|

23 iunie: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Repartizări de locuinţe, rectificare de buget, modernizări de sedii şi străzi. Ordinea de zi

primaria alba iuliaConsilierii locali se reunesc vineri, 23 iunie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 22 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, repartizarea unor locuinţe, rectificare de buget, obiectiv de investiţii pentru dezvoltare imobiliară, extinderea şi renovarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice, măsuri pentru sprijinul comunităţii rome, lucrări pentru creşterea eficienţei energetice la sediile unor licee, modernizare străzi în zona Dealul Furcilor şi organizări pentru reabilitarea Palatului Principilor.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017

2. Inițierea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții de interes public local ”Dezvoltarea imobiliară de unități locative” și aprobarea asocierii între municipiul Alba Iulia și municipiul Sebeș pentru achiziționarea în comun de servicii de consultanță de specialitate

3. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 89/2017 a Consiliului local privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

4. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF – proiect complex privind ”Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură Serviciul social Centru de zi pentru vârstnice Alba Iulia”

5. Declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Izvorului și N. Labiș situate pe amplasamentul lucrării ”Modernizare drumuri în zona Dealul Furcilor : strada Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu din municipiul Alba Iulia”

6. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA”, cod proiect 101157, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2- Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA IULIA 360”, cod proiect 101639, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1- Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate , finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă”, cod proiect 105088, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1- Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

9. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv”

10. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Colegiul Tehnic Dorin Pavel”

11. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Colegiul Tehnic Alexandru Domșa”

12. Înfiinţarea Unității de Management a proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”

13. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centrul Europe Direct Alba Iulia, finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Comunicare

14. Repartizarea unor locuințe în municipiul Alba Iulia

15. Aprobarea unor documentatii de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinte colective, Alba Iulia, Str. Anghel Saligny, Solicitant SC Prefcons SA”

Art.2: Nu avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare trama stradala reglementata prin PUZ Dealul Furcilor aprobat cu HCL Nr. 229/31.07.2014, Art.12, Alba Iulia, Zona Dealul Furcilor, Str. George Sand, solicitant Bucur Vasile şi Bucur Ana

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare strada Dimitrie Anghel, Alba Iulia, solicitant Crăifălean Valentin Dan, Crăifălean Ana Maria, Crişan Teodor Daniel, Crişan Dalia Teodora, Cozma Adriana Maria, Ţîrlea Iacob, Ţîrlea Ana, Micu Darius Sorin”

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire şi dotare clinică medico chirurugicala – a doua constructie pe parcela, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.58, Solicitant SC Uropromed SRL”

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire 11 locuinte individuale înşiruite şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Soarelui, nr.16, 18, 20, solicitant Lazăr Gabriela Liliana”

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire hală depozitare – a doua construcţie pe parcelă, Alba Iulia, Oarda de Jos, str. Biruinţei, nr. 29, solicitant SC Atlanta Construct SRL”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire copertină cu caracter provizoriu pentru terasă, Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 63, Solicitant SC Master Club SRL”

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe colective şi spaţiu comercial la parter, Alba Iulia , str. Emil Racoviţă, nr. 38 , solicitant S.C. Selcan Tour S.R.L.”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune turistică şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, Nr.4A, solicitant Prod Com Lazăr”

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuinţe individuale şi semicolective, cu regim de construire înşiruit, cuplat şi izolat – modificare zonă amenajări sportive publice UTR V1B, Alba Iulia, Miceşti, intersecţie str. Gârda cu str. Stadionului, solicitant Pleşa Maria”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective P+5+Penthouse; P+6+Penthouse, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, solicitant I&C Transilvania Construcţii şi Riviera Rezidence SRL

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare stradă şi construire locuinţe individuale, Alba Iulia, între străzile Zenit şi Haţeg, solicitant Onea Elena şi Toth Gheorghe”

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinte individuale şi semicolective şi creare stradă acces, Alba Iulia, str. Ion Lancranjan, Nr.24, solicitant SC Antonia Invest Consulting SRL”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare cale de acces din strada Petuniei – Modificare PUZ aprobat HCL nr. 22/01.2017, Art.5”, Alba Iulia, str. Petuniei, Paştiu Nistor, Paştiu Maria, Cojocaru Carla, Cojocaru Dorin, SC Cata & Mari Sweet SRL

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinte individuale, Alba Iulia, Pâclișa, str. Brânduşei, solicitant Lodroman Emanoil”

16. Alipirea unor imobile, proprietatea municipiului Alba Iulia situate în Alba Iulia – Micești

17. Propunerea de modificare în parte a Ordinului Prefectului nr. 2155/5.11.1997 conform Sentinței civile nr. 3056/8.11.2016

18. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Brândușei, FN

19. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții

20. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției

21. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Cetății, nr. 2

22. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Albăstrelelor, nr.20

 

URL scurt: http://alba24.ro/?p=577344avatar Publicat de pe 16 iunie 2017 şi actualizat pe 16 iunie 2017.
Publicat în ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT.
Ai un pont, o secvenţă filmată sau o poză ce ar putea fi interesantă și pentru alții? Trimite-o folosind formularul de pe Ştirea ta pe Alba24!

Adaugă un comentariu

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

PublicitatePublicitate

Publicitate

Publicitate

Comentate recent

  • votul: Asta au votat sebesenii, adica un edil navetist, care habar nu are de problemele strazilor pastorite, sau se...
  • danielaz: Serios ?!?! Suspendare ptr trafic de droguri ?!
  • Adrian: Stau pe una dintre strazile neasfaltate si am copii mici , iasa copii sa se joace in curte si de cite ori...
  • pricolici: arsenie 2 și 3
  • Stefan: Dna Mariana, in afara de cheltuilelile pe cota parte, fd reparatii,,fd rulment, fd special, nu aveti de...

Alba24 pe site-ul tau

HOROSCOPUL ZILEI