Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

BACALAUREAT 2023: primele rezultate vor fi publicate luni, 3 iulie. Model de cerere pentru contestații

Publicat

Bacalaureat 2023: Ministerul Educației a anunțat că afișarea rezultatelor inițiale, în centrele de examen și online, va avea loc luni, 3 iulie, până la ora 12.00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12.00 – 18.00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Vezi Model cerere contestație Bacalaureat 2023

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 7 iulie (în centrele de examen și online).

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulate):

 • recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (minium) la probele scrise.

Absolvenții de liceu au susținut probele scrise în perioada 26-29 iunie. Probele de competențe nu au fost organizate în acest an, fiind aplicată procedura de echivalare/recunoaștere a acestora.

Bacalaureat 2023 – prezența la probele scrise în Alba

La proba de Română, au fost prezenți 2063 de candidați din cei 2104 înscriși. Nu au participat 41 de candidați.

Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 4 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

La proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie – au participat 2.055 de absolvenți de liceu, din cei 2.111 înscriși – 650 la istorie și 1405 la matematică. Nu s-au prezentat 56 de candidați. Nu a fost înregistrat niciun caz de candidat eliminat din examen.

La proba la alegere a profilului și specializării au participat 2.106 de candidați din 2.177 înscriși. Nu s-au prezentat 71 de candidați.

Examenul s-a desfășurat în 7 centre de examen din Alba.

Bacalaureat 2023 – corectarea lucrărilor

Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare și Examinare. La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:

 • – preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării
 • – după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare dintre cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori
 • – preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, în situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă denotare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Bacalaureat 2023 – contestații și rezultate

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează  faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.

Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile „reuşit“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“, după caz.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Bacalaureat 2023 –  condiții de promovare a examenului

Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • au susţinut probele de evaluare a competenţelor / în acest an, le au echivalate sau recunoscute
 • au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea
 • au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise

Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Bacalaureat 2023 – SUBIECTE și BAREME

Română

Matematică

Istorie

ANATOMIE

Subiect Anatomie Bacalaureat 2023

Barem Anatomie Bacalaureat 2023

BIOLOGIE

Subiect Biologie Bacalaureat 2023

Barem Biologie Anatomie Bacalaureat 2023

FIZICĂ

Subiect Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2023

Barem Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2023

Subiect Fizică tehnologic Bacalaureat 2023

Barem Fizică tehnologic Bacalaureat 2023

CHIMIE

Subiect Chimie anorganică Bacalaureat 2023

Barem Chimie anorganică Bacalaureat 2023

Subiect Chimie organică Bacalaureat 2023

Barem Chimie organică Bacalaureat 2023

INFORMATICĂ

Subiect Informatică C/C++ (mate-info) Bacalaureat 2023

Subiect Informatică Pascal (mate-info) Bacalaureat 2023

Barem Informatică (mate-info) Bacalaureat 2023

Subiect Informatică C/C++ (științe-nat) Bacalaureat 2023

Subiect Informatică Pascal (științe-nat) Bacalaureat 2023

Barem Informatică (științe-nat) Bacalaureat 2023

GEOGRAFIE

Subiect Geografie Bacalaureat 2023

Barem Geografie Bacalaureat 2023

LOGICĂ

Subiect Logică Bacalaureat 2023

Barem Logică Bacalaureat 2023

SOCIOLOGIE

Subiect Sociologie Bacalaureat 2023

Barem Sociologie Bacalaureat 2023

PSIHOLOGIE

Subiect Psihologie Bacalaureat 2023

Barem Psihologie Bacalaureat 2023

ECONOMIE

Subiect Economie Bacalaureat 2023

Barem Economie Bacalaureat 2023

FILOSOFIE

Subiect Filosofie Bacalaureat 2023

Barem Filosofie Bacalaureat 2023

Vezi BACALAUREAT 2023: Modele de subiecte și bareme. Testele și rezolvările la toate materiile pentru examenul de la final de liceu

BACALAUREAT 2023 – calendar sesiunea iunie-iulie

 • Luni, 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
 • Marți, 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
 • Miercuri, 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
 • Joi, 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • Luni, 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00 – 18:00)
 • Marți 4 iulie –joi, 6 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
 • Vineri, 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax