Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Admitere liceu 2023: Când se pot înscrie elevii la problele de limbă modernă, pentru clasele cu regim bilingv

Publicat

Elevii de clasa a VIII-a care vor să intre la liceu în clase cu regim biling se vor putea înscrie pentru susținerea probei de verificare a cunoștiințelor de limbă modernă în zilele de 15 și 16 mai, potrivit calendarului oficial. 

Potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal 2023-2024, probele de aptitudini – de verificare a cunoștiințelor de limbă modernă, se vor desfășura în perioada 17-19 mai.

Calendar admitere în învățământul liceal 2023-2024 – Probele de aptitudini

  • 10 – 12 mai 2023 – Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
    15 – 16 mai 2023 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
  • 17 – 19 mai 2023 – Desfășurarea probelor de aptitudini
  • 22 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudiniDepunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  • 26 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudiniTransmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  • 15 iunie 2023 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
  • 4 iulie 2023 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  • 5 iulie 2023 – Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
  • 6 iulie 2023 – Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a anexei la fișa de înscriere a candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Conform metodologiei, unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX- a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).

Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

Despre subiectele pentru examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se alcătuiesc, în conformitate cu programele școlare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi.

Subiectele pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă sunt unice la nivelul județului/municipiului București. Acestea se elaborează de către comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul II inclusiv în concurs) și sunt aprobate de inspectorul școlar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

Comisia este numită prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

Comisiile de examinare și evaluare pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă funcționează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare și evaluare se numesc prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

În fiecare centru de examen în care se organizează proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă, se numește, prin decizie a inspectorului școlar general, și o comisie de contestații, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare și evaluare. Comisiile de contestații se numesc la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se organizează proba).

Probe la examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă din două probe:

a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;

b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2.

La proba orală nu se admit contestații.

Cum se calculează nota

Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.

Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.

Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

Rezultatul final al probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba.

La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax