Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: Posturile vacante în instituții publice din județul Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru candidați

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și DOCUMENT: Guvernul SUSPENDĂ angajările de noi bugetari în instituțiile publice. Ce se întâmplă cu concursurile demarate deja

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Vezi și Angajări la ISU Alba: Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante, prin încadrare directă. Condiții pentru candidați

Vezi și Angajări la IPJ Alba: 32 de posturi – ajutor șef de post, agenți de poliție, prin încadrare directă. LISTA, înscrieri, condiții

Vezi și Angajări prin încadrare directă la Jandarmeria Alba. Cinci posturi, scoase la concurs. Probe și detalii pentru candidați

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Curtea de Apel Alba Iulia

 • expert, gradul I – psiholog, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopedagogice, specialitatea psihologie, vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite de cel puțin 3 ani și 6 luni; atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom; pentru psihologii care nu au obținut încă atestarea la nivel de psiholog practicant în regim autonom se cere absolvirea unui program de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații, fie diplomă ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie ori diplomă echivalentă în condițiile legii și anexele acestora – 4 alin. 2 lit. a și pct. 8 al anexei nr. 2 D din Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea nr. 1/2019 a Colegiului Psihologilor din România; dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art, 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere; cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – condiție dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii; cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale sau în domeniul psihologiei clinice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iulie 2022

Concurs: 14 iulie 2022 – proba scrisă; 20 iulie 2022: proba interviu.

Detalii la Curtea de Apel Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/810964, e-mail pca_alba_contabilitate@mpublic.ro.

Direcția de Sănătate Publică Alba

 • inspector de specialitate debutant – Compartimentul administrativ și mentenanță

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechimea minimă în specialitatea studiilor: nu e cazul; cunoștințe medii operare calculator.

 • inspector de specialitate IA – Compartimentul administrativ și mentenanță

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechimea minimă în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni; cunoștințe medii operare calculator.

Concurs: 15 iulie, ora 9.00 – proba scrisă; interviul se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise; data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 • asistent medical generalist debutant – Compartimentul evaluarea si promovarea sănătății

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței medicale; vechimea minimă în specialitatea studiilor: nu e cazul; cunoștințe medii operare calculator.

 • asistent medical generalist –Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică

Condiții: studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul asistenței medicale; vechimea minimă în specialitatea studiilor: minimum 6 luni; cunoștințe medii operare calculator.

 • muncitor calificat IV – laborant determinări fizico-chimice – Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul chimiei industriale – deținător certificat de calificare profesională – tehnician chimist de laborator; vechimea minimă în specialitatea studiilor: nu e cazul; cunoștințe medii operare calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 iulie 2022

Concurs: 15 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Direcția de Sănătate Publică Alba, Alba lulia, Bd. Revoluției nr. 23, telefon 0258.835243.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • îngrijitor – Serviciul administrație patrimoniu și de aprovizionare

Condiții: studii medii; minimum 1 an vechime în muncă; prezentarea unui certificat de absolvire a cursului de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă constituie un avantaj.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 15 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică; 20 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

 • secretar (0,5 normă)

Condiții: studii superioare cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 iulie 2022, ora 12.00

Concurs: 15 iulie 2022, ora 09.00 – proba scrisă, 19 iulie 2022, ora 09.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Horea, Cloșca si Crișan”, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 11, județul Alba, telefon 0258.835.164, e-mail: contabilitatea@hcc.ro.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia

 • îngrijitor copii

Condiții: studii medii; abilități de lucru în echipă; disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj; curs de igienă valabil.

Concurs: 12 iulie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 12 iulie 2022, ora 11.00 – proba practică; 12 iulie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon mobil: 0731/308.639.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

 • administrator financiar (0,5 normă)

Condiții: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență, respectiv master (pentru sistem Bologna) în domeniul economic; vechime de minimum 3 ani în domeniul finanțelor publice; vechime în muncă minimum 3 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office, programe de contabilitate); cunoștințe de utilizare a softurilor: EDUSAL, REVISAL, SEAP, FOREXEBUG; cunoștințe privind: încadrarea personalului didactic, întocmirea corespondenței oficiale, comunicarea în relații publice; nu are cazier judiciar; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

Concurs: 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 14 iulie 2022, ora 10.00: proba practică; 15 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu

 • îngrijitoare copii (0,5 normă)

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experiență într-un post similar; curs de noțiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Concurs: 13 iulie 2022, ora 12.00: proba scrisă; 14 iulie 2022, ora 12.00: proba practică; 15 iulie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Detalii la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14B, județul Alba, telefon 0786.912.323.

Consiliul Județean Alba

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism – Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă  de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: arhitectură, urbanism sau construcţii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul informatică

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă  de licenţă sau echivalentă în: domeniul fundamental (DFI): Matematică şi ştiinţe ale naturii – Ramura de ştiinţă (RSI): Informatică sau domeniul fundamental (DFI): Științe inginerești – Ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscrieri: 5 iulie 2022, inclusiv

Concurs: 18 iulie 2022 – proba scrisă; interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Detalii la Consiliul Județean Alba, Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu 1, tel. 0258.813.380.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

 • supraveghetor muzeu – Compartimentul gestiunea patrimoniului

Condiții: tudii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat) sau școală generală; cunoștințe de limba engleză; nu se solicită vechime în specialitatea studiilor

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 14 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială șl Protecția Copilului, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; 18 iulie 2022, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului se vor comunica ulterior

Detalii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Județul Alba, telefon 0258/813.300, e-mail resuraeumane@mnuai.ro.

SEBEȘ

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

 • animator socio-educativ la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Condiții: studii medii; nu se solicită vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor : 6 iulie 2022, ora 14.00

Concurs: 14 iulie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

 • muncitor necalificat (2 posturi) – Compartiment salubritate

Condiții: studii medii/generale; fără vechime.

 • muncitor necalificat (2 posturi) – Compartiment zone verzi

Condiții: studii medii/generale; fără vechime.

 • muncitor calificat – Compartiment baze sportive și de agrement

Condiții: studii medii/generale; diplomă de calificare construcții, agricultură, sudor, finisaje interioare, zugrav; fără vechime.

 • muncitor calificat – Compartimentul întreținere și reparații

Condiții: studii medii/generale; diplomă de calificare construcții, agricultură, sudor, finisaje interioare, zugrav, montator pavaje; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 iulie 2022, ora 15.00

Concurs: 15 iulie 2022, ora 10.00: proba practică; 20 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon/fax: 0258/730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

AIUD

Liceul Tehnologic Aiud

 • analist programator

Condiții: studii universitare de licență; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concurs: 18 iulie 2022, ora 12.00 – proba scrisă; 20 iulie 2022, ora 12.00 – proba practică; 22 iulie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Tehnologic Aiud, strada Ion Creangă nr. 14, județul Alba, telefon: 0258/861.018.

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

 • muncitor calificat, treapta profesională II

Condiții: studii medii/școală profesională; vechime în muncă: minimum 6 ani.

 • muncitor calificat, treapta profesională III

Condiții: studii medii/școală profesională; vechime în muncă: minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2022, ora 15:00

Concurs: 18 iulie 2022, ora 10:00 – proba practică; 21 iulie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon: 0258/861.593, interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro

BLAJ

Primăria Municipiului Blaj

 • administrator I

Condiții: studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă minimum 6 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 iulie 2022, ora 14.00

Concurs: 12 iulie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 14 iulie 2022, ora 14.00 – proba interviu.

 • îngrijitor, normă întreagă – Compartimentul transport aprovizionare, Direcția administrativă

Condiții: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau generale (medii/generale); vechime în muncă: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2022, inclusiv

Concurs: 18 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă – Piața 1848 nr. 16; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Municipiului Blaj, județul Alba, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon 0752/242.313.

CÂMPENI

Spitalul Orășenesc Câmpeni

 • asistent medical (PL) – spitalizare de zi

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 6 luni vechime în specialitate; certificat de membru OAMGMAMR avizat și valabil la data concursului

 • asistent medical debutant (PL) – Laborator radiologie și imagistică medicală

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea radiologie; certificat de membru OAMGMAMR avizat și valabil la data concursului; nu se solicită vechime;

 • economist IA (S) – Compartiment resurse umane

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – studii economice; curs inspector resurse umane; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; cunoștințe operare PC

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 iulie 2022

Concurs: 15 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 21 iulie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Spitalul Orășenesc Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, telefon: 0258/771.717.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

 • referent de specialitate debutant în cadrul structurii de management ai calității serviciilor medicale

Condiții: studii juridice universitare de licență absolvite cu diplomă; membru cel puțin stagiar în Ordinul Consilierilor Juridici din România.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2022, ora 15.00

Concurs: 18 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 21 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, Câmpeni, nr. 11,județul Alba, tel./fax: 0258/771.582 între orele 07.00 și 15.00.

BAIA de ARIEȘ

Primăria Orașului Baia de Arieș

 • muncitor

Condiții: studii generale; vechime minimum 5 ani.

Concurs: 14 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 15 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Orașului Baia de Arieș, Piața Băii nr. 1, județul Alba, telefon: 0258/775.002, fax 0258/775.900.

Alte localități

Primăria Comunei Cut

 • referent, treapta I

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 12 iulie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; 14 iulie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Comunei Cut, cu sediul în Cut, Strada Principală nr. 29, județul Alba, telefon fix: 0258.745.111, mobil: 0746.050.733.

Primăria Comunei Doștat

 • muncitor întreținere

Condiții: diplomă de absolvire a școlii profesionale în meseria constructor finisor; vechime în muncă: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 iulie 2022

Concurs: 13 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 14 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică; 15 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Comunei Doștat, str. Principală nr. 250, județul Alba, telefon 0258/764.690.

Primăria Comunei Șpring

 • șef S.V.S.U. – Compartimentul S.V.S.U. (0,5 normă)

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: 5 ani; experiență în domeniu: 5 ani; curs de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență și cadru tehnic PSI cu certificat de absolvire.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 18 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 20 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

 • șofer microbuz școlar, Compartimentul deservire

Condiții: studii profesionale/medii; vechime în muncă: 3 ani; permis de conducere categoriile: B, C, D, E; atestat pentru transport persoane; aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii; posedă card tahograf.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iulie 2022, ora 16.00

Concurs: 18 iulie 2022, ora 13.00: proba scrisă; 20 iulie 2022, ora 13.00: proba interviu.

Detalii la Primăria Comunei Șpring, cu sediul în satul Șpring, Str. Doștatului nr. 94, comuna Șpring, județul Alba, telefon 0258/765.019.

Primăria comunei Bistra

 • inspector de specialitate, gradul profesional II – Compartiment implementare proiecte – Proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale la Centrul de Zi pentru Copii «Sfântul Nicolae»”

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (durată studii superioare de minimum 3 ani); vechime în muncă: minimum 1 an; vechime în specialitate: minimum 6 luni în calificarea educator sau educator specializat; condiții specifice: certificat de calificare profesională sau diplomă absolvire educator sau educator specializat.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 iulie 2022

Concurs: 13 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă; 15 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Detalii la Primăria Bistra, Calea Turzii nr. 100, județul Alba, telefon: 0258/773.105.

Primăria Comunei Bucium

 • muncitor calificat – Serviciul Public de Apă și Canalizare

Condiții: absolvent studii medii sau școală profesională în domeniile: instalații, mecanic, electromecanic, electrician; disponibilitate pentru program prelungit sau pe timp de noapte; permis conducere categoria B+C; vechime în muncă: 3 ani

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 iulie 2022, ora 12.00

Concurs: 18 iulie 2022, ora 12.00: proba practică.

Detalii la Primăria Comunei Bucium, județul Alba, telefon 0258-784112, interior 14.

Primăria Comunei Săsciori

 • muncitor calificat I – Compartimentul deservire

Condiții: studii generale; copiile diplomelor de studii sau alte acte care atestă efectuarea unor specializări (certificate de pregătire/atestat profesional de pregătire pentru buldoexcavatorist sau mașini și utilaje de terasament); vechime în muncă: 5 ani; carnet de conducere categoria B; disponibilitate privind programul de lucru; aviz psihologic auto; autorizație ISCIR.

Concurs: 14 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 18 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

 • muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului deservire

Condiții: studii generale; copiile diplomelor de studii sau alte acte care atestă efectuarea unor specializări; vechime în muncă: 5 ani; carnet de conducere categoriile B, C, E, Tr; disponibilitate privind programul de lucru; aviz psihologic auto.

Concurs: 14 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 18 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Detalii la Primăria comunei Săsciori, str. Principală nr. 363, judeţul Alba, telefon: 0258/741.110.

Primăria Comunei Întregalde

 • șofer I – Compartiment public de gospodărie comunală

Condiții: studii generale/medii; vechimea în muncă minimum 2 ani experiență ca șofer; carnet de șofer categoria C

Concurs: 14 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Comunei Întregalde, nr.3, județul Alba, telefon 0258/855003.

Școala Gimnazială Șugag

 • îngrijitor (0,5 normă)

Condiții: minimum 10 clase; vechime: minimum 3 ani; domiciliu stabil în comuna Șugag.

Concurs: 15 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 15 iulie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială Șugag, cu sediul în comuna Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 169, județul Alba, telefon 0745.323.268, fax 0258.746.105.

sursă foto: pixabay.com

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA până la începutul lunii septembrie: perioadele mai calde și zilele cu ploi sau furtuni. Condiții meteo pe patru săptămâni

Publicat

Vremea se răcorește în această săptămână în Transilvania. Ziua de luni va fi caldă, apoi maximele vor fi sub 30 de grade Celsius. În sudul țării va continua să fie cald, cu maxime de 32-34 de grade Celsius.

În perioada 16-20 august vor mai fi maxime peste 30 grade doar în sud și vest. În aceste zone, până la finalul lunii august, maximele vor fi de 27-30 de grade Celsius.

În Transilvania, după 21 august, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 27 de grade.

Sunt anunțate precipitații în 8-10 august (furtuni), apoi din nou ploi sau furtuni după 15 august și până în 21 august.

Luna septembrie începe cu maxime de 24-28 grade în Transilvania și nord-est și până la 29 de grade în sud și vest.

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele 4 săptămâni, până în 5 septembrie.

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 8-14 august

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea nord-vestică a țării, dar mai ales în vestul Carpaților Meridionali și în zona Munților Apuseni. În restul țării cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale, local deficitare în sud-est.

Temperaturi: maxime între 20 și 34 de grade (mai cald în sud-vest)

Precipitații: furtuni în 8-10 august

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 15-21 august

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Temperaturi: maxime între 24 și 32 de grade (mai cald în sud și vest)

Precipitații: ploi în 19-21 august în Transilvania, furtuni – 16 august în nord, ploi în 15-16 august în sud-vest și vest

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 22-28 august

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și vestice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Temperaturi: maxime între 24 și 30 de grade (mai cald în sud)

Precipitații: ploi în 22 august în sudul Transilvaniei

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 29 august – 5 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea sud-vestică a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval, vor avea o tendință spre deficit în majoritatea regiunilor.

Temperaturi: maxime între 25 și 30 de grade (mai cald în sud-vest)

Precipitații: ploi în 22 august în sudul Transilvaniei

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Care sunt dobânzile

Publicat

bani crestere finante

Începând de luni, 8 august, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturitate de 1 an și dobândă anuală de 8,25%, anunță Ministerul Finanțelor.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată. Interesul românilor pentru titlurile de stat Tezaur s-a menținut la un nivel ridicat și în luna iulie, suma investită fiind de 1,49 miliarde lei.

Titlurile de stat pot fi cumpărate între 08 – 26 august 2022 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV, între 08 – 29 august 2022 de la unitățile Trezoreriei Statului, iar între 08 – 26 august 2022 în mediul urban și 08 – 25 august 2022 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați GhidTezaur online și Tezaur online;

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja effectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

HOROSCOP 8-14 august: Săptămâna va aduce liniștirea lucrurilor și lecții pentru cei rebeli. Care este ziua cea mai „electrizantă”

Publicat

Este săptămâna care va aduce liniștirea lucrurilor și lecții pentru cei rebeli. Va scoate la suprafață tendința de a dramatiza la unii și va ”învăța minte” pe cei cărora le place să tragă de timp.

Cei care nu sunt hotărâți și cei care nu știu să iubească au și ei lecții în acest interval! 

Pe 11 August, una dintre cele mai ”electrice” zile ale săptămânii, vom simți cu toții mari schimbări. Și de energie și de stare și de pofte. Luna plină în Vărsător va răscoli această axă: Leu – Taur – Scorpion – Vărsător, iar următoarele 2 săptămâni vor fi pline de decizii.

Femeile vor fi mult mai orgolioase sau mai agresive, începând cu aceeași dată și tot ele vor încerca să domine.

Manifestările artistice, spectacolele vor fi bine cotate și vor reveni între plăcerile noastre pentru următoarele 3 -4 săptămâni.

Horoscop 8-14 august: Berbec

Luna ta plină va fi despre maturizarea proiectelor tale și de coerența ta în împlinirea scopurilor pe care ți le-ai propus de ceva vreme.

Nu pierde timpul doar la distracție sau cu prietenii, ci vezi mai atent ce dorești de la viitorul tău. Posibilă cotitură importantă!

Horoscop 8-14 august: Taur

horoscop taur

Multă încordare și multe confruntări pentru tine în această săptămână. Fii atent la evoluția ta și fă mai multe pentru a evolua.

Ieșirea din confort va fi premiată, iar rigiditatea îți va aduce lecții mari. Familia are nevoie de tine.

Horoscop 8-14 august: Gemeni

horoscop gemeni

Veți fi mai mulțumiți de calitatea dialogurilor voastre și mai deschiși în vorbire. Multe satisfacții își vor face loc în mintea voastra.

Pentru cei care au tras de timp în privința unui drum, se va produce o schimbare majoră!

Horoscop 8-14 august: Rac

horoscop rac

Soluțiile la probleme nu vor întârzia să apară. Pentru următoarele 2 săptămâni vei ieși din multe încercări!

Atenție să nu fii mână largă la cheltuieli și adună-te să poți rezolva cât mai repede ceea ce îți doreai să rezolvi de luni bune sau de ani!

Horoscop 8-14 august: Leu

horoscop leu

Astrele sunt prietenele tale în această perioadă. Doar nu dramatiza și evită despărțirile, mai ales dacă orgoliul te împinge.

Vrei să pui la punct viața de cuplu și să dai o lecție persoanei iubite. Vezi totuși să nu fii prea acid!

Horoscop 8-14 august: Fecioară

horoscop fecioara

Dacă ai avut unele probleme de sănătate în ultima perioadă, ele încep să se stingă și îți recapeți forma.

Dar peste toate este momentul în care trebuie să îți refaci bateriile și să te încarci bine cu energie pozitivă!

Horoscop 8-14 august: Balanță

horoscop balanta

Luna plină îți va face curat în viața emoțională. Probabil că vrei să îți alegi mai cu atenție prietenii.

În plus, pentru tine distracția se încheie și trebuie să te apuci serios de treabă! Ai de ales!

Horoscop 8-14 august: Scorpion

horoscop scorpion

Lecții de personalitate și multe de adus la zi și pentru tine. Vrei să fii mai respectat și vrei mai multă onoare.

Dar pentru asta trebuie să ieși de pe fundul lacului la suprafață și să te expui la lumină, să fii la propriu și la figurat în ”lumina reflectoarelor”!

Horoscop 8-14 august: Săgetător

horoscop sagetator

Ai stat prea relaxat în sinea ta și ai lăsat de azi pe mâine cam multe. Trebuie să pui punctul pe ”i” în mai multe discuții și să iei atitudine.

Nu renunța încă la vacanță! Drumurile sunt cele mai bune prietene pentru tine!

Horoscop 8-14 august: Capricorn

horoscop capricorn

Investițiile și cheltuielile te trag de mânecă. Trebuie să lași banii să circule și să îți dai voie să ieși din zgârcenie!

Ai de făcut multe plăți întârziate și nicicum nu trebuie să mai tragi de timp.

Horoscop 8-14 august: Vărsător

horoscop varsator

Multe îți vor fi potrivnice și ai senzația că ești copleșit de reproșuri și de nemulțumiți! Posibil să fie undeva la mijloc dreptatea și să trebuiască să te schimbi cu adevărat!

Sau dacă nu vrei să te schimbi, măcar să evoluezi! Luna plină te muștruluiește bine tocmai pentru a te pune la transformări!

Horoscop 8-14 august: Pești

horoscop pesti

Dacă poți să ieși din tiparele trecutului, atunci luna plină va fi prietena ta. Fie ai o perioadă de recentrare și de revenire, fie o perioadă de probleme de sănătate!

Ai nevoie să ieși și tu din ”trasul de timp” pentru a te proteja de autosabotaj, mai ales!

Horoscop realizat pentru cititorii Alba24, de astrolog Maria Sârbu

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

UPDATE FOTO INCENDIU la Bistra. Un bărbat, scos din flăcări de polițiști. Focul a mistuit o casă, o anexă și un adăpost de animale

Publicat

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 15:40, în localitatea Bistra – Valea Dobrii. Flăcările au mistuit o locuință, o anexă și un adăpost de animale.

Până la momentul sosirii pompierilor, un bărbat de aprox. 50 de ani a fost scos din flăcări de polițiști. Acesta a suferit arsuri de gradul 2, respectiv gradul 3 pe 35% din suprafața corpului.

UPDATE, ora 21:15 – Potrivit ISU Alba, incendiul este lichidat.

Forțele prezente la locul producerii evenimentului încă lucrează la înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Au ars:

 • o casă de locuit – aprox. 70mp;
 • un adăpost de animale – aprox. 40 mp;
 • o anexă gospodăreasca- aprox. 20mp.

Până la momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitării, o victimă de sex masculin, aprox. 50 ani, a fost extrasă din locuință, de către echipajul IPJ prezent la fața locului.

Victima a suferit arsuri de gradul 2, respectiv gradul 3 pe aprox. 35% suprafața corpului.

UPDATE, ora 16:15 – Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă la o casă de locuit și o anexă gospodărească. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării incendiul se manifesta cu ardere generalizată la nivelul anexei gospodărești și la nivelul acoperișului locuinței.

La momentul de față se lucrează la localizarea incendiului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Câmpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în localitatea Bistra – Valea Dobrii.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de locuit.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

foto: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax