Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Noi reguli de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar la Alba Iulia. Cum poate acționa Poliția Locală

Publicat

Regulamentul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe raza Municipiului Alba Iulia intră la aprobare în ședința Consiliului Local din 30 ianuarie. De asemenea, se aprobă și tarifele pentru aceste activități.

Se stabilește că, dacă proprietarul / utilizatorul vehiculului se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate, mașina ridicată nu mai este transportată la locul de depozitare. Va trebui însă să plătească taxa de ridicare.

De asemenea, o mașină nu va putea fi ridicată dacă înăuntru sunt persoane. Condiția este ca prezența acestora în interior”să fie vizibilă”.

”Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative”, se arată în regulament.

Potrivit documentului, agentul constatator din poliția locală va constata contravențiile și va aplica sancțiunile pentru încălcarea normelor legale, având dreptul de a dispune măsura ridicării vehiculelor.

În ce situații pot fi ridicate mașini de pe domeniul public

Dispozițiile regulamentului se aplică tuturor vehiculelor și au ca scop:

 • asigurarea fluenței circulației, descongestionarea drumurilor publice aflate pe raza administrativ- teritorială a municipiului Alba Iulia
 • protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
 • asigurarea parcării vehiculelor conform normelor în vigoare
 • respectarea regulilor de circulație impuse prin actele normative referitoare la circulația pe drumurile publice
 • protejarea domeniului public conform normelor legale în vigoare

Acțiunile se referă la staționarea neregulamentară pe drumurile publice, pe domeniul public sau privat al U.A.T. Municipiul Alba Iulia, ori în alte locuri de pe raza municipiului ce poate determina congestionarea sau blocarea circulației, poate pune în pericol siguranța traficului rutier, stânjenește desfășurarea lucrărilor edilitare de salubrizare și deszăpezire mecanizată a tramei stradale sau pietonale.

Procedura de ridicare a mașinilor staționate neregulamentar

Activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore, de către personalul specializat și anume desemnat din cadrul Poliției Locale a municipiului Alba Iulia.

Polțiștii locali vor efectua planșe foto / înregistrări video cu ajutorul mijloacelor aflate în dotare, consemnând starea de fapt în procesul-verbal de constatare a contravenției. Aceștia dispun, în scris, aplicarea măsurii de ridicare a vehiculului, prin completarea Dispoziției de ridicare.

Dispoziția de ridicare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 • data, ora și locul ridicării vehiculului
 • gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator care dispune măsura, precum și unitatea din care acesta face parte
 • indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată
 • mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului
 • mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul
 • date privind numărul de înmatriculare / înregistrare și marca vehiculului.

Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare: unul pentru emitent, al doilea pentru administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Dispozițiile de ridicare vor fi autocopiative, înseriate și numerotate.

Datele privind mașina ridicată, raportate la Poliția Alba

După ridicarea vehiculului, agentul constatator va comunica, prin orice mijloc și în cel mai scurt timp dispeceratului poliției locale, care la rândul său va comunica IPJ Alba, date referitoare la vehiculul ridicat, locul de unde a fost ridicat și locul unde a fost depozitat.

Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice din cadrul Serviciului Poliția Locală va ține evidența vehiculelor ridicate.

Pe toată perioada de desfășurare a operațiunii de ridicare, la locul constatării faptei, se va afla un agent constatator.

Când nu pot fi ridicate mașini

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă existența altor persoane. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență; restituirea acestuia se va face gratuit, imediat și necondiționat.

De asemenea nu se dispune ridicarea sau, dacă a fost dispusă, nu se mai execută, dacă există indicii temeinice că operațiunea de ridicare nu se poate desfășura, din anumite motive, în condiții optime de siguranță, menționându-se în dispoziția de ridicare motivul care a condus la luarea acestei măsuri.

Vehiculul va fi eliberat la locul constatării, fără plata altor cheltuieli, dacă operațiunea nu a mai fost inițiată.

Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul / utilizatorul vehiculului se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare, urmând ca pe baza cererii de restituire și a procesului verbal de restituire a vehiculului, să-i fie eliberat vehiculul la locul constatării.

Cererea de restituire cuprinde următoarele:

 • numele, prenumele și datele personale ale proprietarului/utilizatorului vehiculului
 • marca, modelul, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului
 • seria și numărul chitanței care atestă plata cheltuielilor cu operațiunile efectuate până la acel moment.

Cererea de restituire se încheie în 2 exemplare: unul pentru emitent, al doilea pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

La eliberarea vehiculului se va încheia și un proces verbal de restituire a vehiculului, care cuprinde următoarele:

 • data, ora și locul ridicării vehiculului
 • gradul profesional, numele și prenumele persoanei care predă vehiculul
 • numele, prenumele și datele personale ale proprietarului/utilizatorului vehiculului
 • marca, modelul, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului.

Cu această ocazie se va înmâna proprietarului/utilizatorului vehiculului un exemplar al dispoziției și al procesului verbal de restituire a vehiculului.

Procesul verbal de restituire al vehiculului, se încheie în 2 exemplare: unul pentru emitent, iar al doilea pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.

Depozitarea mașinilor ridicate de pe spațiul public

Depozitarea se va face într-un spațiu corespunzător, special destinat acestei activități, denumit generic ,,Depozit vehicule ridicate” pe bază de proces verbal predare-primire care trebuie să prevadă:

 • data, ora și locul unde este încheiat
 • numele și prenumele persoanei care predă vehiculul
 • numele și prenumele polițistului local care primește vehiculul
 • marca, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului
 • mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul
 • numărul sigiliului cu care este sigilat vehiculul.

Spațiul destinat depozitării vehiculelor ridicate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime:

 • să fie în administrarea / folosința U.A T.- Municipiul Alba Iulia
 • întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor neautorizate
 • să fie iluminat corespunzător pe timpul nopții, să fie asigurat cu sistem de supraveghere video și pază permanent
 • să fie prevăzut cu un spațiu administrativ pentru relațiile cu publicul, inclusiv pentru personalul de pază care execută activitățile prevăzute de lege, supravegheat video și delimitat față de spațiul destinat publicului
 • să fie dotat cu tot ceea ce este necesar desfășurării normale a activității personalului de pază și a publicului
 • să fie dotat cu mijloace de comunicații (telefon / stație radio de emisie / recepție)

Pe durata depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administrației publice locale.

Cât timp pot fi ținute mașinile la locul de depozitare

Administrația publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, în condițiile prevăzute de lege.

Perioada maximă de depozitare a vehiculelor ridicate este de 6 luni, excepție făcând situația în care proprietarul depune cerere de renunțare la dreptul de proprietate asupra vehiculului, după care vehiculului în cauză i se vor aplica prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare (mașinile sunt scoase la licitație – n.r.).

Restituirea vehiculelor

Vehiculul se restituie, de la locul de depozitare

 • pe baza cererii de restituire a vehiculului completată de către proprietarul / utilizatorul vehiculului
 • pe baza procesului verbal de restituire a vehiculului completat de către polițistul local/personalul de pază de la locul de depozitare a vehiculului
 • după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii / operațiunilor effectuate
 • pe baza documentelor care atestă proprietatea / deținerea legală a acestuia.

Durata staționării vehiculului în depozit până în momentul eliberării / restituirii vehiculului, se stabilește pe baza Registrului de evidență, existent la locul de depozitare.

Tarifele de ridicare, transport și depozitare

Tarifele practicate pentru operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care ocupă domeniul public al municipiului Alba Iulia sunt următoarele:

 • 220 lei / vehicul plus TVA pentru operațiunea de ridicare
 • 130 lei / vehicul plus TVA pentru operațiunea de transport a vehiculului de la locul ridicării la locul de depozitare

pentru operațiunea de depozitare a vehiculelor ridicate:

 • 30 lei/vehicul plus TVA pentru primele 24 de ore de depozitare
 • 45 lei/vehicul/zi plus TVA pentru perioade mai mari de 24 de ore.

Tarifele se pot modifica la începutul fiecărui an calendaristic sau la nevoie, în funcție de rata inflației sau de creșterea costurilor cu operațiunile desfășurate.

Tariful pentru depozitarea vehiculeleor se va percepe începând cu ora 00.00 a zilei următoare ridicării vehiculului.

Personalul desemnat să execute ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie dotat cu echipament de protecție, din material reflectorizant, purtând însemne din care să rezulte cu claritate numele, prenumele și denumirea instituției
 • să aibă un comportament decent și să evite situațiile conflictuale
 • să furnizeze toate informațiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la operațiunile de ridicare a vehiculelor aparținând acestora
 • să fie instruit periodic cu privire la respectarea normelor specifice de securitate și sănătate în muncă.

Vehiculele folosite pentru activitatea de ridicare trebuie să fie omologate, autorizate, înmatriculate și să corespundă din punct de vedere tehnic , prevederilor circulației pe drumurile publice.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax