Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Noi REGULI de utilizare a Bazinului Olimpic din Alba Iulia. Modificări de tarife şi condiţii. PROIECT

Publicat

Bazinul Olimpic Alba Iulia

Se pregătesc noi modificări în Regulamentul de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din Alba Iulia. Acestea intră la aprobare în şedinţa Consiliului Local de marţi, 28 august.

Se modifică programul de acces pentru CSS Liceul Sportiv Alba Iulia, se fac precizări despre eliberarea brăţărilor magnetice şi accesul copiilor sub 7 ani. Aceştia pot intra în bazin doar însoţiţi şi supravegheaţi de o persoană adultă, fiind eliminată restricţia de vârstă sub 5 ani.

Se introduce atenţionarea că personalul Bazinului nu-şi asumă responsabilitatea pentru persoanele care nu ştiu înota (bazinul are 2 metri adâncime).

De asemenea, pentru acces în Bazinul Olimpic, trebuie prezentată la casierie, de fiecare dată când este solicitat accesul, o adeverinţă medicală din care să reiasă că persoana nu este în evidenţă cu boli infecţioase sau transmisibile. Adeverinţa trebuie să fie valabilă 6 luni de la data emiterii, însă administratorul Bazinului poate cere oricând actualizarea acesteia.

La capitolul tarife, închirierea culoarului în bazin de către persoane fizice (grup organizat) sau persoane juridice, la cerere, pentru maximum 15 persoane / culoar, va costa 100 lei pe oră (anterior, 80 lei pe oră).

Şi închirierea locaţiei pentru concursurile sportive se scumpeşte: de la 100 de lei la 400 de lei.

“Au fost identificate surse ce pot duce la creşterea încasărilor la Bazinul Olimpic cu aproximativ 45-50%, în cazul în care activitatea de iniţiere înot copii va fi organizată şi realizată cu insructori angajaţi proprii sau pe bază de contract”, se arată în documentaţia de proiect.

Astfel, se introduce abonamentul de iniţiere cu instructor (personal angajat CSM Unirea Alba Iulia): 250 lei/10 şedinţe (valabilitate 2 luni). Instructorii vor fi angajaţi cu program redus (4 ore pe zi) pentru iniţiere înot.

În prezent sunt, în medie, 100 copii/zi care urmează cursuri de iniţiere înot, ceea ce înseamnă încasări suplimentare de 30.000 de lei / lună (100 copii x 20 zile x 15 lei/şedinţă). Propunerea este de a oferi un pachet complet de iniţiere cu instructor autorizat şedinţe cu 250 de lei.

Se aminteşte şi de reorganizarea privind repartizarea culoarelor din bazin, ca număr, poziţie şi intervale orare, având în vedere activităţile de înot, polo şi agrement.

Regulamentul de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic Alba Iulia – detalii din forma propusă pentru aprobare:

Acces în incinta bazinului se face după următorul program:

CSS Liceul Sportiv Alba Iulia:

Luni-vineri: 11.00-17.00 (culoarele 1-4)

Sâmbătă: 9.00-17.00 (culoarele 1-4)

CSM Unirea Alba Iulia

Iniţieri:

Luni-vineri: 17.00-20.00 (culoarul 1) şi 17.00-19.00 (culoarul 8)

Sâmbătă: 9.00-17.00 (culoarul 1 şi 8)

Agrement:

Luni-duminică: 7.00-22.00

Prima şi a treia zi de luni din fiecare lună, între orele 7.00-14.00, bazinul va fi închis pentru curăţenie şi igienizare.

SAUNĂ: luni-duminică, orele 8.00-10.00 şi 18.00-21.00.

Bazinul Olimpic se va folosi în paralel pentru activităţile de iniţiere şi cele desfăşurate de CSS Liceul Sportiv Alba Iulia şi CSM Unirea Alba Iulia, fiind alocate culoarele 1 şi 8 pentru iniţiere, 1-4 pentru CSS Liceul Sportiv Alba Iulia şi 6-8 pentru CSM Unirea Alba Iulia.

Orice modificare a orarului va fi adusă la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau înştiinţări scrise. Întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afişată în timp util, eventualele abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

Accesul în incinta Bazinului se face contra cost, numai pe bază de brăţară magnetică. Beneficiarii sunt obligaţi să aibă asupra lor în permanenţă brăţara magnetică şi dovada achitării taxei de utilizare a Bazinului Olimpic.

Brăţările magnetice se eliberează pe zile şi pe interval orar (şedinţă), în ordinea solicitărilor, durata unei şedinţe fiind de 2 ore, nedepăşind numărul maxim de utilizatori (152).

Brăţările magnetice se pot elibera pentru o singură şedinţă sau în regim de abonament, pentru mai multe şedinţe. Abonaţilor li se vor elibera carduri magnetice, cu achitarea unei garanţii de 30 lei pe card, garanţei ce va fi returnată la predarea cardului.

Brăţările magnetice se eliberează după achitarea taxei de utilizare a Bazinului olimpic.

Este obligatorie purtarea brățării magnetice primite și utilizarea acesteia la toate porțile magnetice din bazin. Angajații bazinului sunt îndreptățiți să verifice oricând biletele de intrare, iar clienții sunt obligați să le prezinte.

Brățările magnetice vor fi predate de către beneficiari la expirarea perioadei pentru care s-au achitat taxele de utilizare a Bazinului olimpic. În cazul în care beneficiarii nu predau brățările magnetice sau produc stricăciuni acestora au obligația să plătească contravaloarea acesteia de 20 lei.

Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate abonamentelor pentru public sau contractelor de închiriere (gratuit), momentul şi data de desfăşurare a acestora fiind afişate sau comunicate în prealabil.

Este interzis accesul în ţinută de stradă pe suprafeţele destinate exclusive desfăşurării activităţii sportive sau de agrement.

Este interzis accesul în bazinul de înot al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze.

Copiii sub 7 ani au acces la bazin numai însoţiţi şi supravegheaţi de o persoană adultă.

Pentru cursuri de iniţiere înot copii, vârsta minimă este 5 ani.

Este obligatorie respectarea instrucţiunilor afişate de către administratorul de bazin. Având în vedere specificul bazinului (adâncimea apei de 2 metri), personalul de deservire nu îşi asumă răspunderea pentru persoanele care nu ştiu înota.

Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite au obligaţia de a respecta îndrumările, instrucţiunile personalului angajat, profesorilor şi instructorilor sportivi.

Beneficiarii vor prezenta, de la medicul de familie, o adeverinţă medicală din care să reiasă că nu sunt în evidenţă cu boli infecţioase sau transmisibile, adeverinţă valabilă 6 luni de la data emiterii. Adeverinţa va fi prezentată casierului de fiecare dată când se utilizează serviciile bazinului. Administratorul îşi rezervă dreptul de a solicita actualizarea adeverinţei medicale, indiferent de data emiterii acesteia, la existenţa oricăror suspiciuni cu privire la starea de sănătate a persoanei respective şi interzicerea accesului în bazin, până la prezentarea unei noi adeverinţe.

Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va folosi numai echipament adecvat, acceptat de normele şi reglementările în vigoare. Este obligatorie casca pentru persoanele cu părul lung (femei sau bărbaţi) şi folosirea costumului de baie (slip, nu şort sau bermude).

Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta bazinului.

Sunt interzise în incinta bazinului:

– consumul de alimente şi băuturi

– fumatul, cu excepţia locurilor special amenajate

– prezenţa persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor halucinogene

– introducerea obiectelor contondente şi periculoase

– accesul cu animale de companie

– săritul, stropitul sau jocul cu mingea în bazin sau orice alte activităţi care produc disconfort altor beneficiari

– blocarea căilor de acces

– folosirea saunelor de către copiii sub 14 ani.

Beneficiarii au obligaţia, în cazul producerii unui eveniment ieşit din comun – accident, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase etc – să anunţe personalul bazinului pentru a putea interveni.

În cazul utilizării dotărilor în mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, administratorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către beneficiari.

În cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, administratorul poate întrerupe activitatea parţial sau în totalitate şi poate schimba programul afişat (stabilit iniţial).

Pentru eliberarea brăţărilor magnetice sunt necesare următoarele:

– abonamente procurate (cardurile magnetice)

– dovada achitării taxei de acces stabilită

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de regulament se sancţionează cu avertisment, la prima abatere, apoi cu anularea abonamentului sau dreptului de folosinţă, după caz, cu interzicerea dreptului de utilizare a Bazinului Olimpic timp de până la 3 luni.

Persoanele care produc pagube dn culpă sau din cauza exploatării defectuoase a bunurilor din dotare vor suporta integral paguba produsă, dacă sunt stabilite vinovate.

Administratorul bazinului nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente sau pagube materiale beneficiarilor.

TARIFE:

BAZIN

– copii/ elevi/ studenți la zi/ pensionari/ șomeri în plată / persoane cu handicap: 10 lei / şedinţa de 2 ore

– adulți: 15 lei / şedinţa de 2 ore

SAUNĂ:

– elevi/ studenți la zi/ pensionari/ șomeri în plată / persoane cu handicap: 5 lei / 15 minute

– adulți: 10 lei / 15 minute

Abonamente:

Bazin:

Copii / elevi / studenţi la zi / pensionari / şomeri în plată / persoane cu handicap (o şedinţă, 2 ore):

– 10 şedinţe: 85 lei, valabilitate 30 zile (85%)

– 20 şedinţe: 150 lei – valabilitate 60 de zile (75%)

– 30 şedinţe: 210 lei – valabilitate 90 de zile (70%)

Adulți (o şedinţă, 2 ore):

– 10 şedinţe: 130 lei – valabilitate 30 de zile

– 20 şedinţe: 225 lei – valabilitate 60 de zile

– 30 şedinţe: 315 lei – valabilitate 90 de zile

Saună:

Elevi / studenţi la zi / pensionari / şomeri în plată / persoane cu handicap (o şedinţă, 15 minute):

– 10 şedinţe: 40 lei

– 20 şedinţe: 75 lei

– 30 şedinţe: 100 lei

Adulţi (o şedinţă, 15 minute):

–10 şedinţe: 80 lei

– 20 şedinţe: 150 lei

– 30 şedinţe: 200 lei

Grup organizat de elevi / studenţi / pensionari (minimum 10 persoane): 8 lei /persoană

Grup organizat adulţi (minim 10 persoane): 12 lei / persoană

Pachet familie cu copii sub 12 ani: 15 lei / părinte, copiii având gratuitate

Tarif închiriere culoar bazin: persoanele fizice (grup organizat) sau persoanele juridice pot închiria, la cerere, pentru maxim 15 persoane / culoar cu 100 lei pe oră.

Tarif închiriere culoar pentru iniţiere înot cu instructor extern (maximum 15 persoane / culoar) – 200 lei pe oră, la care se adaugă taxa de intrare/persoană /culoarele 1 şi 8 de luni până sâmbătă între orele 7.00-17.00)

Tarif închiriere bazin pentru concursuri sportive: 400 lei pe oră (anterior 100 lei)

Abonament iniţiere cu instructor (personal angajat CSM Unirea Alba Iulia): 250 lei/10 şedinţe (valabilitate 2 luni)

Tarif închiriere locaţie cafenea (preţ pornire licitaţie): 8 lei / mp / lună

Tarif închiriere cabinet masaj (preţ pornire licitaţie): 6 lei / mp / lună

Tarife închiriere spaţii antrenori, arbitri: 2 lei/mp/lună

Tarif închiriere magazie: 1 leu / mp / lună

Elevii de la CSS Alba Iulia – specialitatea înot şi sportivii secţiei de polo de la CSM Unirea Alba Iulia au gratuitate cu tabel nominal semnat de conducerea cluburilor pentru fiecare clasă/secţie.

Pentru eliberarea abonamentelor, biletelor cu preţ redus (copii, elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri, persoane cu handicap), este necesară prezentarea documentelor ce atestă această calitate (adeverinţă, cupon pensie, carnet şomer vizat la zi).

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax