Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Judeţean Alba. Restricţii de circulaţie pe drumuri judeţene, rectificare de buget şi licenţe de transport. Proiectele aprobate


Publicat

sediul CJ, prefectura AB

CJ prefectura albaConsilierii judeţeni din Alba s-au reunit joi, 29 iunie, de la ora 11.00, în şedinţă ordinară, cu 40 de proiecte pe ordinea de zi.

Pe ordinea de zi, au avut de aprobat licenţe de transportul public local, repartizarea unor subvenţii pentru primării, restricţii temporare de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene, rectificări bugetare şi alte proiecte.

UPDATE: Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate de consilierii județeni.

Proiectul ordinii de zi:

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (promovare în grad profesional a unui angajat)

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren intravilan – monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Negrileasa şi str. Bayonne, judeţul Alba (proprietarii doresc să vândă terenul)

3. Proiect de hotărâre privind avizarea eliberării licențelor de traseu de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, operatorului de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele Alba Iulia – Sîntimbru – Mihalţ şi Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja din programul de transport public local al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local

4. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic

Citeşte Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic la Ocna Mureş. CJ Alba va prelua un spaţiu pentru amenajare

5. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017

28 de primării din Alba primesc bani de la stat pentru planurile urbanistice generale ale localităţilor. LISTA sumelor repartizate de CJ

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Ocna Mureş – Noşlac, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL; 4 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Cisteiu de Mureş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Săliştea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sînmiclăuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Aiud – Livezile – Rădeşti, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Gîrbova de Jos – Aiud, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Bucerdea Grînoasă – Bălcaciu, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Draşov – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Galda de Jos – Ighiu – Ighiel, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şilea – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi Sews România SRL)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL (în perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019; va transporta angajaţi New Dimensione SRL; o cursă zilnic, dus/întors, de luni până sâmbătă inclusiv)

28. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor suprafețe de teren pentru posturi de transformare și rețele electrice subterane de medie tensiune înscrise în CF nr. 70275 Galda de Jos și CF nr. 70176 Săliștea

29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012

30. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017

Peste 30 milioane de lei de la CJ Alba, rezervaţi pentru investiţii. LISTA actualizată a lucrărilor finanţate şi din excedent bugetar

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1.05.2013-30.06.2019, în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

35. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii de restricții temporare, parțiale de circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene: DJ 762: limita Județul Hunedoara – Dealu Crișului – Valea Maciului – Mărtești – Vidra – Lunca de Jos – Vîrtănești – Burzonești – Mihoiești – (DN75) și DJ 762A: DJ 762 – Vidrișoara – Muntele Găina – limita Județul Arad

36. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47 din 23 februarie 2017 cu privire la aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou – Galda de Jos – Cricău – Ighiu – Şard – Gara Şard Ighiu (DN 74)

RESTRICŢII de circulaţie pe sectoare de drumuri judeţene din Apuseni. Măsuri pentru protejarea carosabilului de maşinile cu lemn şi alte vehicule grele

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale speciale

38. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 14 aprilie 2017

39. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 24 mai 2017

40. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean Alba din data de 6 iunie 2017

41. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Suplimentar, pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (transport angajaţi VCST Automotive Production Alba SRL)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  Aiud – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (transport angajaţi VCST Automotive Production Alba SRL)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL (transport angajaţi VCST Automotive Production Alba SRL)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia – Pârâu lui Mihai – Vurpăr – Cîmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – limita județul Hunedoara”

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren intravilan – monument istoric situat în zona Lumea Nouă, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu

8.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încadrării din categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unui tronson din  drumul comunal DC 91: DJ 762 – Avram Iancu -Tîrsa

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 762A: DJ 762 – Vidrişoara – Muntele Găina – limită județul Arad

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas – ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni – Apelul de proiecte 2017

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Cinci oameni de fotbal din Alba au obținut o performanță istorică pentru o echipă din Sibiu. Campionii noștri de la Șelimbăr

Publicat

Performanta importanta realizata de cinci oameni de fotbal din Alba la echipa Viitorul Șelimbăr din județul Sibiu. Au reușit să o promoveze în Liga a II-a.

Viitorul Șelimbăr, una dintre echipele care a scris o fila importanta de istorie în sezonul de Liga a III-a recent încheiat, a avut în componenta echipei și cinci membrii în staff din județul Alba.

Pe lângă faptul că au reușit sa promoveze în Liga a II-a cei de la Viitorul Șelimbăr au încheiat sezonul fără înfrângere, fiind singura formație din România cu 16 victorii și doua remize.

Campionii noștri de la Șelimbăr

Cei cinci membrii din staff-ul nou-promovatei în Liga a II-a sunt președintele Claudiu Furdui, implicat și el în trecut în fotbalul județean la ASC Pianu și Mureșul Vintu de Jos, acesta fiind alaturi de Viitorul Șelimbăr încă din Liga a IV-a.

Ofițerul de presă Cătălin Crăciun (fost jurnalist de sport la Alba 24, director sportiv la Mureșul Vintu de Jos, Performanța Ighiu sau ofițer de presa la FC Unirea Alba Iulia).

Mijlocașul Daniel Tătar, originar din Blaj, fostul jucător al Unirii Alba Iulia s-a stabilit la Sibiu de câțiva ani și a pus umărul serios la performanța izbutita de echipa din Șelimbăr.

Andrei Roșu, jucătorul crescut de Alexandru Kalanyos, trecut și prin curtea celor de la FCSB a fost om de baza la echipa antrenata de fostul fundaș stânga al Unirii Alba Iulia, Florin Maxim.

Fundașul stânga Daniel Groza, este originar din Daia Română.

Fotbalistul, trecut prin curtea celor de la Dinamo București a pus și el umărul la performanta grupării din Șelimbăr în special în prima parte a sezonului.

În retur o accidentare l-a ținut departe de dreptunghiul verde.

Viitorul Șelimbăr a promovat în Liga a II-a după meciurile de baraj cu Crișul Chișineu-Criș și Măgura Cisnădiei.

Acum formația de lângă Sibiu se pregătește de meciuri cu echipele de tradiție a țării noastre.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Date oficiale: 69 cazuri COVID în România, în ultimele 24 de ore. 30 decese, 229 pacienți la ATI. Situația din 13 iunie

Publicat

Au fost raportate 69 noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise duminică, 13 iunie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 30 decese noi, 21 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății. 229 de pacienți sunt internați la ATI.

Citește și ALBA: Șase cazuri COVID confirmate în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

Grupul de Comunicare Strategică:

Până astăzi, 13 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.726 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.044.237 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 69 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

JudețNumăr de cazuri confirmate(total)Număr de cazuri nou confirmateIncidența  înregistrată la 14 zile
Alba2125770,22
Arad2365200,13
Argeș2741050,17
Bacău2604810,06
Bihor2926410,17
Bistrița-Năsăud1186810,05
Botoșani1416730,07
Brașov4366900,12
Brăila1328300,1
Buzău1257700,07
Caraș-Severin1147100,17
Călărași1005130,05
Cluj5751460,14
Constanța4292820,09
Covasna854920,11
Dâmbovița2248630,1
Dolj2661420,08
Galați2762600,14
Giurgiu1101500,07
Gorj9206-1**0,02
Harghita827620,08
Hunedoara2286300,06
Ialomița1077810,11
Iași4238230,08
Ilfov4507850,12
Maramureș2038220,06
Mehedinți833200,07
Mureș2394410,11
Neamț1895310,13
Olt1459610,09
Prahova3532050,25
Satu Mare1297800,05
Sălaj1094120,08
Sibiu2649300,15
Suceava2420110,07
Teleorman1370810,11
Timiș5430950,11
Tulcea843100,05
Vaslui1597400,08
Vâlcea1642750,12
Vrancea1068510,07
Mun. București18356640,14

Până astăzi, 31.834 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 12.06.2021 (10:00) – 13.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 30 de decese (14 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bihor, Botoșani, Brăila, Constanța, Iași, Mehedinți, Olt și Municipiul București.

21 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

Astfel, 1 deces s-a produs în luna octombrie 2020, 8 în noiembrie 2020, 4 în decembrie 2020, 1 în ianuarie 2021, 4 în martie 2021 și 3 în aprilie 2021, în județele Argeș, Bihor, Olt și Iași.

Dintre cele 30 de decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 la categoria 50-59 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.172. Dintre acestea, 229 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.109.383 de teste RT-PCR și 1.283.203 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 9.543 de teste RT-PCR (3.361 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.182 la cerere) și 6.311 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 2.842 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.459 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.515 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 74 de persoane.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: Șase cazuri COVID confirmate în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

Publicat

Au fost înregistrate șase cazuri noi COVID-19 în județul Alba, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba duminică, 13 iunie.

De la începutul pandemiei, în județul Alba, 21.369 de persoane au fost confirmate pozitiv. De asemenea, 20.566 de persoane s-au vindecat și au fost înregistrate 704 decese.

Sâmbătă, în Alba au fost prelucrate 164 probe, la SJU. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 222.095.

Lista localităților cu cazuri confirmate în ultimele 24 de ore:

Alba Iulia – 1

Baia de Arieș – 1

Câmpeni – 1

Cetatea de Baltă – 1

Ciugud – 1

Gârda de Sus – 1

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,22 (anterior 0,24):

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri la 14 zile – incidența cazurilor COVID-19:

Alba Iulia – 32 cazuri – 0,42 (anterior 0,43)

Câmpeni – 3 cazuri – 0,41 (anterior 0,55)

Blaj – 7 cazuri – 0,34 (anterior 0,39)

Sebeș – 11 cazuri – 0,33 (anterior 0,30)

Baia de Arieș – 1 caz – 0,26 (anterior 0,26)

Abrud – 1 caz – 0,19 (anterior 0,19)

Cugir – 4 cazuri – 0,16 (anterior 0,16)

Teiuș – 1 caz – 0,14 (anterior 0,14)

Aiud – 1 caz – 0,04 (anterior 0,04)

Ocna Mureș – 0 cazuri – 0,00 (anterior 0,00)

Zlatna – 0 cazuri – 0,00 (anterior 0,13)

Mediul rural:

Localitate – cazuri la 14 zile – incidența cazurilor COVID-19

Șpring – 5 cazuri – 1,92 (anterior 1,92)

Gârda de Sus – 2 cazuri – 1,32 (anterior 1,32)

Crăciunelu de Jos – 2 cazuri – 0,94

Cetatea de Baltă – 2 cazuri – 0,65

Ciugud – 2 cazuri – 0,62

Roșia de Secaș – 1 caz – 0,62

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Tranzacția prin care Orange înghite Telekom România a ajuns pe masa Comisiei Europene. Ce schimbări ar produce în piața telecom

Publicat

Tranzacția prin care Orange va prelua 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) a fost notificată oficial în această lună la Comisia Europeană, arată datele Executivului european.

Potrivit Hotnews.ro dacă tranzacția este aprobată, românii care au internet fix, TV, telefonie fixă ori pachete de servicii fix-mobile de la Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) ar putea deveni în acest an clienți ai Orange, așa cum s-a întâmplat cu clienții UPC după ce operatorul de comunicații prin cablu a fost cumpărat de Vodafone.

Orange România a anunțat în 9 noiembrie 2020 că a semnat acordul pentru achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (“TKR”), într-o tranzacție care va accelera, în mod semnificativ, strategia Orange de a deveni prima alegere a clienților pentru servicii convergente pe piața locală.

Orange va plăti un preț de achiziție total de 268 milioane €, fără exces sau deficit de trezorerie netă și considerând ajustările ce au loc de regulă la finalizarea tranzacției, ce corespunde unei valori economice a companiei de 497 milioane €, reprezentând 100% din capitalul Telekom Romania Communications și incluzând baza de clienți convergenți.

Telekom România este al doilea cel mai mare jucător de pe piața de servicii fixe de telecomunicații din România, cu o cifră de afaceri de 622 milioane €, raportată în 2019.

Prin infrastructura de rețea pe care o deține, TKR oferă servicii de telefonie fixă, internet în bandă largă și televiziune pentru 5 milioane de clienți, în timp ce 90.000 km de rețea de fibră optică conectează aproximativ 3 milioane de gospodării.

De asemenea, oferă servicii convergente fix-mobil pentru aproximativ 881.000 de clienți, la 30 iunie 2020, ca urmare a unui contract MVNO cu Telekom Romania Mobile.

Acești clienți vor migra către rețeaua mobilă Orange România după finalizarea tranzacției.

Datele Comisiei Europene arată că tranzacția Orange-Telekom România Communications (fostul Romtelecom) a fost notificată oficial în data de 8 iunie 2021.

Data provizorie stabilită pentru luarea unei decizii de către Comisia Europeană este 13 iulie 2021.

Ce s-ar schimba în piața de comunicații prin preluarea operațiunilor fixe ale Telekom de către Orange

Orange a anunțat în data de 9 noiembrie 2020 că a semnat cu grupul elen OTE acordul pentru achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) la prețul de 268 milioane de euro.

Telekom Romania Communications este deținută de grupul elen OTE (54,01% din acțiuni) și de statul român (45,99% din actiuni).

Dacă tranzacția primește aprobarea Comisiei Europene și a Consiliului Concurenței, ar însemna că românii care au internet fix, TV, telefonie fixă ori pachete de servicii fix-mobile de la Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) ar putea deveni de la sfârșitul anului viitor clienți ai Orange, așa cum s-a întâmplat cu clienții UPC după ce operatorul de comunicații prin cablu a fost cumpărat de Vodafone.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate