Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Salariul minim european. Cum va fi aplicat în România. Legea ce aduce modificări Codului Muncii, publicată de minister

Impozit de 70% de la 1 iulie 2024

Publicat

 Salariul minim european în România. Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică legea prin care se introduce salariul minim european în România. Directiva Uniunii Europene privind salariile minime trebuie transpusă în legislația națională până în 15 noiembrie 2024.

”Conform obiectivului general al reformei prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, salariul minim brut pe țară garantat în plată se va stabili în baza unui mecanism obiectiv, în linie cu orientările din Directiva privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Prin această reformă se prevede instituirea unui mecanism nou și a unei noi formule pentru a stabili nivelul salariului minim în mod obiectiv și sistematic, în consultare cu partenerii sociali și ținând seama de acțiunile Uniunii”, se arată în expunerea de motive.

Vezi Care va fi valoarea venitului net, după majorarea salariului minim pe economie. Efectele măsurii asupra mediului economic

Noua lege prevede că angajatorul poate plăti un angajat cu salariul minim brut pe țară doar 24 de luni, după care nivelul acestuia trebuie să crească.

Potrivit Codului muncii actualizat prin HG 598/2024, de la 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut lunar se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de:

 • 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 168,000 ore pe lună, reprezentând 22,024 lei/oră.

Anterior, acesta este de 3.436 lei.

Salariul minim european în România. Modificări în Codul Muncii. Ce cuprinde salariul de bază

Articolul 160 ”Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri”

Se completează cu:

 • ”(2) Salariul de bază reprezintă componenta fixă a remunerației brute plătite unui salariat pentru munca pe care o prestează pe parcursul unei luni calendaristice, în care nu sunt incluse sporurile, indemnizațiile și alte adaosuri.
 • (3) Salariul de bază minim brut reprezintă suma minimă la care are dreptul salariatul pentru munca prestată, potrivit legii sau prin contracte colective de muncă aplicabile conform prevederilor art.162 alin. (1). Salariul de bază minim brut este stabilit astfel încât să nu fie diminuat salariul minim net aferent acestuia.
 • (4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă suma stabilită anual prin hotărârea Guvernului, în condițiile art. 164, corespunzătoare programului normal de muncă, în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă, în special a gradului de adecvare al salariului minim, în vederea asigurării unui nivel de trai decent”

Salariul minim european în România: stabilit după consultări

Articolul 164 din Codul Muncii se modifică astfel:

”(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(2) Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește și se actualizează potrivit alin. (1), cu utilizarea procedurii de aplicare a mecanismului de stabilire și actualizare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(3) Procedura prevăzută la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu consultarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Salariul minim european în România. Criterii de calcul

(4) Procedura prevăzută la alin. (2) stabilește evaluarea gradului de adecvare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în funcție de ponderea acestuia în câștigul salarial mediu brut și va cuprinde următoarele:

 • 1) modalitățile de stabilire şi actualizare a nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată
 • 2) criteriile de stabilire și actualizare a salariului minim brut pe ţară garantat în plată care să includă cel puțin următoarele elemente:
  • a) puterea de cumpărare a salariului minim, luând în considerare costul vieții;
  • b) nivelul general al salariilor și distribuția acestora;
  • c) rata de creștere a salariilor;
  • d) nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.
 • 3) indicatorii statistici naționali aferenți criteriilor prevăzute la pct. 2)
 • 4) setul de indicatori anuali de monitorizare si evaluare de impact asupra mediului economic și social;
 • 5) modul de realizare a analizelor suport şi de monitorizare a evoluției salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în funcție de nivelul orientativ între 50%-52% al ponderii valorii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în câștigul salarial mediu brut, considerat indicator de referință pentru evaluarea gradului de adecvare”.

Salariul minim european în România. Condiții pentru salariul minim

Modificările mai includ obligația angajatorului de a nu stabili salarii de bază brute prin contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, sub salariul de bază minim brut orar pe țară.

De asemenea, prin hotărâre a Guvernului sau negocieri colective nu pot fi stabilite salarii minime brute sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

”(8) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărârea Guvernului poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta este plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dar fără a diminua valoarea netă anterioară a acestuia.

(9) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1), diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.

(10) Prevederile alin. (8) se aplică și în cazurile prevăzute la alin. (9)”, mai prevede proiectul.

De asemenea, ”angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei”.

Vezi integral: Proiect-lege-salarii-minime 2024

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate