Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Noi modificări în Regulamentul Bazinului Olimpic Alba Iulia: Condiţii pentru cursuri înot, tarife şi sancţiuni


Publicat

inot bazin

Noi modificări în funcţionarea Bazinului Olimpic din Alba Iulia sunt propuse pentru aprobare în şedinţa de marţi, 18 decembrie, a Consiliului Local, în condiţiile desfăşurării activităţilor de iniţiere înot cu instructori angajaţi. Se menţine limita de vârstă 5 ani pentru copiii care participă la cursuri iniţiere înot, se reorganizează utilizarea şi închirierea culoarelor pentru această activitate, se precizează limitări şi condiţii privind acces în incintă, se acordă gratuităţi pentru copii duminica şi se modifică unele tarife.

De asemenea, orice angajat al Bazinului Olimpic poate evacua „clienţii” dacă nu respectă regulamentul, iar un adult care intră însoţit în bazin de mai mult de trei minori care nu sunt copiii săi este considerat că desfăşoară activitate de curs înot şi nu agrement şi aceasta va fi taxată special.

Potrivit documentaţiei proiectului „Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a curusului de inițiere înot”, au fost identificate surse ce pot duce la creşterea încasărilor cu aproximativ 45%-50%, în cazul în care activitatea de iniţiere înot copii va fi organizată şi realizată cu instructori angajaţi proprii sau pe bază de contract. Prin angajarea a patru instructori de înot cu program redus (4 ore/zi), s-a propus şi oferirea unui pachet complet de iniţiere cu instructor autorizat la tarif de 250 lei/10 şedinţe. În prezent, în medie, 100 de copii urmează cursuri de iniţiere pe zi, astfel că încasările suplimentare sunt de 30.000 lei / lună (15 lei şedinţa).

Vezi şi Înot pentru copii din 1 noiembrie, la Bazinul Olimpic din Alba Iulia. PROGRAM și PREȚ ABONAMENT

În urma modificărilor de regulament din august 2018, “s-a constatat că nu toţi instructorii externi respectă regulamentul şi încearcă prin diverse tertipuri să nu plătească taxa pentru culoar şi nu respectă nici orarul pentru iniţieri – îşi desfăşoară activitatea între orele 17.00 – 20.00, interval orar solicitat cel mai mult de public pentru agrement (afirmă faptul că sunt la agrement şi că ei nu fac iniţieri), lucru care afectează grav încasările preconizate şi programul de agrement”, se arată în documentaţia proiectului.

Se va reorganiza repartizarea culoarelor din bazin, ca număr, poziţie şi intervale orare pentru activităţile de înot, polo şi agrement. De asemenea, sunt stabilite noi tarife şi se modifică altele mai vechi.

Consultarea publică pentru acest proiect s-a realizat în perioada 16 noiembrie – 15 decembrie, în urma căreia au fost discutate, printre altele, cine are autoritatea de a cere publicului respectarea regulamentului şi evacuarea celor care îl încalcă, vârsta minimă pentru iniţiere şi programul de acces al instructorilor externi.

Vârsta minimă pentru iniţiere curs înot a fost menţinută la 5 ani, având în vedere că adâncimea apei este de cel puţin 2 metri.

Regulamentul de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic Alba Iulia – detalii din forma propusă pentru aprobare:

Acces în incinta bazinului se face după următorul program:

CSS Liceul Sportiv Alba Iulia:

Luni-vineri: 11.00-17.00 culoarele 1-5 (anterior, culoarele 1-4)

Luni, miercuri, vineri: 17.00 – 18.00 culoarul 3 (deoarece culoarul 2 este ocupat pentru iniţiere înot)

Sâmbătă: 9.00-17.00 culoarele 2 -5 (anterior, culoarele 1-4)

CSM Unirea Alba Iulia

Luni-vineri: 19.00-21.00 (culoarele 6-8)

Iniţieri

Luni-vineri: 17.00-20.00 (culoarul 1 şi 2) cu instructori angajaţi cu contract de CSM Unirea Alba Iulia

Luni-vineri: 9.00-19.00 (culoarul 7 şi 8)

Sâmbătă: 9.00-17.00 (culoarul 1 şi 8), cu instructor extern

Agrement:

Luni-duminică: 7.00-22.00

Prima şi a treia zi de luni din fiecare lună, între orele 7.00-14.00, bazinul va fi închis pentru curăţenie şi igienizare.

SAUNĂ: luni-duminică, orele 8.00-10.00 şi 18.00-21.00.

Bazinul Olimpic se va folosi în paralel pentru activităţile de iniţiere şi cele desfăşurate de CSS Liceul Sportiv Alba Iulia şi CSM Unirea Alba Iulia, fiind alocate culoarele 1, 2, 7 şi 8 pentru iniţiere, 1-5 pentru CSS Liceul Sportiv Alba Iulia şi 6-8 pentru CSM Unirea Alba Iulia.

Activitatea de iniţiere înot se poate efectua de către instructorii angajaţi ai Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia şi de către cluburile sau instructorii autorizaţi externi, care au încheiate cu Primăria Municipiului Alba Iulia contracte de rezervare culoar pentru această activitate. Orice activitate de iniţiere înot în afara acestui cadru este interzisă. Rezervarea culoarelor se face în limita disponibilităţilor şi anume: luni-vineri între orele 9.00-19.00 (culoarele 7 şi 8) şi sâmbăta între orele 9.00-17.00 (culoarul 1 şi 8). În anexa contractului de rezervare culoar se va specifica ziua, intervalul orar şi culoarul ce se va rezerva. În caz de nevoie, se pot asocial 2 instructori pe un culoar (cu respectarea numărului maxim de 30 de copii, pe culoar). Durata unei şedinţe de iniţiere este de o oră.

Orice modificare a orarului va fi adusă la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau înştiinţări scrise. Întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afişată în timp util, eventualele abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

Accesul în incinta Bazinului se face contra cost, numai pe bază de brăţară magnetică. Beneficiarii sunt obligaţi să aibă asupra lor în permanenţă brăţara magnetică şi dovada achitării taxei de utilizare a Bazinului Olimpic.

Brăţările magnetice se eliberează pe zile şi pe interval orar (şedinţă), în ordinea solicitărilor, durata unei şedinţe fiind de 2 ore, nedepăşind numărul maxim de utilizatori (152).

Brăţările magnetice se pot elibera pentru o singură şedinţă sau în regim de abonament, pentru mai multe şedinţe. Abonaţilor li se vor elibera carduri magnetice, cu achitarea unei garanţii de 30 lei pe card, garanţei ce va fi returnată la predarea cardului.

Brăţările magnetice se eliberează după achitarea taxei de utilizare a Bazinului olimpic.

Este obligatorie purtarea brățării magnetice primite și utilizarea acesteia la toate porțile magnetice din bazin. Angajații bazinului sunt îndreptățiți să verifice oricând biletele de intrare, iar clienții sunt obligați să le prezinte.

Brățările magnetice vor fi predate de către beneficiari la expirarea perioadei pentru care s-au achitat taxele de utilizare a Bazinului olimpic. În cazul în care beneficiarii nu predau brățările magnetice sau produc stricăciuni acestora au obligația să plătească contravaloarea acesteia de 20 lei.

În scopul menţinerii disciplinei şi siguranţei publicului din perimetrul bazinului, salvatorul ştrand şi personalul angajat al bazinului (inclusiv îngrijitorii clădiri din zona duşurilor, vestiarelor, grupurilor sanitare, personalul tehnic în zona saunelor – n.r.) au autoritate deplină, ce se poate manifesta inclusiv în evacuarea persoanelor care nu respectă prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a cursului de iniţiere înot.

Intrarea în incintă a sportivilor sau a copiiilor de la cursurile de iniţiere înot este permisă numai în prezenţa antrenorului, respectiv a instructorului de înot. Aceştia au responsabilitatea ca, la terminarea programului de antrenament sau instruire, să îşi însoţească “elevii” până la ieşirea din incinta bazinului.

Minorii sub 7 ani care doresc să practice activităţi de nataţie, în afara antrenamentelor unor cluburi (pe cont propriu) au acces la bazin numai însoţiţi şi supravegheaţi de o persoană adultă, pe toată durata perioadei când aceştia se află în incintă. Însoţitorii copiilor minori (maxim o persoană pentru un minor) pot avea acces la vestiare, doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor. Pentru minorii peste 7 ani nesupravegheaţi de o persoană adultă, personalul angajat nu-şi asumă răspunderea pentru eventualele incidente.

Pentru cursuri de iniţiere înot copii, vârsta minimă este 5 ani.

În cazul în care un adult este însoţit în bazin de mai mult de trei minori (în afara cazului în care sunt membrii aceleiaşi familii – părinţi şi copii – caz dovedit cu acte de identitate, certifica de naştere), această situaţie este considerată activitate de curs înot (nu agrement) şi va fi taxată ca atare (achitarea taxei de rezervare culoar de 50 lei/oră – de către instructor şi diferenţa de 10 lei/oră – de către cursant, diferenţa dintre taxa de intrare la curs de înot şi taxa de intrare la agrement).

Este obligatorie respectarea instrucţiunilor afişate de către administratorul de bazin. Având în vedere specificul bazinului (adâncimea apei de 2 metri), personalul de deservire nu îşi asumă răspunderea pentru persoanele care nu ştiu înota.

Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite au obligaţia de a respecta îndrumările, instrucţiunile personalului angajat, profesorilor şi instructorilor sportivi.

Beneficiarii vor prezenta, de la medicul de familie, o adeverinţă medicală din care să reiasă că nu sunt în evidenţă cu boli infecţioase sau transmisibile, adeverinţă valabilă 6 luni de la data emiterii. Adeverinţa va fi prezentată casierului de fiecare dată când se utilizează serviciile bazinului. Administratorul îşi rezervă dreptul de a solicita actualizarea adeverinţei medicale, indiferent de data emiterii acesteia, la existenţa oricăror suspiciuni cu privire la starea de sănătate a persoanei respective şi interzicerea accesului în bazin, până la prezentarea unei noi adeverinţe.

Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va folosi numai echipament adecvat activităţilor de nataţie, acceptat de normele şi reglementările în vigoare (costum de baie, slip – nu şort sau bermude, cască de protecţie capilară pentru persoanele cu părul lung – femei sau bărbaţi, şlapi, prosop / prosoape, halat de baie).

Se recomandă folosirea ochelarilor acvatici.

Accesul în bazin se va face obligatoriu pe scările de acces (din inox).

În timpul activităţii de înot, să respecte regula conform căreia sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu pe partea dreaptă a acestuia (faţă de linia de marcaj de pe fundul bazinului).

Observaţii suplimentare, cu privire la obligaţiile antrenorilor de la cluburile sportive şi a instructorilor de înot:

Antrenorii şi instructorii de înot au obligaţia de a respecta întocmai prevederile prezentului regulament şi de a se conforma avertizărilor şi recomandărilor făcute prin afişe şi panourile de avertizare din incinta bazinului, precum şi celor transmise verbal de către personalul de conducere al acestuia.

Antrenorii și instructorii au obligația de a-și instrui sportivii/”elevii” în utilizarea dotărilor bazinului, în a-i determina să nu alerge, să nu se îmbrâncească, și în a avea un comportament civilizat pe toată durata antrenamentului sau cursului de înot.

Antrenorii și instructorii au obligația de a verifica personal ținuta tuturor sportivilor și „elevilor” controlând dacă aceștia au respectat cu strictețe toate regulile de igienă personală prevăzute de prezentul regulament.

Antrenorii și instructorii au obligația să trimită periodic (conform art. 9) sportivii și ”elevii” la controlul medical și -în vederea prevenirii infectării apei și a îmbolnăvirii celorlalți membrii ai colectivității- să nu-i primescă la activitățile sportive pe cei ce nu posedă aviz medical în termen de valabilitate.

Antrenorii și instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului sau cursului de înot, precum și pentru orice stricăciune provocată bazei sportive. Pentru evitarea acestor evenimente și situații neplăcute, antrenorii și instructorii

trebuie să ia, din timp, toate măsurile necesare pentru a preveni orice problemă care ar putea provoca neajunsuri copiilor, cluburilor din care fac parte, părinților sau aparținătorilor, bazei sportive (bazinului).

Antrenorii și instructorii nu vor părăsi incinta bazinului înainte de a se asigura că toți sportivii sau elevii au părăsit-o în siguranță.

Antrenorii și instructorii au obligația ca , în cazul în care sunt nevoiți să absenteze de la o ședință de antrenament sau instruire, să desemneze (prin împuternicire scrisă personal), un înlocuitor corespunzător (atestat), care să fie adus la cunoștința conducerii bazinului și acceptat de către acesta până la momentul începerii activității.

În orice problemă organizatorică pe care nu o au în zona de influență, antrenorii și instructorii se vor adresa conducerii bazinului, care are obligația de a încerca să-i susțină deplin, în această direcție de organizare a activităților ce se desfășoară în incinta bazei sportive.

Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea, curăţenia şi liniştea în incinta bazinului. Obiectele găsite de către aceştia în incinta Bazinului olimpic se vor preda la casierie (astfel încât persoana care a pierdut obiectul respectiv să îl poată recupera, pe baza unei solicitări, însoţită de o descriere cât mai amănunţită).

Sunt interzise în incinta bazinului:

– consumul de alimente şi băuturi

– fumatul, cu excepţia locurilor special amenajate

– prezenţa persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor halucinogene

– introducerea obiectelor contondente şi periculoase

– accesul cu animale de companie

deplasarea în ţinută “de stradă” în interiorul bazinului (cu excepţia vestiarelor, holurilor de intrare, grupurilor sanitare destinate publicului şi gradenelor)

alergatul sau manifestarea oricărui alt comportament care poate duce la accidentarea personală a celor din jur

– blocarea căilor de acces

deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor sau staţionarea pe acesta

– săritul în apă din alergare, stropitul sau jocul cu mingea în bazin sau orice alte activităţi ce produc discomfort altor beneficiari; săriturile în apă (de pe marginea bazinului sau de pe “block-start”-uri) se pot face dintr-o poziţie statică, cu faţa înspre apă şi în mod obligatoriu fără a deranja celelalte persoane, prin stropire sau manifestare

comportamentul şi limbajul indecent, precum şi conversaţiile cu o tonalitate ridicată

– folosirea saunelor de către copiii sub 14 ani

distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul bazinului.

Beneficiarii au obligaţia, în cazul producerii unui eveniment ieşit din comun – accident, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase etc – să anunţe personalul bazinului pentru a putea interveni.

În cazul utilizării dotărilor în mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, administratorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către beneficiari.

În cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, administratorul poate întrerupe activitatea parţial sau în totalitate şi poate schimba programul afişat (stabilit iniţial).

Pentru eliberarea brăţărilor magnetice sunt necesare următoarele:

– abonamente procurate (cardurile magnetice)

– dovada achitării taxei de acces stabilită

Utilizarea saunelor este permisă beneficiarilor care au achitat biletul pentru saună, numai în intervalul orar stabilit în prezentul regulament.

Obligațiile personalului angajat al bazinului olimpic sunt următoarele:

– fiecare angajat trebuie să respecte cu strictețe prezentul regulament, atribuțiile din Fișa postului și sarcinile încredințate, precum și programul de muncă stabilit de către șefii săi ierarhici.

– fiecare angajat trebuie să se prezinte la serviciu în perfectă stare de sănătate și odihnă. Îi este interzis cu desăvârșire prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența narcoticelor, precum și consumul de alcool sau narcotice în timpul programului de lucru.

– angajaților le este interzisă introducerea în incinta bazinului a bunurilor materiale străine, precum și a persoanelor străine, precum și scoaterea bunurilor materiale aparținând bazinului, fără aprobarea șefilor ierarhici.

– personalul angajat are obligația să respecte cu strictețe disciplina la locul de muncă și să militeze pentru promovarea unui climat corespunzător, atât pentru colegii de muncă, cât și pentru beneficiarii serviciilor bazinului. Se subliniază necesitatea ca fiecare angajat să adopte o atitudine plină de respect și solicitudine, față de toți beneficiarii serviciilor oferite (abonați, clienți plătitori de bilet de intrare, sportivi, cursanți, aparținători).

– fiecare angajat trebuie să urmărească respectarea prevederilor prezentului regulament, atât de către colegii de muncă, cât și de către beneficiarii de servicii, semnalând/raportând în cel mai scurt timp neregulile observate, șefilor ierarhici.

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de regulament, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 13 din regulament, inclusiv a prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a cursului de iniţiere înot se sancţionează cu avertisment, la prima abatere, apoi cu anularea abonamentului sau dreptului de folosinţă – la repetarea abaterii sau săvârşirea altei abateri şi, după caz, cu interzicerea dreptului de utilizare a Bazinului Olimpic timp de până la 3 luni.

Persoanele care produc pagube din culpă sau din cauza exploatării defectuoase a bunurilor din dotare vor suporta integral paguba produsă, dacă sunt stabilite vinovate.

Administratorul bazinului nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente sau pagube materiale beneficiarilor.

TARIFE:

BAZIN

– copii/ elevi/ studenți la zi/ pensionari/ șomeri în plată / persoane cu handicap: 10 lei / şedinţa de 2 ore

– adulți: 15 lei / şedinţa de 2 ore

SAUNĂ:

– elevi/ studenți la zi/ pensionari/ șomeri în plată / persoane cu handicap: 5 lei / 15 minute

– adulți: 10 lei / 15 minute

Abonamente:

Bazin:

Copii / elevi / studenţi la zi / pensionari / şomeri în plată / persoane cu handicap (o şedinţă, 2 ore):

– 10 şedinţe: 85 lei, valabilitate 30 zile (85%)

– 20 şedinţe: 150 lei – valabilitate 60 de zile (75%)

– 30 şedinţe: 210 lei – valabilitate 90 de zile (70%)

Adulți (o şedinţă, 2 ore):

– 10 şedinţe: 130 lei – valabilitate 30 de zile

– 20 şedinţe: 225 lei – valabilitate 60 de zile

– 30 şedinţe: 315 lei – valabilitate 90 de zile

Saună:

Elevi / studenţi la zi / pensionari / şomeri în plată / persoane cu handicap (o şedinţă, 15 minute):

– 10 şedinţe: 40 lei

– 20 şedinţe: 75 lei

– 30 şedinţe: 100 lei

Adulţi (o şedinţă, 15 minute):

–10 şedinţe: 80 lei

– 20 şedinţe: 150 lei

– 30 şedinţe: 200 lei

Tarif pachet familie cu copii sub 12 ani: 15 lei/părinte, copiii având gratuitate pachet valabil numai duminica.

Tarif  închiriere culoar bazin: persoanele fizice (grup organizat) sau persoanele juridice pot închiria, la cerere, pentru maxim 15 persoane / culoar cu 100 lei pe oră.

Tarif închiriere bazin pentru concursuri sportive: 400 lei/oră

Abonament iniţiere cu instructor (personal angajat CSM Unirea Alba Iulia): 250 lei/10 şedinţe (valabilitate o lună şi jumătte – 45 zile calendaristice)

Tarif intrare iniţiere înot cu instructor (personal angajat CSM Unirea Alba Iulia): 30 lei/ oră/ persoană

Tarif intrare iniţiere înot cu instructor extern: 20 lei/ 1 oră / persoană

Tarif rezervare culoar iniţiere înot: 50 lei/ culoar/ oră (doar pentru posesorii de contract de rezervare), număr maxim 30 copii / culoar.

Tarif închiriere locaţie cafenea (preţ pornire licitaţie): 8 lei / mp / lună

Tarif închiriere cabinet masaj (preţ pornire licitaţie): 6 lei / mp / lună

Tarife închiriere spaţii antrenori, arbitri: 2 lei/mp/lună

Tarif închiriere magazie: 1 leu / mp / lună

Elevii de la CSS Alba Iulia – specialitatea înot şi sportivii secţiei de polo de la CSM Unirea Alba Iulia au gratuitate cu tabel nominal semnat de conducerea cluburilor pentru fiecare clasă/secţie.

Pentru eliberarea abonamentelor, biletelor cu preţ redus (copii, elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri, persoane cu handicap), este necesară prezentarea documentelor ce atestă această calitate (adeverinţă, cupon pensie, carnet şomer vizat la zi).Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO ȘTIREA TA: Porsche avariat după impactul cu o Dacia, într-o intersecție din Alba Iulia

Publicat

Un accident rutier în care a fost implicat un automobil de lux și un taxi, a avut loc, marți, 23 februarie, în jurul orei 16.40, într-o intersecție din Alba Iulia. 

Mai exact, accidentul s-a produs la intersecția străzilor Vasile Alecsandri cu Petru Maior și Gheorghe Șincai.

În urma impactului dintre un Porsche Panamera și un taximetru marca Dacia, automobilul de lux a fost avariat în partea dreaptă, iar taximetrul a suferit o avarie frontală.

 

Cel mai probabil accidentul s-a petrecut din cauza neacordării de prioritate. Din fericire nu au fost înregistrate victime.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Săptămâna protestelor în Alba: Miting în fața Prefecturii Alba și la Penitenciarul Aiud. Ce revendicări au protestatarii

Publicat

Reprezentații polițiștilor din Alba, alături de cei ai grefierilor și ai polițiștilor de penitenciar susțin în această săptămână o serie de proteste. 

Primul miting va avea loc miercuri, 24 februarie, în fața Prefecturii Alba, de la ora 10.00. În fața instituției sunt așteptați în jur de 100 de polițiști, polițiști de penitenciar dar și grefieri.

Polițiștii sunt nemulțumiți că nu au beneficiat de nicio compensație în bani pentru expunerea la riscul de infectare cu COVID-19, asemenea altor categorii de bugetari cum sunt cadrele medicale, asistenții sociali.

Polițiștii, alături de jandarmi, sunt în linia întâi în lupta cu pandemia, fiind printre cei mai expuși riscului de îmbolnăvire, potrivit sindicaliștilor acest lucru a generat îmbolnăviri și decese peste media angajaților din alte familii ocupaționale, având peste 12.000 de colegi infectați și 30 de decese.

De asemenea, joi, 25 februarie, 100 de polițiști de penitenciar, angajați ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud, vor ieși în fața închisorii pentru a-și face publice revendicările față de guvernanți.

La mitingul de la Aiud vor participa și polițiști de penitenciar ai Penitenciarului Deva, Târgu Jiu, dar și președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Schiopu Florin, au declarat pentru alba24.ro, surse din cadrul sistemului.

Mai exact, aceștia vor  asigurarea foundurilor necesare pentru ocuparea, în cursul anului 2021, a unui număr suplimentar de 2000 posturi față de situația din luna ianuarie 2020.

Efectuarea modificarilor normative necesare în vederea acordării titlului de specialist de clasă pentru polițiștii de penitenciare, similar polițiștilor.

Respectarea Legii nr 153/2017, respectiv a prevederilor referitoare la aplicarea (etapizată) a actului normativ, pentru anul 2021.

Indexarea pensiilor polițiștilor de penitenciare trecuți în rezervă, cel puțin cu valoarea inflației.

Acordarea suplimentului de risc COVID-19 pentru personalul implicat în activități generatoare de riscuri pe aceasta linie.

Semnarea și publicarea cu celeritate a ordinului de ministru privind acordarea majorarii de 75% pentru politișții de penitenciare care nu au beneficiat de zile libere prevazute pentru părinți, în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice.

Punerea în aplicare a Deciziilor ICCJ nr 51/2019 și respectiv nr 65/2020.

Plata indemnizației de concediu cu sporuri, urmare a sentințelor civile existente precum și a modificărilor legislative intervenite.

Îmbunatațirea condițiilor de muncă și a dotărilor prin aplicarea prevederilor convenite în acordul colectiv la nivelul grupului de unitați (alocarea bugetului necesar).

Efectuarea demersurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art 109 din Legea 145/2019 (sprijin o data în cariera pentru cumparare/construire locuință).

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

DOCUMENTAR: 24 februarie DRAGOBETE – Ziua îndrăgostiților la români. Sărbătoarea populară 100% românească dedicată iubirii

Publicat

Dragobete, numit şi Cap de Primăvară, era sărbătorit, în funcţie de zona etnografică, în una din zilele de la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie. După legendă, el este fiul Babei Dochia şi reprezintă, în opoziţie cu aceasta, principiul pozitiv.

Dragobetele este o sărbătoare populară dedicată iubirii și este 100% românească. Ea este echivalentul sărbătorii internaționale Valentine’s Days.

În ziua iubirii la români se dau cadouri sau se transmit MESAJE de DRAGOBETE  • SMS-uri haioase și amuzante • Felicitări romantice, mesaje de dragoste pentru el sau ea de ziua îndrăgostiţilor la români • Mesaje sincere de iubire pentru îndrăgostiți • Mesaje romantice de iubire pentru ea sau el • SMS-uri, idei de felicitări și declarații de dragoste.

Identificat cu zeul dragostei în mitologia romană, Cupidon, şi cu Eros, zeul iubirii în mitologia greacă, Dragobetele este asemuit cu un flăcău frumos care umblă prin pădure şi sărută fetele.

DRAGOOBETE – simbol al începutului de dragoste la tinerele fete

De altfel, simbol al începutului de dragoste la tinerele fete sunt aşa numiţi Dragobeţi, muguri ai arborilor de pădure pe care îi culeg şi îi poartă la ureche în ziua de Dragobete.

El este asemuit şi cu o altă reprezentare mitică a Panteonului românesc, Năvalnicul, fecior frumos care ia minţile fetelor şi nevestelor tinere, motiv pentru care a fost metamorfozat de Maica Domnului în planta de dragoste care îi poartă numele (o specie de ferigă).

În această zi se crede că păsările nemigratoare se strâng în stoluri, ciripesc, se împerechează şi încep să-şi construiască cuiburile.

Păsările neîmperecheate în această zi, potrivit acestor credinţe, rămâneau stinghere şi fără pui până la Dragobetele din anul viitor.

Asemănător păsărilor, fetele şi băieţii trebuiau să se întâlnească pentru a fi îndrăgostiţi pe parcursul întregului an.

Dragobetele sărută fetele

În această zi, se auzea pretutindeni zicala: „Dragobetele sărută fetele”. Considerând că sărutul în ziua de Dragobete este de bun augur, fetele se lăsau şi chiar doreau să fie sărutate de băieţi.

În ziua de Dragobete, considerată, local, prima zi de primăvară, fetele şi băieţii se adunau în grupuri şi ieşeau hăulind şi chiuind în câmp, de unde adunau viorele şi tămâioare.

Din zăpada netopită până atunci fetele şi nevestele tinere îşi făceau rezerve de apă cu care se spălau în anumite zile ale anului, pentru păstrarea frumuseţii.

Dragobetele marchează în tradiţia românească începutul primăverii, iar data de 24 februarie nu este întâmplător aleasă, aceasta însemnând începutul anului agricol.

Citește și De DRAGOBETE iubește românește. MESAJE cu care îți poți surprinde jumătatea de ziua îndrăgostiților

„Unii tineri, în Ziua de Dragobete, își crestau brațul în formă de cruce, după care își suprapuneau tăieturile, devenind astfel frați, și, respectiv, surori de cruce.

Se luau de frați și de surori și fără ritualul de crestare a brațelor, doar prin îmbrățișări, sărutări frățești și jurământ de ajutor reciproc.

Cei ce se înfrățeau sau se luau surori de cruce făceau un ospăț pentru prieteni”, a afirmat Simion Florea Marian citat de Wikipedia.org

Legende și tradiții de Dragobete

Folcloristul român Constantin Rădulescu-Codin, în lucrarea „Sărbătorile poporului cu obiceiurile, credințele și unele tradiții legate de ele.”

Acesta scria: „Dragobete e flăcău iubieț și umblă prin păduri după fetele și femeile care au lucrat în ziua de Dragobete.

Le prinde și le face de râsul lumii, atunci când ele se duc după lemne, flori, bureți …”. De aici și provine răspândita expresie adresată fetelor mari și nevestelor tinere, care îndrăzneau să lucreze în ac.

Nu se sacrificau animale pentru că astfel s-ar fi stricat rostul împerecherilor. Femeile obișnuiau să atingă un bărbat din alt sat, pentru a fi drăgăstoase întreg anul.

Fetele mari strângeau de cu seara ultimele rămășițe de zăpadă, numită zăpada zânelor, iar apa topită din omăt era folosită pe parcursul anului pentru înfrumusețare și pentru diferite descântece de dragoste.

Dragobete – sărbătoare 100% românească

Există o serie de obiceiuri în zona rurala legate de această sărbătoare. Bărbații nu trebuie să le supere pe femei, să nu se certe cu ele, pentru că altfel nu le va merge bine în tot anul.

Tinerii consideră că în această zi trebuie să glumească și să respecte sărbătoarea pentru a fi îndrăgostiți tot anul.

Iar dacă în această zi nu se va fi întâlnit fata cu vreun băiat, se crede că tot anul nu va fi iubită de nici un reprezentat al sexului opus.

În această zi, nu se coase și nu se lucrează la câmp și se face curățenie generală în casă, pentru ca tot ce urmează să fie cu spor.

În unele sate se scotea din pământ rădăcina de spânz, cu multiple utilizări în medicina populară.

Dragobetele are rădăcini foarte vechi. Dragobetele, numit și Năvălnicul sau Logodnicul Păsărilor, fecior chipeș și puternic, aduce iubirea în casă și în suflet.

Oamenii de la țară își mai aduc aminte de obiceiul de demult al fetelor și băieților care, în ziua lui Dragobete, se primeneau în haine curate, de sărbătoare.

Aceștia porneau cu voie bună spre pădure, pentru a culege ghiocei, viorele, tămăioasă, pe care le așezau la icoane și le foloseau la diverse farmece de dragoste.

Înspre ora prânzului, fetele porneau în goană spre sat, fuga fiecăreia atrăgând după sine câte pe băiatul care le îndrăgea.

După ce își prindea aleasa, băiatul îi fura o sărutare în văzul lumii, sărut care simboliza legământul lor de dragoste pe întregul an de zile.

Zăpada Zânelor de Dragobete

În vremuri de demult exista obiceiul ca fetele tinere necăsătorite să strângă, de Dragobete, zăpada rămasă pe alocuri, zăpada cunoscută drept “zăpada zânelor”.

Apa rezultată prin topire era considerată ca având proprietăți magice în iubire și în descântecele de iubire, dar și în ritualurile de înfrumusețare.

Se credea că această zăpadă s-a născut din surâsul zânelor.

Fetele își clăteau chipul cu această apă pentru a deveni la fel de frumoase și atrăgătoare ca și zânele. De Dragobete, fetele trebuie să se întâlnească cu persoane de sex masculin.

Altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a lungul întregului an. Totodată, în sate se credea că fetele care ating un bărbat dintr-un sat învecinat vor fi drăgăstoase tot timpul anului.

În anumite sate ale României, din pământ se scot, de Dragobete, rădăcini de spânz pe care oamenii le folosesc ulterior drept leac pentru vindecarea anumitor boli.

Dragobete- bărbații nu au voie să năcajească femeile

Este, de asemenea, obligatoriu ca de Dragobete bărbații să se afle în relații cordiale cu persoanele de sex feminin.

Bărbații nu au voie să necăjească femeile și nici să se angajeze în gâlcevi căci astfel îi aștepta o primăvară cu ghinion și un an deloc prielnic.

Atât baieții, cât și fetele au datoria de a se veseli de Dragobete pentru a avea parte de iubire întreg anul.

Dacă vor ca iubirea să rămână vie de-a lungul întregului an, tinerii care formează un cuplu trebuie să se sărute de Dragobete.

Lucrările câmpului, țesutul, cusutul, treburile grele ale gospodăriei nu sunt permise de Dragobete. În schimb, curățenia este permisă, fiind considerată aducătoare de spor și prospețime.

Nu ai voie nici să plângi în ziua de Dragobete. Se spune că lacrimile care curg în această zi sunt aducătoare de necazuri și supărări în lunile care vor urma.

În unele zone ale țării, ajunul zilei de Dragobete este asemănător cu simbolistica nopții de Bobotează.

Fetele tinere, curioase să își afle ursitul, își pun busuioc sfințit sub pernă, având credința că Dragobete le va ajuta să găsească iubirea adevărată.

surse: wikipedia.org,  Dicţionarul „Panteonul românesc”, prof. dr. Ion Ghinoiu, Ed. Enciclopedică, 2001; „Sărbători şi obiceiuri româneşti” – Ed. Elion, 2002) AGERPRES

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ancheta în cazul exploziei proiectilului din Pianu soldat cu moartea unui om: Două parchete din țară fac momentan cercetări

Publicat

A trecut mai bine de un an de la explozia din Pianu de Jos, în urma căruia un muncitor și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit. Incidentul a fost provocat de tăierea unui proiectil cu flexul. Teoretic, proiectilul trebuia să fie inactiv.

În urma accidentului de muncă, două parchete din țară – Parchetul Militar Timișoara și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș – au deschis dosare penale în cadrul cărora derulează cercetări. 

Alba24.ro a cerut date despre stadiul anchetei, iar cele două parchete au făcut o serie de precizări.

Parchetul Militar Timișoara

Procurorii militari din Timișoara fac cercetări pentru infracțiunea de nerespectare a materiilor explozive ”în considerarea calității de militar deținută de unele dintre persoanele indicate ca fiind autori ai faptelor”.

CITEȘTE ȘI: UPDATE FOTO VIDEO: O persoană a DECEDAT și o alta a fost rănită după EXPLOZIA unui PROIECTIL, la Pianu de Jos

Mai exact, procurorii militari cercetează traseul proiectilelor, modul în care acestea au fost manevrate și verificate într-o unitate militară și cum au ajuns în curtea firmei din Pianu de Jos.

În primă fază, cercetările au fost derulate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, iar procurorii militari au dispus menținerea probelor administrate și începerea urmării penale pentru nerespectarea regimului materiilor explozive și neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare transport, valorificare și eliminare a deșeurilor periculoase, au transmis reprezentații parchetului militar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș

Potrivit procurorilor, dosarul pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă este deschis in rem și momentan, în cauză, se efectuează cercetări de către polițiștii IPJ Alba, Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase.

CITEȘTE ȘI: Explozia proiectilului de la Pianu: Cei doi muncitori lucrau ”la negru” într-o curte cu 20 de tone de proiectile dezafectate

Mai exact după un an de la producerea exploziei, nimeni nu a fost trimis în judecată, nimeni nu a fost tras la răspundere.

Context

Pe 28 ianuarie 2020, un bărbat a murit și altul a fost rănit după ce au tăiat un proiectil, în curtea unei societăți comerciale din Pianu de Jos.

Aceștia tăiau cu flexul mai multe proiectile, care teoretic erau dezafectate și aveau statut de deșeuri feroase. Potrivit autorităților, în curtea respectivă au fost găsite aproximativ 20 de tone de proiectile dezamorsate.

Inspectorii ITM Alba au sancționat firma care avea sediul în Sebeș, cu 40.000 de lei amendă pentru muncă nedeclarată.

În luna iulie a anului 2020, un proces civil a început la Judecătoria Sebeș, în care firma în cauză a cerut anularea amenzii. Pe 19 ianuarie 2021, magistrații Judecătoriei Sebeș au dat o primă decizie cu privire la anularea amenzii de 40.000 de lei.

Potrivit magistraților, cei doi bărbați au fost transportați la punctul de lucru și, odată ajunși acolo, au verificat aparatele de tăiat și au constatat că prezinte defecțiuni, motiv pentru care au cerut fiului patronului să cumpere piese pentru a le repara. După ce aparatele au fost reparate, cei doi au decis să le încerce și au început să taie deșeuri feroase (bombe, proiectile), iar la un moment dat a avut loc o explozie, în urma căruia unul dintre bărbați a decedat.

”Din materialul probator administrat în prezenta cauză, instanța reține faptul că în 28 ianuarie 2020, cei doi au prestat activitate în cadrul societății petente, fără a avea semnat la acea dată contract individual de muncă.

CITEȘTE ȘI: Explozia din Pianu, în care un bărbat a murit după ce a tăiat un proiectil: Firma care l-a angajat a contestat amenda de la ITM

Nu poate fi reținut argumentul petentei cum că cei doi au prestat activitate fără a le fi fost solicitat acest lucru de către vreun reprezentant al societății, întrucât, pe de-o parte, chiar martorul arată că scopul pentru care i-a dus pe cei doi la Pianu de Jos a fost să ia aparatele, ori deja această atribuție este de prestare de activitate, iar pe de altă parte activitatea de reparat și verificat scule s-a făcut cu acordul reprezentantului petentei, dacă nu chiar la îndemnul acestuia”, potrivit sursei citate.

În data de 19 ianuarie 2021, magistrații Judecătoriei Sebeș au respins cererea de anularea a amenzii de 40.000 de lei, primită de firmă.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate