Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Angajări la ISU Alba. OPT posturi de ofiţeri şi subofiţeri, scoase la concurs pentru încadrare directă. Condiţii

pompieri

Publicat

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba scoate la concurs opt posturi de ofiţeri şi subofiţer, prin încadrare directă. Termenul limită pentru înscrieri este 16 noiembrie.

Citește și ANGAJĂRI în POLIŢIE 2019: 290 de posturi scoase la concurs, 9 dintre ele în ALBA. LISTA şi condiţii de înscriere

Posturile vacante:

Ofițer I în cadrul Inspecției de Prevenire – Control și Activități preventive (funcţie prevăzută cu grad de maior) – test scris: 15 decembrie.

Atribuţii: desfăşoară activităţi de informare preventivă pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, a măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă; conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu alte instituţii în elaborarea reglementărilor specifice situaţiilor de urgenţă; întocmeşte şi actualizează evidenţele nominale şi statistice repartizate, desfăşoară activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă la instituţii publice, localităţi, construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici din zona de competenţă a inspectoratului judeţean.

Condiţii pentru candidaţi: studii universitare (militare sau civile) cu diplomă de licenţă, într-unul dintre domeniile de licenţă – matematică; informatică; fizică; chimie; inginerie chimică; geografie; geologie; ştiinţa mediului; inginerie civilă; ingineria instalaţiilor; inginerie electrică; inginerie energetică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; inginerie geologică; inginerie geodezică; mine, petrol şi gaze; inginerie aerospaţială; ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor; inginerie forestieră; silvicultură; ingineria produselor alimentare; calculatoare şi tehnologia informaţiei; ingineria sistemelor; inginerie mecanică; inginerie industrială; ştiinţe inginereşti aplicate; mecatronică şi robotică; ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie şi management; inginerie genistică; inginerie de armament, rachete şi muniţii; drept; ştiinţe administrative; ştiinţe ale comunicării; ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; economie; finanţe; management; arhitectură.

Ofițer specialist II în cadrul Structurii de Securitate – CSTIC (funcţie prevăzută cu grad de locotenent-colonel) – test scris: 15 decembrie

Atribuţii: îndeplineşte măsurile de protecţie fizică, prin măsuri procedurale, protecţie personal pe linia INFOSEC; îndrumă activitatea privind desfăşurarea contractelor clasificate pe linie INFOSEC; coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii, la nivelul unităţii; consiliază şeful Structurii de securitate în legătură cu aspectele privind securitatea informaţiilor din SIC; organizează, coordonează, execută, îndrumă şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul unităţii; asigură executarea controalelor tematice şi determinate de situaţii de urgenţă; asigură efectuarea cercetărilor în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate sau a încălcării reglementărilor de securitate.

Condiţii pentru candidaţi: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă(S) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii de licenţă şi specializări: matematică – specializarea matematică informatică; informatică – specializarea informatică; fizică – specializarea fizică informatică; chimie – specializarea chimie informatică; inginerie electrică – specializările inginerie electrică şi calculatoare, inginerie aplicată în inginerie electrică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale (întreg domeniul); calculatoare şi tehnologia informaţiei (întreg domeniul); ingineria sistemelor (întreg domeniul); ştiinţe inginereşti aplicate – specializările informatică industrială, matematică şi informatică aplicată în inginerie; ingineria materialelor – specializarea informatică aplicată în ingineria materialelor; ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările managementul organizației, managementul sistemelor de comunicaţii militare; cibernetică, statistică şi informatică economică – specializările cibernetică economică, informatică economică; contabilitate – specializarea contabilitate şi informatică de gestiune; ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică (cu brevet de ofiţer în arma/serviciul comunicaţii şi informatică specialitate militară transmisiuni).

Ofițer specialist II în cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartiment comunicaţii (funcţie prevăzută cu grad de locotenent-colonel) – test scris: 17 decembrie

Atribuţii: organizează, coordonează direct, sprijină calificat şi verifică permanent activitatea de comunicaţii la nivelul inspectoratului.

Condiţii pentru candidaţi: studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, în unul dintre domeniile fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă “Matematică”, “Informatică”, ”Fizică”; ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă „Inginerie electrică”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”,”Mecatronică şi robotică”, „Ştiinţe inginereşti aplicate” – specializarea „Informatică industrială”; ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă „Ştiinţe administrative” – specializarea „Administraţie publică”, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – specializarea „Managementul organizaţiei”,”Managementul sistemelor de comunicaţii militare”; pentru aceste specializări obligatoriu şi brevet / diplomă de ofiţer specialitatea „comunicaţii şi informatică” sau „transmisiuni”, domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică” – specializarea „Informatică economică”, domeniul de licenţă „Contabilitate” – specializarea „Informatică de gestiune”.

Ofițer specialist II în cadrul Serviciului Resurse Umane – Formare profesională (funcţie prevăzută cu grad de locotenent-colonel) – test scris: 17 decembrie.

Atribuţii: asigură coordonarea generală a formării profesionale continue în unitate, pe post; îndrumă activitatea de stabilire a necesarului de formare profesională a personalului.

Condiţii pentru candidaţi: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre domeniile fundamentale „matematică şi ştiinţe ale naturii”, „ştiinţe inginereşti”, „ştiinţe sociale”, „ştiinţe umaniste şi arte”, „ştiinţele sportului şi educaţiei fizice”.

Subofițer administrativ principal în cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației (Compartiment Mentenanță) – test scris: 20 decembrie.

Atribuţii: gestionarea bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi tehnologia informaţiei aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea unităţii; desfăşurarea de activităţi cu complexitate redusă pentru mentenanţă la tehnica specifică C.T.I.; acordarea de asistenţă tehnică pentru exploatarea aplicaţiilor şi /sau sistemelor de comunicații și informatice.

Condiţii pentru candidaţi: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau şcoală militară

Subofițer tehnic principal în cadrul compartimentului Achiziții Publice – test scris: 21 decembrie.

Atribuţii: derulează achiziții și utilizează sisteme și programe informatice specifice de prelucrare automată a datelor și de valorificare a informațiilor în mod permanent, respectiv S.E.A.P./S.I.C.A.P.

Condiţii pentru candidaţi: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau școală militară

Subofițer casier principal în cadrul compartimentului Financiar – test scris: 19 decembrie

Atribuţii: răspunde de efectuarea operațiunilor de încasări si plăți și de păstrarea numerarului; ţine evidenta cantitativ-valorică la nevoie

Condiţii pentru candidaţi: Școala militară sau liceu cu diplomă de bacalaureat.

Subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Resurse Umane – test scris: 22 decembrie

Atribuţii: întocmirea documentelor de evidență a personalului, actualizarea dosarelor personale și arhivarea corespondenței

Condiţii pentru candidaţi: absolvent al studiilor liceale, cu diplomă de bacalaureat

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea, în zilele lucrătoare, între orele 9.00–14.00, în perioada 9.11-16.11.2018, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, în municipiul Alba Iulia, strada A.I . Cuza, nr.10, județul Alba, a următoarelor documente:

1. Cererea de înscriere – se depune personal de către candidat și este adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba

2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

3. Curriculum-vitae model Europass

4. Copia cărţii de identitate

5. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic Apt/Inapt)

6. Declarație pe propria răspundere

7. Consimțământul privind solicitare extras de pe cazierul judiciar

8. Un dosar cartonat tip plic.

Nu vor fi acceptate cererile de înscriere depuse prin fax, e-mail, poştă, terţe persoane sau în orice altă formă decât cea mai sus prezentată.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi depuse personal, în volum complet, de către candidat, la secretarul comisiei de concurs, din cadrul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, până la data de 6.12.2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00.

Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Nota de promovare a probei de concurs testul scris este minimum 7.00. Este declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris.

Evaluarea psihologică se face în perioada 13-23 noiembrie.

Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0258.810411 int. 27007 sau 27119, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax