Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

REZULTATE ADMITERE FACULTATE 2014: Candidaţii înscrişi la Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia. Ultimele medii de intrare


Publicat

Aproape 1.300 de candidaţi s-au înscris la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în acest an. Cele mai căutate specializări au fost Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţători, educatori), Informatica, Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi Dreptul. Un număr de 885 de tineri au ales să continue studiile la programul de licenţă, iar peste 407 la programe de master. Reprezentanţii UAB precizează că încă sunt primite dosare din partea unor candidaţi din Republica Moldova şi din străinătate, pentru locurile speciale.

 

AICI Rezultatele admiterii la UAB pentru programele de LICENŢĂ.

 

AICI Rezultatele admiterii UAB pentru programele de MASTER.

 

ULTIMELE MEDII DE ADMITERE:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE:. 90 locuri finanţate din bugetul de stat scoase la concurs, 123 locuri cu taxă, 15 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Istorie: ultima medie de admitere pe locuri la buget 6,40. Din 15 locuri finanţate din bugetul de stat, au fost ocupate 12. Din cele 26 locuri cu taxă, respective 5 locuri pentru români de pretutindeni, doar unul este ocupat.

Arheologie: ultima medie de admitere pe locuri la buget 7,58. Din 15 locuri finanţate din bugetul de stat, au fost ocupate doar 4. Din 4 locuri cu taxă şi 5 locuri pentru români de pretutindeni, a fost ocupat doar un loc.

– taxa este de 2000 lei pe an

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză: ultima medie de admitere pe locuri la buget 7,46. Din 5 locuri finanţate din bugetul de stat, toate ocupate; Din 27 locuri cu taxă, doar 2 ocupate.

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: ultima medie de admitere pe locuri la buget 8,30. Din 20 locuri finanţate din bugetul de stat, toate ocupate. Din 8 locuri cu taxă, toate ocupate.

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză: ultima medie de admitere pe locuri la buget 6,15. Toate cele 10 locuri finanţate din bugetul de stat ocupate. Mai sunt 13 locuri cu taxă.

Traducere şi interpretare (Limbi moderne aplicate): ultima medie de admitere pe locuri la buget 7,56. Din 20 locuri finanţate din bugetul de stat, patru au fost ocupate. Mai sunt 25 locuri cu taxă, 5 locuri pentru români de pretutindeni.

– taxa este de 2000 lei pe an

Arheologie (în limba engleză): Doar un loc ocupat din cele 5 finanţate din bugetul de stat. Ultima medie de admitere, 8,70. Mai sunt 20 locuri cu taxă (3.000 le pe an).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE: 283 locuri finanțate din bugetul de stat; 366 locuri cu taxă; 175 locuri ID; 6 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 21 locuri pentru candidați de pretutindeni

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 7,33. 30 locuri finanţate din bugetul de stat, toate ocupate. 27 locuri ocupate la ID, din 50, ultima medie 6.03; 7 locuri ocupate la taxă din 43 (ultima medie 6.20). un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat  în România (cu bursă), ocupat.

Administrarea afacerilor: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 6,28. 29 locuri ocupate din 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 4 locuri ocupate (ultima medi 6,03) din 42 locuri cu taxă; 21 locuri ocupate (ultima medie 6,08) din 75 locuri ID; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România (cu bursă), ocupat.

– taxe de 2.200 lei pe an pentru locuri cu taxă şi 1.900 lei pe an pentru ID

Administrarea afacerilor (în limba engleză): nu au fost înregistrate înscrieri. Sunt disponibile 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (3.300 lei pe an)

Finanţe şi Bănci: ultima medie de admitere pe locuri la buget, 7,85. Toate cele 25 locuri finanţate din bugetul de stat ocupate; 4 locuri ocupate (ultima medie 6,28) din cele 40 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România (ocupat); 3 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Contabilitate şi informatică de gestiune: ultima medie de admitere pe locuri la buget 8,26. 37 locuri ocupate din cele 38 locuri finanţate din bugetul de stat. Nouă locuri ocupate (ultima medie 6,08) din 46 locuri cu taxă; 23 de locuri ocupate (ultima medie 6.08) din 50 locuri ID; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 3 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

– taxe de 2.200 lei pe an pentru locuri cu taxă şi 1.900 lei pe an pentru ID

Marketing: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 6,45. Toate cele 25 locuri finanţate din bugetul de stat au fost ocupate. Două locuri ocupate (ultima medie 6,23) din cele 22 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 3 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Informatică (în limba engleză): ultima medie de admitere pe locuri la buget: 6,50. Trei din cele 5 locuri finanţate din bugetul de stat, ocupate. Mai sunt şi 25 locuri cu taxă (3.600 de lei)

Informatică: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 7,58. 34 din cele 35 locuri finanţate din bugetul de stat, ocupate; 19 locuri ocupate (ultima medie 6,01) din cele 55 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 3 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Măsurători terestre şi cadastru: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 6,56. Toate cele 30 locuri finanţate din bugetul de stat, ocupate. Trei locuri ocupate (ultima medie 6,43) din cele 15 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidați de pretutindeni

Electronică aplicată: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 6,36. 29 de locuri ocupate din cele 30 locuri finanţate din bugetul de stat;  cinci din cele 18 locuri cu taxă (2.400 lei pe an), ocupate – ultima medie 6,10; 3 locuri pentru candidați de pretutindeni

Ingineria mediului: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 6,28. 29 de locuri ocupate din cele 30 locuri finanţate din bugetul de stat; Din cele 35 locuri cu taxă (2.400 lei pe an), un loc este ocupat (media 6,25); 3 locuri pentru candidați de pretutindeni

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 165 locuri finanțate din bugetul de stat; 287 locuri cu taxă; 50 locuri ID; 3 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 22 locuri pentru candidați de pretutindeni

Drept: ultima medie de admitere pe locuri la buget: 8,70. 29 de locuri ocupate din cele 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 56 de locuri ocupate (ultima medie 6.00) din cele 115 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 2 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 3 locuri pentru candidați de pretutindeni

Sociologie: ultima medie de admitere pe locuri la buget, 7,01. Toate cele 15 locuri finanțate din bugetul de stat, ocupate. Şapte locuri ocupate (ultima medie 6.00) din cele 30 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 3 locuri pentru candidați de pretutindeni

Asistenţă socială: ultima medie de admitere pe locuri la buget 7,48. 14 locuri ocupate din cele 15 locuri finanțate din bugetul de stat; 13 locuri ocupate (ultima medie 6.00) din cele 38 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 13 locuri ocupate (ultima medie 6,10) din cele 50 locuri ID (taxă 1.900 lei pe an); 3 locuri pentru candidați de pretutindeni

Administraţie publică: ultima medie de admitere pe locuri la buget 6,43. Toate cele 25 locuri finanțate din bugetul de stat, ocupate. Mai sunt 18 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 3 locuri pentru candidați de pretutindeni

Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar: ultima medie de admitere pe locuri la buget 8,36. 29 de locuri ocupate din cele 30 locuri finanțate din bugetul de stat; toate locurile ocupate (45; ultima medie 6.87) cu taxă (2.200 lei pe an); 3 locuri pentru candidați de pretutindeni

Educaţie fizică şi sportivă: ultima medie de admitere pe locuri la buget 6,38. Toate cele 30 locuri finanțate din bugetul de stat, ocupate; Opt locuri ocupate (ultima medie 6,10) din cele 17 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 4 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Terapie ocupaţională: ultima medie de admitere pe locuri la buget 7,15. 19 locuri ocupate din 20 locuri finanțate din bugetul de stat; cinci locuri ocupate (ultima medie 6.03) din 27 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 3 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 62 locuri finanțate din bugetul de stat; 90 locuri cu taxă; 3 locuri pentru candidați de pretutindeni.

Teologie ortodoxă pastorală: ultima medie de admitere pe locuri la buget 5,64. Toate cele 37 locuri finanţate din bugetul de stat, ocupate; opt locuri ocupate (ultima medie 5,59) din cele 50 locuri cu taxă (2.000 lei); un loc pentru candidați din Republica Moldova cu bacalaureat în România;

Teologie ortodoxă asistenţă socială: ultima medie de admitere pe locuri la buget 6,23. Cinci locuri ocupate din 10 locuri finanţate din bugetul de stat; mai sunt libere 25 locuri cu taxă (2.000 lei)

– cele două secţii au 2 locuri pentru candidați de pretutindeni.

Muzică religioasă: ultima medie de admitere pe locuri la buget 8,92; 15 locuri finanţate din bugetul de stat, ocupate; 15 locuri cu taxă (2.000 lei), ocupate (ultima medie 6,60).


Numărul total de locuri finanţate de la bugetul de stat scoase la concurs este de 600 pentru programele de licenţă şi 200 pentru cele de Masterat. Locurile cu taxă propuse de UAB sunt extinse până la limita capacităţii maxime de şcolarizare pentru fiecare specializare.

În total au fost scoase la concurs 1.761 de locuri pentru studiile de licenţă şi 841 pentru master. Cei care sunt admiși pe un loc subvenționat trebuie să se înmatriculeze până la data de 1 august, astfel își vor pierde locul la buget.

Anul acesta, candidaţii au avut opţiunea de a alege oricâte opţiuni doresc, după ce au plătit o singură dată taxa de înscriere de 150 de lei.

Cele mai multe locuri au fost alocate pentru cei care vor să urmeze o carieră în Drept (145 din care 30 subvenționate și 115 cu taxă) şi Informatică (90 de locuri din care 35 la buget și 55 la taxă). La mare căutare este și specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune” pentru care sunt disponibile 38 de locuri la buget, 46 la taxă și 50 la ID.

Vezi AICI care au fost locurile scoase la concurs la facultățile de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Admiterea la UAB continuă până în 22 august 2014, conform următorului calendar:

14 iulie – 24 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 20 iulie);

25 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/ eliminatorii/ competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);

26 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

28 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii

28 iulie – 1 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă

4 – 8 august, 11 – 14 august şi 18 – 22 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

Precizări pentru candidaţi:

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să se înmatriculeze până la data de 1 august 2014, prin depunerea la dosar a actelor de studii în original şi  a celorlalte documente solicitate potrivit Metodologiei şi prin completarea Contractului de studii. Nu se percepe taxă de înmatriculare. Candidaţii care nu se înmatriculează până la data de 1 august 2014 pierd locul la buget obţinut prin concurs.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă sunt sfătuiţi să se înmatriculeze prin depunerea la dosar a documentelor solicitate, achitarea primei tranşe a taxei de studii şi completarea Contractului de studii. Nu se percepe taxă de înmatriculare. Studenţii care se înmatriculează pe locurile cu taxă au şansa de a obţine, ulterior, un loc la buget, în ordinea mediilor, în cazul în care nu se înmatriculează toţi candidaţii care au obţinut iniţial locuri finanţate de la bugetul de stat. Reierarhizarea se face după data de 22 august 2014, când prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă, care urcă pe locurile finanţate de la bugetul de stat, li se returnează integral prima tranşă a taxei de studii pe care au achitat-o în vederea înmatriculării.

Candidaţii admişi care nu îndeplinesc aceste condiţii pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concurs în sesiunea septembrie 2014.

Candidaţii declaraţi respinşi sau pe locuri în aşteptare se pot înmatricula numai pe locurile cu taxă rămase neocupate în urma concursului de admitere, până la data de 22 august 2014.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă: Pro România și ALDE, împreună vom deveni o forță. Suntem singurii care facem o opoziție serioasă

Publicat

PRO ROMÂNIA și ALDE prin “PROmisiunea ieșirii din criză”, reprezintă construcția care are ideile și resursele punerii în practică după alegeri a acestui obiectiv al tuturor românilor.

În momentul de față suntem singurii care facem opoziție serioasă atunci când drepturile cetățenești ne sunt încălcate; când sectoare întregi de activitate sunt închise și distruse; când se fac legi cu dedicație sau când autoritățile județene și centrale fac contracte cu dedicație din banii și taxele noastre.

În Alba, PRO România și ALDE au decis să formeze o singură echipă, PRO cetățeni și PRO dezvoltarea județului. Suntem un județ care am fost și încă suntem conduși de aceiași oameni… iar vocea și nevoile noastre nu au fost și nu sunt ascultate.

ÎMPREUNĂ vom deveni o FORȚĂ. De mult prea multe ori a trebuit să votăm contra cuiva sau a ceva. Este momentul să luăm decizia corectă și să votăm PRO!

IOAN LAZĂR, Candidat Camera Deputaților PRO ROMÂNIA

COSMIN ARION, Candidat Senat PRO ROMÂNIA

HORAȚIU FLOREA, Președinte PRO ROMÂNIA ALBA

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Gabriel Pleșa: Viceprimarii municipiului Alba Iulia vor fi votați săptămâna viitoare. Care sunt propunerile USR PLUS, PNL și PSD

Publicat

Primarul Gabriel Pleșa a declarat luni, după ședința extraordinară a Consiliului Local, că cei doi viceprimari ai municipiului vor fi votați cei mai târziu, luni, 2 noiembrie.

Deși votul pentru cei doi viceprimari trebuia să aibă loc astăzi, 26 octombrie negocierile purtate de USR PLUS cu PNL și PSD nu s-au concretizat. 

Mai mult de atât, Gabriel Pleșa a făcut publice numele consilierilor locali propuși de cele trei partide pentru fotoliul de viceprimari. 

USR PLUS în timpul negocierilor l-a propus pe fostul liberal Emil Popescu, PNL dorește cele două funcții de viceprimari, iar unul dintre cei propuși este Marius Filimon. De asemenea și PSD Alba a propus la negocieri două persoane: pe Bogdan Medrea și Alin Stanciu.

Gabriel Pleșa a mai spus că o alianță firească după votul din 27 septembrie ar fi cu PNL, deoarece cele două partide au cei mai mulți consilieri locali.

De asemenea, primarul municpiului a mai declarat că în cadrul Primăriei Alba Iulia vor fi demarate două audite: unul financiar și altul pentru angajații instituției.

Cel mai probabil auditul pentru angajați va fi gata până la jumătatea lunii ianuarie a anului 2021.

Context

Într-un comunicat de presă transmis luni, 26 octombrie, ”Alianța USR- PLUS anunță că discuțiile pentru formarea unei majorități în Consiliul Local Alba Iulia care să permită alegerea viceprimarilor și susținerea proiectelor importante pentru oraș nu s-au încheiat. În același timp, discuțiile cu Partidul Național Liberal au ajuns într-un impas în condițiile în care PNL Alba insistă pentru obținerea ambelor posturi de viceprimar.

După alegerile locale din acest an, USR-PLUS a lansat la Alba Iulia o consultare cetățenească unică în politica românească întrebând albaiulienii cum ar dori să arate viitoarea majoritate în Consiliul Local. Componența Consiliului Local Alba Iulia, respectiv 9 consilieri PNL, 7 USR – PLUS, 4 PSD și un independent, nu permite niciunui partid să aibă majoritate. Au fost lansate două sondaje, un sondaj în stradă și unul on line, iar pentru că rezultatele pentru PNL și PSD au fost apropiate s-a decis să aibă loc discuții cu ambele partide pentru susținerea alegerii viceprimarilor și susținerea „Angajamentului pentru Alba Iulia”, un set de proiecte importante pentru viitorul municipiului.

Discuțiile cu Partidul Național Liberal au avut loc în mai multe runde, însă s-au blocat deoarece conducerea organizației nu au acceptat solicitările USR-PLUS: un viceprimar din partea ambelor formațiuni, susținerea „Angajamentului pentru Alba Iulia”, realizarea unui audit al activității Primăriei Alba Iulia și retragerea din Consiliul Local a celor care au făcut parte din vechea conducerea administrativă.

În schimb, PNL, prin vocea președintelui organizației județene Mircea Hava, a cerut  ambii viceprimari, fără să anunțe și numele persoanelor din PNL propuse pentru aceste funcții.

Discuțiile cu PSD s-au derulat pe baza acelorași principii, însă organizația a acceptat ca, în schimbul susținerii unui viceprimar, să accepte „Angajamentul pentru Alba Iulia” și realizarea unui audit intern. Propunerea USR-PLUS pentru Partidul Social Democrat a fost să susțină crearea unei majorități locale, însă să nu participe la guvernarea locală, respectiv să nu își propună un viceprimar.

Având în vedere faptul că în ultima perioadă, PNL și PSD s-au angajat în Alba într-un proces de reformare internă, am decis amânarea formării unei majorități în Consiliul Local Alba Iulia așteptând ca noii reprezentanți ai celor două organizații locale să analizeze încă o dată propunerile USR-PLUS.

Alianța USR-PLUS anunță albaiulienii că nu va negocia principiile și proiectele cu care a câștigat Primăria Alba Iulia, iar orice majoritate locală va fi formată strict pentru susținerea dezvoltării municipiului. De asemenea, USR-PLUS nu va accepta în conducerea administrativă oamenii din vechea conducere a primăriei și cere inclusiv retragerea acestora din Consiliul Local pentru situația în care au adus Alba Iulia”, au declarat reprezentanții USR PLUS.

 

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

ACCIDENT în lanț la Valea Lungă, provocat de un șofer de 19 ani, care conducea băut. Patru mașini avariate

Publicat

politie noaptea

Patru mașini avariate și dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Este urmarea unui accident petrecut duminică la Valea Lungă.

Potrivit IPJ Alba, un tânăr de 19 ani, din Valea Lungă, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Victoriei din localitatea Valea Lungă, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și ar fi intrat în coliziune cu altă mașină, provocând o tamponare în care au fost implicate, în final, 4 autoturisme și o remorcă.

În urma testării conducătorului auto care a provocat tamponarea, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Accidentul s-a petrecut duminică noaptea, în jurul orei 1.00 și s-a soldat doar cu pagube materiale.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

IPJ Alba: 177 persoane amendate pentru că nu au avut mască sau au purtat-o necorespunzător, în ultimele 24 de ore

Publicat

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a intensificat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  În ultimele 24 de ore au fost depistate 177 de persoane care nu purtau sau purtau necorespunzător masca de protecție sanitară. Au fost aplicate amenzi în valoare de 7.000 de lei și a fost depistată o persoană care nu a respectat obligația de a nu părăsi domiciliul, fiind carantinată, transmite IPJ.

În cadrul acțiunilor de control au fost verificate 172 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate, 189 de mijloace de transport, din care 46  mijloace de transport în comun și au fost legitimate 2.557 persoane.

Echipele de control au depistat 177 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală și o persoană care nu a respectat dispoziția de carantinare la domiciliu, ca urmare a faptului că a fost contact direct cu o persoană infectată,  acestea fiind sancționate contravențional, conform Legii 55/2020, cu amenzi în valoare de 7.000 de lei.

Au fost organizate 11 acțiuni punctuale, la care au fost folosite efective suplimentare.

În Blaj a fost organizată o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 16 societăți comerciale și fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, din care 20 pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală, conform Legii 55/2020.

La Cugir  polițiștii au verificat 12 societăți comerciale, au legitimat 42 de persoane și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020, unor persoane care nu au folosit masca de protecție sanitară.

În ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat, noi acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, restaurante, terase, spații publice dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la  respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

La activitățile desfășurate au participat 152 de polițiști, polițiști locali, jandarmi, lucrători ISU precum și reprezentanți de la Protecția Consumatorului, Ministerului Sănătății și autorității publice locale.

”Stimați cetățeni, este important ca fiecare dintre noi să avem un comportament responsabil, să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm efortul comun pentru limitarea răspândirii SARS-COV-2.

Polițiștii vor continua verificările, iar în cazul în care vor constata abateri de la normele privind măsurile de protecție, vor lua măsuri”, transmite IPJ.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate