Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Grosimea Lotului 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, DIMINUATĂ cu 8 centimetri. Modificări de ultim moment pe tronsoanele A10


Publicat

Grosimea Lotului 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, între Sebeș și Alba Iulia va fi diminuată cu 8 centimetri, de la 95 la 87 de centimetri. Guvernul modifică indicatorii tehnico-economici ai Autostrăzii A10. Printre schimbări se numără introducerea noului nod rutier de la Dumbrava – o investiție de peste 32 de milioane de lei, modificarea grosimii structurii rutiere pe mai multe loturi și majorarea numărului de structuri (viaducte, poduri, pasaje) estimate inițial, de la 82 la 101 bucăți. 

Pe ordinea de zi a Executivului de miercuri, 24 iulie se află un proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş – Turda”.

Autostrada Sebeș – Turda face legătura între Coridorul IV Pan-European şi Autostrada Transilvania, se precizează în norma de fundamentare, consultată de Alba24. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie precum şi principalii indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 812/18.10.2013.

Contractele pentru realizarea obiectivului sunt de tip Fidic Galben, respectiv realizarea proiectului tehnic şi a execuţiei, cu posibilitatea optimizării soluţiilor proiectate la faza studiu de fezabilitate.

În prezent, Lotul 3 km 41+250 – km 53+700 și Lotul 4 km 53+700 – km 70+000 sunt deschise circulaţiei, iar Lotul 1 km 0+000 – km 17+000 și Lotul 2 km 17+000 – km 41+250 se află în execuţie.

Faţă de Studiul de Fezabilitate din 2013, unele soluţii tehnice au fost adaptate prevederilor normelor, normativelor, standardelor în vigoare (cu revizuiri ulterioare), adaptate la rezultatele/concluziile studiilor de teren aprofundate, cerinţelor acordului de mediu etc.

Principalele revizuiri tehnice, faţă de studiul de fezabilitate:

 • la structuri (viaducte, poduri, pasaje), în funcţie de adaptările necesare la condiţiile din teren, asigurare cotă gabarite, calcule topografice, calcule hidraulice, relocări drumuri şi modificării încadrării unor structuri din podeţ în pod funcţie de lungimea constructivă prevăzută de terminologia din normativele în vigoare, a rezultat un număr de 101 bucăţi faţă de 82 bucăţi estimate iniţial la faza de studiu de fezabilitate;
 • extinderea lucrărilor de consolidare, stabilizare a celor hidrotehnice în funcţie de concluziile studiilor geotehnice şi hidraulice aprofundate;
 • prevederea unei amenajări pentru descărcarea traficului de tip nod rutier în zona km 59+500 (Nod rutier Dumbrava);
 • lungimea traseului autostrăzii se menține ca cea estimată inițial la studiul de fezabilitate, respectiv 70,00 km.
 • valoarea obiectivului, conform noului deviz general actualizat, respectiv 3.914.761 mii lei (cu TVA) din care C+M 2.679.421 mii lei, se situează sub valoarea aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 812/2013 în cadrul indicatorilor tehnico – economici care era de 4.643.146 mii lei din care C+M 3.916.125 mii lei.

Informații despre amplasament

Lotul 1 al autostrăzii: km 0+000 – km 17+000, în lungime de 17 km, este situat pe teritoriul administrativ al localităților Sebeș, Lancarm, judeţului Alba, se desprinde la km 0+000 din Centura ocolitoare a Municipiului Sebeş, parte componentă a Autostrăzii A1.

Citește și VIDEO Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1. Stadiu fizic de 72%, între Sebeș și Alba Iulia. „Progres” de 0,7% față de luna iunie

Lotul 2 al autostrăzii: km 17+000– km 41+250 în lungime de 24,250 km, este situat pe teritoriul administrativ al județului Alba, respectiv al localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Teiuş, Aiud și Rădeşti.

Lotul 3 al autostrăzii: km 41+250 – km 53+700 în lungime de 12,450 km, este situat pe teritoriul administrativ al judeţului Alba. Lotul 3 al autostrăzii Sebeş – Turda, străbate zona limitrofă a municipiului Aiud, localităţile Pagida la vest şi Gambaş şi se termină în zona localităţii Decea, la km 53+700.

Lotul 4 al autostrăzii: km 53+700 – km 70+000, în lungime de 16,300 km, este situat pe teritoriul administrativ al judeţelor Alba şi Cluj. Pe raza judeţului Alba, autostrada străbate teritoriul administrativ al localităților Miraslău și Unirea, iar pe raza județului Cluj, autostrada străbate teritoriul administrativ al localităților Moldovenești, Mihai Viteazu și Călărași.

Nodul rutier Dumbrava, amplasat la DC 85 în zona km 59+500 prevăzut pentru descărcarea traficului de pe autostradă, este situat pe teritoriul administrativ al localității Dumbrava județul Alba, această amenajare nefiind prevazută inițial în cadrul studiului din fezabilitate din 2013.

Citește și CNAIR face nod rutier la autostradă pentru Mănăstirea Dumbrava. Cei 20.000 de locuitori de la Cugir încă mai așteaptă

Structura rutieră

La faza S.F. structura rutieră s-a dimensionat pentru o perioadă de perspectivă de 20 de ani (2015 – 2035), conform Normativul PD 177-2001, încărcarea pe osie de 115 kN, pe baza traficului recenzat în anul 2010, fiind prevăzută pe tronsoane omogene. Structura rutieră revizuită proiectată se bazează pe o metodă de dimensionare privind stabilirea unei structuri rutiere în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare și verificarea stării de solicitare a acesteia sub acțiunea traficului de calcul.

Pe Lotul 1, grosimea structurii rutiere se modifică de la 95 cm inițial la 87

Mai exact, grosimea stratului superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici a fost redusă de la 25 cm la 22 cm. A fost redusă și grosimea stratului de formă stabilizat cu lianți, de la 20 cm la 15 cm.

Valori inițiale:

Structuri rutiere revizuite:

Studii de teren efectuate (situații cadastrale, studii topografice, studii geotehnice, alte studii de specialitate)

În cadrul etapei Studiului de fezabilitate, s-au efectuat următoarele studii: Fotografii aeriene, Studiu topografic, Studiu hidrologic, Studiu de mediu, Studiu geotehnic, constând în foraje geotehnice cu încercări de laborator, foraje de prospectare.

Pe lângă investigaţiile realizate la S.F., la faza proiectare – execuţie au mai fost realizate investigaţii suplimentare: geotehnice (foraje mecanice, manuale, sondaje deschise, teste de laborator pe probele prelevate, penetrări dinamice şi statice, încercări presiometrice, dilatometrice, etc). S-au efectuat fotografieri, Studiu topografic de detaliu, Studiu de trafic, Studiu hidrologic, Studiu de mediu, Expertize tehnice pentru zone cu alunecări.

Suprafața estimată a terenului ocupat permanent/temporar

Suprafeţele de teren necesare construcţiei autostrăzii sunt de 1027 ha, faţă de 838 ha estimate la S.F. Suprafeţele suplimentare sunt necesare pentru execuţia lucrărilor hidrotehnice, de relocare utilităţi şi drumuri agricole, lucrări la rampele pasajelor peste autostradă, reconfigurarea parţială a nodurilor rutiere ca urmare a constrângerilor din teren și pentru realizarea nodului Dumbrava.

n

Noduri rutiere

Sunt prevăzute 8 noduri rutiere față de S.F. 2013 unde erau prevăzute 7 noduri rutiere. Cele 7 noduri rutiere prevăzute la faza de S.F. – se mențin cu reconfigurări, adaptări la normele in vigoare.

Lotul 1 – s-au proiectat 3 noduri rutiere:

 • Nodul rutier Sebeş este un nod rutier de mare viteză ce face legătura între A1 şi A10
 • Nodul rutier Alba Iulia Sud este de tip „trompetă” şi este situat la km 7+800
 • Nodul rutier Alba Iulia Nord este situat la km 16+000 şi asigură conexiunea cu DN1

Lotul 2 – s-a proiectat 1 nod rutier

 • Nodul rutier Teiuş este de tip „trompetă simplă”, situat la km 26+000 şi asigură conexiunea cu DN14B

Lotul 3 – s-au proiectat 2 noduri rutiere

 • Nodul rutier Aiud – este de tip „trompetă”, situat la km 44+700 şi asigură conexiunea cu DN1
 • Nodul rutier Decea – este de tip „trompetă”, situat la km 53+215 şi asigură conexiunea cu DN1

Lotul 4 – a fost proiectat 1 nod rutier

 • Nodul rutier Turda, nod rutier de mare viteză, care are km de început 68+550, face legatura între Autostrada Sebeş – Turda, Autostrada Transilvania şi DN1.

pod autostrada dumbrava

Nodul Rutier Dumbrava

Suplimentar celor 7 noduri rutiere prevăzute la faza de Studiu de Fezabilitate s-a prevăzut „Amenajare nod rutier între Autostrada A10 km 59+500 și DC85”, în dreptul localității Dumbrava.

Nodul rutier va avea 4 bretele de acces spre şi dinspre autostradă. Acestea se vor amenaja pe fiecare parte a autostrăzii şi vor face legătura între cele două sensuri ale autostrăzii şi DC85. Breteaua 4, cea de Nord-Vest va avea traseul astfel încât să ocolească parcarea existentă pe autostradă la poziţia km 60+030. Se prevede amenajarea a două sensuri giratorii pe DC 85, unul la intersecţia acestuia cu DN1, iar cel de-al doilea la intersecţia DC85 cu drumul de acces la Mănăstirea Dumbrava.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeș – Turda – Nod rutier Dumbrava”:

 • Valoarea investiției (cu TVA): 32.430.000 lei
 • Din care C+M: 27.993.000 lei
 • Durata de execuție pentru rest de realizat: 20 luni

Eşalonarea investiţiei (pentru rest):

ANUL I

 • INV: 12.972.000 lei 
 • C+M: 11.197.000 lei

ANUL II

 • INV: 19.458.000 lei
 • C+M: 16.796.000 lei

Poduri, Pasaje, Viaducte, Structuri casetate, Podețe

În cadrul etapei de realizare a Studiului de Fezabilitate, au fost prevăzute un număr de 82 structuri, dintre care:

 •  23 poduri peste cursuri de apă;
 • 4 viaducte,
 • 55 pasaje: din care 43 pasaje pe autostradă peste alte căi de comunicaţie (DJ, DC, CF) şi 12 pasaje superioare peste autostradă. De asemenea, au mai fost prevăzute pe autostradă structuri tip casetă cu rol de podețe, cu rol de relocare drumuri locale (comunale, agricole, forestiere) sau pentru trecerea animalelor.

Numărul structurilor, tipul, lungimea şi numărul deschiderilor, au suferit modificări datorită adaptării la teren, urmare a studiilor topografice de detaliu şi în conformitate cu calculul hidraulic, debitelor comunicate de către Agenţia Naţională Apele Române, încadrarea structurilor în funcţie de lungime din podeţe în poduri după caz, precum şi a unor cerinţe de mediu prevăzute în cadrul Acordului de Mediu, rezultând un număr de 101 structuri, faţă de 82 bucăți estimate iniţial la faza SF, după cum urmează:

 •  Lotul 1: 5 poduri, 17 pasaje (5 peste autostradă și 12 pe autostradă) și 51 de podeţe;
 • Lotul 2: 7 poduri, 22 pasaje (9 peste autostradă și 13 pe autostradă), 100 podeţe;
 • Lotul 3: 3 poduri, 10 pasaje (4 peste autostradă și 6 pe autostradă), 7 structuri casetate şi 30 podețe;
 • Lotul 4: 9 poduri, 1 viaduct, 10 pasaje (6 peste autostradă și 4 pe autostradă), 10 structuri casetate şi 39 podețe.

Citește și Anchetă CNAIR după prăbușirea grinzilor unui pod pe șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda, lângă Teiuș

Dotări ale drumului/spații de servicii (parcări)

În cadrul SF au fost prevăzute: 4 spaţii de servicii (2 stânga/2 dreapta), 4 parcări de scurtă durată (2 stânga/2 dreapta), 1 Centru de Întreţinere şi Monitorizare şi 1 Centru de Întreţinere şi Coordonare. Acestea se menţin, cu unele revizuiri privind amplasarea şi configuraţia.

Spații de parcare și servicii

Reprezintă zone separate care dau posibilitatea utilizatorilor să oprească în condiţii de siguranţă pentru odihnă şi relaxare. Accesul în şi din spaţiul de parcare se va face prin benzi de accelerare şi decelerare astfel încât revenirea vehiculelor în trafic să se facă în condiţii de siguranţă.

Spaţiile sunt amenajate cu câte o locaţie pe fiecare parte a autostrăzii (dreapta/stânga), au prevăzute locuri de parcare pentru autoturisme, tiruri/camioane şi autobuze, spaţii verzi, platforme tehnice, grup sanitar, spaţii pentru amplasare staţie carburant, puţ forat şi rezervor de apă, staţii de epurare, fosă septică, telefonie, panouri de orientare, împrejmuire, iluminat.

 • Lotul 1: Parcare de Scurtă durată, km 4+200 (stânga), km 4+500 (dreapta). Sunt prevăzute: 31 locuri pentru autoturisme şi 15 locuri pentru camioane şi autobuze, 4 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.
 • Lotul 2: Spaţiu de Servicii tip S3 km 22+800 (stânga), km 23+400 (dreapta). Sunt prevăzute: 61 locuri pentru autoturisme şi 14 locuri pentru autobuze, 8 locuri pentru camioane şi 6 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.
 • Lotul 3: Spaţiul de servicii şi parcare este de tip S1, la km 46+800 stânga şi 46+600 dreapta. Sunt prevăzute: 71 locuri de parcare pentru autoturisme, 20 locuri pentru camioane, 4 locuri pentru autobuze şi 6 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.
 • Lotul 4: Parcare de scurtă durată, km 60+030 (stânga) şi 60+280 (dreapta). Sunt prevazute: 13 locuri pentru autoturisme,16 locuri pentru camioane şi autobuze şi 2 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.

Vezi și FOTO: Oază de civilizație ascunsă într-o toaletă de pe Autostrada Sebeș-Turda. Ghivece cu flori și o curățenie exemplară

Centre de Întreținere și Monitorizare/Coordonare

În cadrul SF au fost prevăzute 1 Centru de Întreținere şi Monitorizare şi 1 Centru de Întreținere și Coordonare, care se menţin. Centrele de Întreținere şi Monitorizare/Coordonare – servesc scopului de a asigura monitorizarea/coordonarea activităţilor de exploatare a autostrazii, a operaţiunilor de întreţinere, reparaţii, deszăpezire.

 • Lotul 2: CIM este amplasat la km 26+000 – Nod Teiuş.
 • Lotul 4: CIC este amplasat la km 61+375 pe calea 1 (Sebeş – Turda).

Sistemul de comunicații al autostrăzii

Infrastructura ITS se menţine conform SF cu menţiunea că a fost necesară completarea acesteia pentru Nodurile rutiere Sebeş și Turda, pentru care, la nivel de Studiu de Fezabilitate, nu a fost prevăzută. Infrastructura sistemului ITS prevede cabluri cu fibre optice şi cabluri pentru curenţi slabi ce conectează echipamentele sistemului. În locaţiile stabilite sunt amplasate subsisteme ce permit participanţilor la trafic să primească informaţii necesare privind starea drumului, vremea, atenţionări privind condiţiile de trafic, etc.

Faţă de S.F. s-a suplimentat numărul echipamentelor sistemului ITS. Acestea conţin:

 • panouri mari de mesaje variabile instalate pe autostradă şi panouri mici de mesaje variabile instalate pe bretelele nodurilor rutiere;
 • camere video pentru monitorizare şi detecţia numărului de autovehicule, densităţii traficului, vitezei de deplasare, clasificării vehiculelor;
 • echipamente de detectare incidente/evenimente pe autostradă şi pe timpul nopţii precum şi înregistrarea digitală a imaginilor pre şi post incidente şi transmiterea imaginilor in timp real spre CIM;
 • echipamente de monitorizare parametrii meteorologici – METEO, constituit din staţii meteorologice care achiziţionează parametrii ca temperatura, umiditatea relativă a aerului, viteza vântului, direcţia vântului, cantitatea de precipitaţii, starea de îngheț în zona monitorizată, grosime strat de zăpadă şi vizibilitatea.

Tot în comparaţie cu cele prevăzute în cadrul Studiului de Fezabilitate au existat și anumite renunțări asupra echipamentelor prevăzute înițial, cum ar fi: renunțarea la subsistemul de telefonie de urgenţă (SOS), la subsistemul de cântărire statică (CANTAR ST).ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Nou RECORD de cazuri COVID-19 în România: 1.415 infectări, confirmate în ultimele 24 de ore. 43 decese, 485 pacienți la ATI

Publicat

Numărul total de cazuri confirmate COVID-19 în România a ajuns la 65.177, potrivit datelor transmise miercuri, 12 august, de Grupul de Comunicare Strategică (GCS).

Au fost înregistrate 1.415 cazuri noi, în ultimele 24 de ore, după efectuarea a 22.607 teste.

Vezi și ALBA: 12 cazuri noi de COVID-19 în județ, în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele infectate

Până marți, erau raportate 63.762 de cazuri (1.215 noi), 30.585 pacienți vindecați, 6.756 asimptomatici externați la 10 zile după depistare, 2.764 decese (35 decese noi), 1.404.845 de teste prelucrate (19.491 efectuate în ultimele 24 de ore, 11.595  în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.896 la cerere).

Situația cazurilor noi vs. numărul testări din ultimele zile:

12 august – 1.415 cazuri noi după 22.607 teste (1.427.626 de teste în total; în ultimele 24 de ore, 22.607 din care 14.098 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 8.509 la cerere)

11 august – 1.215 cazuri noi după 19.491 teste (1.404.845 de teste în total; în ultimele 24 de ore, 11.595 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 7.896 la cerere)

10 august – 779 cazuri noi după 6.607 teste (1.385.334 de teste în total; în ultimele 24 de ore, 4.738 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 1.869 la cerere)

9 august – 1.145 cazuri noi, după 13.353 teste (1.378.727 teste în total; în ultimele 24 de ore, 8.561 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 4.792 la cerere)

8 august – 1.350 de cazuri noi după 21.444 (1.364.759 de teste, în total; 13.353 efectuate în ultimele 24 de ore, din care 8.561 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.792 la cerere; 615 rezultate comunicate anterior celor 24 de ore)

7 august – 1.378 de cazuri noi după 23.946 (1.343.315 de teste, în total; 23.946 efectuate în ultimele 24 de ore, din care 14.276 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 9.670 la cerere)

6 august – 1.345 cazuri noi după 24.147 teste (1.319.369 teste în total; 24.147 în ultimele 24 de ore din care 14.887 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 9.260 la cerere)

5 august – 1.309 cazuri noi după 24.108 testări (1.295.222 de teste în total; în ultimele 24 de ore, 15.956 teste în baza definiției de caz și a protocolului medical, 8.152 la cerere)

4 august – 1.232 cazuri noi după 20.581 teste (1.268.899 de teste în total; 20.581 efectuate în ultimele 24 de ore, 13.033 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 7.548 la cerere).

3 august – 823 cazuri noi după 8.045 teste (1.248.318 de teste în total; în ultimele 24 de ore, 8.045 teste, din care 5.646 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 2.399 la cerere)

Situația îmbolnăvirilor pe județe – 12 august – sursă INSP:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate:

Mun. București – 7779 – 174

Suceava – 4805 – 36

Argeș – 4232 – 77

Brașov – 3752 – 42

Prahova – 2808 – 65

Galați – 2662 – 54

Dâmbovița – 2444 – 29

Vrancea – 2120 – 62

Bacău – 1898 – 38

Iași – 1852 – 49

Timiș – 1720 – 45

Buzău – 1639 – 19

Neamț – 1604 – 38

Ilfov – 1554 – 9

Cluj – 1521 – 42

Bihor – 1439 – 55

Arad – 1353 – 41

Hunedoara – 1249 – 71

Constanța – 1218 – 16

Botoșani – 1213 – 2

Gorj – 1184 – 24

Brăila – 1149 – 21

Sibiu – 1123 – 25

Vaslui – 1122 – 123

Mureș – 1111 – 17

Dolj – 1028 – 43

Bistrița – Năsăud – 983 – 5

Olt – 951 – 14

Mehedinți – 928 – 22

Alba – 839 – 12 (851, potrivit DSP Alba, 12 cazuri noi)

Ialomița – 838 – 9

Vâlcea – 694 – 21

Maramureș – 687 – 39

Harghita – 617 – 7

Covasna – 555 – 19

Giurgiu – 489 – 8

Caraș – Severin – 448 – 13

Teleorman – 433 – 9

Călărași – 372 – 12

Tulcea – 333 – 1

Sălaj – 238 – 4

Satu Mare – 137 – 3

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 12 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

31.048 pacienți au fost declarați vindecați și 7.026 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 763 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un nou deces al unui pacient cu COVID-19, în Alba: un bărbat în vârstă de 43 de ani, cu comorbididăți. Câte cazuri active sunt

Publicat

Un nou deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus s-a produs în județul Alba.

Este vorba despre un bărbat de 43 de ani din Ighiu, care avea și alte comorbidități: obezitate și diabet.

Bărbatul a decedat la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență din Alba. 

Cazul a fost descoperit în urmă cu câteva zile.

Acesta este cel de-al 37-lea deces în județ, de la începutul epidemiei.

În prezent, în județ sunt 130 de cazuri active.

Doi pacienți sunt în continuare la ATI și 79 sunt internați în spitalele din județul Alba. 121 de paturi sunt în continuare disponibile.

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 12 cazuri noi de COVID-19 în județ, în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele infectate

Publicat

Au fost confirmate 12 cazuri noi de COVID-19 în județ, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 12 august, de către Direcția de Sănătate Publică.

În total, de la începutul pandemiei în județul Alba au fost înregistrate 851 de îmbolnăviri. 684 persoane vindecate au fost declarate vindecate și s-au înregistrat 37 decese.

Marți în Alba au fost prelucrate în total 599 de probe (387 la DSP și 212 la SJU). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 48743.

Localitățile din care provin cazurile noi (12 august):

Alba Iulia – 5,

Blaj – 1,

Ciuruleasa – 1,

Cugir – 1,

Gârbova – 2,

Jidvei – 1,

Sebeș – 1

Până marți, erau 839 de cazuri (9 noi), 675 persoane vindecate, 36 decese, 48.144 teste efectuate (643 în ultimele 24 de ore).

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT rutier pe DN1 Teiuș – Alba Iulia. Un bărbat a fost rănit după o depășire prin triplare

Publicat

Un bărbat a fost rănit într-un accident rutier petrecut miercuri dimineața pe DN1 lângă Teiuș. Era pasager într-o mașină al cărei șofer încerca să depășească un autovehicul, însă alt conducător auto a intrat și el în depășire, fără să se asigure.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 12 august, în jurul orei 6.30, pe Drumul Național 1, la km 395, în afara orașului Teiuș, județul Alba, un tânăr de 25 de ani, din București, în timp ce conducea un autoturism, din direcția Teiuș spre Alba Iulia, nu s-ar fi asigurat corespunzător la începerea manevrei de depășire și a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat de 50 de ani, din Ocna Mureș, care era angajat în efectuarea unei depășiri regulamentare.

În urma accidentului rutier, un pasager din cel de-al doilea autoturism a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Ambele mașini implicate în accident circulau pe sensul spre Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate