Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LISTA UNIVERSITĂȚILOR și SPECIALIZĂRILE la care pot să-şi continue studiile cei care NU ȘI-AU LUAT BAC-ul


Publicat

studii in strainatateTinerii care au terminat liceul, dar nu au promovat bacalaureatul au, din acest an, opţiunea de a se înscrie, pentru continuarea studiilor la colegiile organizate în cadrul unor universităţi din ţară. Intituţiile de învăţământ superior au “la ofertă” specializări ca detective particulari, agenţi comerciali, asistenţi medicali, funcţionari bancari, relaţii publice, dar şi fotoreporteri, designeri sau tehnicieni electronişti.

Universităţile au început să publice anunţuri pe site-uri, la mai puţin de o săptămână după ce Ministerul Educaţiei a publicat (în 9 septembrie – n.r.) metodologia de organizare a colegiilor care îi primesc pe elevii fără diplomă. Deocamdată, reprezentanţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia nu au anunţat organizarea unor astfel de programe de studii.

Potrivit metodologiei, „instituţiile de învăţământ superior acreditate înainteaza, in conditiile legii, Ministerului Educaţiei Naţionale lista calificărilor ce se propun a fi şcolarizate în cadrul colegiilor, în anul şcolar 2014-2015, însoţită de planul de şcolarizare, cuprinzând calificările/ocupaţiile profesionale şi numărul de locuri pentru fiecare domeniu, până la data de 20 octombrie 2014, în vederea aprobarii prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale”.

Potrivit ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, nimeni nu se poate înscrie la facultate dacă nu are diplomă de Bacalaureat, ci doar la “colegii”, care au statut de şcoală postliceală, iar aceştia nu primesc la absolvire o diplomă de licenţă, ci o certificare a calificării profesionale.

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2001, cu modificările şi completările ulterioare, universităţile acreditate pot înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar, în speţă colegii, la care au acces, ca şi până acum, inclusiv absolvenţii de liceu fără diplomă de Bacalaureat.

“Aceste persoane nu au calitatea de student şi nu urmează cursurile unei facultăţi, ci, în spaţiul oferit de o universitate, desfăşoară activităţi specifice şcolilor postliceale. Drept urmare, la absolvirea colegiului, cursanţii primesc o diplomă de certificare a calificării profesionale, nu una care ar putea echivala cu un program de licenţă”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Potrivit ministrului Remus Pricopie, ca o formă de stimulare a continuării studiilor şi de integrare a absolvenţilor de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat, pe piaţa muncii, aceştia au avut întotdeauna posibilitatea de a urma cursurile unei şcoli postliceale.

“Începând cu anul şcolar 2014-2015, acest lucru se poate face inclusiv în spaţiul şi sub organizarea unei universităţi. Altfel spus, instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza şcoli postliceale cu o durată de 1-3 ani. Statutul acestei forme de învăţământ este cel terţiar nonuniversitar”, a precizat ministrul Educaţiei.

Ce universităţi specializează absolvenţi de liceu fără diplomă de BAC:

1. Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad organizează studii de învăţământ terţiar nonuniversitar cu durata de 1-2 ani; înscrierile se fac conform mediei de absolvire a liceului; la finalizarea studiilor, se eliberează certificate de competenţă/calificare profesională

Perioada de înscriere este 12 septembrie – 19 octombrie, taxa de înscriere este 50 de lei, iar taxele de şcolarizare variază între 1.300 de lei pentru domeniile socio-umane şi 1.500 de lei pentru domenii tehnice. Universitatea oferă şi opţiuni pentru studiul limbilor străine: chineză, engleză, italiană, spaniolă.

Specializări:

domenii tehnice: tehnician proiectant în construcții de mașini, tehnician diagnostic auto, tehnician echipamente de calcul, analist programator, tehnician controlul calității produselor alimentare, tehnician nutriționist, tehnician laborant pentru  protecția calității mediului

domeniile economic şi administrativ: agent comercial, asistent manager, detectiv particular

domenii design şi jurnalism: designer pentru publicitate, tehnoredactor

domeniul de asistenţă socială: asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

domeniul educaţie fizică: instructor de aerobic si fitness.

2. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şcolarizează, prin colegiile universitare, absolvenţi de liceu cu, sau fără diplomă de bacalaureat. “Profilul colegiilor va fi dat de programele acreditate, din facultăţile organizatoare. Curricula colegiilor va asigura calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din România şi va conţine cel puţin 50% din disciplinele anului I de studii universitare de licenţă”, se arată într-un anunţ al universităţii.

“Admiterea se va face după criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi în baza unei metodologii proprii. Învăţământul terţiar non-universitar are o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională.

În cadrul colegiilor se vor organiza programe de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat, pentru absolvenţii care nu au promovat acest examen. Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi pentru nivel licenţă.

Absolvenţii de liceu pot opta pentru programe de formare profesională forma de învățământ cu frecvență, prin colegiile universitare”, mai precizează sursa citată.

3. Universitatea “Bogdan Vodă”din Cluj-Napoca organizează cursuri de şcoală postliceală, cu durata studiilor de 2 sau 3 ani; învăţământ zi; perioada de înscrieri este până în 30 septembrie, pentru absolvenţi cu sau fără Bac, fără limită de vârstă, inclusiv pentru cei care sunt încadraţi în muncă; certificatele de absolvire sunt recunoscute internaţional.

Durata studiilor 2 ani, specializări:

– domeniul economic: asistent de gestiune, funcţionar bancar

– domeniul comerţ: asistent manager

– domeniul turism şi alimentaţie: asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie

Durata studiilor 2 ani, specializări:

– domeniul: sănătate şi asistenţă pedagogică: asistent medical generalist, asistent medical balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare; asistent medical de radiologie; asistent medical de igienă şi sănătate publică.

4. Universitatea din Oradea organizează colegii pentru absolvenţii de liceu fără diplomă de BAC. Instituţia este de stat, clasificată în categoria a doua valorică a universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Propunerile sunt pentru programe de studii în cadrul specializărilor cosmetică medicală, analist programator, însă urmează etapa de aprobare la minister, în funcţie de decizia căruia se vor face înscrieri sau nu, după cum au declarat reprezentanţii universităţii pentru HotNews.ro

Durata colegiilor va rezulta din planurile de învăţământ care „vin de la facultăţi”, iar dacă cursanţii obţin după un an de colegiu diploma de bac şi creditele necesare din timpul acestor studii pot da examen de admitere şi pot trece în anul doi de facultate. potrivit surselor citate.

5. Universitatea Româno-Germană din Sibiu – Colegiul Postliceal RO-GER – organizează studii postliceale pentru candidaţi fără diplomă de bac, admiterea fiind prin concurs de dosare pe baza mediei generale a anilor de liceu. Universitatea Româno-Germană din Sibiu este instituție de învățământ superior acreditată și recunoscută ARACIS.

Studiile la colegiu sunt pe perioadă de un an, iar taxa de şcolarizare este de 650 lei pe semestru. Nu se percepe taxă de înscriere, predarea este în limba română, dar sunt cursuri de limbi străine (germană şi engleză).

Colegiul mai oferă programe de pregătire pentru bacalaureat 2015 gratuite; discipline recunoscute pentru continuarea studiilor de licență direct în anul II şi consiliere și orientare în carieră;

Specializări: asistent manager, asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie, organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii, agent comercial, tehnician în activităţi economice, asistent de gestiune, asistent de gestiune transporturi.

6. Universitatea Ecologică din Bucureşti organizeaza studii postliceale în cadrul Colegiului universităţii, pentru absolvenţilor de liceu cu şi fără diplomă de bacalaureat. Taxa de şcolarizare este de 1.700 lei/an, iar taxa de admitere este de 100 de lei.

Durata studiilor, 1 an, specializări: grefier, funcţionar administrativ, auditor de mediu, technician în protecţia mediului (technician ecolog), asistent relaţii publice şi de comunicare, funcţionar economic, agent de asigurare, agent imobiliar

Durata studiilor, 1 an şi jumătate, specializări: operator introducere, validare şi prelucrare date, technician programare, lansare şi urmărirea producţiei

Durata studiilor, 2 ani, specializări: tehnician kinetoterapeut, antrenor în diferite ramuri sportive

7. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti organizează, pentru absolvenţii de liceu fără bacalaureat, cursuri de masseur şi admitere pentru programe de specializare pentru instructpri aerobic-fitness şi organizator evenimente sportive.

Curs de tehnician maseur este structurat pe 4 module, iar fiecare costă 100 de euro. Taxa de înscriere este de 10 euro, iar pentru fiecare certificat eliberat de absolvire sau/şi calificare se achită contravaloarea de 50 lei.

Programul de formare pentru ocupaţia instructor aerobic-fitness este accesibil cellor fără Bac pentru înscrieri până pe 30 septembrie. Taxa de şcolarizare este de 1.600 lei, iar taxa de înscriere este de 10 euro, evaluarea finală costând 10 euro.

Până în 27 admitere, se desfăşoară şi admitere la programul organizator evenimente sportive.

8. Universitatea Hyperion din București organizează studii de învăţământ terţiar nonuniversitar având nivelul de calificare 5 (conform Cadrului Naţional al Calificărilor), în 16 colegii. Cursurile vor avea o durată de un an, iar taxa de înscriere este de 100 lei. Înscrierile se fac până pe 30 septembrie.

La finalul anului de studiu, se va susține un examen teoretic și practic pentru obținerea unui atestat. Absolvenții care obțin atestatul și, ulterior, promovează examenul de Bacalaureat și se înscriu la o facultate de profil, pot beneficia de unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă, respectându-se legea în vigoare.

Specializări:

Administrația domeniului public și privat – taxa 2.000 lei

Agent vamal – taxa 2.000 lei

Arhivar – taxa 2.000 lei

Asistent manager – taxa 2.000 lei

Asistentă medicină dentară – taxa 3.600 lei

Asistență socială (profil pedagogic) – taxa 2.000 lei

Cadastru și topografie – taxa 2.000 lei

Contabilitate primară – taxa 2.000 lei

Ghid turistic (o limbă străină) – taxa 2.000 lei

Operator de date în sistem bancar – taxa 2.000 lei

Organizator evenimente și protocol (o limbă străină) – taxa 2.000 lei

Cameraman TV / editor imagine și artă fotografică – taxa 3.600 lei

Operator calculator – taxa 2.000 lei

Operator sondaje și date statistice – taxa 2.000 lei

Relații publice și organizare evenimente – taxa 2.000 lei

Web-design și gaming – taxa 2.000 lei

La Colegiul de asistente medicină dentară se pot înscrie şi băieţi.

9. Universitatea Artifex din Bucureşti – Şcoala Postliceală este autorizată să funcţioneze prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4579/10.09.2014. Absolventii de liceu fără Bacalaureat se pot înscrie la specializări de: agent comercial, agent fiscal, asistent de gestiune, agent de turism – ghid, funcţionar bancar, tehnician activiăţi comerciale

Absolvenţii şcolii postliceale pot continua studiile universitare, după promovarea examenului de bacalaureat, în baza creditelor de studii transferabile la programele de studii de licenţă acreditate ale Universităţii Artifex din Bucureşti.

10. Universitatea „Valahia” din Târgoviște – Colegiul de Studii Postliceale organizează cursuri pentru absolvenții studiilor liceale cu şi fără diplomă de bacalaureat. Înscrierile se fac până în 20 septembrie 2014.

Domeniile de studiu și calificările profesionale:

Domeniul Mecanică: tehnician tehnolog mechanic, tehnician proiectant în construcţia de maşini

Domeniul Informatică: tehnician echipamente de calcul

Domeniul Electronică: tehnician electronist telecomunicaţii

Domeniul Energetică: tehnician electroenergetician

Domeniul Agricultură: tehnician protecţia plantelor, tehnician cadastru funciar-topograf

Domeniul Industrie alimentară: tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Domeniul Protecția mediului: tehnician chimist

Domeniul Servicii: bibliotecar studii medii

Domeniul Comerţ: agent comercial

Domeniul Turism şi alimentaţie: agent de turism-ghid

Domeniul Producţie media: cameraman – fotoreporter

Domeniul Economic: agent fiscal

Domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică: asistent medical balneo – fiziokinetoterapie şi recuperare.

11. Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – Colegiul pentru învăţământ preuniversitar “Constantin Rădulescu – Motru” organizează studii pentru 14 specializări în 10 domenii (630 de locuri), la care au acces şi candidaţi fără Bac. Înscrierile se fac până în 19 septembrie. Taxele de şcolarizare sunt între 1.500 de lei şi 2.100 lei în funcţie de specializare.

Pe baza creditelor transferabile şi în urma promovăarii examenului de bacalaureat, elevii se pot transfera la programele de licenţă ale universităţii, în limita locurilor disponibile.

Specializări:

Mecanică: tehnician operator maşini cu comandă numerică

Informatică: analist programator

Energetică: tehnician electroenergetician

Industrie alimentară: tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Servicii: tehnician în activităţi de secretariat, detectiv particular, proiectant decoraţiuni interioare

Comerţ: agent comercial

Turism şi alimentaţie: organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii

Economic: agent fiscal

Sănătate şi asistenţă pedagogică: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare

Sport: antrenor.

12. Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti a înfiinţat colegiu la care au acces şi candidaţii fără Bac:

Specializări: asistent de gestiune, asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie, agent fiscal, agent vamal, funcţionar bancar, asistent manager, asistent manager în unităţi hoteliere, tehnician în comerţ internaţional, tehnician nutriţionist, tehnician în activităţi comerciale, tehnician în activităţi de secretariat, agent comercial, agent de turism – ghid, organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii.

13. Universitatea Danubius Galaţi – şcoala postliceală – organizează cursuri şi pentru candidaţi fără Bacalaureat, pentru specializările agent turism-ghid (1.600 de lei taxă de şcolarizare pe an, durata studiilor 2 ani), asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație (1600 lei/an, durata studiilor 2 ani) şi asistent medical generalist (în curs de autorizare, 2.000 lei pe an, durata studiilor 3 ani).

Taxa de înscriere este de 100 lei. Admiterea se va face în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat, respectiv în funcție de media obținută în cei 4 ani de liceu – pentru candidații fără examen de bacalaureat.

surse: hotnews, mediafaxȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Proiect de lege pentru interzicerea fondului clasei și al școlii. Consiliul Elevilor: sunt prevăzute amenzi de până la 2000 lei

Publicat

sala clasa liceu examen

Consiliului Național al Elevilor (CNE) anunță că recent a fost depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, ce vizează interzicerea colectării fondului clasei, respectiv al școlii.

Inițiativa legislativă prevede că aceia care le pretind părinților fondul clasei/școlii vor putea fi sancționați cu până la 2.000 de lei.

Reprezentanții elevilor susțin că practica de colectare a fondului clasei, respectiv al școlii, „reprezintă o modalitate prin care este sprijinită corupția în unitățile de învățământ”, potrivit edupedu.ro.

Elevii amintesc că educația ar trebui să fie gratuită, conform art. 32, alin. (4) din Constituția României, „însă, din păcate, în cele mai multe dintre unitățile de învățământ, formele de sprijin financiar din partea actorilor implicați în procesul educațional reprezintă o normalitate. Astfel, fie că este vorba despre cumpărarea materialelor necesare desfășurării orelor de curs, fie că vorbim despre renovarea sălii de clasă sau de sprijinul pentru plata serviciilor de pază, părinții sunt cei care investesc sume considerabile de bani.”

Consiliul Național al Elevilor solicită Parlamentului Românie adoptarea inițiativei legislative în cel mai scurt timp.

„La inițiativa Consiliului Național al Elevilor a fost depusă o inițiativă legislativă care interzice în mod explicit colectarea fondului clasei și fondului școlii în unitățile de învățământ. Cei care fac acest lucru vor putea fi sancționați cu până la 2000 de lei. Consiliul Național al Elevilor a început lupta împotriva corupției școlare, iar acesta e doar primul demers pe care îl vom realiza în acest scop”, a declarat Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor.

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO INTERVIU cu Ioan Dîrzu, candidat PSD la Camera Deputaților. „Sunt în favoarea supraimpozitării pensiilor speciale” (P)

Publicat

Candidatul PSD Alba la Camera Deputaților, Ioan Dîrzu, a fost prezent vineri, în redacția alba24.ro pentru un interviu video. 

Aflat la finalul celui de-al doilea mandat, deputatul PSD de Alba a făcut un scurt bilanț al inițiativelor legislative pe care le-a avut în Parlament și a prezentat câteva dintre realizările lui din ultimii ani. În ceea ce privește subiectul pensiilor speciale, Ioan Dîrzu a spus că drepturile nu pot fi anulate, însă pot fi impozitate gradual.

Referitor la județul Alba, Dîrzu a spus care sunt principalele nevoi de dezvoltare din zona noastră și ce s-ar putea face din acest punct de vedere. Deputatul a prezentat și câteva măsuri importante care pot fi luate în domenii precum infrastructură, economie – investiții, agricultură, educație și sănătate.

De profesie medic veterinar, Ioan Dîrzu susține că vaccinarea trebuie să aibă loc, explicând că vaccinurile au scăpat omenirea de foarte multe boli. Potrivit acestuia, cei care refuză să se vaccineze, din diverse motive, trebuie să își asume consecințele deoarece vor încărca sistemul de sănătate și vor crea costuri suplimentare.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

ZILE LIBERE pentru părinți, când nu se face școală față în față. Modificări în legislație, promulgate de președintele Iohannis

Publicat

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă prin care se acordă zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, dacă se limitează sau suspendă activităţile didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.

Legea extinde această facilitate şi în cazul părinţilor ai căror copii suferă de o boală cronică, chiar dacă nu sunt suspendate cursurile.

Actul normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARSCOV-2, precum şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav neşcolarizat, ori care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere o persoană adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în condiţiile limitării sau suspendării serviciilor de zi de care acestea beneficiază.

Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară; b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere. Deputaţii au introdus şi condiţia ca locul de muncă ocupat să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.

De asemenea, prin excepţie, „beneficiază de aceste prevederi şi părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, suferă de o boală cronică, indiferent dacă activităţile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate”, cu condiţia ca celălalt părinte să nu beneficieze de aceste zile libere.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere, dacă angajatul solicită acest drept. Prin excepţie, însă, este nevoie de acordul angajatorului în cazul angajaţilor din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din reţeaua de transport feroviar, din unităţile care asigură transportul în comun şi serviciul de salubrizare a localităţilor, aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, din unităţile de comerţ alimentar, servicii financiare, distribuţie de carburanţi, producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare, precum şi în cazul personalului din unităţile farmaceutice.

Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere. În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii, are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută. În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii, doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Modificări la Legea Minelor. Deputatul Sorin Bumb: 45% din valoarea redevențelor rămâne la primării, 35% la consiliile județene

Publicat

b

Președintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi o nouă lege, care modifică Legea Minelor, permițând o mai bună administrare a resurselor naturale.

Potrivit deputatului de Alba, Sorin Bumb, cele mai importante modificări vor aduce mai mulți bani administrațiilor locale, deoarece 45% din valoarea redevențelor – acele taxe pe care firmele de exploatare le plătesc pentru că folosesc resursele naturale de suprafață – rămâne la primării, 35% merge la consiliile județene și 20% merge în bugetul central.

Până acum, toți banii mergeau la București. Legea este foarte importantă deoarece cele mai multe balastiere și exploatări de piatră se află pe teritoriul comunelor, care acum vor putea beneficia direct de venituri la bugetul local, de pe urma acestor activități. În plus, va crește rata de încasare a acestor redevențe, deoarece ele pot fi urmărite acum direct de la nivel local.

”Am lucrat îndelung la aceste modificări în cadrul Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, tocmai pentru a crea un cadru legislativ modern, care să ne permită să ne protejăm resursele și să le putem exploata corect, în beneficiul oamenilor și al comunităților pe al căror teritoriu ele se află.

Alte modificări importante se referă la exploatarea haldelor de steril, din care pot fi recuperate, cu noile tehnologii disponibile acum, minereuri valoroase, respectând condițiile de mediu.

În județul Alba avem mai multe astfel de locații și există interes din partea investitorilor care vor crea locuri de muncă și venituri în bugetele locale.

De asemenea, am reglementat redeschiderea perimetrelor miniere închise nejustificat în trecut, adică acele perimetre miniere rentabile, din care avem și în județul Alba, dar care au fost închise și au rămas așa, din cauza unor legi învechite și prost făcute.

Legea este mult mai complexă și va permite reluarea activității în anumite perimetre miniere, inclusiv în județul Alba, precum și creșterea capacității de producție a Cuprumin, fapt care înseamnă încă un pas către realizarea unui combinat de prelucrare a minereului de cupru în Munții Apuseni.

Sunt reglementări care generează venituri și locuri de muncă și care ne vor ajuta să nu mai depindem de alții pentru gestionarea bogățiilor noastre” a transmis deputatul Sorin Ioan Bumb, președintele Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate