Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Ghid practic pentru angajați: Ce drepturi au în cazul unui accident de muncă sau al unor boli profesionale


Publicat

asistenta medicalaSalariații care sunt victime ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale pot beneficia, în baza unei asigurări, de mai multe servicii medicale gratuite, precum și de programe de recuperare a capacității de muncă.

Potrivit Legii nr. 346/2002, asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale este obligatorie pentru toți cei ce utilizează forța de muncă angajată cu contract individual de muncă. Conform actului normativ, asigurarea „face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale”.

Prin urmare, sunt asigurați obligatoriu funcționarii publici și toți salariatii încadrați pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia. În același timp, vor fi asigurați automat ucenicii, elevii și studenții, pe toata durata efectuării practicii profesionale, dar și șomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii.

Totodată, de asigurare beneficiază și persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației mesteșugărești. Legea stabilește că și angajații români care prestează muncă în străinătate din dispoziția angajatorilor români au calitatea de asigurat, ca de altfel și cetățenii străini sau apatrizii care prestează munca pentru angajatori români, pe perioada în care au domiciliul sau resedința în România.

De asigurare pot beneficia chiar și persoanele care nu sunt angajate în baza unui CIM. Este vorba de asociat unic, asociați, comanditari sau acționari, comanditati, administratori sau manageri, membri ai asociației familiale, persoane autorizate să desfășoare activități independente, persoane angajate în instituții internaționale, proprietari de bunuri și/sau arendași de suprafete agricole și forestiere, persoane care desfășoară activități agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activități private în domeniul forestier, membri ai societăților agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură, alte persoane interesate, care își desfășoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menționate anterior. Aceștia se pot asigura în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe baza de contract individual de asigurare, caz în care vor depune la CNPP o declarație de venituri și vor comunica, în termen de 15 zile, orice modificare intervenită cu privire la propriul statut.

Conform Legii nr. 346/2002, asigurarea are drept scop prevenirea accidentelor de muncă , dar și reabilitarea medicală și socioprofesională a asiguraților, victime ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale. În plus, tot în baza acestei asigurări, salariații care se rănesc la serviciu pot primi bani pe termen lung și scurt, sub forma de indemnizații și alte ajutoare.

Concret, asigurații sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale au dreptul la următoarele prestații și servicii:

– reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă;

– reabilitare și reconversie profesională;

– indemnizație pentru incapacitate temporara de muncă;

– indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;

– compensații pentru atingerea integrității;

– despăgubiri în caz de deces;

– rambursări de cheltuieli.

Legea republicată recent stabilește că asigurații au dreptul la prestații medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum și recuperarea capacității de muncă. Astfel, asigurații vor beneficia, gratuit, de următoarele: asistență medicală de urgență la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate și în unitățile spitalicești, tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente prescrise de medic, servicii medicale în spitale sau în clinici specializate pentru boli profesionale, tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate, servicii de chirurgie reparatorie, cure balneoclimaterice, investigații de specialitate și analize de laborator necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

Totodată, asigurații au dreptul și la dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale. Mai mult decât atât, angajații beneficiază și de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al CNPP. Conform legii, programele pot include și tratament balnear, a cărui durată va fi de 15-21 de zile și va fi stabilită de medicul asiguratorului.

Serviciile pentru reabilitare și reconversie profesională se acordă de CNPP doar la solicitarea asiguraților care, deși nu și-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfășura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Practic, CNPP va asigura plata cheltuielilor privind serviciile medicale și psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale și aptitudinale în vederea reconversiei profesionale, precum și costul cursurilor de calificare sau de reconversie. În plus, asiguratul va primi și o indemnizație pe durata cursurilor de calificare și de reconversie, care se acordă lunar și reprezintă 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

Potrivit legii, asigurații beneficiază de o indemnizație pe perioada în care se afla în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în baza unui certificat medical. Acest document trebuie vizat în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Cuantumul indemnizatiei reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului si va fi suportată, în primele 3 zile de incapacitate, de către angajator. Începând din a 4-a zi de incapacitate, banii se asigură din contributia de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporara de muncă în cazul urgențelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

Asigurații care, din cauza unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu își mai pot desfășura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă. Mai mult chiar, în cazul în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistarii afecțiunii, el va avea dreptul la o indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă.

În ceea ce privește indemnizația pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normală, aceasta se acordă asiguraților care nu mai pot realiza durata normala de muncă din cauza unor afecțiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

Reglementările în vigoare prevăd că asigurații care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficiente și reduc capacitatea de muncă între 20-50%, au dreptul la o compensație pentru atingerea integrității. Acest drept se acorda la solicitarea persoanei îndreptățite și doar pe baza deciziei medicului stabilit de CNPP.

Compensația pentru atingerea integrității reprezintă o sumă fixă în bani și se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizații la care este îndreptățit asiguratul, și nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

Cuantumul compensației pentru atingerea integrității se stabilește în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute.

Asigurarea pentru accidente de muncă acopera și despăgubirile în caz de deces. Astfel, în cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, de despăgubire va beneficia o singura persoană, care poate fi: soțul supravietuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Cererea pentru obținerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul CNPP, însoțită de actele din care rezulta dreptul solicitantului. În cazul deciziei de admitere a cererii, instituția va realiza plata banilor în termen de 15 zile.  Cuantumul despagubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute.

Dispozițiile stipulează că asiguratorul, adică CNPP, va rambursa cheltuielile ocazionate de transportul de urgență, în cazuri temeinic justificate, atunci când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale.

De asemenea, asiguratul își va primi banii inapoi și în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenție chirurgicală în vederea recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale.  Totodată, instituția va rambursa și banii cheltuiți pe confecționarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, dacă acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale.

sursa: avocatnet.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Când începe vacanța de iarnă și câte zile de școală mai au elevii. Structura anului școlar 2020-2021 cu detalii despre examene

Publicat

sala clasa pregatire examen

Mai este o lună de școală până la vacanța de iarnă. Elevii vor avea liber de sărbători, în perioada 23 decembrie – 10 ianuarie, două săptămâni.

Deocamdată, toți elevii fac școală online, până cel puțin în 9 decembrie, toate școlile și grădinițele fiind închise din cauza pandemiei COVID-19 pe data de 9 noiembrie 2020, potrivit edupedu.ro

Vacanța intersemestrială, care urmează vacanței de iarnă, este de o săptămână. Va începe pe 30 ianuarie 2021 și durează până în 7 februarie 2021.

Structura anului școlar 2020-2021

Vacanța de iarnă: miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2020

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021

Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea (17 săptămâni)

Cursuri: luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Vacanța de primăvară: vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021

Paștele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie

Cursuri: luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021

Vacanță de primăvară: vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021

Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai

Cursuri: luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021

Vacanța de vară: sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022

Elevii de clasa a XII-a vor avea doar 32 de săptămâni de școală, pentru ei cursurile urmând a se încheia pe 4 iunie 2021. La clasa a VIII-a, numărul de zile de școală este 165 din cauza Evaluării Naționale: vor face 33 de săptămâni de școală, care se încheie pe 11 iunie 2021.

Vezi și EVALUARE NAȚIONALĂ 2021: Noile modele de subiecte pentru examen, publicate de Ministerul Educației. Care sunt cerințele

Calendar Examen Evaluare Națională 2021:

7 – 11 iunie 2021: înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021: încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021: Matematică – probă scrisă

25 iunie 2021: Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021: afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00): depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021: soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Vezi și BACALAUREAT 2021: Modele de subiecte publicate de Ministerul Educației. Variante de pregătire pentru examen și calendar

CALENDAR BACALAUREAT 2021 – sesiunea iunie-iulie 2021:

31 mai-4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021: Evaluarea competențelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

6-9 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021: Afișarea rezultatelor finale

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primarul din Alba Iulia are un nou consilier pe probleme de comunicare: Flaviu Buta, fost tânăr liberal, actual membru USR

Publicat

Odată cu schimbarea culorii politice de la vârful Primăriei Alba Iulia și cu venirea noului primar, Gabriel Pleșa, au apărut și câteva persoane noi în cabinetul acestuia. 

Una dintre acestea este Flaviu Buta, membru USR Alba și noul consilier pe probleme de comunicare și relații cu presa al primarului Gabriel Pleșa.

O altă apariție în Primăria Alba Iulia va fi Bogdan Dogar, și el membru USR, care va fi unul dintre consilierii primarului Pleșa, însă momentan doar Flaviu și-a primit atribuțiile în cadrul instituției.

Născut în 1991, în Cugir, Flaviu Buta a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică.

Flaviu nu este străin de politică și nu a activat doar în USR: în perioada 2013 – 2015 a fost membru TNL Alba.

Deși a activat în domeniul privat și a avut mai multe afaceri, Flaviu Buta nu a mai ocupat până acum un post în domeniul comunicare.

Potrivit acestuia, singura experiență în domeniul comunicării a dobândit-o în campania electorală a USR PLUS, în lupta pentru Primăria Alba Iulia, în cadrul alegerilor locale 2020 din luna septembrie.

Flaviu Buta a preluat de luni, 23 noiembrie, atribuțiile fostului purtător de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Robert Roman.

sursă foto: Facebook, Flaviu Buta

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Angajamentul Roman – Boloș: 500 de milioane de euro pentru fose septice în zone izolate. Nicio școală cu toaletă în curte (P)

Publicat

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a preluat integral o inițiativă legislativă pe care am depus-o în parlament și care prevede ca, pe lângă canalizarea clasică, zonele de munte și cele izolate să poată fi finanțate pentru sisteme alternative de fose septice sau depozite ecologice, așa cum sunt numite în OUG. Bugetul aprobat pe POIM este de 500 de milioane de euro, iar în primă fază vor fi finanțate 200.000 de gospodării.

Modalitatea de funcționare este una simplă: depozitele ecologice sunt administrate de operatorul de apă-canal, care, în baza unui semnal dat prin senzor, vidanjează fiecare fosă la umplere. Ulterior, vidanja este descărcată la stația de epurare.

Ministerul Fondurilor Europene decontează integral atât achiziția de depozite ecologice, cât și racordarea gospodăriilor și operațiunile de vidanjare. Practic, din cauza condițiilor impuse, localitățile din zona de munte sau cele izolate nu puteau accesa niciun fel de finanțare europeană, motiv pentru care nu se putea vorbi de canalizare. Această variantă a folosirii foselor septice este asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în situații similare în țări ca Franța, Elveția sau Austria.

Un alt angajament pe care mi-l asum ca viitor parlamentar este ca, la finalul următorului mandat, nicio școala din județul Alba să mai aibă toaleta în curte. Educația este o prioritate!  Iar pentru a vorbi de normalitate, trebuie ca această realitate actuală să devină amintire a unor vremuri trecute. Poate unora li se par lucruri neimportante, însă pentru mine, educația copiilor și condițiile în care se învață sunt priorități!

 

 

Florin Roman

Deputat

Comandat de Partidul Național Liberal, cod unic mandatar financiar coordonator 11200025, distribuit de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Peste 4.000 de persoane verificate la intrările și ieșirile din localitățile carantinate din Alba. Valoarea amenzilor aplicate

Publicat

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Au continuat și controalele pe timp de noapte și s-a acționat în filtre amplasate la intrarea în / ieșirea din cele 6 localități carantinate.

Sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfășurate în sistem integrat, noi acțiuni de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid 19.

În ultimele 24 de ore, la activitățile desfășurate au participat 218 polițiști și polițiști locali, alături de lucrători din alte instituții cu atribuții în domeniul verificări modului de respectare a normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus și au fost controlate 52 de societăți comerciale/ persoane fizice autorizate, 577 de mijloace de transport, din care 34 mijloace de transport în comun și au fost legitimate 7.543 de persoane.

Echipele de control au depistat și sancționat 61 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală și 90 care nu au respectat interdicțiile privind deplasarea.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de 6.200 lei.

În filtrele constituite la intrările / ieșirile celor 6 localități carantinate (Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud) precum și pe raza acestora au acționat 156 de forțe de ordine care au controlat 4.054 de persoane și 3.188 de autovehicule.

Au fost depistate și sancționate 90 de persoane care nu au putut justifica motivul deplasării, în conformitate cu noile restricții de circulație.

Reamintim faptul că, în intervalul orar 06,00 – 22,00, în interiorul zonei carantinate, se poate circula doar în anumite situații prevăzute de actul normativ, printre care amintim deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri de strictă necesitate, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată sau nu se poate realiza de la distanță, deplasarea în scopul donării de sânge, în scop umanitar sau de voluntariat, pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietății sau pentru alte motive justificate cum ar fi îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a persoanelor bolnave ori în caz de deces al unui membru de familie.

În intervalul orar 22,00 – 06,00 este permisă circulația persoanelor numai în interes profesional, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, respectiv pentru deplasări scurte, în apropierea locuinței, legate de activitatea fizică a persoanelor sau pentru nevoile animalelor de companie.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate