Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

GHID ANAF pentru Declarația unică 2023: cine, cum și când trebuie să depună Formularul 212, în acest an

Publicat

ANAF a publicat detalii pentru contribuabili referitoare la Declarația unică – Formular 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Fiscul recomandă ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Ghid ANAF: cine depune Declarația unică

Declaraţia se completează şi se depune de către:

 • persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal
 • profesionişti (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizațiile prevăzute de OG 132/2020, OG 111/2021, OG 2/2022 (măsuri de protecție socială în contextul suspendării/limitării activităților economice determinate de pandemia COVID)
 • persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Vezi Formular 212 Declarația unică 2023

Vezi Anexa Formular 212 Declarația unică 2023

Vezi Instrucțiuni completare Formular 212 Declarația unică 2023

Ghid ANAF: când trebuie depusă Declarația unică

Declaraţia se depune:

 • în termen de 30 de zile de la data începerii activității/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private
 • în termen de 30 de zile de la data încetării activității/rezilierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încetează o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.
 • pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente şi/sau din activități agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activității – în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului
 • pentru contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Codul Fiscal şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută – 30 de zile de la data producerii evenimentului
 • pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare – în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului trebuie să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit
 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente/activităţi agricole, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la obținerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual şi a impozitului datorat

Ghid ANAF: se poate corecta Declarația unică?

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular.

Se bifează cu X căsuţa/căsuţele „Declaraţie rectificativă privind capitolul I” şi/sau „Declaraţie rectificativă privind capitolul II”; se completează, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”

Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.

La rectificarea declaraţiei se vor avea în vedere următoarele:

 • declaraţia iniţială este declaraţia care nu are nicio bifă de rectificativă selectată
 • este permisă depunerea unei singure declaraţii iniţiale
 • declaraţia rectificativă este declaraţia cu cel puţin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole)
 • o declaraţie rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I şi capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere, cu excepţia contribuabililor care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Ghid ANAF: Cum și unde se depune Declarația unică

ANAF recomandă ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Declarația se poate depune:

 • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro
 • prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat
 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operaţiuni:

 • înregistrarea în cadrul serviciului Spaţiul Privat Virtual
 • completarea Declaraţiei Unice
 • depunerea Declaraţiei Unice.

Lista sediilor unităţilor fiscale în care sunt puse la dispoziţia contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăseşte pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili – Servicii oferite contribuabililor.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin şi funcţionarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare şi asistenţă pentru depunerea Declaraţiei unice.

sursă: ANAF

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax