Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

MARȚI: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia cu 49 de proiecte pe ordinea de zi. Propuneri de investiții și reglementări locale

Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați marți, 30 martie, în ședință ordinară, cu 49 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, proiecte privind iluminat suplimentar pentru unele treceri de pietoni, Regulamentul de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia, gestionarea câinilor fără stăpân, extinderea Cimitirului Municipal, investiții pentru rețeaua de apă și canalizare.

Ședința va fi de la ora 13.00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia,

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali ai Municipiului Alba Iulia și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Casa de cultură a Studenților Alba Iulia, strada Ardealului, nr. 1, Județul Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Sala de judo ”1 Mai” (actualmente ”Marius Vizer”) situat în Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 2, județul Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 aprilie 2021

7. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Protocolului de Cooperare încheiat cu Asociația Green Revolution din România, aprobat prin HCL nr. 70 din 2014 cu modificările și completările ulterioare

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000,00 lei în bugetul local pe anul 2021 pentru susținerea programelor “YouthBank” și „Change Makers”, în cadrul protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară Alba

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 414/2019 privind înființarea Unității de Management a proiectului „Reconversie funcțională, șanț exterior – Latura de Nord a Cetății Alba Carolina, spații publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului liber”

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 124/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, Lot 1, Bloc M1-M6B, Bloc M7A-M12, Bloc 35, Bloc 62 și Bloc CH1”

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, Lot 2, Bloc 14A, Bloc 13B, Bloc CF11, Bloc MV1-MV7 Bloc MV2-MV12 și Lot 3 Bloc D3-D4, Bloc D2-D3, Bloc 8”

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 11/2020 în vederea creșterii bugetului nerambursabil în cadrul proiectului ”Sănătate pentru Toți2 / Salute per Tutti 2”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile George Sand, Bazna, Blandiana, Aleea Cetinei, Dimitrie Anghel, Francesca, Lotru, Modena, Otilia Cazimir, Răchitei, Tuberozelor, Tudor Vianu, Sălaj și 5 treceri de pietoni iluminate suplimentar pe străzile Alexandru Ioan Cuza (2 buc), Calea Moților (1 buc), Zlatnei (2 buc)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia Nr. 84441/2012 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:,,Rețea de canalizare pluvială pentru descărcarea canalelor colectoare HC762 și HC1134 din localitatea Micești, Municipiul Alba Iulia în emisarul natural Ampoi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ,,Extindere rețea apă potabilă branșamente și racorduri canalizare strada Turnătoriei, Municipiul Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unu act adițional la contractul de administrare nr. 12780/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul de Arte ”Regina Maria”

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – reabilitarea acoperișurilor și planșeelor peste etaj la corpurile A, B, C, D, F și G.”

20. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân

22. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare, respectiv salubrizare stradală prevăzute în Contractul nr. 95547/2018, începând cu 01.05.2021

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței Agroalimentare Centru aprobat prin HCL nr. 230/2019 (amenajarea unor spații pentru vânzarea pomilor de Crăciun)

24. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare PUZ aprobat prin HCL nr..133 art.14 din 28.04.2015 pentru construire locuințe colective”, Alba Iulia, str. Azur, Gârda, nr. FN, solicitant Municipiul Alba Iulia, SC Vizionar Invest SRL, Nicola Olimpiu Valentin și Nicola Felicia Victoria

25. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru reglementare tramă stradală și loturi în vederea construirii locuințe individuale”, Alba Iulia, str. Arțarului, FN solicitant Stoia Eugen, Teodorescu Adriana Georgeta, Popescu Dan Mihai, Cosma Anca Nicoleta, Cosma Vasile Tiberiu

26. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – modificare reglementari urbanistice aprobate cu HCL NR.195 / 2013 Art. 8”, Alba Iulia, str. Gruia Novac, Ioan Petru Culianu, FN, solicitant Olcar Eniko, Marginean Alexandru Sorin, Dan Petru Vasile , Dan Doina Floare, Dan Bogdan Ioan, Dan Vasile Viorel, Dan Vasile Daniel, Marginean Ana, Todoran Ana

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 23671/02.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință familială”, Alba Iulia, str. Cîmpului, nr. 13A, solicitant Jit Cătălin Andrei și Jit Damaris Gabriela

28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 24350/03.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu ”Construire spălătorie auto”, Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35R, solicitant Universal Construct Market SA prin Danilă Valentin

29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24301/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil cu destinația preponderentă de locuire (apartamente de tip „studio”) cu bistro la parter”, Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2A, solicitant VV ONE SRL prin Alina Oradan

30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24300/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere spațiu comercial”, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 2/2, solicitant SC Unirea Mobilă SA prin Marian Adrian Aurelian

31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24347/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire hală producție, birouri, cabină poartă și împrejmuire”, Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 35, solicitant SC Caresta Bags SRL prin Oanța Eva Andreea

32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 24954/04.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Amenajare terasă spațiu alimentație publică și reamenajare peisagistică zona adiacentă Mercur City, amplasare firmă luminoasă și totem publicitar”, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, solicitant Municipiul Alba Iulia, SC Mercur City SRL prin Macarie Vasile

33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 25475/05.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare zonă funcțională din zonă pentru agrement și sport în zonă locuințe individuale joase ”, Alba Iulia, str. Oașa, FN, solicitant Budescu Carmen Angela

34. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 25480/05.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ în vederea completării reglementărilor urbanistice aprobate în zona pentru agrement și sport ”, Alba Iulia, str. Bayonne, Viorilor, FN, solicitant Fara Daniel, Fara Simona Diana, Popescu Mircea Adrian , Popescu Andreea, Arhiepiscopia Romano Catolică

35. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 31502/22.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ în vederea completării reglementărilor urbanistice aprobate în zona pentru agrement și sport ”, Alba Iulia, Viorilor, FN, solicitant Stefanut Ilie, Popescu Mircea Adrian, Popescu Andreea, Nicula Marius, Nicula Ionela Niculina

36. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 27414/22.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – Extindere și reglementări zona servicii pentru Cimitirul Municipal”, Alba Iulia, Bd. Încoronării, FN, solicitant Municipiul Alba Iulia

37. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat în Alba Iulia, zona Autogării

38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Autogării

39. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 10A

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2091/176/2017 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

41. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de modificare limite asupra unor imobile (teren) situate în Alba Iulia, strada Bran

42. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hațeg

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN

44. Proiect de hotărâre privind documentația de parcelare a unui imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei

45. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (străzi) zona Oarda de Sus

46. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de rectificare a suprafeței din cartea funciară a unui imobilului (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii, nr. 33

47. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Ampoița nr.4

48. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Victor Hugo

49. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – iunie 2021

50. Diverse:

– Raportul Primarului municipiului Alba Iulia nr. 32339/23.03.2021 pentru anul 2020

– Plângere prealabilă nr. 19387/19.02.2021 din partea Instituției Prefectului – Județul AlbaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Șeful ANAF anunță controale ample în toate domeniile cu risc de evaziune

Publicat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe zilele următoare controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare acţiuni ferme şi decisive, a transmis duminică preşedintele ANAF, Lucian Ovidiu Haiuş.

“Îmi asum misiunea de a demonstra că ANAF-ul este un partener al contribuabililor onești, că această instituție meritã încrederea și respectul cetățenilor, dar și că vom lupta cu determinare împotriva evaziunii fiscale.

În acest sens, vreau să vă anunț că în următoarele zile vor începe controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune.

Combaterea evaziunii este unul dintre principalele obiective ale ANAF, precum și parte din misiunea mea personală la conducerea acestei instituții. Acțiuni ferme și decisive sunt necesare pentru eradicarea acestui flagel al economiei pentru a asigura resursele necesare îmbunătățirii nivelului de trai al populației.

Cred că plata taxelor și impozitelor este și un act de responsabilitate socială pentru fiecare dintre noi, de la marile corporații, la mici antreprenori, până la persoanele fizice. Trebuie să fim cu toții conștienți și responsabili și să înțelegem cã un grad de colectare cât mai mare se traduce într-un buget național sãnãtos, care poate acoperi cu ușurință nevoile de funcționare ale statului, mai ales în sectoare sensibile, ca educația, sãnãtatea sau infrastructura.

În același timp, vă promit că nu voi tolera niciun fel de abuz din partea organelor de control!

Nu voi accepta ca imaginea acestei instituții să fie murdărită de o mână de oameni care și-au pierdut reperele morale!

Începând de astăzi, pun la dispoziția contribuabililor un număr de telefon – 0723 568 179 – conectat la cabinetul meu, unde aceștia pot suna și reclama orice comportament abuziv al inspectorilor ANAF, iar eu mã voi ocupa personal de verificarea și soluționarea cu fermitate a celor semnalate.

Sunt încrezător că ANAF-ul se va ridica la înãlțimea așteptărilor cetãțenilor prin profesionalism, onestitate și seriozitate!’’, a transmis Lucian Ovidiu Haiuş.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

HOROSCOP 16-22 mai: Care vor fi cele mai importante zile din săptămână. Schimbări pentru fiecare zodie

Publicat

Luni și sâmbătă vor fi cele mai importante zile din săptămână. Din noaptea de duminică spre luni, eclipsa îți va etala energiile și va aduce multe schimbări dar și ecoul ei pe următoarele 6 luni.

Marți și miercuri sunt zile norocoase, dacă știm să nu ne lăsăm în vibrațiile mici și ne concentrăm pe ceea ce ne-am propus sau ne menținem în vibrația personală.

Iar una dintre zilele cele mai frumoase va fi 21 mai, atunci când Soarele va intra în zodia Gemenilor și vom avea o energie diferită față de tot ceea ce a fost în această primă parte din an.

Zodia cea mai fericită, sau mai bine spus zodiile cele mai fericite: Săgetător, Gemeni, Fecioară și Capricorn.

Zodia care trebuie să aibă grijă la sănătate: Pești.

Ziua cea mai grea din săptămână: Luni 16 Mai.

Horoscopul video al astrologului Maria Sârbu poate văzut mai jos

Horoscop 16 – 22 mai: Berbec

Vei începe o săptămână cu greu și o vei termina cu bucurie. După acest weekend vei avea multe ocazii și vei rezolva cam tot ce îți propui.

Rațiunea va câștiga foarte mult în manifestările tale și Marți fii cât se poate de activ, norocul este de partea ta!

Horoscop 16 – 22 mai: Taur

Sperăm că nu ai vise urâte și nici angoase din cauza eclipsei. De altfel, ea te va ghida spre mari schimbări foarte foarte repede.

Este cel mai bun moment să ieși din relațiile toxice, de cuplu sau de prietenie sau din trecut! De săptămâna viitoare câștigurile financiare se vor vedea substanțial.

Horoscop 16 – 22 mai: Gemeni

De la eclipsă încolo îți recomand să ai în vedere sănătatea și epuizarea, dacă este deja cazul.

Până Vineri lucrurile sunt mai obositoare, dar din weekend multă vitalitate și multe reușite vei avea, pe o perioadă destul de lungă de timp. Fii încă prevăzător până pe 23 Mai.

Horoscop 16 – 22 mai: Rac

horoscop rac

Săptămâna îți poate aduce neplăceri în cuplu, atenție la reacțiile tale și la nevoia de înțelegere în doi.

Nu lăsa ispitele să îți strice casa și fii deschis către planurile de viitor în formula știută.

Horoscop 16 – 22 mai: Leu

horoscop leu

Vei avea o săptămână cu urcușuri și coborâșuri. Fii primul la realizări Marți și Miercuri și ai grijă la sănătatea sistemului hormonal și la echilibrul tău: interior, chimic, exterior.

Multe dorințe vor începe să ți se împlinească după weekend. Dar nu lăsa eclipsa să îți arunce ecourile negative în viitor!

Horoscop 16 – 22 mai: Fecioară

horoscop fecioara

Succesul poate să te însoțească în această săptămână, peste tot și în toate.

Dar din weekend vor veni și lecții. Profită de finalul săptămânii și de toate beneficiile pe care ea ți le-a rezervat.

Horoscop 16 – 22 mai: Balanță

horoscop balanta

Sperăm că eclipsa nu ți-a dat gânduri negre sau coșmaruri, iar dacă a făcut-o fii atent la energiile de vibrație mică și crește-ți vibrația personală și spirituală.

Multe evenimente benefice și mult succes la final de lună Mai. Începe și succesul să te țină în brațe, după mult timp!

Horoscop 16 – 22 mai: Scorpion

horoscop scorpion

O săptămână încărcată și eclipsa care își lasă ecoul în viața ta sentimentală. Ai multe reușite posibile Marți și Miercuri.

Iar după weekend  poți să începi să te ocupi de problemele cele mai secrete care te rod și care te consumau mult în trecut.

Horoscop 16 – 22 mai: Săgetător

horoscop sagetator

Multe vești bune după eclipsă pentru tine și mai ales multe reușite. Trebuie să fii deschis mai mult ca oricând la noi colaborări dar și în dragoste!

Comunicarea și înțelegerea în doi va fi un subiect important pentru săptămânile ce urmează.

Horoscop 16 – 22 mai: Capricorn

horoscop capricorn

Bucurii și pentru tine de la această săptămână. Fii activ și mai ales dinamic, peste tot și prin toate.

Vei avea succes în plan profesional și multe de făcut în egală măsură. Efortul intelectual se pregătește și te va solicita foarte mult de acum înainte.

Horoscop 16 – 22 mai: Vărsător

horoscop varsator

Saturn te cam pune la lecții, de aproape doi ani. Vezi ce mai ai de învățat, până una alta, pentru a evita lecțiile de mai târziu.

Multe rezultate benefice, multe împliniri, mai ales dintre cele de suflet.

Horoscop 16 – 22 mai: Pești

horoscop pesti

Atenție la sănătate. Ai nevoie să lași mulți sac grei din spate și să te ocupi mai mult de ale tale decât de ale celorlalți.

Sâmbătă, o împăcare și multe de făcut de la weekend încolo, alături de cei dragi. Pentru unii nativi, schimbare de casă sau achiziții importante.

Horoscopul săptămânal este transmis pentru Alba24 de către astrologul Maria Sârbu: Youtube: Maria Sarbu – YouTube

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vineri, 20 mai: Bursa generală a locurilor de muncă, la Alba Iulia. Oportunități de angajare

Publicat

locuri de munca

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba organizează vineri, 20 mai, bursa generală a locurilor de muncă. Evenimentul va avea loc la Alba Iulia, în sala de conferințe PAEM aflată pe strada Bucovina, nr. 6, în zona Piața Centru. 

Bursa generală a locurilor de muncă se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional.

Obiectivul principal al evenimentului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare, prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, oferind posibilitatea interacţiunii directe dintre angajator şi solicitant.

Angajatorii interesaţi în selecţionarea forţei de muncă sunt invitaţi să participe la bursă pentru a cunoaşte direct oferta de forţă de muncă, de a recruta şi selecta personal în vederea ocupării locurilor de muncă vacante.

Agenţii economici se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea confirmării participării la acest eveniment şi pentru a completa Anexa nr.1a la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la locurile de muncă disponibile sau le pot transmite pe adresa de e-mail: ajofm.ab@anofm.gov.ro

Participarea la acest eveniment este gratuită.

Evenimentul este organizat de ANOFM la nivel național în 76 de locații și se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să se angajeze sau să își schimbe locul de muncă, după caz, asigurând interacționarea directă dintre angajatori și solicitanții de loc de muncă.

foto: arhivă

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Festivalul de Teatru „Povești” Alba Iulia: PROGRAMUL de luni – Sperietoarea de păsări, Sînt o babă comunistă, expoziție de costume

Publicat

Luni este a doua zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program generos de evenimente: expoziții de costume, dialoguri cu spectatorii, lansări de carte și mai multe spectacole de teatru.

Festivalul este organizat încă de la prima ediţie, în 2006, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Alba. La actuala ediţie, bugetul alocat a fost de 710.00 de lei, potrivit preşedintelui CJ Alba, Ion Dumitrel.

Preţul unui bilet porneşte de la 7 lei (pentru copii şi adolescenţi) şi ajunge la 28 de lei, pentru adulţi. Studenţii şi pensionarii vor plăti 14 lei pentru un bilet.

Vezi: 15 – 21 mai: Festivalul de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia. Spectacole faine, pentru oameni mari și pentru cei mici. PROGRAMUL

Managerul Teatrului de Păpuşi „Prichindel”, Ioana Bogăţan, a spus că va fi o săptămână de teatru la Alba Iulia de care publicul trebuie să se bucure, cu peste 70 de evenimente.

Program Festivalul Internațional de Teatru „POVEŞTI” – Luni, 16 mai

11:00 Sperietoarea de păsări, regia Adela Moldovan

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa marionete

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Studenților / 50 min

11:00 Vlogger la 13 ani, de Dan Lungu

Lansare de carte

Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:00 #acedesiguranță, regia Bobi Pricop

Coproducție Teatrul de Stat Constanța, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe, Teatrul de Nord Satu Mare

Spectacol-instalație pentru adolescenți / 16 +

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 1h 10 min.

13:10 Dialoguri

Bobi Pricop în dialog cu spectatorii

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia

17:00 Punto y Coma

Compania Teatrală Cia el Cruce, Spania

Spectacol de teatru-circ / 6+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 50 min.

18:00 – 20:00 Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:30 Sînt o babă comunistă, de Dan Lungu

Lansare de carte

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 30 min.

19:00  Sunt o babă comunistă, regia Antonella Cornici

Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 45 min.

Programul integral este disponibil pe site-ul festivalului.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax