Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ȘOMAJ: Actele necesare pentru înregistrarea în baza de date ANOFM, în vederea căutării unui loc de muncă


Publicat

Ești în căutarea unui loc de muncă și vrei să te înscrii la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă? Află de ce documente ai nevoie pentru înregistare.

Persoanele care doresc să se înregistreze la ANOFM (Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă) trebuie să apeleze la agenția din raza de domiciliu sau reşedinţă din care fac parte.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă la ANOFM (Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă) se face în baza următoarelor documente:

  • actul de identitate;
  • actele de studii şi de calificare;
  • carnetul de muncă sau alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
  • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă sau are eventuale restricţii medicale.

Acte necesare pentru înregistrarea unei persoane care îndeplinește condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj:

  • Actul de identitate, în original și copie;
  • Actele de studii și de calificare, în original și copie;
  • Adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;
  • Actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.

În afara documentelor prevăzute mai sus, care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanți de îndemnizație de șomaj, cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj va fi însoțită, după caz, și de următoarele documente:

A. În cazul persoanelor provenite din muncă:

a) carnetul de muncă în original și în copie și adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 11 (eliberată de fostul angajator), sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte care, potrivit legii, atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanța competentă conform legii a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) adeverința de la unitatea care a preluat patrimoniul unității în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte ca reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desființării postului.

B. În cazul pensionarilor de invaliditate care își redobândesc capacitatea de muncă:

a) carnetul de muncă în original și în copie și adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 11 (eliberată de fostul angajator), sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte care, potrivit legii, atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în munca realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) decizia de revizuire medicală, în original și în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacității de muncă;

c) adeverință de la ultima unitate sau de la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior.

C. În cazul persoanelor ale căror raporturi de munca sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de muncă în original și în copie și adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 11 (eliberată de fostul angajator), sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte care, potrivit legii, atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în munca realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) act din care sa rezulte data încetării motivului pentru care au foat suspendate raporturile de muncă sau de serviciu.

Având în vedere prevederile Ordonanței Nr. 148/2008 prin care s-a abrogat carnetul de muncă, cererea de acordare a indemnizației de șomaj pentru categoriile de solicitanți menționate anterior (punctele A,B și C) va fi însoțită si de adeverința de vechime (pentru perioada 01.01.2011 – prezent) eliberată conform art. 8 alin. 3 din H.G. Nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților.

D. În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de învățământ, în original și în copie;

b) adeverința eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat sau notificat conform legii.

E. În cazul absolvenților școlilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:

a) actul de absolvire a școlii speciale pentru persoane cu handicap, în original și în copie.

Conform prevederilor art. 38 alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stmularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Indemnizația de șomaj se acordă de la data:

a. încetării raporturilor de muncă;
b. încetării raporturilor de serviciu;
c. încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d. expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract;
e. încetării calității de membru cooperator;
f. încetării contractului de asigurare pentru șomaj;
g. încetării motivului pentru care au fost pensionate;
h. încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;
j.rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;
k. încetării activității desfășurate exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cele de natura celor prevăzute la lit. a – e și litera g și h, în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj;
l. expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);
m. absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b);

(2) Indemnizația de șomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizația de șomaj se acorda începând cu data înregistrarii cererii.

Pentru mai multe informații, cetățenii din județ se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba, la sediul din strada N. Titulescu, nr. 10B, bl. „Columna”, la numerele de telefon 0258811470, 0258831137 sau la adresa de email ajofm@ab.anofm.ro.

Adresele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro  la secţiunea Contact AJOFM.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Naveta elevilor NU poate fi încă decontată, deși banii există. Cîmpeanu: Guvernul pregătește o OUG pentru a rezolva problema

Publicat

elevi scoala ghiozdan

Elevii care fac naveta sunt puși în dificultate din cauza faptului că această cheluială pentru transportul la și de la școală nu poate fi decontată.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat că această problemă va fi rezolvată printr-o Ordonanță de Urgență.

Naveta elevilor nu poate fi decontată, deoarece face obiectul unei legi privind transportul nereglementat a precizat ministrul Educației.

Pentru rezolvarea problemei, care poate face diferența între participarea sau neparticiparea la ore a unui elev, Guvernul pregătește, însă, o Ordonanță de Urgență.

Transport gratuit pentru elevi, dar nu și naveta

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți, la Antena 3, că elevii beneficiară de gratuitatea integrală a transportului, însă cei care fac naveta sunt, deocamdată, puși în dificultate.

„Naveta face obiectul legii 226, care nu a putut fi pusă în aplicare pentru că se referă la transportul nereglementat și dacă este nereglementat este greu să îl introduci în cadrul legal (…), deci nu poate fi decontat.

Naveta elevilor: OUG-ul salvator

Avem în lucru în acest moment o OUG care să reglementeze naveta elevilor în regim de urgență pentru ca sumele sunt deja prevăzute în bugetul Ministerului Educației”, a spus Sorin Cîmpeanu.

În proiectul de buget, Ministerului Educației are cuprinsă suma de 100 de milioane de lei, bani ce pot fi utilizați de îndată ce bugetul va fi aprobat.

„Ne dorim clarificarea acestei chestiuni pentru a nu se întârzia decontarea efectivă a navetei elevilor, pentru că este un element extrem de important.

Pentru foarte mulți dintre ei această posibilitate de decontare face diferența între a putea merge la școală și a nu putea merge la școală. Sumele există în buget, gratuitatea este totală.

Este vorba de o procedură care să coreleze cu legea această posibilitate de decont.

Noi avem în atenție cu maximă urgență pentru a putea deconta de îndată ce legea bugetului va fi aprobată”, a mai spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Peste 2000 de elevi navetiști în Alba

Potrivit datelor transmise de ISJ Alba la finalul anului 2019 în evidența instituției erau 2.284 de abonamente pentru transport rutier destinate elevilor, la care se adaugă 52 pentru transport CFR.

De asemenea, mai erau și 194 de bilete pentru transport auto/CFR pentru elevii care făceau naveta.

În Alba peste 2000 de elevi sunt nevoiți să parcurgă distanțe mai mari până la școlile la care învață.

În medie, elevii din Alba fac naveta 20-25 km. Dar sunt și 10 cazuri în care naveta se face pe o distanță de 50 km.

Sursa: Mediafax, Antena 3

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Lucrătorii străini au părăsit în masă Marea Britanie. Cei născuţi în Uniunea Europeană reprezintă majoritatea celor plecaţi

Publicat

Aproape un milion de străini au părăsit Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în anul 2020, în contextul în care pandemia de coronavirus pare să fi determinat cel mai mare exod de lucrători străini înregistrat până acum.

Conform datelor oficiale prezentate marţi de Oficiului naţional de statistică (ONS) sugerează că în ultimele trei luni ale lui 2020 în Marea Britanie erau cu 795.000 de lucrători străini mai puţini decât cu un an mai devreme şi cu aproape un milion mai puţini rezidenţi născuţi în străinătate cu vârsta peste 16 ani, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Aceasta în condiţiile în care Marea Britanie a înregistrat cel mai mare bilanţ al deceselor atribuite coronavirusului de tip nou din întreaga Europă şi a fost afectată în plan economic în mai mare măsură decât orice altă economie majoră.

Impactul s-a resimţit mai ales în unele sectoare unde lucrau un mare număr de străini, cum este industria ospitalităţii.

Cifrele difuzate marţi provin dintr-un sondaj oficial privind piaţa muncii din Marea Britanie şi nu se referă la principalele statistici privind imigraţia, care a fost suspendată din cauza pandemiei, iar Oficiul de statistică a atenţionat că trebuie „folosite cu prudenţă” din mai multe motive.

Mai întâi, metoda de raportare a răspunsurilor la numărul total de britanici porneşte de la premiza că populaţia generală a Regatului Unit a continuat să crească în acelaşi ritm ca înainte de pandemie, ceea ce generează un punct de pornire potenţial eronat.

De asemenea, studiul nu ţine cont de fluxurile migraţiei, iar pandemia a determinat înlocuirea interviurilor realizate de Oficiu cu discuţii telefonice, deci este mai greu de spus dacă scăderea numărului de respondenţi străini reflectă într-adevăr o modificare a eşantionului.

În orice caz, potrivit lui Johathan Portes, profesor de economie şi politici publice la King’s College din Londra şi fost responsabil al Departamentului britanic pentru muncă şi pensii, se poate conchide că a avut loc realmente o migraţie în masă.

„Nu am nicio îndoială că am fost martorii celui mai mare exod din Marea Britanie, fără precedent în istoria recentă”, a afirmat Portes, menţionând că e greu de spus dacă aceşti lucrători vor mai reveni după terminarea pandemiei.

De exemplu, cetăţenii Uniunii Europene care nu şi-au făcut formalităţile pentru a se asigura că îşi păstrează dreptul de rezidenţă în Marea Britanie după Brexit s-ar putea confrunta cu dificultăţi legale.

Lucrătorii născuţi în UE reprezintă majoritatea celor plecaţi din Regatul Unit în ultimul an, potrivit cifrelor Oficiului de statistică britanic, iar modul în care calculează ONS face posibil ca cifrele avansate să fie subestimate, a mai remarcat profesorul Portes.

În opinia acestuia, alte evoluţii sugerate de datele ONS, cum ar fi întoarcerea din străinătate a peste 1 milion de britanici, nu sunt plauzibile.

Sursa: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Angajații din învățământ vor fi vaccinați prioritar de miercuri, 24 februarie. Cum se face programarea

Publicat

Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea, medicul Valeriu Gheorghiță, a anunțat marți că procesul de vaccinare pentru angajații din învățământ începe de miercuri, 24 februarie.

Potrivit sursei citate, până în 10 martie, cadrele didactice ar urma să fie vaccinate cu prima doză.

Programarea nu se va face prin platforma informatică; unitățile de învățământ vor face liste cu personalul care dorește să se vaccineze, listele vor fi transmise către inspectorate, iar de acolo către DSP.

Autoritățile estimează că aproximativ 60.000 de angajați din învățământ vor să se vaccineze. În jur de 42.000 de angajați din domeniu s-au vaccinat deja.

Alte date prezentate de CNCAV:

– peste 800 de mii de români s-au vaccinat până acum cu prima doză de vaccin și peste 500 de mii cu ambele doze

– 3.969 de români (0,44% din totalul celor vaccinați) au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV2 după ce s-au vaccinat cu prima doză de vaccin; media perioadei dintre momentul vaccinării și momentul testării pozitive a fost de 7 zile (persoanele fie nu au apucat să dezvolte anticorpi după vaccinare, fie intraseră deja în contact cu virusul înainte de a fi vaccinați)

– 446 de români vaccinați cu cea de-a doua doză de vaccin au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV2 după momentul vaccinării; media perioadei dintre momentul vaccinării și momentul testării pozitive a fost de 4 zile. Valeriu Gheorghiță: „Beneficiile vaccinării ating valoarea maximă la cel puțin 7-10-14 zile după momentul vaccinării”

– la acest moment sunt în stoc peste 400 de mii de doze de vaccin; nu mai este pe stoc vaccinul Moderna, dar miercuri ajung în România 79.000 de doze din acest vaccin, ce va fi folosit pentru rapel

– peste 6.300 de pacienți dependenți de dializă din totalul de peste 11.000 de persoane s-au vaccinat; 70% dintre acești pacienți și-au exprimat intenția de a se vaccina împotriva COVID-19

sursă: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Orele de sport fără mască, numai în spațiile deschise. Ministrul Educației: temperaturile din acest moment nu permit

Publicat

Ministerul Educației Sorin Cîmpeanu a declarat marți că orele de sport s-ar putea desfășura fără mască, dar numai dacă au loc în exterior, după discuții purtate cu reprezentanții Ministerului Sănătății.

Ministerul Educației Sorin Cîmpeanu a spus că în cea mai mare parte a școlilor din Europa purtarea măștii nu este obligatorie la orele de sport.

„Am dat exemplul tuturor țărilor europene care nu impun purtarea măștii în cadrul orelor de educație fizică.

Există, în afară de regiunea Veneto, din Italia, în care încă există obligativitatea purtării măștii, singura regiune din Europa, mai există încă un caz special, cazul Franței, care recomandă ca orele de sport să se facă fără mască, dar să se facă în exteriorul școlii”, a declarat Cîmpeanu, la Antena3.

Acesta spune că a avut discuții cu reprezentanții Ministerului Sănătății, iar soluția acceptată până acum ar fi că orele de sport s-ar putea desfășura fără mască doar dacă sunt ținute în spații deschise.

„Am discutat cu Ministerul Sănătății și punctul de vedere până acum este că ar putea fi acceptabil să nu se poarte mască doar în condițiile în care orele de sport se fac în exteriorul școlii, în spații deschise.

După cum vedem, temperaturile din acest moment nu permit aplicarea acestei variante propuse de MS. Discuțiile vor continua”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Sursa: Mediafax, Antena 3

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate