Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

LISTA SUBSTANŢELOR PERICULOASE, folosite de KRONOSPAN Sebeş. Compania vrea să-şi reînnoiască Autorizația Integrată de Mediu

Publicat

kronospanZeci de substanțe folosite în secțiile unității, în procesul de fabricație, sunt toxice, dăunătoare pentru mediu și pentru oameni, inflamabile, cu un potențial ridicat de incendiu sau explozie. Dintre toate, poate cel mai periculos produs folosit este formaldehida, substanță cu un posibil efect cancerigen. Autorizația integrată de mediu pentru compania Kronospan Sebeș SA, se află în procedura de revizuire, conform datelor furnizate de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba. Pe lângă aceasta, compania solicita autorizarea unui ”Arzător biomasă pentru uscător așchii”.

Majoritatea dintre substanțele folosite de către companie, în procesele de producție, sunt nocive și pot afecta grav sănătatea oamenilor dacă sunt inhalate sau ingerate. Multe dintre acestea sunt iritante pentru piele, tractul respirator sau ochi. De asemenea, datorită proprietăților reactive ale substanțelor, depozitarea, manipularea și utilizarea acestora necesită măsuri speciale, existând pericolul declanșării unor incendii sau explozii.

Poate cea mai periculoasă substanță, cu un posibil efect cancerigen este formaldehida. Încadrarea substanțelor periculoase în diferite categorii de pericol este stabilită în legislația Europeană, în cadrul Directivei 67/548/EEC, modificată prin Directiva 79/831/CEE și transpusă în legislația națională prin HG 1408/2008 privind clasificarea, și etichetarea substanțelor periculoase. Formaldehida este încadrată ca substanță periculoasă în anexa 2, fiind asociată produselor posibil cancerigene.

În anul 2011, conform unui studiu de stabilire a limitelor de protecție sanitară prin evaluarea de risc și impact asupra stării de sănătate a populației din localitatea Sebeș, s-a concluzionat faptul că ”Expunerea umană la concentrațiile de formaldehidă generate doar de funcționarea fabricii de formaldehidă are asociate riscuri de sub minus 10 la puterea a șasea, deci riscuri care practic sunt inexistente.”

Municipiul  Sebeșul se afla pe locul doi, din punct de vedere al cazurilor de cancer înregistrate în județul Alba, potrivit unei situații făcută la sfârşitul anului 2012. De atunci autoritățile nu au mai făcut publice alte date despre incidența bolii.

Citește și România are cele mai puține cazuri de cancer din Europa, dar cea mai mare mortalitate. Situaţia în judeţul Alba

În ceea ce privește mediului înconjurător, ecosistemul acvatic, microfauna și microflora sunt afectate de aceste substanțe, efectul nociv pe care unele acestea îl prezintă pentru organismele acvatice și mediu fiind pe termen lung.

Subiectul este unul delicat, site-ul APM Alba oferind puține informații cu privire la solicitările anterioare de autorizare sau date despre evoluția poluării din zonă. Conform datelor furnizate de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în ceea ce privește Kronospan Sebeș SA, autorizația integrată de mediu este în procedura de revizuire. Pe lângă aceasta, s-a solicitat autorizarea unei noi investiții, și anume a unui ”Arzător biomasă pentru uscător așchii”.

Compania Kronospan Sebeș SA desfășoară activități economice în domeniul fabricării de furnire și a panourilor din lemn; a fabricării altor produse chimice organice, de bază; a colectării deșeurilor nepericuloase și recuperarea materialelor reciclabile sortate.

În data de 18 august 2014, Agenția pentru Protecția Mediului Alba a publicat pe site-ul instituției, erata privind solicitarea revizuirii Autorizației Integrate de Mediu. Vă prezentăm care sunt materiile prime, substanțele și preparatele chimice utilizate în procesul de producție și proprietățile periculoase ale acestora, în funcție de secțiile în care sunt folosite, conform documentului:

SECȚIA CHIMICĂ:

METANOL – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Este inflamabil și toxic; arde la 65 oC; dă amestecuri explozive cu aerul; reacționează violent cu substanțe oxidante prezentând risc de incendiu și explozie.

FORMALDEHIDĂ – Este interzis contactul la manipulare și depozitare. – Este toxică prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire provoacă arsuri; substanța este SUSPECTĂ DE EFECT CANCERIGEN, poate cauza o iritare prin contact cu pielea.

UREE – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Produce reacții grave la inhalare și ingestie; este miscibil în apă. La ardere duce la formarea de compuși toxici.

HIDROXID DE SODIU 30% (Soda caustică) – Atenție specială trebuie acordată organismelor acvatice.Este un agent puternic corosiv, solubil în apă; contactul cu apa este exoterm putând genera clădură suficientă pentru ardere. La contactul cu pielea, mucoasele, inhalare și ingestie produce reacții grave organismului uman.

ACID FORMIC 20% – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Este o substanță puternic corozivă și inflamabilă ; peste 69 oC poate forma amestecuri explozive cu aerul; arde la 69 oC. La contactul cu pielea, mucoasele, inhalare și ingestie provoacă reacții grave.

MELAMINĂ TEHNICĂ – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Se descompune la încălzire, iar arderea duce la formarea de compuși iritanți și toxici, în suspensie cu aerul poate genera explozii.

SULFAT DE AMONIU 100% – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Se descompune la încălzire, iar arderea duce la formarea de compuși iritanți și toxici.

URAN (azotat de amoniu) – Deversările accidentale pot avea un impact negativ asupra mediului, prin contaminarea terenurilor, a freaticului și apelor curgătoare.Se descompune la încălzire, iar arderea duce la formarea de compuși iritanți și toxici ca NOx și NH4.

HEXAMINA – Efectul negativ al produsului este dat de formaldehidă și de amoniac, rezultate prin hidroliza acestuia. – Este un produs nociv, care dă reacții grave la contactul cu pielea, mucoasele, ingestie și inhalare. Este ușor inflamabilă – arde în condiții normale de temperatură și presiune, gazele de ardere sunt toxice. Vaporii și praful antrenați de aer sunt inflamabili sau pot forma amestecuri explozive. Din descompunere rezultă produse periculoase ca: vapori de amoniac, formaldehidă, acid cianhidric și oxizi de azot.

CLORURA DE AMONIU – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Este un produs nociv, care dă reacții grave la contactul cu pielea, mucoasele, ingestie și inhalare. Se produc gaze toxice la ardere.

METABISULFIT DE SODIU – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Este un produs nociv, care dă reacții grave la contactul cu pielea, mucoasele, ingestie și inhalare. Prezintă risc serios pentru ochi. De asemenea, la contact cu acizii eliberează gaze toxice.

BORAX (borat de sodiu) – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă – Solubil în apă; arde la 75 oC; dă reacții la contactul cu pielea, mucoasele, ingestie și inhalare.

STEARAT DE ZINC – Substanța este periculoasă pentru organismele acvatice. Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. – Este combustibil, duce la formarea de gaze iritante și toxice în timpul arderii. Particulele fine în amestec cu aerul dau amestecuri explozive; limita de explozie la 20 oC.

SULFAT DE CALCIU – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. Nu se fac depozitări în spații deschise și direct pe sol. – Se va evita inhalarea și ingestia. Este iritant pentru tractul respirator și ochi. La expunere de lungă durată poate apărea fibroza. Prezintă pericol la dispersia particulelor fine în aerul atmosferic.

FOSFAT DISODIC – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. Nu se fac depozitări în spații deschise și direct pe sol. – Se emit gaze iritante și toxice la ardere; arde și se descompune la 75 oC. Este coroziv pentru ochi, piele și tractul respirator.

ARGILĂ CAOLINOASĂ – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă. Nu se fac depozitări în spații deschise și direct pe sol. – Se va evita inhalarea și ingestia. Este iritant pentru tractul respiratoriu și irită ochii. La expunere de lungă durată poate aprea fibroza. Prezintă pericol la dispersia particulelor fine în aerul atmosferic.

ACID CLORHIDRIC 32% – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă, – Este puternic coroziv. Dă reacții grave la contactul cu pielea, mucoasele , ingestie și inhalare.

RĂȘINI UREOFORMALDEHIDICE și MELAMINO-FORMALDEHIDICELichidele reziduale și deșeurile sunt periculoaseExpunerea repetată poate cauza sensibilitatea pielii.

ANHIDRIDA – Este interzisă deversarea în mediu. – Nociv, pericol de aprindere și explozie. A se evita contactul cu agenți oxidanți.

Alte produse auxiliare utilizate în cantități mici:

PlusaminaPericulos pentru microfloră și microfaună. Nu se bioacumulează.

Fluxair 97 / agent antispumare – Este interzisăv deversarea în mediu, conține hidrocarburi parafinice greu degradabile.

Trietilamina – Este interzisă deversarea în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Se elimină prin firme autorizate. – Foarte inflamabil. Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire. Provoacă arsuri grave.

Acid sulfamic Produsul trebuie considerat periculos pentru mediu și nociv pentru organismele acvatice, cu posibilitatea de a provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.Iritant pentru ochi și piele. Nociv pentru organismele acvatice.

Diciandiamida – Este interzisă aruncarea produsului în mediul înconjurător – Produsul se păstrează într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură, flăcări deschise și scântei și alte surse de aprindere.

Acid ptoluensulfonic – Este interzisă dispersarea produsului în mediul înconjurător – Depozitare în containere închise, etichetate.

Bisulfit de amoniu Este interzisă deversarea produsului în mediu. – Iritant pentru ochi și sistemul respirator.

Nalco BT 13 – Este interzisă contaminarea apelor de suprafață.

Nalco BT 21 – Este interzisă contaminarea apelor de suprafață.

Nalco WT326Produsul poate prezenta riscuri pentru ecosistemul acvatic dacă este deversat. Materialul nu trebuie să ajungă în canalizare sau ape. Dacă râurile, solul sau canalizarea sunt contaminate, autoritățile locale trebuie anunțate.

Nalco WT730Acest produs poate reprezenta un risc pentru ecosistemul acvatic dacă este deversat în canalizare sau ape. Dacă râurile, solul sau canalizarea sunt contaminate, trebuie anunțate autoritățile locale.

ResorcinolFoarte toxic pentru organismele acvatice. – Nociv prin înghițire. Poate irita ochii și pielea.

Săruri de răcire TS 15 – Este interzisă deversarea produsului în mediu

Dietilenglicol – Puțin periculos. Este interzisă deversarea în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.

ToluenFoarte inflamabil, iritant pentru piele. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.

Acetona – Este necesară diluarea cu multă apă. Este interzisă infiltrarea în canalizare / apa de suprafață.

SECȚIA PAL:

Rini ureo-melmino-formaldehidice – Efectele asupra mediului sunt legate de prezența formaldehidei în produs. Se recomandă evitarea contaminării canalizărilor și cursurilor de apă. – Arderea duce la formarea de compuși iritanți și toxici.

Uran (Întritor) – Îngrășământ azotos, poate contamina freaticul și produce încărcarea excesivă cu nutrienți a apelor. – La ardere duce la formarea de compuși toxici și iritanți.

Emulsie de Parafină/previne umflarea la umiditate – Este interzisă contaminarea canalizărilor și cursurilor de apă – Arderea duce la formarea de compuși iritanți și toxici.

Fiberline 403X/ agent de separare – Periculos pentru mediu acvatic – Arderea duce la formarea de compuși iritanți și toxici.

Toluen – Efecte nocive asupra organismelor acvatice. Efect toxic asupra peștilor și planctonului. Este interzisă infiltrarea în apă sau sol. Biodegradabil, nu se bioacumulează. – Foarte inflamabil. Iritant. Nociv prin inhalare. Poate duna fetusului.

Acetonă Acetona volatilizează la vărsare pe sol. – Ușor inflamabil. Poate produce narcoză.

SECȚIA MDF:

Bisulfit de amoniu soluțieDacă este descărcat în apă produce reducerea oxigenului și creșterea amoniului. Iritant, în caz de contact cu acizii sau de ardere eliberează oxizi de sulf.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

14 Comentarii

14 Comentarii

 1. nelu

  marți, 21.10.2014 at 20:06

  unde este militantul marcant inpotriva Kronospanului SEBES domn Feneser Gheorge care se batea cu pumnul in piept ca drege si face,acum tace chitic daca este prefect,rusine!!!!!

  • Sic transit gloria mundi

   marți, 21.10.2014 at 23:23

   A disparut. Totul a fost o scamatorie. Ati vazut acum cat valoreaza vorbele unui politruc. Zero.

   Apropos: Kronospan ca si Holzindustrie sunt niste rechini. Vin, rad totul si pleaca. Nu le pasa de mediu (decat dpdv al PRului) si nu le pasa de oameni sau de Romania. Cinism bine preparat de-a lungul anilor. Oameni care stiu exact ce buton trebuie apasat si unde. Sigur, exista si puncte slabe pentru ei. Faptul ca nu respecta legea, spre exemplu.

   Ma intreb ce se mai aude cu fabrica noua de formaldehida a Kornospan? S-a demolat cea construita fara autorizatii? Se reconstruieste? De ce atat liniste? Unde e presa noastra judeteana ”de calitate”?

   Cum va explicati ca o firma din Romania isi construieste o fabrica de formaldehida de la 0 pana la final fara a poseda autorizatiile necesare? Va spun eu: coruptie. Bani dati cui si cand trebuie. De asta are Kronospan curajul sa ne trateze ca pe niste africani. Pentru ca sunt unii dintre noi (cu functii in domeniu) care se vand usor.

  • Asa este

   miercuri, 22.10.2014 at 05:12

   Asa este, Feneser care acum are la indemana parghiile necesare sa faca ceva pentru Sebes, probabil a folosit in trecut aceasta batalie cu Kronospanul doar de ochii lumii si in interes propriu. De ce nu ai continuat domnule Feneser? Ai primit ceva de la Kronospan de ti-au inchis gura? De ce acum cand ai tai de la PSD sunt la guvernare si tu esti prefect nu vrei sa mai faci nimic in acest sens ?
   Sa-ti fie rusine ! Din aceasta cauza eu nu iti voi vota partidul la aceste alegeri si probabil nici altii din Sebes care au inteles manevra.

 2. COPIL Alexandru

  marți, 21.10.2014 at 22:29

  UNDE SUNT CEI 30.000 DE SEBESENI ? UNDE ESTI TU, NELU ? UN SINGUR OM, CRIAR PREFECT FIIND, NU POATE FACE MARE LUCRU> Iata adevarul despre FORMALDEHIDA:4. “FORMALDEHIDA ESTE CANCERIGENA PENTRU OM” se prcizeaza in Comunicatul de presa nr.153 din 15 iunie 2007 al Organizatiei Mondiale a Sanatatii si “a clasat FORMALDEHIDA IN GRUPA I A AGENTILOR CANCERIGENI PENTRU OM”. In Comunicat se subliniaza ca pana in 2004 “formaldehida era considerate posibil cancerigena pentru om”. Ca “toxicitate asupra omului:acuta.
  5. “Pe baza acestor noi date grupul de experti a putut determina ca,dispune in present de suficiente indicii ca formaldehida provoaca cancerul rinofaringian la om. Grupul de lucru a gasit indicii pentru cancerul foselor nazale si al sinusurilor fetei si indicatii puternice dar nu suficiente pentru leucemie.”
  6. “O sedere,fie si scurta,intr-o atmosfera in care concentratia de formaldehida este mai mare de 50 ppm poate fi cauza unui bronhospasm sever si a unor leziuni caustice grave ale arborelui respirator(edeme pulmonare acute,ulceratii traheale si bronhice…)”
  7. “Mai multe studii epidemiologice au pus in evidenta manifestari care evoca un psihosindrom organic(cefalee,satenie,tulburari ale memoriei,bunei dispozitii si a somnului…) la indivizi expusi la formaldehida si solventi organici”. Studiile au scos in evidenta “o crestere a incidentei cancerelor nasofaringiene la subiectii expusi profesional”, precum si “posibilitatea unei legaturi intre expunerile la formaldehida si aparitia leucemiilor,mai ales de tip mieloid” si “o crestere a numarului de carcinoame(cancere) ale sinusurilor…”
  8. “Alte organe ce pot fi afectate de cancer(cavitatea bucala,pancreasul,creierul,plamanii…) au fost evocate in anumite studii…”.
  9. In Documentul UE intitulat “Compusii organici volatili.Mediul si sanatatea”,document agreat si de catre Asociatia Expertilor de Mediu din Romania se prezinta efectele formaldehidei asupra sanatatii:iritant al pielii si al ochilor(dermatite conjunctivite),precizandu-se ca intoxicarea cu formaldehida se manifesta prin:dureri abdominale,pneumonie, edem pulmonar,depresia sistemului nervos central,anxietate,convulsii,coma,greata,varsaturi,leucemie,ciroza hepatica,tumori cerebrala,tumori nazale. Documentul il clasifica ca fiind un poluant atmosferic periculos,in aer reactioneaza cu alti poluanti prin reactii fotochimice. Are efecte cronice asupra animalelor:scurtarea duratei de viata si scaderea fertilitatii,cauzand cancere la animale.
  10. In Comunicatul OMS se precizeaza ca “Mirosul ei(a formaldehidei) este perceput la concentratii cuprinse intre 0,1 si 1 ppm.Iritarea mucoaselor nazale este resimtita de marea masa a populatiei la concentratii cuprinse intre 1 si 3 ppm si se agraveaza rapid cand procentul atmospheric creste. Majoritatea indivizilor nu pot tolera o expunere prelungita la 4-5 ppm. La 10-20-ppm,chiar la inceputul expunerii,survin smne de iritare severa a mucoaselor oculare si ale cailor respiratorii.O sedere,fie si scurta,intr-o atmosfera in care concentratia de formaldehida este mai mare de 50 ppm,poate fi cauza unui unui bronhospasm sever si a unor leziuni caustice foarte grave ale arborelui respirator(edeme pulmonare acure,ulceratii traheale si bronhice…)”.

 3. Viktor

  marți, 21.10.2014 at 22:34

  Cele 8 bucati rezervoare de 15.000 litri fiecare in care este depozitata formaldehida ,2 bucati rezervoare de methanol(alcool metilic) de 10.000 litri fiecare,cele de anhidrida maleica,de melamina(amida acidului cianuric) de motorina,de benxina si de alte substante chimice foarte periculoase si care deservesc Fabrica de formaldehida cancerigena,ne indreptatesc sa afirmam ca Sebesul sta pe o bomba chimica,care poate oricand exploda si care rade Sebesul de pe fata pamantului.
  ….si se construieste si Fabrica noua de 60.000 tone formaldadida pe an…..

 4. toma

  miercuri, 22.10.2014 at 11:41

  Oare de ce au fost restrictionati, la ei acasa, in Austria ? Daca cu adevarat ne consideram o tara europeana, sa procedam in consecinta, adica…out.

 5. Komisar

  miercuri, 22.10.2014 at 14:27

  La Fabrica de formaldehida de 30.000 t/an,fabrica noua,numai in prima parte a anului trecut au avut loc 2 accidente tehnice:
  -in 20.02.2008-“O garnitura s-a fisurat la un filtru care filtreaza solutia de formaldehida inainte de depozitare in rezervoare…care a condos la deversarea accidentala a cca 800 kg formaldehida”;
  -in 19.05.2008,la ora 1,46-“defectiune la reactorul de formaldehida”,
  date la care cma de formaldehide a fost depasita de 5 ori ,respectiv de 2 ori;

 6. Claudia Biris

  miercuri, 22.10.2014 at 14:31

  Pe site-ul CIRC-organismul de specialitate al OMS, https://wwv.iarc.fr, gasim Comunicatul de presa nr.153 din 15 Iunie 2004 in care se precizeaza”:”Grupul de Lucru a concluzionat că formaldehida este cancerigenă pentru om, „Precedentele evaluări , fondate atunci pe un număr mai mic de studii, concluzionaseră că formaldehida era posibil cancerigenă pentru om, dar noi date provenind de la studii pe persoane expuse la formaldehida au crescut ponderea globală a indicaţiilor ştiinţifice.Pe baza acestor noi date, grupul de experţi a putut determina că, dispune în prezent de suficiente indicii că formaldehida provoacă cancerul rinofaringian la om. Grupul de lucru a găsit indicii pentru cancerul foselor nazale şi al sinusurilor feţei şi indicii „puternice, dar nu suficiente pentru leucemie.în plus, făcând cunoscută importanţa majoră a datelor ştiinţifice legate de asocierea între expunerea la formaldehida şi un risc crescut de leucemie şi de cancer al foselor nazale şi al sinusurilor feţei”
  Cancerogeneză (pag. 15 )
  „In 2004, CIRC a clasat formaldehidă In grupa I a agenţilor cancerigeni pentru om.Acest aviz se bazează pe rezultatele mai multor studii epidemiologice şi ale unei meta-analize publicată în 1997, care scot în evidenţă o creştre u incidenţei cancerelofnasofaringiene la subiecţi expuşi profesional.
  Se suspectează de asemenea, posibilitatea unei legături între expunerile la formaldehidă şi apariţia leucemiilor, mai ales de tip mielold.
  Mai multe studii caz-martori au arătat o creştere a numărului de carcinoame (cancertt) ale sinusurilor cu un efect ce depinde de doză.Aceste rezultate sunt contrazise de alte studii,dar această diferenţă s-ar putea explica prin faptul că unele studii n-au luat în calcul expunerea la pulberile de lemn.
  Alte organe ,ce pot fi afectate de cancer ( cavitatea bucală, pancreasul, creierul,
  plămânii…) au fost evocate în anumite studii, fără a se pune în evidenţă ,totuşi, o legătură
  de cauzalitate formală cu expunerea la formaldehidă.”

 7. Ninel

  miercuri, 22.10.2014 at 14:43

  Cititi pe http://www.calitateaer.ro:
  Pulberile in suspensie PM10 si PM2.5

  1.Caracteristici generale
  Pulberile in suspensie reprezinta un amestec complex de particule foarte mici si picaturi de lichid.
  Surse naturale:
  eruptii vulcanice, eroziunea rocilor furtuni de nisip si dispersia polenului.

  Surse antropice:
  activitatea industriala, sistemul de incalzire a populatiei, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsa de pneurile masinilor atat la oprirea acestora cat si datorita arderilor incomplete.

  Efecte asupra sanatatii populatiei
  Dimensiunea particulelor este direct legata de potentialul de a cauza efecte. O problema importanta o reprezinta particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care trec prin nas si gat si patrund in alveolele pulmonare provocand inflamatii si intoxicari.
  Sunt afectate in special persoanele cu boli cardiovasculare si respiratorii, copiii, varstnicii si astmaticii.
  Copiii cu varsta mai mica de 15 ani inhaleaza mai mult aer, si in consecinta mai multi poluanti. Ei respira mai repede decat adultii si tind sa respire mai mult pe gura, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt in mod special vulnerabili , deoarece plamanii lor nu sunt dezvoltati, iar tesutul pulmonar care se dezvolta in copilarie este mai sensibil.
  Poluarea cu pulberi inrautateste simptomele astmului, respectiv tuse, dureri in piept si dificultati respiratorii.
  Expunerea pe termen lung la o concentratie scazuta de pulberi poate cauza cancer si moartea prematura.

 8. Marcel

  miercuri, 22.10.2014 at 16:17

  Eu sunt de parere ca, pt. ca o astfel de fabrica sa functioneze ar trebui sa fie intrebati cetateni din jurul fabrici pt. ca ,ei vor fi primi imbolnaviti de cancer ….nu alte instituti care isi i-au partea si inchid ochii.

 9. vlad

  miercuri, 22.10.2014 at 21:52

  Tehnologia productiei de panouri este la fel in toata lumea. In Germania si Austria fabricile folosesc acelasi procedeu. Cand Fratti a construit fabrica de la Sebes si a atras o multime de alte investitii a fost foarte bine. Cei care critica ar trebui sa se uite putin la Cugir sau Zlatna, sa vada cum mor oamenii de foame…

  • Marcel

   vineri, 24.10.2014 at 13:50

   …nu am auzit sa moara cineva de foame la Zlatna sau Cugir, in schimb am auzit de zeci de oameni din Sebes care sunt bolnavi de cancer si Sebesul este in zona rosie a Europei in ceea ce priveste imbolnavirile cu cancer…..de foame mai mananci si o coaja de paine si mergi mai departe , dar de cancer ???!!

 10. Gica

  vineri, 24.10.2014 at 10:05

  Mai Vlad, nu a murit nimeni de FOAME in Cugis sau Zlatna.
  Dar au murit foarte multi de KANCER in Sebes.

 11. george

  sâmbătă, 10.01.2015 at 17:11

  De ce plang operatorii de la Kronospan cand trec pe langa presele unde se produce PAL si MDF? Tot aburul care se vede ca iese pe cosurile respective este trecut printr-o materie prima impregnata cu formaldehida. Nu exista nici o instalatie de purificare din acest punct de vedere. Tot ce iese este foarte toxic si din pacate este respirat de noi zi de zi. Ce fac filtrele lor? retin particulele lemnoase si cele rezultate in urma arderilor de la o anumita dimensiune. Restul, de dimensiuni mai mici si gazele pentru care nu exista nici un filtru sunt deversate in atmosfera.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax