Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Noua lege a carantinei a intrat în vigoare: internare obligatorie pentru 48 de ore și cum poate fi detașat personalul medical


Publicat

Legea carantinei intră în vigoare începând de astăzi, marți, 21 iulie, iar potrivit acesteia internarea persoanelor infectate cu noul coronavirus poate fi impusă fără acordul acestora doar pentru 48 de ore.

Internarea și carantina individuală pot fi atacate în instanță. Mai mult de atât, ordinele șefului Departamentului pentru Situații de Urgență și actele prin care se instituie măsurile din lege pot fi contestate în justiție de oricine se consideră vătămat într-un drept ori într-un interes legitim.

Potrivit legii, carantinarea unei zone se decide atunci când procentul persoanelor infectate din respectiva zonă depășește pragul stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică. Șeful DSU este cel care dă ordinul de carantinare a unei localități sau chiar județ, urmare a deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Doar în cazul în care se decide instituirea carantinei pentru două sau mai multe județe învecinate este necesară și validarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Autoritățile sunt obligate, prin lege, să publice zilnic separat testele pentru cazurile noi și retestările, la nivel național și pe județe.

Carantina individuală

– Persoanele care sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu și persoanele care au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă vor intra în carantină la domiciliu sau într-un spațiu special amenajat de autorități.

– Reprezentantul Direcției de Sănătate Publică decide carantinarea unei persoane care a refuzat măsura sau care a încălcat-o deși a acceptat-o inițial. Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, și se comunică de îndată persoanei în cauză, care poână la așteptarea deciziei trebuie să stea în izolare.

– Măsura carantinării individuale se instituie „pe durata perioadei de incubație specifice bolii infectocontagioase suspicionate”.

– Persoanele care nu respectă măsura de carantină la domiciliu sau la locația declarată au obligația
de a suporta cheltuielile carantinării în spațiul special desemnat de autorități.

– Carantina pentru persoanele care sosesc în România se instituie prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Hotărârea CNSU este act administrativ și poate fi atacată.

Izolarea

– Această măsură se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice
definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare ale virusului, care sunt asimptomatice. Izolarea se poate face la domiciliu, la locația declarată de respectivele persoane sau, după caz, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora, pe o perioadă determinată.

– Când o persoană refuză izolarea, medicul informează de îndată direcția de sănătate publică
județeană sau a municipiului București, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin
care confirmă sau infirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau într-o locație
alternativă atașată acesteia. Decizia are caracter individual și se comunică de îndată persoanei în
cauză.

– Dacă o persoană încalcă izolarea la domiciliu, direcția de sănătate publică poate decide izolarea acesteia într-un spital sau într-o unitate atașată acestuia.

Internarea

– Izolarea se instituie cu acordul persoanelor vizate, iar în lipsa acestuia, atunci când medicul constată riscul de transmitere a bolii, într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locație alternativă atașată unității sanitare, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore. Cel mai târziu la expirarea acestui termen, medicul
recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată
unității sanitare ori, după caz, la domiciliul persoanei sau la locația declarată de aceasta.

Carantina unei zone

– Carantina zonală se instituie prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență, la propunerea direcției de sănătate publică teritoriale și cu avizul Institutului Național de Sănătate Publică.

– Atunci când este vorba despre o decizie care vizează două sau mai multe județe învecinate, hotărârea trebuie validată și de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în cel mult 48 de ore.

– Carantina zonală se instituie atunci când se constată că riscul răspândirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate este peste pragul stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică.

Comunicarea

– Institutul Național de Sănătate Publică, pe toată perioada situației de risc epidemiologic și
biologic, pentru prevenirea introducerii și limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul
național, are obligația de a comunica zilnic numărul cazurilor noi, numărul cazurilor retestate și
numărul total de teste pentru cazurile noi și cazurile retestate, raportate separat, la nivel național și
județean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate.

– Ordinele șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau ale persoanei desemnate de acesta se aplică, de îndată, de autoritățile competente și se publică pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

– Ordinele șefului DSU sau ale persoanei desemnate de acesta, cu caracter normativ se publică, de îndată, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ce poate fi contestat în instanță

– Ordinele șefului DSU sau ale persoanei desemnate de acesta pot fi contestate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim.

– Toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din lege pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim la instanța competentă, cu acțiune în anulare la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ în Monitorul Oficial al României sau de la data luării la cunoștință a conținutului actului în cazul nepublicării acestuia. Instanța competentă să soluționeze acțiunea în anulare formulată împotriva actelor administrative este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorității emitente.

– Acțiunea în anulare este soluționată de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși
15 zile de la data sesizării legale a instanței, în completuri formate din 3 judecători. Primul termen de judecată este de maximum 5 zile de la data înregistrării acțiunii în anulare, iar termenele ulterioare nu pot depăși 10 zile în total. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare. Hotărârea primei instanțe poate fi atacată cu recurs în maximum două zile de la comunicare. În vederea soluționării recursului, dosarul se înaintează în aceeași zi la Înalta Curte de Casație și Justiție, în format scris sau electronic. ICCJ se pronunță în complet de 5 judecători, în termen de 5 zile de la sesizare, prin hotărâre definitivă. Hotărârea definitivă prin care s-a anulat actul administrativ cu caracter normativ se publică în 24 de ore de la pronunțare în Monitorul Oficial.

– Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim prin internarea pentru 48 de ore poate introduce acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară în care este izolată, solicitând anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. Judecarea cererii se face în cel mult 24 de ore, hotărârea este definitivă, iar motivarea este redactată de îndată.

– Persoanele suspuse măsurii carantinei individuale sau pentru care medicul a recomandat internarea sau izolarea peste termenul de 48 de ore pot introduce, în cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcției de sănătate publică, acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își au reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară în care se află, solicitând anularea actului administrativ contestat, revizuirea sau încetarea măsurii. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. Judecarea cererilor se face de urgență, în termen de cel mult
48 de ore. Instanța poate amâna pronunțarea cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în aceeași zi.

Până la pronunțarea hotărârii instanței, persoana în cauză va fi monitorizată de către medic, zilnic
sau când situația o impune. Hotărârea primei instanțe este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de două zile de la comunicare, care se soluționează în maximum 24 de ore.

Detașarea personalului medical

– În situații de risc epidemiologic și biologic, personalul medical, paramedical și auxiliar specializat din sistemul public poate fi detașat cu acordul persoanei detașate, iar în lipsa acestuia, în condițiile prezentei legi, pe o durată de cel mult 30 de zile, prin ordin al ministrului sănătății, al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta sau, după caz, al conducătorului instituției angajatoare.

– Măsura detașării la ordin se dispune atunci când completarea schemei de personal nu poate fi realizată cu personal medical care își exprimă acordul pentru detașare, cu voluntari sau cu personal medical militar, și la solicitarea motivată a direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, a inspectoratului județean pentru situații de urgență sau al municipiului București ori a Centrului național de coordonare și conducere a intervenției.

– Pe durata detașării, se asigură suplimentar față de salariul plătit de unitatea angajatoare, plata indemnizației de detașare în cuantum de 50% din salariul de încadrare, diurna zilnică de 2% din salariul de încadrare, cazarea și transportul în localitatea unde se dispune detașarea.

– Ordinul de detașare poate fi atacat în termenul legal la instanța de contencios administrativ competentă.

–  Ministerul Sănătății împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne vor operaționaliza un registru național al voluntarilor din rândul personalului medical
pentru situații de urgență.

– Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar, precum și de profesioniști ai situațiilor de urgență din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic este permisă angajarea temporară, fără concurs, a personalului medical în unitățile sanitare și în cadrul direcțiilor de sănătate publică deficitare, iar a profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al unităților subordonate acestuia.

sursă: g4media.ro.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Ziar apropiat Guvernului de la Budapesta: Unul din cele mai importante oraşe miniere din vechea Ungarie a devenit sit UNESCO

Publicat

Oficiosul guvernamental Magyar Nemzet publică un nou articol cu mesaje cu substrat revizionist pe tema Roșia Montană.

”Unul din cele mai importante oraşe miniere din vechea Ungarie a devenit un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO”, titrează publicația maghiară, care încheie articolul cu următorul mesaj: ”Să salvăm şi Roşia Montană maghiară!”, scrie G4Media.ro

Nu este prima ieșire controversată din partea oficiosului de la Budapesta.

Publicația pro-guvernamentală Magyar Nemzet a scris, într-un text semnat de Attila D. Balázs publicat pe 26 iulie, că speră ca ”cele 300 tone de aur şi 1.600 tone argint vor rămâne în pământul natal” și precizează că rezerva de aur a Ungariei este în acest moment de 94,5 tone.

Publicația se mai întreabă și ”de când aparţine Roşia Montană de România?”

Pasaje din articolul din ziarul maghiar:

UNESCO a decis: Aşezarea transilvăneană situată deasupra unei comori imense de metale preţioase, Roşia Montană, a devenit parte a Patrimoniului Mondial.

Organizaţia nu a avut o sarcină uşoară: În acest oraş minier, cu câţiva ani în urmă experţii UNESCO erau încă consideraţi drept persoane nedorite dacă au îndrăznit să meargă acolo pentru a „măsura” patrimonul cultural şi natural.

În schimb, în noua situaţie creată va reveni un rol major şi Ungariei, deoarece trebuie să prezinte lumii bogata moştenire maghiară a Roşiei Montane.

În mijlocul anilor 2000, mulţi şi-au dat seama, datorită filmului documentar unguresc, intitulat „Noul Eldorado”, realizat de Tibor Kocsis, că după Primul Război Mondial, Ungaria nu a pierdut odată cu Transilvania Grădina Zânelor, ci şi o multitudine de mine de aur.

Ungaria nu şi-a exprimat degeaba dezaprobarea faţă de deschiderea minei de la Roşia Montană chiar de la începutul demersurilor dubioase întreprinse în această direcţie, pe lângă faptul că nu a întârziat să apară nici valul de proteste ale unor ONG-uri din străinătate care, în ciuda succeselor lor mai mari sau mai puţin mari, s-au lovit de ziduri.

Cazul privind protecţia mediului s-a transformat după un timp într-un caz de „mare român” care vedea din trecut doar daci şi, desigur, romani, cu toate că dacă ne uităm la întâietate, mai întâi agatârşii înrudiţi cu sciţii au domnit aici, în Roşia Montană, cu mult înainte de formarea provinciei Dacia.

Herodot a scris despre aceşti primi locuitori, care trăiau paşnic, că erau „plin de aur”. Desigur, Bucureştiul nu prea vrea să audă despre sciţii din Transilvania, aşa cum nu vrea să audă nici de regii români de origine cumană, chiar dacă ADN-ul lor a fost un factor revelator de ani de zile.

În Roşia Montană antică este suficient să facem o plimbare pe străzi sau să vizităm bisericile romano-catolice, reformate şi unitariene, şi, desigur, cimitirele noastre, pentru ca numele maghiare (şi germane) să ne privească precum o imagine a trecutului nostru în instantanee.

Abia putem auzi cuvinte în limba maghiară pe stradă, deşi se poate deduce cu uşurinţă din sunetul numelor de familie că mulţi s-au angajat pe calea românizării, cu toate că în urmă cu 110 ani nu a fost înregistrată nici jumătate din populaţie care număra trei mii de suflete.

Şi la Roşia Montană, care aparţinea Regatului Ungar, şi în minele numite după regele Matthias, Sf. Ştefan şi Árpád, câmpul de aur a fost exploatat fără utilizarea cianurii.

Acestea sunt fapte, iar această perioadă maghiară trebuie prezentată în detaliu şi la faţa locului, deoarece în marea febră a Patrimoniului Mondial, Roşia Montană, situată doar la patru ore de actuala frontieră ungară, va fi transformată într-o aşezare sterilă, antică, românească, unde nu va avea loc nici trecutul maghiar, nici prezentarea profesională a amintirilor artistice şi arhitecturale maghiare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Polițiștii din Alba efectuează percheziții la persoane bănuite că ar fi eliberat adeverințe false privind vaccinarea anti-COVID

Publicat

Joi dimineața, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează două percheziții domiciliare, în județul Cluj, la persoane bănuite de fals informatic. Acestea ar fi accesat o platformă națională de evidență a vaccinărilor și ar fi eliberat adeverințe care atestau, în fals, vaccinarea anti Covid – 19. 

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a rezultat că, la data de 28 iunie a.c., o persoană ar fi accesat registrul electronic de evidență a vaccinărilor al unui centru din județul Alba și ar fi eliberat, mai multe adeverințe, care atestau, în fals, vaccinarea efectivă la acel centru de vaccinare, a mai multor persoane, care nu au fost vaccinate în locația respectivă.

O persoană urmează a fi condusă la sediul poliției, iar alte 10 persoane vor fi citate, pentru audieri.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Avertizări COD PORTOCALIU de FURTUNI în aproape toată țara. Ploi torențiale, grindină, vijelii puternice

Publicat

Meteorologii avertizează că urmează vijelii puternice în aproape toată țara.

COD PORTOCALIU: de joi, 5 august ora 12.00 până vineri 6 august ora 6.00 – vijelii puternice, grindină de medii și mari dimensiuni, averse torențiale

La început în Banat, Crișana, Maramureș, iar după-amiaza și noaptea mai ales în Transilvania, Oltenia, Moldova și Muntenia vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80-100 km/h, frecvente descărcări electrice, averse torențiale și grindină, îndeosebi de medii și mari dimensiuni.

Cantitățile de apă vor depăși 25-30 l/mp și pe alocuri 40-60 l/mp.

INFORMARE METEOROLOGICĂ: instabilitate atmosferică temporar accentuată – de vineri, 6 august, ora 10:00 până sâmbătă, 7 august, ora 10.00

În intervalul menționat, în estul și sud-estul țării, dar și în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25-40 l/mp.

Joi, 5 august, este Cod Galben de caniculă în sudul și sud-estul țării – județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Constanța și București. Disconfortul termic va fi ridicat și va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade.

Tot joi, este Cod Portocaliu de caniculă în județele Olt, Teleorman, Giurgiu și Călărași. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 38 şi 40 de grade.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

FOTO: Dezbatere publică la Blaj privind elaborarea propunerilor PUZ pentru construirea unui heliport. Cum arată în prezent zona

Publicat

Primăria municipiului Blaj organizează în data de 12 august o dezbatere publică privind elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui heliport în extravilanul localității. 

Dezbaterea va avea loc la sediul Primăriei Blaj din Piața 1848 nr. 16, între orele 10:00 – 11:00. De asemenea, publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) la sediul Primăriei Municipiului Blaj – Piaţa 1848, nr. 16, de luni până vineri, între orele 8:00-16:00, până în data de 22 august 2021.

Reamintim faptul că licitația pentru proiectarea și construirea unui heliport în municipiul Blaj a fost lansată în SEAP în data de 22 iunie.

Potrivit documentației, heliportul urmează să fie amenajat pe un teren de circa 9.600 mp, aflat pe partea stângă a DN 14B, la ieșire din Blaj spre Teiuș.

Pe heliport va putea ateriza elicopterul MI – 17 aflat în dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI – cel mai mare elicopter aflat în exploatare în România, dar și alte elicoptere din această clasă sau mai mici, atât de stat cât și private, ceea ce va permite executarea unor misiuni în folosul comunității și al regiunii.

Heliportul va putea fi utilizat atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte.

Valoarea totală estimată este de 1.778.311,26 de lei, fără TVA.

foto: Primăria Blaj

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate