Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

MARȚI: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia cu 49 de proiecte pe ordinea de zi. Propuneri de investiții și reglementări locale


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați marți, 30 martie, în ședință ordinară, cu 49 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, proiecte privind iluminat suplimentar pentru unele treceri de pietoni, Regulamentul de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia, gestionarea câinilor fără stăpân, extinderea Cimitirului Municipal, investiții pentru rețeaua de apă și canalizare.

Ședința va fi de la ora 13.00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia,

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali ai Municipiului Alba Iulia și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Casa de cultură a Studenților Alba Iulia, strada Ardealului, nr. 1, Județul Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Sala de judo ”1 Mai” (actualmente ”Marius Vizer”) situat în Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 2, județul Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 aprilie 2021

7. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Protocolului de Cooperare încheiat cu Asociația Green Revolution din România, aprobat prin HCL nr. 70 din 2014 cu modificările și completările ulterioare

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000,00 lei în bugetul local pe anul 2021 pentru susținerea programelor “YouthBank” și „Change Makers”, în cadrul protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară Alba

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 414/2019 privind înființarea Unității de Management a proiectului „Reconversie funcțională, șanț exterior – Latura de Nord a Cetății Alba Carolina, spații publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului liber”

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 124/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, Lot 1, Bloc M1-M6B, Bloc M7A-M12, Bloc 35, Bloc 62 și Bloc CH1”

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, Lot 2, Bloc 14A, Bloc 13B, Bloc CF11, Bloc MV1-MV7 Bloc MV2-MV12 și Lot 3 Bloc D3-D4, Bloc D2-D3, Bloc 8”

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 11/2020 în vederea creșterii bugetului nerambursabil în cadrul proiectului ”Sănătate pentru Toți2 / Salute per Tutti 2”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile George Sand, Bazna, Blandiana, Aleea Cetinei, Dimitrie Anghel, Francesca, Lotru, Modena, Otilia Cazimir, Răchitei, Tuberozelor, Tudor Vianu, Sălaj și 5 treceri de pietoni iluminate suplimentar pe străzile Alexandru Ioan Cuza (2 buc), Calea Moților (1 buc), Zlatnei (2 buc)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia Nr. 84441/2012 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:,,Rețea de canalizare pluvială pentru descărcarea canalelor colectoare HC762 și HC1134 din localitatea Micești, Municipiul Alba Iulia în emisarul natural Ampoi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ,,Extindere rețea apă potabilă branșamente și racorduri canalizare strada Turnătoriei, Municipiul Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unu act adițional la contractul de administrare nr. 12780/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul de Arte ”Regina Maria”

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – reabilitarea acoperișurilor și planșeelor peste etaj la corpurile A, B, C, D, F și G.”

20. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân

22. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare, respectiv salubrizare stradală prevăzute în Contractul nr. 95547/2018, începând cu 01.05.2021

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței Agroalimentare Centru aprobat prin HCL nr. 230/2019 (amenajarea unor spații pentru vânzarea pomilor de Crăciun)

24. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare PUZ aprobat prin HCL nr..133 art.14 din 28.04.2015 pentru construire locuințe colective”, Alba Iulia, str. Azur, Gârda, nr. FN, solicitant Municipiul Alba Iulia, SC Vizionar Invest SRL, Nicola Olimpiu Valentin și Nicola Felicia Victoria

25. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru reglementare tramă stradală și loturi în vederea construirii locuințe individuale”, Alba Iulia, str. Arțarului, FN solicitant Stoia Eugen, Teodorescu Adriana Georgeta, Popescu Dan Mihai, Cosma Anca Nicoleta, Cosma Vasile Tiberiu

26. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – modificare reglementari urbanistice aprobate cu HCL NR.195 / 2013 Art. 8”, Alba Iulia, str. Gruia Novac, Ioan Petru Culianu, FN, solicitant Olcar Eniko, Marginean Alexandru Sorin, Dan Petru Vasile , Dan Doina Floare, Dan Bogdan Ioan, Dan Vasile Viorel, Dan Vasile Daniel, Marginean Ana, Todoran Ana

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 23671/02.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință familială”, Alba Iulia, str. Cîmpului, nr. 13A, solicitant Jit Cătălin Andrei și Jit Damaris Gabriela

28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 24350/03.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu ”Construire spălătorie auto”, Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35R, solicitant Universal Construct Market SA prin Danilă Valentin

29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24301/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil cu destinația preponderentă de locuire (apartamente de tip „studio”) cu bistro la parter”, Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2A, solicitant VV ONE SRL prin Alina Oradan

30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24300/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere spațiu comercial”, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 2/2, solicitant SC Unirea Mobilă SA prin Marian Adrian Aurelian

31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24347/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire hală producție, birouri, cabină poartă și împrejmuire”, Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 35, solicitant SC Caresta Bags SRL prin Oanța Eva Andreea

32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 24954/04.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Amenajare terasă spațiu alimentație publică și reamenajare peisagistică zona adiacentă Mercur City, amplasare firmă luminoasă și totem publicitar”, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, solicitant Municipiul Alba Iulia, SC Mercur City SRL prin Macarie Vasile

33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 25475/05.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare zonă funcțională din zonă pentru agrement și sport în zonă locuințe individuale joase ”, Alba Iulia, str. Oașa, FN, solicitant Budescu Carmen Angela

34. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 25480/05.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ în vederea completării reglementărilor urbanistice aprobate în zona pentru agrement și sport ”, Alba Iulia, str. Bayonne, Viorilor, FN, solicitant Fara Daniel, Fara Simona Diana, Popescu Mircea Adrian , Popescu Andreea, Arhiepiscopia Romano Catolică

35. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 31502/22.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ în vederea completării reglementărilor urbanistice aprobate în zona pentru agrement și sport ”, Alba Iulia, Viorilor, FN, solicitant Stefanut Ilie, Popescu Mircea Adrian, Popescu Andreea, Nicula Marius, Nicula Ionela Niculina

36. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea și consultarea publicului nr. 27414/22.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – Extindere și reglementări zona servicii pentru Cimitirul Municipal”, Alba Iulia, Bd. Încoronării, FN, solicitant Municipiul Alba Iulia

37. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat în Alba Iulia, zona Autogării

38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Autogării

39. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 10A

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2091/176/2017 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

41. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de modificare limite asupra unor imobile (teren) situate în Alba Iulia, strada Bran

42. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hațeg

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN

44. Proiect de hotărâre privind documentația de parcelare a unui imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei

45. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (străzi) zona Oarda de Sus

46. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de rectificare a suprafeței din cartea funciară a unui imobilului (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii, nr. 33

47. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Ampoița nr.4

48. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Victor Hugo

49. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – iunie 2021

50. Diverse:

– Raportul Primarului municipiului Alba Iulia nr. 32339/23.03.2021 pentru anul 2020

– Plângere prealabilă nr. 19387/19.02.2021 din partea Instituției Prefectului – Județul AlbaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: CRIMA de la Răhău. Momentul în care principalul suspect a fost prins

Publicat

Principalul suspect în cazul crimei de la Răhău, un bărbat de 36 de ani din localitate, a fost prins într-o zonă împădurită din apropierea satului, la câteva ore după faptă.

În imagini se poate observa cum bărbatul este pus la pământ și este întrebat: ”Unde este cuțitul?” (presupusa armă a crimei – n.r.)

Reamintim că, din primele date, bărbatul de 36 de ani l-ar fi înjunghiat pe un tânăr de 22 de ani cu un cuțit în zona inimii și a rănit-o pe iubita acesteia, o tânără de 21 de ani.

După ce i-ar fi atacat, bărbatul ar fi fugit de la locul faptei. Acesta este din Răhău.

Vezi și FOTO-VIDEO: CRIMA de la Răhău. Principalul suspect, transportat de la sediul Poliției Sebeș, la Parchet pentru audieri

Crima s-ar fi petrecut în casa în care locuia victima, în jurul orei 4.00. Atacatorul ar fi fost prins luni, înainte de orele amiezii, într-o pădure din apropierea localității Răhău.

În ceea ce privește starea tinerei rănite, reprezentanții Spitalului Orășenesc Cugir au precizat pentru Alba24.ro că aceasta este în stare stabilă, având câteva plăgi produse prin tăiere.

Principalul suspect în cazul crimei de la Răhău nu a făcut vreo declarație, la ieșirea din sediul Poliției Sebeș. Se puteau observa în zona feței câteva urme de răni.

Acesta este transportat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, pentru audieri. Va fi prezentat instanței pentru luarea măsurilor legale.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: CRIMA de la Răhău. Principalul suspect, transportat de la sediul Poliției Sebeș, la Parchet pentru audieri

Publicat

Principalul suspect în cazul crimei de la Răhău, din noaptea de duminică spre luni, a fost transportat de la sediul Poliției Sebeș, pentru audieri. În jurul orei 15.00 este escortat de polițiști spre Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Va fi audiat de procuror și prezentat instanței, cel mai probabil cu propunere de arestare preventivă.

Reamintim că, din primele date, bărbatul de 36 de ani l-ar fi înjunghiat pe un tânăr de 22 de ani cu un cuțit în zona inimii și a rănit-o pe iubita acesteia, o tânără de 21 de ani.

După ce i-ar fi atacat, bărbatul ar fi fugit de la locul faptei. Acesta este din Răhău.

Crima s-ar fi petrecut în casa în care locuia victima, în jurul orei 4.00. Atacatorul ar fi fost prins luni, înainte de orele amiezii, într-o pădure din apropierea localității Răhău.

În ceea ce privește starea tinerei rănite, reprezentanții Spitalului Orășenesc Cugir au precizat pentru Alba24.ro că aceasta este în stare stabilă, având câteva plăgi produse prin tăiere.

Principalul suspect în cazul crimei de la Răhău nu a făcut vreo declarație, la ieșirea din sediul Poliției Sebeș. Se puteau observa în zona feței câteva urme de răni.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Șoferi băuți, prinși în trafic de polițiștii din Alba. Dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului

Publicat

alcool la volan

Doi șoferi băuți au fost identificați de polițiștii din Alba, la volanul unor autoturisme. Unul dintre ei a provocat chiar un accident. 

La data de 18 aprilie 2021, în jurul orei 04.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Blaj l-au depistat pe un tânăr de 21 de ani, din comuna Cenade, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Aiud: Băut la volan

La data de 18 aprilie 2021, în jurul orei 15.00, pe strada Moților din Aiud, un bărbat de 32 de ani, din localitatea Măgina, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, în direcția Aiud – Măgina a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, condus de o femeie, de 35 de ani, din Aiud, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbat din Lopadea Veche, cu dosar penal. A condus o motocicletă fără permis, și-a accidentat pasagera și a părăsit locul faptei

Publicat

Un bărbat din Lopadea Veche a produs un accident rutier duminică, în timp ce conducea o motocicletă, fără permis. Acesta a frânat brusc, iar o pasageră care se afla pe motocicletă a căzut. Femeia a fost rănită, fiind transportată ulterior la spital. 

După accident, fără încuviințarea organelor de poliție, bărbatul a părăsit locul accidentului. 

Potrivit, IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2021, în jurul orei 16.00, pe raza localității Lopadea Veche, un bărbat de 68 de ani, din localitatea Lopadea Veche, în timp ce conducea o motocicletă, în direcția Lopadea Nouă – Mirăslău, a frânat brusc, împrejurare în care o femeie de 59 de ani, pasageră pe motocicletă, a căzut de pe aceasta.

Ulterior, bărbatul ar fi părăsit locul accidentului, fără încuviințarea organele de poliție.

În urma accidentului rutier, femeia ar fi suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției și conducere fără permis.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate