format o echipă competitivă, cu specialiști în domeniul managementului proiectelor finanțate din fonduri publice ale Uniunii Europene. Activitatea ADR Centru din ultimii ani înseamnă implementarea Programelor Phare, a unor programe de dezvoltare de nivel guvernamental și, recent, a Programului Operațional Regional 2007-2013 și a 13 proiecte regionale, în domenii foarte diverse, de la sprijinirea și pregătirea funcționarilor din cadrul administrației publice locale, până la strategii în domeniul energiilor regenerabile, sau la sprijinirea rețelelor de microîntreprinderi.

Prin implementarea tuturor acestor programe de dezvoltare în Regiunea Centru, ADR Centru a gestionat atragerea unor fonduri nerambursabile în valoare de peste 600 milioane euro în întreaga Regiune, din care sume importante au fost contractate și cheltuite în proiecte din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Abrud, Zlatna și alte localități din județ. Pe lângă aceste fonduri nerambursabile, valorile investite în proiecte au dublat, în realitate, sumele de care am beneficiat cu toții prin proiectele de infrastructură, de îmbunătățire a mediului socio-economic, sau de turism, care au fost finalizate deja, sau care sunt în implementare. Practic, la Alba Iulia sunt gestionate fondurile nerambursabile alocate pentru dezvoltare Regiunii Centru. Autoritățile publice locale, ONG-urile și firmele din cele șase județe ale Regiunii Centru implementează la acest început de an 370 de proiecte, pe care le gestionează ADR Centru în calitate de Organism Intermediar al Programului REGIO. Rezultatele obținute de Agenție în cadrul acestui program situează Regiunea Centru în primele locuri la nivel național ca număr de proiecte depuse, proiecte implementate, relevante la nivel regional, dar și ca rată de absorbție a fondurilor. Unele din aceste proiecte au fost promovate chiar de către Uniunea Europeană, la nivel continental, ca exemple de proiecte relevante.

ADR Centru are încheiate și mai multe parteneriate internaționale inter-regionale, cu regiuni din Germania, Ungaria, Moldova, dar și colaborări bune cu regiuni din Italia, Marea Britanie, Franța și Polonia. Dintre acestea, un aspect cu totul deosebit îl reprezintă colaborarea de 11 ani cu Landul Brandenburg, care are aici, chiar în sediul ADR Centru, o reprezentanță de nivel regional, singura de acest gen, până în prezent, din întreaga țară. Tot la Alba Iulia s-a semnat recent, chiar de Ziua Națională, parteneriatul dintre cele două Agenții care se preocupă cu Dezvoltarea Regională în Regiunile cu același nume, ”Centru”, din România și Republica Moldova.

4. Ce ar putea face Alba Iulia și județul Alba pentru a avea cât mai puțin de pierdut de pe urma regionalizării?

Subliniez că este prematură orice abordare referitoare la pierderi și disfuncționalități. În întregul județ trebuie continuate proiectele începute și trebuie abordată o poziție constructivă pentru valorificarea oportunităților și eliminarea punctelor slabe. Crearea unor poli de dezvoltare economică, pe specificul economic identificat al zonei respective, ar putea constitui o prioritate. Fiecare astfel de pol poate fi gândit cu câte o zonă de dezvoltare socio-economică cu componente de: infrastructura urbană, educație – inclusiv învățământ profesional de profil si de specialitate, infrastructura de sănătate. De asemenea, pot fi acordate anumite facilități cu privire la locația investiției (infrastructură/ suprastructură/servicii), corelate cu oferta de forță de muncă, sau cu oferta pentru formare profesională.

5. Ar fi un avantaj dacă Alba Iulia ar fi un oraș mai mare? Cum ar putea deveni un oraș mai semnificativ pe harta administrativ-politică a României?

Orice centru urban dezvoltat, este semnificativ pe harta țării. În acest moment, Alba Iulia este într-o postură dezavantajată față de municipii cum sunt Cluj Napoca, Sibiu, Târgu Mureș, ca să le amintim doar pe cele mai apropiate. Un conglomerat cu o populație mai mare de 100.000 locuitori, care se constituie într-un pol de atracție pentru o zonă geografică mai largă, reprezintă un avantaj important în cadrul oricărei regiuni europene. Nivelul ridicat de atractivitate economică și demografică al unui astfel de pol manifestă tendințe centrifuge, iar spre o astfel de zonă converg nu doar investițiile ci și specialiștii bine pregătiți. În plus, județul nostru este dezavantajat și de existența unor localități monoindustriale, afectate de restructurare economică, cu un nivel ridicat al șomajului de lungă durată. Trebuie ca un municipiu puternic să prezinte oferte de muncă atractive pentru persoanele active, în special pentru tineri și să elimine deficitul de specialiști în domenii economice cheie, sau în unele domenii sociale.

Consider că trebuie identificată o zonă de dezvoltare care, pe lângă municipiile Alba Iulia și Sebeș, poate să cuprindă și câteva comune din zonă. Crearea unui astfel de pol trebuie urgentată, urmând ca, în termenul cel mai scurt posibil să fie elaborat și un studiu de potențial al zonei, pe baza căruia să se treacă la elaborarea și implementarea unor proiecte majore de dezvoltare.

6. Cum va influența regionalizarea investițiile/atragerea de investiții în Alba Iulia și județul Alba?

Sistemul actual de dezvoltare regionala in cele 8 regiuni de dezvoltare este un sistem functional, viabil si trebuie sa fie folosit ca pilon pentru schimbarile propuse in viitorul apropiat.

Deciziile regionale ar trebui să meargă în direcția stabilirii unor programe de cooperare intraregională în domenii ce vizează:

– conectivitatea regiunii, atât internă, cât şi externă

– competitivitatea, iniţiativa privată şi activitatea de afaceri, inovarea

– dezvoltare rurală, agricultura, dezvoltarea turismului rural şi provocările specifice ale pieţei muncii în zonele rurale

– dezvoltarea turismului

– promovarea oportunităților specifice județului Alba

– pregătirea locală/regională pentru situaţiile de urgenţă

– schimbări de mentalitate (depăşirea perceperii apartenentei la un alt judet ca pe o „divizare”) şi promovarea extinderii cooperării şi a contactelor intraregionale.

Este necesar ca în Alba să se consolideze un centru universitar de renume, să se realizeze o sală polivalentă , avem nevoie de un sistem eficient și performant de intervenții în situații urgență și de un spital performant cel puțin de nivel microregional. În plus, a venit momentul propice pentru valorificarea optimă a investițiilor substanțiale în obiectivele de patrimoniu cultural și turistic de care dispune Alba Iulia, în așa fel încât acest domeniu să poată deveni o componentă semnificativă a economiei locale.

7. Cum îi va afecta regionalizarea pe oamenii de rând și cum va fi influențat nivelul de trai?

Sunt necesare decizii la un nivel superior celui județean, dar care nu ține neapărat de nivelul național, sunt decizii care țin de politicile locale dar care implică colaborare și cooperare pentru a avea impactul scontat și fără a distribui fondurile peste tot, cu rezultate reduse și eficiență redusă din punctul de vedere al dezvoltării. Astfel ar trebui transferate la nivel regional deciziile privind dezvoltarea economică și socială, care să se bazeze pe o punere în aplicare a politicilor naționale adaptate la nevoile locale de dezvoltare.

Potrivit principiilor descentralizării politice și subsidiarității, funcțiile administrative trebuie exercitate la un nivel pe cât posibil mai apropiat de cetățeni. Aplicarea legislației naționale, atât direct cât și prin delegare, trebuie să fie, ca regula generală, responsabilitatea regiunii. Principial, procesul regionalizării este menit să reducă sistemul centralist al administrației actuale și să-l apropie de nevoile reale ale oamenilor.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

  1. Pingback: Simion Cretu, director ADR: Sustin un proces de regionalizare decis de catre cetateni : Regiunea Centru : Brasov Alba Mures Sibiu Covasna Harghita Fagaras Medias | regiuneacentru.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Școlile se închid, dar cursurile se fac online, înainte și după alegerile locale. Anunțul premierului Ludovic Orban

Publicat

Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă că şcolile care vor găzdui secţii de votare vor fi închise, însă cursurile nu vor fi suspendate, ci vor fi susţinute online.

El a precizat că o decizie privind numărul de zile în care unităţile de învăţământ vor fi închise pentru elevi va fi luată în cursul zilei de luni.

„Şcoala se va desfăşura online, o zi, două, vedem, hotărâm în cursul zilei de luni, înainte de vot şi după vot, pentru a permite dezinfectarea sălilor de clasă care vor fi localuri pentru secţiile de votare. Doar atât.

Nu se vor suspenda, ci se vor ţine orele online în sălile respective, astfel încât să se asigure dezinfecţia şi pregătirea claselor pentru primirea elevilor”, a afirmat premierul Ludovic Orban.

Premierul Orban a declarat şi vineri seara, la Reghin, că după alegerile locale va fi nevoie de cel puţin o zi pentru a asigura dezinfecţia şi pregătirea claselor în care au fost secţii de votare, dar că deocamdată nu a fost luată o decizie la nivel naţional privind desfăşurarea online a cursurilor.

„Cu siguranţă va exista o decizie unitară. Am avut deja o discuţie, dar până nu luăm decizia şi cu consultarea tuturor factorilor, Autoritatea Electorală Permanentă, INSP, Ministerul Sănătăţii, nu vreau să vă dau acum un răspuns, dar cu siguranţă vor exista zile în care se va desfăşura activitatea şcolară online, nu se vor suspenda cursurile, ci se vor desfăşura online.

Pentru că avem nevoie de cel puţin o zi pentru a pregăti localurile secţiilor de votare, în condiţiile în care ştiţi că multe localuri ale secţiilor de votare sunt în şcoli. De asemenea, vom avea nevoie de cel puţin o zi pentru a asigura dezinfecţia şi pregătirea claselor în care au fost secţii de votare pentru reprimirea copiilor”, a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

”Școlile se vor închide, iar cursurile vor avea loc în scenariul roşu”. Avertismentul Federației Sindicatelor din Învățământ

Publicat

Explozia cazurilor de îmbolnăviri în tot mai multe şcoli din România va provoca închiderea a tot mai multe unităţi de învăţământ,  iar cursurile vor intra în scenariul roșu, transmite Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).

“Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia tuturor instituţiilor statului responsabile cu buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ din unităţile de învăţământ din România că riscăm să ajungem într-un blocaj!

Explozia cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus înregistrate în tot mai multe şcoli din România ne aduce în faţa unei situaţii pe care guvernanţii ar fi trebuit să o anticipeze: şcolile se vor închide, iar cursurile vor avea loc în scenariul roşu, respectiv în mediul online.

Din păcate, însă nici la această oră, după prima săptămână din noul an şcolar, unităţile de învăţământ nu au fost dotate cu infrastructura necesară: lipsesc din multe localităţi tabletele pentru elevi şi cadre didactice, precum şi conexiunea la internet a şcolilor. În aceste condiţii cursurile nu pot avea loc, iar elevilor li se încalcă un drept fundamental, acela de a beneficia de acces la educaţie”, potrivit comunicatului remis de FSLI.

Organizaţia sindicală a profesorilor apreciază că sute de mii de elevi sunt în pericol să nu poată participa la cursurile online.

“Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că în absenţa unui program naţional guvernamental, prin care să se asigure echipamente elevilor şi cadrelor didactice, sute de mii de elevi nu vor avea posibilitatea să participe la şcoala online.

Speranţa că autorităţile locale vor asigura aceste echipamente este deşartă, pentru că puţine sunt cele care au fondurile necesare, iar varianta ca unităţile de învăţământ să facă proiecte, prin care să achiziţioneze echipamente, este şi ea utopică.

Atragem atenţia şi asupra faptului că în alte ţări, precum Germania, cursurile au fost realuate în condiţii bune, datorită aplicării unui sistem de testare COVID-19 la nivelul unităţilor de învăţământ. În acest fel au fost depistate cazurile de persoane bolnave şi izolate de restul populaţiei şcolare”, se precizează în comunicatul FSLI.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită implicarea Guvernului pentru rezolvarea scăpărilor legislative din cauza cărora profesorii şi elevii pot deveni victime ale coronavirusului.

“Guvernul României, cât şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii trebuie să se implice pentru a remedia lacunele legislative în ceea ce priveşte protecţia copiilor şi a angajaţilor care au diferite afecţiuni şi care îi pot transforma în victime ale noului coronavirus.

Reamintim şi pe această cale faptul că în contextul actual, cadrele didactice din România sunt în linia întâi, expuse îmbolnăvirii cu COVID-19”, conform comunicatului FSLI.

Preşedintele sindicatului profesorilor, Simion Hăncescu, subliniază că din cauza lipsei de pregătire a instituţiilor statului, multe şcoli devin bombe epidemiologice.

“Din păcate, am anticipat acest scenariu pesimist: multe dintre unităţile de învăţământ devin bombe epidemiologice, pentru că instituţiile statului nu şi-au făcut treaba, deşi au avut luni bune la dispoziţie în care să aplice un plan bine pus la punct de măsuri prin care să fie protejaţi atât elevii cât şi angajaţii din sistem.

În acest context, trebuie să fie urgentată achiziţia de tablete pentru elevi şi cadre didactice, precum şi rezolvarea accesului la internet, pentru că sunt şcoli care încă nu au această facilitate.

Realitatea este crudă: ne pregătim în multe dintre şcoli de aplicarea scenariului roşu, în care cursurile vor avea loc în sistem online.

Am senzaţia însă că guvernanţii se află într-o stare de amorţeală, aflaţi probabil cu gândul doar la alegerile locale şi parlamentare. Nu ne putem bate joc de educaţia copiilor!

Pot să înţeleg situaţia anului şcolar trecut, pentru că a fost una fără precedent pentru lumea întreagă şi a apărut peste noapte, dar în multe dintre ţări, responsabilii au învăţat din perioada trecută, nu stau să caute şi acum, letargic, soluţii”, a afirmat liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, citat în comunicat. ( Agerpres)

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum poți cere Google Street View să îți blureze locuința în aplicație. Procedura simplă, în 6 pași

Publicat

De la apariția serviciului Google Maps, multă lume și-a simțit intimitatea invadată de expunerea străzii și a casei în care locuiește. 

Din fericire, se poate face ceva în acest sens. Mai exact. De exemplu, dacă sunteți unul dintre cei deranjați de acest lucru, puteți cere Google să vă estompeze permanent imaginea casei – lăsând doar o sugestie blurată a unei clădiri în locul ei.

Întregul proces este surprinzător de ușor.

1. Accesați Google Maps și introduceți adresa de acasă

2. Intrați în modul Street View trăgând pictograma mică galbenă în formă de om, aflată în colțul din dreapta jos al ecranului, pe harta din fața casei dvs.

3. Cu casa dvs. în vizualizare, faceți clic pe „Raportați o problemă”  (Report a problem) în colțul din dreapta jos al ecranului

4. Centrați caseta roșie de acasă și selectați „Casa mea” în câmpul „Solicitați estompare” („My home”în „Request blurring”)

5. Scrieți în câmpul furnizat motivul pentru care doriți ca imaginea să fie neclară (de exemplu, s-ar putea să fiți preocupat de problemele de siguranță)

6. Introduceți adresa de e-mail și faceți clic pe „Trimiteți”

Vezi și: FOTO: Google Street View a surprins ”la lucru” prostituatele pe Centura din Alba Iulia. Imagini sugestive

Important: asigurați-vă că blurarea casei este ceea ce doriți. Google vă avertizează că, odată ce v-a estompat casa din Street View, procedura „este permanentă”.

După ce ați apăsat „trimiteți”, ar trebui să primiți un e-mail de la Google prin care să rețineți că „examinează imaginea pe care ați raportat-o și vă va trimite un e-mail când solicitarea dvs. va fi soluționată”.

Compania poate urmări, prin e-mail, și vă poate cere să fiți mai specific cu privire la zona pe care doriți să o estompați. Dacă da, va trebui să faceți din nou întregul proces – detaliind în mod clar zona specifică a imaginii pe care doriți să o estompați.

După cum sugerează și numele, Street View, lansat în 2007, oferă o vedere la nivelul străzii în majoritatea orașelor din întreaga lume.

Imaginile sunt realizate cu ajutorul mașinilor sau al unor fotografi individuali cu echipament complex de fotografiat.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Președintele Consiliului Județean Harghita propune ca județul să renunțe la purtarea măștilor în școli și grădinițe

Publicat

Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, propune ca purtarea măștii în școli generale și grădinițe să fie facultativă la nivel local.

Borboly Csaba declară că va propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Harghita ca purtarea măștii în școli generale să fie facultativă la nivel local.

„ Pentru ziua de luni am propus convocarea Comitetului Județean pentru Coordonare si Conducere al Intervenției (CJCCI) Harghita, astfel încât să avem o decizie comună pentru susținerea propunerii de modificare a ordinului comun referitor la purtarea măștii în grădinițe și în clasele I-IV să fie facultativă în județele cu scenariu verde”, a spus Borboly într-o postare de sâmbătă, pe Facebook.

Anterior, acesta a mai postat și pe contul său de Facebook și un alt mesaj, în limba maghiară, în același sens.

”Vedem și simțim că purtarea unei măști la grădiniță și în clasa 1-4. cauzează probleme și probleme speciale copiilor. Se vede clar că obligația de a purta mască nu a fost cel mai bine gândită în București.

Vă rugăm să trimiteți un certificat medical, un document, o declarație, un film cu care să putem documenta că purtarea măștii este dăunătoare copiilor” a transmis acesta urmăritorilor săi.

Citește și: HARTĂ: Topul județelor cu cele mai multe infectări cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore. Situația în 19 septembrie

În județul Harghita, de la debutul epidemiei COVID-19 în România și până în prezent, au fost confirmate cu noul virus un număr de 876 de cazuri, din care cinci în ultimele 24 de ore.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate