Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Grosimea Lotului 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, DIMINUATĂ cu 8 centimetri. Modificări de ultim moment pe tronsoanele A10


Publicat

Grosimea Lotului 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, între Sebeș și Alba Iulia va fi diminuată cu 8 centimetri, de la 95 la 87 de centimetri. Guvernul modifică indicatorii tehnico-economici ai Autostrăzii A10. Printre schimbări se numără introducerea noului nod rutier de la Dumbrava – o investiție de peste 32 de milioane de lei, modificarea grosimii structurii rutiere pe mai multe loturi și majorarea numărului de structuri (viaducte, poduri, pasaje) estimate inițial, de la 82 la 101 bucăți. 

Pe ordinea de zi a Executivului de miercuri, 24 iulie se află un proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş – Turda”.

Autostrada Sebeș – Turda face legătura între Coridorul IV Pan-European şi Autostrada Transilvania, se precizează în norma de fundamentare, consultată de Alba24. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie precum şi principalii indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 812/18.10.2013.

Contractele pentru realizarea obiectivului sunt de tip Fidic Galben, respectiv realizarea proiectului tehnic şi a execuţiei, cu posibilitatea optimizării soluţiilor proiectate la faza studiu de fezabilitate.

În prezent, Lotul 3 km 41+250 – km 53+700 și Lotul 4 km 53+700 – km 70+000 sunt deschise circulaţiei, iar Lotul 1 km 0+000 – km 17+000 și Lotul 2 km 17+000 – km 41+250 se află în execuţie.

Faţă de Studiul de Fezabilitate din 2013, unele soluţii tehnice au fost adaptate prevederilor normelor, normativelor, standardelor în vigoare (cu revizuiri ulterioare), adaptate la rezultatele/concluziile studiilor de teren aprofundate, cerinţelor acordului de mediu etc.

Principalele revizuiri tehnice, faţă de studiul de fezabilitate:

 • la structuri (viaducte, poduri, pasaje), în funcţie de adaptările necesare la condiţiile din teren, asigurare cotă gabarite, calcule topografice, calcule hidraulice, relocări drumuri şi modificării încadrării unor structuri din podeţ în pod funcţie de lungimea constructivă prevăzută de terminologia din normativele în vigoare, a rezultat un număr de 101 bucăţi faţă de 82 bucăţi estimate iniţial la faza de studiu de fezabilitate;
 • extinderea lucrărilor de consolidare, stabilizare a celor hidrotehnice în funcţie de concluziile studiilor geotehnice şi hidraulice aprofundate;
 • prevederea unei amenajări pentru descărcarea traficului de tip nod rutier în zona km 59+500 (Nod rutier Dumbrava);
 • lungimea traseului autostrăzii se menține ca cea estimată inițial la studiul de fezabilitate, respectiv 70,00 km.
 • valoarea obiectivului, conform noului deviz general actualizat, respectiv 3.914.761 mii lei (cu TVA) din care C+M 2.679.421 mii lei, se situează sub valoarea aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 812/2013 în cadrul indicatorilor tehnico – economici care era de 4.643.146 mii lei din care C+M 3.916.125 mii lei.

Informații despre amplasament

Lotul 1 al autostrăzii: km 0+000 – km 17+000, în lungime de 17 km, este situat pe teritoriul administrativ al localităților Sebeș, Lancarm, judeţului Alba, se desprinde la km 0+000 din Centura ocolitoare a Municipiului Sebeş, parte componentă a Autostrăzii A1.

Citește și VIDEO Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1. Stadiu fizic de 72%, între Sebeș și Alba Iulia. „Progres” de 0,7% față de luna iunie

Lotul 2 al autostrăzii: km 17+000– km 41+250 în lungime de 24,250 km, este situat pe teritoriul administrativ al județului Alba, respectiv al localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Teiuş, Aiud și Rădeşti.

Lotul 3 al autostrăzii: km 41+250 – km 53+700 în lungime de 12,450 km, este situat pe teritoriul administrativ al judeţului Alba. Lotul 3 al autostrăzii Sebeş – Turda, străbate zona limitrofă a municipiului Aiud, localităţile Pagida la vest şi Gambaş şi se termină în zona localităţii Decea, la km 53+700.

Lotul 4 al autostrăzii: km 53+700 – km 70+000, în lungime de 16,300 km, este situat pe teritoriul administrativ al judeţelor Alba şi Cluj. Pe raza judeţului Alba, autostrada străbate teritoriul administrativ al localităților Miraslău și Unirea, iar pe raza județului Cluj, autostrada străbate teritoriul administrativ al localităților Moldovenești, Mihai Viteazu și Călărași.

Nodul rutier Dumbrava, amplasat la DC 85 în zona km 59+500 prevăzut pentru descărcarea traficului de pe autostradă, este situat pe teritoriul administrativ al localității Dumbrava județul Alba, această amenajare nefiind prevazută inițial în cadrul studiului din fezabilitate din 2013.

Citește și CNAIR face nod rutier la autostradă pentru Mănăstirea Dumbrava. Cei 20.000 de locuitori de la Cugir încă mai așteaptă

Structura rutieră

La faza S.F. structura rutieră s-a dimensionat pentru o perioadă de perspectivă de 20 de ani (2015 – 2035), conform Normativul PD 177-2001, încărcarea pe osie de 115 kN, pe baza traficului recenzat în anul 2010, fiind prevăzută pe tronsoane omogene. Structura rutieră revizuită proiectată se bazează pe o metodă de dimensionare privind stabilirea unei structuri rutiere în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare și verificarea stării de solicitare a acesteia sub acțiunea traficului de calcul.

Pe Lotul 1, grosimea structurii rutiere se modifică de la 95 cm inițial la 87

Mai exact, grosimea stratului superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici a fost redusă de la 25 cm la 22 cm. A fost redusă și grosimea stratului de formă stabilizat cu lianți, de la 20 cm la 15 cm.

Valori inițiale:

Structuri rutiere revizuite:

Studii de teren efectuate (situații cadastrale, studii topografice, studii geotehnice, alte studii de specialitate)

În cadrul etapei Studiului de fezabilitate, s-au efectuat următoarele studii: Fotografii aeriene, Studiu topografic, Studiu hidrologic, Studiu de mediu, Studiu geotehnic, constând în foraje geotehnice cu încercări de laborator, foraje de prospectare.

Pe lângă investigaţiile realizate la S.F., la faza proiectare – execuţie au mai fost realizate investigaţii suplimentare: geotehnice (foraje mecanice, manuale, sondaje deschise, teste de laborator pe probele prelevate, penetrări dinamice şi statice, încercări presiometrice, dilatometrice, etc). S-au efectuat fotografieri, Studiu topografic de detaliu, Studiu de trafic, Studiu hidrologic, Studiu de mediu, Expertize tehnice pentru zone cu alunecări.

Suprafața estimată a terenului ocupat permanent/temporar

Suprafeţele de teren necesare construcţiei autostrăzii sunt de 1027 ha, faţă de 838 ha estimate la S.F. Suprafeţele suplimentare sunt necesare pentru execuţia lucrărilor hidrotehnice, de relocare utilităţi şi drumuri agricole, lucrări la rampele pasajelor peste autostradă, reconfigurarea parţială a nodurilor rutiere ca urmare a constrângerilor din teren și pentru realizarea nodului Dumbrava.

n

Noduri rutiere

Sunt prevăzute 8 noduri rutiere față de S.F. 2013 unde erau prevăzute 7 noduri rutiere. Cele 7 noduri rutiere prevăzute la faza de S.F. – se mențin cu reconfigurări, adaptări la normele in vigoare.

Lotul 1 – s-au proiectat 3 noduri rutiere:

 • Nodul rutier Sebeş este un nod rutier de mare viteză ce face legătura între A1 şi A10
 • Nodul rutier Alba Iulia Sud este de tip „trompetă” şi este situat la km 7+800
 • Nodul rutier Alba Iulia Nord este situat la km 16+000 şi asigură conexiunea cu DN1

Lotul 2 – s-a proiectat 1 nod rutier

 • Nodul rutier Teiuş este de tip „trompetă simplă”, situat la km 26+000 şi asigură conexiunea cu DN14B

Lotul 3 – s-au proiectat 2 noduri rutiere

 • Nodul rutier Aiud – este de tip „trompetă”, situat la km 44+700 şi asigură conexiunea cu DN1
 • Nodul rutier Decea – este de tip „trompetă”, situat la km 53+215 şi asigură conexiunea cu DN1

Lotul 4 – a fost proiectat 1 nod rutier

 • Nodul rutier Turda, nod rutier de mare viteză, care are km de început 68+550, face legatura între Autostrada Sebeş – Turda, Autostrada Transilvania şi DN1.

pod autostrada dumbrava

Nodul Rutier Dumbrava

Suplimentar celor 7 noduri rutiere prevăzute la faza de Studiu de Fezabilitate s-a prevăzut „Amenajare nod rutier între Autostrada A10 km 59+500 și DC85”, în dreptul localității Dumbrava.

Nodul rutier va avea 4 bretele de acces spre şi dinspre autostradă. Acestea se vor amenaja pe fiecare parte a autostrăzii şi vor face legătura între cele două sensuri ale autostrăzii şi DC85. Breteaua 4, cea de Nord-Vest va avea traseul astfel încât să ocolească parcarea existentă pe autostradă la poziţia km 60+030. Se prevede amenajarea a două sensuri giratorii pe DC 85, unul la intersecţia acestuia cu DN1, iar cel de-al doilea la intersecţia DC85 cu drumul de acces la Mănăstirea Dumbrava.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeș – Turda – Nod rutier Dumbrava”:

 • Valoarea investiției (cu TVA): 32.430.000 lei
 • Din care C+M: 27.993.000 lei
 • Durata de execuție pentru rest de realizat: 20 luni

Eşalonarea investiţiei (pentru rest):

ANUL I

 • INV: 12.972.000 lei 
 • C+M: 11.197.000 lei

ANUL II

 • INV: 19.458.000 lei
 • C+M: 16.796.000 lei

Poduri, Pasaje, Viaducte, Structuri casetate, Podețe

În cadrul etapei de realizare a Studiului de Fezabilitate, au fost prevăzute un număr de 82 structuri, dintre care:

 •  23 poduri peste cursuri de apă;
 • 4 viaducte,
 • 55 pasaje: din care 43 pasaje pe autostradă peste alte căi de comunicaţie (DJ, DC, CF) şi 12 pasaje superioare peste autostradă. De asemenea, au mai fost prevăzute pe autostradă structuri tip casetă cu rol de podețe, cu rol de relocare drumuri locale (comunale, agricole, forestiere) sau pentru trecerea animalelor.

Numărul structurilor, tipul, lungimea şi numărul deschiderilor, au suferit modificări datorită adaptării la teren, urmare a studiilor topografice de detaliu şi în conformitate cu calculul hidraulic, debitelor comunicate de către Agenţia Naţională Apele Române, încadrarea structurilor în funcţie de lungime din podeţe în poduri după caz, precum şi a unor cerinţe de mediu prevăzute în cadrul Acordului de Mediu, rezultând un număr de 101 structuri, faţă de 82 bucăți estimate iniţial la faza SF, după cum urmează:

 •  Lotul 1: 5 poduri, 17 pasaje (5 peste autostradă și 12 pe autostradă) și 51 de podeţe;
 • Lotul 2: 7 poduri, 22 pasaje (9 peste autostradă și 13 pe autostradă), 100 podeţe;
 • Lotul 3: 3 poduri, 10 pasaje (4 peste autostradă și 6 pe autostradă), 7 structuri casetate şi 30 podețe;
 • Lotul 4: 9 poduri, 1 viaduct, 10 pasaje (6 peste autostradă și 4 pe autostradă), 10 structuri casetate şi 39 podețe.

Citește și Anchetă CNAIR după prăbușirea grinzilor unui pod pe șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda, lângă Teiuș

Dotări ale drumului/spații de servicii (parcări)

În cadrul SF au fost prevăzute: 4 spaţii de servicii (2 stânga/2 dreapta), 4 parcări de scurtă durată (2 stânga/2 dreapta), 1 Centru de Întreţinere şi Monitorizare şi 1 Centru de Întreţinere şi Coordonare. Acestea se menţin, cu unele revizuiri privind amplasarea şi configuraţia.

Spații de parcare și servicii

Reprezintă zone separate care dau posibilitatea utilizatorilor să oprească în condiţii de siguranţă pentru odihnă şi relaxare. Accesul în şi din spaţiul de parcare se va face prin benzi de accelerare şi decelerare astfel încât revenirea vehiculelor în trafic să se facă în condiţii de siguranţă.

Spaţiile sunt amenajate cu câte o locaţie pe fiecare parte a autostrăzii (dreapta/stânga), au prevăzute locuri de parcare pentru autoturisme, tiruri/camioane şi autobuze, spaţii verzi, platforme tehnice, grup sanitar, spaţii pentru amplasare staţie carburant, puţ forat şi rezervor de apă, staţii de epurare, fosă septică, telefonie, panouri de orientare, împrejmuire, iluminat.

 • Lotul 1: Parcare de Scurtă durată, km 4+200 (stânga), km 4+500 (dreapta). Sunt prevăzute: 31 locuri pentru autoturisme şi 15 locuri pentru camioane şi autobuze, 4 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.
 • Lotul 2: Spaţiu de Servicii tip S3 km 22+800 (stânga), km 23+400 (dreapta). Sunt prevăzute: 61 locuri pentru autoturisme şi 14 locuri pentru autobuze, 8 locuri pentru camioane şi 6 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.
 • Lotul 3: Spaţiul de servicii şi parcare este de tip S1, la km 46+800 stânga şi 46+600 dreapta. Sunt prevăzute: 71 locuri de parcare pentru autoturisme, 20 locuri pentru camioane, 4 locuri pentru autobuze şi 6 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.
 • Lotul 4: Parcare de scurtă durată, km 60+030 (stânga) şi 60+280 (dreapta). Sunt prevazute: 13 locuri pentru autoturisme,16 locuri pentru camioane şi autobuze şi 2 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.

Vezi și FOTO: Oază de civilizație ascunsă într-o toaletă de pe Autostrada Sebeș-Turda. Ghivece cu flori și o curățenie exemplară

Centre de Întreținere și Monitorizare/Coordonare

În cadrul SF au fost prevăzute 1 Centru de Întreținere şi Monitorizare şi 1 Centru de Întreținere și Coordonare, care se menţin. Centrele de Întreținere şi Monitorizare/Coordonare – servesc scopului de a asigura monitorizarea/coordonarea activităţilor de exploatare a autostrazii, a operaţiunilor de întreţinere, reparaţii, deszăpezire.

 • Lotul 2: CIM este amplasat la km 26+000 – Nod Teiuş.
 • Lotul 4: CIC este amplasat la km 61+375 pe calea 1 (Sebeş – Turda).

Sistemul de comunicații al autostrăzii

Infrastructura ITS se menţine conform SF cu menţiunea că a fost necesară completarea acesteia pentru Nodurile rutiere Sebeş și Turda, pentru care, la nivel de Studiu de Fezabilitate, nu a fost prevăzută. Infrastructura sistemului ITS prevede cabluri cu fibre optice şi cabluri pentru curenţi slabi ce conectează echipamentele sistemului. În locaţiile stabilite sunt amplasate subsisteme ce permit participanţilor la trafic să primească informaţii necesare privind starea drumului, vremea, atenţionări privind condiţiile de trafic, etc.

Faţă de S.F. s-a suplimentat numărul echipamentelor sistemului ITS. Acestea conţin:

 • panouri mari de mesaje variabile instalate pe autostradă şi panouri mici de mesaje variabile instalate pe bretelele nodurilor rutiere;
 • camere video pentru monitorizare şi detecţia numărului de autovehicule, densităţii traficului, vitezei de deplasare, clasificării vehiculelor;
 • echipamente de detectare incidente/evenimente pe autostradă şi pe timpul nopţii precum şi înregistrarea digitală a imaginilor pre şi post incidente şi transmiterea imaginilor in timp real spre CIM;
 • echipamente de monitorizare parametrii meteorologici – METEO, constituit din staţii meteorologice care achiziţionează parametrii ca temperatura, umiditatea relativă a aerului, viteza vântului, direcţia vântului, cantitatea de precipitaţii, starea de îngheț în zona monitorizată, grosime strat de zăpadă şi vizibilitatea.

Tot în comparaţie cu cele prevăzute în cadrul Studiului de Fezabilitate au existat și anumite renunțări asupra echipamentelor prevăzute înițial, cum ar fi: renunțarea la subsistemul de telefonie de urgenţă (SOS), la subsistemul de cântărire statică (CANTAR ST).Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

27 iulie: Sfântul Pantelimon, tămăduitor al bolnavilor. Moaștele acestuia se află și la Mănăstirea Oașa din județul Alba

Publicat

În 27 iulie, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Pantelimon. Considerat ocrotitorul medicilor, este cunoscut ca unul dintre “doctorii fără de arginţi”.

Potrivit crestinortodox.ro o parte din moaştele sale sunt păstrate şi la Mănăstirea Oaşa din judeţul Alba.

Sfântul Pantelimon: Pe 27 iulie, credincioșii creștin ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul mare mucenic și tămăduitor, doctor fără de arginți, Pantelimon.

Tot în această zi se face pomenirea Orbului care a fost tămăduit de Sfântul Pantelimon, Sfintei Cuvioase Antuza, A o sută cincizeci și trei de sfinți mucenici care au murit în Marea Traciei, Sfântului Cuvios Manuel, Sfântului Mucenic Hristodul din Casandra.

Vezi și CALENDAR Creștin Ortodox AUGUST 2021: Toate sărbătorile importante din luna lui Secerar trecute în Calendarul Bisericesc

Sfântul Pantelimon s-a născut în anul 284 în orasul Nicomidia. A trăit in timpul împăratului Maximian (286-305).

La naştere a primit numele de Pantoleon, care înseamna „cel în toate puternic ca un leu”, un nume păgân, căci tatăl său împărtăşea credinţa în zei. Însa Evula, mama sa, era creştină. Aceasta moare la puţini ani de la naşterea lui Pantoleon.

La îndemnul tatălui său, termină Şcoala de medicină din Nicomidia, iar ucenicia o va face cu renumitul medic Eufrosin.

Sfântul Pantelimon: Tămăduitor al bolnavilor și ocrotitor al medicilor

Află de la preotul Ermolae despre Hristos şi, după ce ridică din moarte un copil care fusese muşcat de o năpârca, vrea să fie botezat. După ce primeşte botezul de la preotul Ermolae, numele sau a devenit Pantelimon, care înseamnă „cel cu totul milostiv”.

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon dobândeşte cunoştinţe avansate în arta medicală, astfel că împăratul Maximian, care îi remarcase calităţile, intenţiona să îl ia la palat ca medic particular.

După ce a vindecat un orb, împăratul i-a cerut lui Pantelimon să renunţe la credinţa creştină. Pentru că a refuzat, Sfântului Pantelimon i s-a tăiat capul. În loc de sânge, ar fi curs lapte din trupul său.

Din anul 303, anul morţii sale, Sfântul Pantelimon este considerat ocrotitorul medicilor. Fiind un tămăduitor al bolnavilor, mai multe spitale şi aşezăminte poartă numele său.

Sfântul Mucenic Pantelimon este chemat în rugăciuni de către preoţii Bisericii la Sfinţirea Apei şi la Taina Sfântului Maslu, împreună cu Sfântul Sfintit Mucenic Ermolae şi cu ceilalţi sfinţi doctori fără de arginţi şi făcători de minuni.

Unde se află moaștele Sfântului Pantelimon

La Mănăstirea Rusicon din Muntele Athos, se află Capul Sfântului Pantelimon.

Moaștele Sfântului Pantelimon sunt prezente și în Catedrala din Constanta, Catedrala Episcopala din Galati, Catedrala Mitropolitana din Iasi, Mănăstirea Oasa din Alba Iulia.

De asemenea moaștele sunt și la mai multe biserici din Bucuresti : Biserica Sfantul Stelian Lucaci (str. Logofat Udriste), Biserica Sfantul Dumitru Posta (in spatele Muzeului de Istorie a Romaniei), Manastirea Plumbuita (str. Plumbuita, nr. 58), Biserica Adormirea Maicii Domnului – Precupetii Noi, Biserica Sfantul Antonie cel Mare (Aleea Valea Boteni, str. Romancierilor), Biserica Stavropoleos, Biserica Sfantul Alexie (Calea Serban Voda, nr. 123), Biserica Sfantul Pantelimon (str. Iancu Capitan, nr. 24).

Sfantul Pantelimon: Sărbătoarea care prevestește plecarea verii

Tradiţia populară spune că în ziua Sfântului Pantelimon, cerbul iese din apă şi, în timp, gestul său a demonstrat că apa râurilor începe să se răcească.

De asemenea, în această zi, frunza teiului se răsucește pe dos, un semn că deplânge plecarea verii şi apropierea iernii.

În această zi, potrivit tradiţiei populare, creștinii mănâncă preparate din porumb şi dovlecei, pentru a fi mai viguroşi în timpul iernii.

În ziua când este sărbătorit “Doctorul fără de arginţi”, credincioşii împart celor săraci multe fructe. Există credință potrivit căreia, împlinind această tradiție, poamele nu vor fi viermănoase în anul următor.

Alte tradiții și superstișii de Sfântul Pantelimon

O altă tradiție care este bine să fie respectată în ziua sărbătorii se referă la interdicția de a presta munci gospodărești. De asemenea, se mai spune că, pentru a fi sănătoşi, oamenii nu trebuie să lucreze la câmp în ziua acestui praznic.

Se spune, din bătrâni că Sfântul îi apără pe oameni de necazuri şi de durere. De ziua lui, Sfântul Pantelimon merge însă din casă-n casă şi-l pedepseşte pe acela pe care-l găseşte lucrând.

În schimb, dacă oamenii respectă sărbătoarea şi nu lucrează, în această zi, în zona geografică respectivă nu va cădea grindina.

În multe zone din țară, în Muntenia în special, sătenii respect sărbătoarea Sfântului Pantelimon pentru ca acesta să le dăruiască şi în anul următor o recoltă bogată, multe fructe care să nu fie viermănoase.

De asemenea, Pantelimon însoţeşte vara şi o roagă să revină în anul următor tot atât de mănoasă, ca în anul precedent. În zona de câmpie, sătenii îl serbează pe Sfântul Pantelimon pentru a avea şi o recoltă bogată de pepeni

Sfântul Pantelimon, care în viața pământeană a călătorit mult, împlineşte dorinţele călătorului, îl ajută să călătorească cu bine şi cu noroc și alungă orice obstacol din calea lui, dacă acesta îi cere ajutorul când pleacă la drum.

Sfântul Pantelimon este sărbătorit şi de cojocari pentru ca ei să aibă spor la bani și în munca lor de fiecare zi.

Credincioşii trebuie să-l prăznuiască pe Sfântul Tămăduitor pentru ca acesta să-i apere de boli. De asemenea, orbii şi şchiopii este bine să se roage pentru ca Sfântul să le uşureze suferinţa.

O tradiție care a adus bucurii în viața persoanelor care se confruntă cu pagube financiare se referă la începerea unor slujbe, pe timp de 40 de zile, în dimineața praznicului.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Medicii avertizează că pandemia a scăpat de sub control în Turcia. Ce trebuie să știe românii care își petrec vacanța acolo

Publicat

Colegiul medicilor din Turcia a avertizat luni că pandemia de coronavirus a scăpat din nou de sub control  în această ţară, după ce în ultima lună a crescut brusc numărul de cazuri, informează EFE.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, instituţia a subliniat creşterea bruscă a numărului de cazuri în ultimele trei săptămâni, numărul infecţiilor zilnice crescând de la 6.000 la peste 14.000.

Colegiul medicilor leagă răspândirea surprinzătoare a virusului de sărbătoarea musulmană Eid al-Adha (sărbătoarea sacrificiului), când milioane de turci călătoresc între provincii pentru a se alătura familiilor lor.

Cu puţin timp înainte de sărbătoare, ministrul turc al sănătăţii, Fahrettin Koca, a îndemnat oamenii să păstreze distanţe de siguranţă şi să evite spaţiile închise.

Din cele peste 83 de milioane de locuitori ai Turciei, 23 de milioane sunt imunizaţi cu schema completă de vaccin împotriva COVID-19, în timp ce alte 16 milioane aşteaptă a doua doză.

Turcia este o destinație turistică preferată de mulți români, mai ales pentru serviciile all inclusive ale hotelurilor de pe coasta Antalyei.

Pe lista țărilor cu risc epidemiologic publicată de CNSU joi 22 iulie 2011, Turcia se află inclusă în zona verde, persoanele care se întorc din această țară nefiind supuse unor restricții.

MAE atrage atenția că ” la îmbarcarea în avion din Turcia către România, se poate solicita prezentarea unui test PCR negativ. Vă recomandăm, pentru a evita situațiile neplăcute, să contactați compania aeriană cu care va deplasați în România. ” se mai precizează pe siteul MAE.

sursa: agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Adrian Vasilescu (BNR): S-ar putea să avem o creștere de prețuri. America este lovită de cea mai gravă criză din ultimii 13 ani

Publicat

port

Când strănută America, răcește întreaga lume. Iar astăzi America trece prin cea mai gravă criză din ultimii 13 ani.

Adrian Vasilescu, consilierul pentru strategie al BNR, spune că ”America este într-o situație foarte gravă, a atins în iunie anul acesta o inflație de 5,4%, nu a mai avut America de 13 ani o inflația atât de mare, de 13 ani și o are în criza asta.

Încă nu i s-au depistat cu exactitate sursele, de unde vine această inflație.”

”S-ar putea să avem o creștere de prețuri de teamă că vin vremuri grele” crede Adrian Vasilescu. 

”În Europa stăm la fel de rău, numai că este o situație tranzitorie. Dacă am pune față în față inflația din iunie din Europa cu inflația din America din iunie, am spune că America a luat-o razna și Europa stă excelent.” a spus consilierul guvernatorului BNR.

În România, inflația pentru luna iunie a fost 3,94%, iar în Europa 2,2%, o inflație tranzitorie după o perioadă lungă de deflație, după cum a explicat Adrian Vasilescu, ”prețuri care scădeau, nenorocire pentru producători”.

”UE și BCE s-au bătut nebunește să scape de deflație.” a punctat Vasilescu în intervenția pentru DCNews.

Ce se întâmplă cu banii românilor

Despre ce se întâmplă acum în România, Adrian Vasilescu a afirmat că românii au mai mulți bani în bănci decât s-au acordat credite. Cu alte cuvinte,  ”băncile sunt burdușite cu bani” spune analistul BNR.

Presiunea asupra leului a fost mare la începutul pandemiei, perioadă marcată de panică, mulți români alegând să-și retragă banii din bănci.

„A fost panică. Lumea şi-a scos banii din bănci. Unii şi-au luat valuta şi au pus-o chiar în casete în aceeaşi bancă. Ceea ce echivalează cu o ieşire de capital.

Deci, în momentul în care îţi retragi banii din bancă şi îi treci în numerar, creditezi ţara emitentă a bancnotei respective. Dacă iei în dolari creditezi pe americani, dacă iei în euro creditezi Banca Centrală Europeană.

Deci, acest lucru s-a întâmplat şi atunci. Au trebuit să fie intervenţii mai puternice şi, cu ajutorul băncilor comerciale, temperare a panicii. Panica este un fenomen iraţional, nu poţi să o îmblânzeşti cu o singură măsură.

Nu cu mişcări bruşte. Eu am mai trăit aceste fenomene de câteva ori, aşa că aveam ceva experienţă. Atunci a fost un suport. În rest aş spune că nu”, declarase Mugur Isărescu, întrebat dacă leul a avut nevoie de o susţinere importantă pe perioada pandemiei şi dacă presiunile s-au mai redus.

Ce recomandă consilierul BNR

„Banii ținuți în bănci reprezintă soluția cea mai bună când nu faci investiții.

Una e să ții banul în bancă, chiar dacă nu-ți vine un câștig mare de acolo, alta e să ții banul acasă, sub saltea.

În primele luni de criză, anul trecut, chiar guvernatorul spunea recent, am avut o situație de panică.

Oamenii s-au speriat și s-au repezit să retragă banii din bănci.

Unii i-au pus în casete, alții sub saltele. După ce au văzut că nu este aceasta afacerea bună, au început să vină banii înapoi în bănci”, a explicat Adrian Vasilescu.

„La ora aceasta, băncile stau bine. Depozitele băncilor sunt – aș putea să spun – burdușite cu bani. Avem o situație negativă în România în sensul că depozitele din bănci sunt mai mari decât creditele, dar și creditul merge pe plus. Aceasta este o realitate, nu poate fi contestată”, a subliniat consilierul. 

Vizionează mai sus tot interviul cu Adrian Vasilescu.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

CALENDAR Creștin Ortodox AUGUST 2021: Toate sărbătorile importante din luna lui Secerar trecute în Calendarul Bisericesc

Publicat

August este a opta lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. În România, luna august, popular, are mai multe denumiri zonale: Augustru, Măselar, Gustar, Secerar.

Calendar ortodox august 2021: Pentru luna august, calendarul ortodox arată că există patru sărbători religioase marcate cu cruce roșie. Față de luna precedentă, în luna august vom avea mai puține sărbători cu cruce neagră, mai exact trei.

Vezi și Calendar Creștin Ortodox 2021: Toate sărbătorile religioase importante din an trecute în Calendarul Bisericesc

Calendar ortodox august 2021. Astfel, în prima duminică, care pică pe 1 august este Scoaterea Sf. Cruci, duminica a VI-a după Rusalii, atunci când va fi și dezlegare la ulei și vin

În data de 6 august este una dintre marile sărbători creștine și anume, Schimbarea la Fată a Domnului (dezlegare la peste), iar pe 7 august va fi sărbătoarea Sfintei Teodora de la Sihla.

Calendar ortodox august 2021. Pe 15 august 2021 în duminica a VIII-a după Rusalii este Adormirea Maicii Domnului, mare sărbătoare pentru români.

Pe 22 august, în duminica a IX-a după Rusalii. vor fi pomeniți mai mulți Sfinți.

În ultima duminică, a X-a după Rusalii, va fi prăznuită sărbătoarea cu cruce roșie în calendar și anume, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul(dezlegare la ulei si vin).

Calendar ortodox: august 2021

 • Duminica a VI-a după Rusalii(Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
 • D 1 Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
 • L 2 Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
 • M 3 Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)
 • M 4 Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)
 • J 5 Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
 • V 6 (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia)(Dezlegare la peşte)
 • S 7 †) Sfânta Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a VII-a după Rusalii(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
 • D 8 Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Dezlegare la ulei şi vin)
 • L 9 † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
 • M 10 Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfințit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)
 • M 11 †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid.(Post)
 • J 12 Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
 • V 13 Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Post)
 • S 14 Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a VIII-a după Rusalii(Înmulțirea pâinilor); Ap. Filipeni II, 5-11; I Corinteni I, 10-17; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
 • D 15 (†) Adormirea Maicii Domnului
 • L 16 Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec
 • M 17 Sf. Sfințit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
 • M 18 Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon (Post)
 • J 19 Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
 • V 20 Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie (Post)
 • S 21 Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; †) Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
 • Duminica a IX-a după Rusalii(a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
 • D 22 Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
 • L 23 †)Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
 • M 24 Sf. Sfințitț Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
 • M 25 Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post)
 • J 26 Sfinții Adrian şi Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
 • V 27 Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei (Post)
 • S 28 Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocița, fiica lui Fanuel
 • D 29 †) Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a X-a după Rusalii(Vindecarea lunaticului); Ap. Fapte XIII, 25-33; I Corinteni IV, 9-16; Ev. Marcu VI, 14-30; Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
 • L 30 †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sfântul Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
 • M 31 Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate