Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Cum DOVEDEŞTI ca eşti ASIGURAT la sănătate, dacă NU ai primit CARDUL de sănătate. ACTE NECESARE


Publicat

spitalul judetean alba_obstetrica nou nascutiPână cardurile de asigurat vor fi activate, contribuabilii pot demonstra că sunt asigurați la sănătate folosind noi modele de adeverințe, de la finalul lunii septembrie a anului trecut.

Toți asigurații pot avea acces la servicii medicale și medicamente doar pe baza cardului național de sănătate, după activarea acestuia, documentul înlocuind adeverința de asigurat, conform Hotărârii de Guvern nr. 900/2012. Cu toate acestea, până când cardurile de sănătate vor fi activate, asigurații pot folosi în continuare adeverințe pentru a face dovada că sunt contributori ai sistemului de sănătate.

Modelul adeverințelor a fost actualizat la începutul toamnei anului trecut, prin Ordinul CNAS nr. 581/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, publicat în Monitorul Oficial nr. 685 din 9 septembrie 2014, ordin care a abrogat vechile reglementări în materie.

Cum pot dovedi salariaţii, pensionarii sau şomerii că sunt asigurați?

Conform documentului, angajaţii pot demonstra calitatea de asigurați printr-o adeverință eliberată de angajator din care să reiasă că li se reține și virează contribuția la Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Adeverința se eliberează pe propria răspundere a angajatorului. Adeverința eliberată va avea o valabilitate de 3 luni.

Celelalte categorii de persoane asigurate în sistemul național de sănătate pot demonstra calitatea de asigurați în baza unei adeverințe de asigurat, eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate, pe baza documentele solicitate. Acestea diferă în funcție de categoria din care fac parte persoanele respective (șomeri, pensionari, elevi, etc.). Totodată, documentul elaborat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce schimbări doar la termenul de valabilitate al adeverințelor eliberate în functie de asigurat.

Totodată a fost introdusă o nouă categorie care va dovedi calitatea de asigurat cu ajutorul adeverinței. Este vorba despre studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice potrivit contractului de studii de doctorat. Aceștia vor prezenta următoarele documente: act de identitate, contractul în baza căruia desfășoară activități didactice în limita a 4-6 ore, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, precum și o adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte că are calitatea de student-doctorand.

Copiii de până la 18 ani vor trebui să prezinte actul de identitate sau certificatul de naștere, în funcție de caz. Adeverința eliberată va fi valabilă până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Tinerii între 18 și 26 de ani au nevoie de actul de identitate, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri din muncă, precum și de un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student (carnetul de elev/student sau adeverința de elev/student). Adeverința are valabilitate pe întreaga durată a anului școlar sau universitar.

Tinerii care provin din sistemul de protecție a copilului, în vârstă de până la 26 de ani, vor avea nevoie de actul de identitate, document care să ateste că au fost incluși într-un sistem de protecție a copilului, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social, adeverința de asigurat eliberată acestor tineri este valabilă până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate, vor avea nevoie pentru eliberarea adeverinței de asigurat de: act de identitate, documente care atestă relația de rudenie cu persoana asigurată (certificat căsătorie, certificat de naștere),  declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri proprii, declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate ca are în întreținere persoana respectivă. Adeverința are o valabilitate de 3 luni.

Femeile însărcinate sau lăuze care cer eliberarea adeverinței de asigurat trebuie să prezinte actul de identitate, adeverința medicală, certificatul de naștere a copilului (pentru femeile lăuze),  o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative din care să rezulte că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe țară. Adeverința va fi valabilă 3 luni de la data emiterii acesteia.

Persoanele cu handicap vor trebui să prezinte actul de identitate, certificatul de încadrare într-un grad de handicap și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate. Adeverința de asigurat va fi valabilă 3 luni de la data emiterii.

Părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului au nevoie de actul de identitate și de decizia emisă de direcțiile judetene de muncă, familie și egalitate de șanse, respectiv de Direcția de Muncă, Familie și Egalitate de Șanse a Municipiului București. Adeverința de asigurat va fi valabilă până la închiderea categoriei în luna de raportare, deși regulile abrogate deja prevedeau că adeverința în aceste cazuri are o valabilitate de 2 ani, calculați de la data emiterii.

Pensionarii vor prezenta actul de identitate și de cuponul mandatului poștal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară sau decizia de pensionare pentru situația în care nu s-a realizat plata pensiei. Totodată, pensionarii vor semna și o declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverință eliberată de instituția plătitoare a pensiei.

Adeverința de asigurat pentru pensionari va fi valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare.

Șomerii trebuie să prezinte actul de identitate și carnetul și/sau adeverința de șomaj eliberate de instituțiile abilitate. Adeverința va fi valabilă până la închiderea categoriei în luna de raportare, deși până acum valabilitatea documentului a fost de 6 luni.

În cazul bolnavilor cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, pentru eliberarea adeverinței de asigurat sunt necesare actul de identitate, o adeverință medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse. Adeverința de asigurat pentru aceste persoane va fi valabilă 3 luni de la data emiterii.

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, trebuie să prezinte actul de identitate, adeverință eliberată de către primăria localității de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social. Adeverința va fi valabilă până la închiderea categoriei.

Veteranii de război, văduvele de război, persoanele persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale, revoluționari sau alte categorii de persoane care beneficiază de legi speciale, vor trebui să prezinte actul de identitate, documentele doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează alte venituri decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii. Adeverința va fi valabilă până la închiderea categoriei.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității va fi nevoie doar de o adeverință eliberată de instituțiile din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din care să rezulte că îndeplinesc această condiție. Adeverința de asigurat va fi valabilă până la închiderea categoriei în luna de raportare.

Personalul monahal va prezenta doar actul de identitate și adeverința eliberată de unitatea de cult, iar adeverința primită va fi valabilă până la închiderea categoriei în luna de raportare.

Asigurații care nu trebuie să plătească contribuții la stat

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, categoriile de persoane care beneficiază de asigurare de sănătate, fără a datora contribuții la FNUASS sunt stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Astfel, nu datorează contribuții de sănătate copiii până la vârsta de 18 ani.

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 26 de ani sunt, de asemenea, scutiți de la plata contribuției, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, dacă nu realizează venituri din muncă. De asemenea, studenții de până la 26 de ani beneficiază de asigurare de sănătate, fără a plăti contribuții la stat, dăcă nu au venituri din muncă.

Totodată, beneficiază asigurare fără a cotiza la stat și tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, cu condiția să nu realizeze venituri din muncă sau să nu fie beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

În plus, Legea nr. 95/2006 prevede ca sunt scutite de la plata contribuției de sănătate și persoanele persecutate din motive politice, veteranii și văduvele de razboi, dar și persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

Nici soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, nu trebuie să platească contribuția de sănătate și nici femeile însărcinate și lăuzele. Astfel, acestea din urma vor beneficia de îngrijiri medicale fără plata contribuției doar dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.

De asigurare beneficiază și persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza OUG nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, și bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse. De asemenea, studentii-doctoranzi care desfășoară activități didactice potrivit contractului de studii de doctorat în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână sunt scutiți de la plata contribuției pe toată durata activității.

sursa: avocatnet.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Alba, un județ mai sigur în anul 2020, față de 2019: Mai puține furturi și accidente rutiere. Bilanțul polițiștilor

Publicat

mascati, politie

În 2020, infracțiunile în județul Alba au scăzut cu 15 % față de anul 2019, potrivit datelor transmis de IPJ Alba. De asemenea a scăzut numărul furturilor și a crescut siguranța stradală. Au fost înregistrate mai puţine accidente de circulație. 

Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Alba au întocmit bilanțul anului 2020. La nivelul județului infracționalitatea judiciară a scăzut cu 21 %,  dar infracţionalitatea economică a crescut cu 3 %, iar cea de altă natură a scăzut cu 7,8 % .

În mediul urban, infracțiunile au scăzut  faţă de anul 2019 cu 17,4% iar 36,3% au fost înregistrate în mediul rural cu 9,7 %.

În anul 2020 au fost înregistrate cu 25,4% mai puține infracțiuni stradale față de anul 2019, Din totalul acestora, 91 % sunt infracţiuni de furt, 22 % dintre acestea fiind furturi din auto, iar 17 % sunt furturi din buzunare.

În anul 2020, poliţiştii au descoperit în flagrant delict 1.146 de infracţiuni.

Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar este în scădere, respectiv de la 18 infracțiuni în cursul anului 2019 la 7 infracțiuni în cursul anului 2020. De asemenea, furturile au scăzut și ele în județul Alba.

În anul 2020, s-a dispus măsura urmăririi naţionale faţă de 142 persoane și internațională față de 16 persoane, iar în urma activităţilor specifice efectuate s-a reuşit identificarea a 134 de persoane aflate în urmărire.

În aceeași perioadă au fost înregistrate 127 de mandate şi sentinţe penale și au fost soluţionate 115.

În 2020 au fost constatate 514 infracţiuni de natură economico-financiară și au fost luate 26 de măsuri preventive.

În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 226 de infracţiuni de înșelăciune.

În cursul anului 2020, s-au organizat 18 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile, silvic, construcții, protecția mediului, sănătate, proprietate intelectuală, asigurări și prestări servicii cu scopul final de evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune.

Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 23 de județe (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Timiș, Caras Severin, Harghita, Hunedoara, Iași, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, București, Botoșani, Suceava, Vaslui, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Gorj),

Pentru documentarea activității infracționale a persoanelor vizate de anchete, au fost efectuate 177 de percheziții, iar în urma anchetelor desfăşurate au fost reținute 26 de persoane.

Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.

În anul 2020 s-a reușit reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 17 %, faţă de anul 2019, a persoanelor rănite grav cu 22% și a persoanelor rănite ușor cu 53%.

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat un număr de 636 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (189) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere cu permisul suspendat.

De asemenea au fost aplicate un număr de 35.470 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe (15.745) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 280 celor care au depăşit viteza cu peste 50 km/h.

Au fost reţinute, în vederea suspendării, 2.055 de permise de conducere şi au fost retrase 1243 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau lipsa RCA.

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la condițiile de drum, indisciplina pietonală și neacordarea de prioritate.

Apeluri de urgenţă 112: În anul 2020, au fost înregistrate 21.605 apeluri de urgenţă, din care 58,7% au fost în mediul urban, iar 41,3 % în mediul rural.

 

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

FOTO Scutul Pădurii: Camion încărcat cu cherestea fără documente de proveninență, depistat de polițiști șilvicultori, la Albac

Publicat

Polițiștii din Câmpeni au confiscat 12 metri cubi de cherestea care era încărcată într-un camion aflat într-o parcare a DN 75. Posesorul acestuia nu a putut prezenta documente legale pentru încărcătură.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni, în timp ce acționau pe raza comunei Albac împreună cu silvicultorii din cadrul Ocolului Silvic Horea Apuseni, într-o parcare situată pe DN 74, au depistat un camion încărcat cu 12 metri cubi de cherestea, pentru care posesorul, un bărbat de 26 de ani, din comuna Albac, nu a putut prezenta documente legale de proveniență.

Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată, iar bărbatul a fost sancționat contravențional, conform art. 19 din Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Și-a lovit și amenințat părinții pentru că nu i-a plăcut mâncarea. Bărbat din Rădești, cu dosar penal și ordin de protecție

Publicat

Un bărbat din comuna Rădești s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu după ce și-ar fi agresat și amenințat părinții. 

Potrivit IPJ Alba, un bărbat din comuna Rădești este cercetat pentru violență în familie și amenințare, după ce și-ar fi lovit părinții și i-ar fi amenințat, pentru că nu i-ar fi plăcut mâncarea cu care a fost servit. Polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție și l-au îndepărtat din locuința comună.

În după amiaza zilei de 15 ianuarie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 75 de ani, din comuna Rădești, cu privire la faptul că a fost agresată de fiul său.

Polițiștii deplasați la locuința femeii au constatat că fiul acesteia, un bărbat de 53 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a nemulțumirii față de mâncarea care i-a fost oferită de mama sa, ar fi agresat-o și amenințat-o. Mai mult, l-a îmbrâncit și pe tatăl său, care ar fi intervenit în sprijinul femeii.

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare al riscului, iar în urma interpretării acestuia a rezultat că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Bărbatul a fost îndepărtat din locuința comună cu a părinților săi, iar pe numele său a fost întocmi dosar penal, pentru violență în familie și amenințare.

Cercetările sunt continuate.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce ar fi sustras din apartamentul unor cunoștințe suma de 2.500 de euro

Publicat

Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un tânăr de 26 de ani din Baia de Arieș care este bănuit de furt. Ar fi pătruns în apartamentul unor cunoștințe și ar fi sustras 2.500 de euro.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 ianuarie 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 26 de ani, din Baia de Arieș, care este bănuit de furt.

Se pare că, în perioada 23-27 decembrie 2021, tânărul, folosindu-se de o cheie potrivită, ar fi pătruns, fără drept, în locuința unor cunoștințe, care în acea perioadă au lipsit de la domiciliu și ar fi sustras suma de 2.500 de euro.

Pentru obținerea de probe, în dimineața zilei de 15 ianuarie, polițiștii de investigații criminale, sprijiniți de polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au percheziționat locuința tânărului.

Cercetările sunt continuate.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate