Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

UPDATE: Selecţia pentru viitorii directori de şcoli şi licee. Profesori admişi pentru corpul de experţi în managementul educaţional, seria a VI-a

sediu ISJ Alba

Publicat

De marţi, 10 iunie, au început înscrierile pentru a şasea sesiune de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, aferentă anului 2014. Este vorba despre profesori care, dacă trec de condiţiile impuse la această selecţie, pot participa la concursuri pentru posturile de directori, directori adjuncţi de şcoli şi licee sau inspectori şcolari. Până acum, pe lista Ministerului Educaţiei cu experţii în managementul din sistemul de învăţământ, din judeţul Alba sunt admise, la sesiunile anterioare, 394 de cadre didactice. Anul acesta, sunt disponibile 212 locuri.

Vezi Lista Corp Experti Management Educational judetul ALBA

UPDATE: În urma selecţiei, din judeţul Alba au promovat 30 de candidaţi. Alţi 21 de profesori nu au fost admişi. Vezi Lista candidatilor CNME_ISJ Alba 2014

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, la concursurile pentru ocuparea unei funcţii de conducere în învăţământ, inclusiv cele de directori, directori adjuncţi, inspectori şcolari, pot participa doar experţii în management educaţional. Actualizarea legii din 2012 a coincis cu înscrierea a sute de profesori din Alba la aceste selecţii, aproape 400 fiind şi declaraţi admişi şi înscrişi în registrul naţional de experţi în managementul educaţional.

Pentru sesiunea din anul acesta, a şasea, înscrierile se fac prin completarea formularului online începând cu data de marţi, 10 iunie, până în 18 iunie, când va fi afişată şi lista celor admişi. Din 19 iunie, candidaţii care sunt titulari pe posturi în judeţul Alba depun dosarele cu documente la IŞJ Alba, potrivit metodologiei, iar rezultatele finale vor fi aflate după data de 27 iunie. Programul pentru depunerea portofoliilor la IŞJ Alba este în 19 iunie între orele 8.00-16.30 şi în 20 iunie, între orele 8.00-14.00.

Calendarul selecţiei cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, sesiunea 2014, seria I (seria a şasea):

10 iunie 2014: Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora.
10-18 iunie 2014: Completarea formularului de selecție online

18 iunie 2014: Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
19-20 iunie 2014: Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular.
23 iunie 2014: Inspectoratele școlare transmit la MEN lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora

24-26 iunie 2014: Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN.
27 iunie 2014: Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
30 iunie-4 iulie 2014: Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN.
7-8 iulie 2014: Soluţionarea contestaţiilor.
9-10 iulie 2014: Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional – Sesiunea 2014, Seria 1 (Seria a 6-a).

Condiţii de participare la selecţie:

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional prevăzută în OMECTS nr. 5549/6.10.2011 descrie modul de derulare a acestuia.

Potrivit documentului citat, calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat

La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

– este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II;

– a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

– nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Portofoliul candidaţilor înscrişi la selecţie pentru a deveni membri în corpul naţional de experţi în management educaţional se evaluează pe baza fişelor de evaluare, ţinându-se seama de următoarele criterii generale:

– absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional;

– experienţa managerială;

– performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială;

– participarea la proiecte.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-un opis:

– cerere de înscriere;

– curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

– portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale amintite;

– copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile;

– certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

– actul de titularizare în învăţământ;

– adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor;

– documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi;

– hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;

– adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original;

– cazier judiciar în original;

– declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate

În opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul şi a preşedintelui comisiei de înscriere.

Documentele vor fi prezentate în copie certificată „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul.

Etapa de evaluare a portofoliilor candidaţilor se desfăşoară la sediul inspectoratului şcolar şi constă în: verificarea datelor înregistrate în aplicaţia online şi stabilirea punctajului conform fişei de evaluare.

Lipsa documentelor justificative ale datelor înregistrate în aplicaţia online conduce la eliminarea candidatului de la evaluarea portofoliului.

Stabilirea punctajului se face, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte. Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte.

Reamintim că, în 2012, actualul inspectorul școlar general al IȘJ Alba, Dorin Sandea, a promovat concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME), la a treia încercare. Acesta a fost iniţial „respins de evaluator”, în cele două serii precedente ale concursului, pe motiv că nu deținea suficiente credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional.

Citeşte şi A treia încercare, cu noroc: Șeful IȘJ Alba, Dorin Sandea, a promovat concursul pentru Corpul Național de Experți în Management

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax