Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Rezultate BACALAUREAT 2023 în ALBA: rată de promovare de 79,1%, mai mare față de anul trecut. Harta mediilor de 10

Publicat

Rezultate Bacalaureat 2023 în Alba: rata de promovare a examenului în județ este de 79,1% mai mare față de anul trecut. A fost o singură medie de 10, la Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni, un candidat absolvent de Mate-Info. Pentru seria curentă, rata de promovare este de 83,8%.

Comparativ, în 2022, rata de promovare a fost de 74,67% (76,7% după contestații), fără să fie înregistrată vreo medie de 10. Doar după contestații au fost 4 medii maxime.

Absolvenții de liceu au susținut probele scrise în perioada 26-29 iunie. Probele de competențe nu au fost organizate în acest an, fiind aplicată procedura de echivalare/recunoaștere a acestora.

Vezi AICI rezultate Bacalaureat 2023 în țară (harta județe).

Vezi AICI rezultate Bacalaureat 2023 după COD.

Vezi AICI REZULTATE BACALAUREAT 2023, în ALBA, după medie.

Vezi AICI REZULTATE BACALAUREAT 2023 în ALBA, pe licee.

Bacalaureat 2023 – rezultate în Alba

Dintre cei 2.245 candidați înscriși, au fost prezenți 2.166. 79 au absentat. Au fost eliminați din examen 4 candidați. Nu au promovat examenul 449 de candidați. Au promovat examenul 1.713 candidați.

Situația pe medii

 • 29 candidați cu media 5-5,49
 • 94 candidați cu media 5,5-5,98
 • 133 candidați cu media 6-6,49
 • 183 candidați cu media 6,5-6,99
 • 175 candidați cu media 7-7,49
 • 210 candidați cu media 7,5-7,99
 • 261 candidați cu media 8-8,49
 • 295 candidați cu media 8,5-8,99
 • 326 candidați cu media 9-9,49
 • 129 candidați cu media 9,5-9,99
 • 1 candidat cu media 10

Bacalaureat 2023 – prezența la probele scrise în Alba

La proba de Română, au fost prezenți 2063 de candidați din cei 2104 înscriși. Nu au participat 41 de candidați.

Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 4 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

La proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie – au participat 2.055 de absolvenți de liceu, din cei 2.111 înscriși – 650 la istorie și 1405 la matematică. Nu s-au prezentat 56 de candidați. Nu a fost înregistrat niciun caz de candidat eliminat din examen.

La proba la alegere a profilului și specializării au participat 2.106 de candidați din 2.177 înscriși. Nu s-au prezentat 71 de candidați.

Examenul s-a desfășurat în 7 centre de examen din Alba.

Bacalaureat 2023 – corectarea lucrărilor

Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare și Examinare. La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:

 • – preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării
 • – după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare dintre cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori
 • – preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, în situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă denotare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Bacalaureat 2023 – contestații și rezultate

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează  faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz. Constațiile pot fi depuse luni între orele 12.00-18.00 inclusiv electronic.

Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile „reuşit“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“, după caz.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Bacalaureat 2023 –  condiții de promovare a examenului

Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • au susţinut probele de evaluare a competenţelor / în acest an, le au echivalate sau recunoscute
 • au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea
 • au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise

Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Bacalaureat 2023 – SUBIECTE și BAREME

Română

Matematică

Istorie

ANATOMIE

Subiect Anatomie Bacalaureat 2023

Barem Anatomie Bacalaureat 2023

BIOLOGIE

Subiect Biologie Bacalaureat 2023

Barem Biologie Anatomie Bacalaureat 2023

FIZICĂ

Subiect Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2023

Barem Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2023

Subiect Fizică tehnologic Bacalaureat 2023

Barem Fizică tehnologic Bacalaureat 2023

CHIMIE

Subiect Chimie anorganică Bacalaureat 2023

Barem Chimie anorganică Bacalaureat 2023

Subiect Chimie organică Bacalaureat 2023

Barem Chimie organică Bacalaureat 2023

INFORMATICĂ

Subiect Informatică C/C++ (mate-info) Bacalaureat 2023

Subiect Informatică Pascal (mate-info) Bacalaureat 2023

Barem Informatică (mate-info) Bacalaureat 2023

Subiect Informatică C/C++ (științe-nat) Bacalaureat 2023

Subiect Informatică Pascal (științe-nat) Bacalaureat 2023

Barem Informatică (științe-nat) Bacalaureat 2023

GEOGRAFIE

Subiect Geografie Bacalaureat 2023

Barem Geografie Bacalaureat 2023

LOGICĂ

Subiect Logică Bacalaureat 2023

Barem Logică Bacalaureat 2023

SOCIOLOGIE

Subiect Sociologie Bacalaureat 2023

Barem Sociologie Bacalaureat 2023

PSIHOLOGIE

Subiect Psihologie Bacalaureat 2023

Barem Psihologie Bacalaureat 2023

ECONOMIE

Subiect Economie Bacalaureat 2023

Barem Economie Bacalaureat 2023

FILOSOFIE

Subiect Filosofie Bacalaureat 2023

Barem Filosofie Bacalaureat 2023

Vezi BACALAUREAT 2023: Modele de subiecte și bareme. Testele și rezolvările la toate materiile pentru examenul de la final de liceu

Bacalaureat – situația din anii trecuți în Alba

Bacalaureat 2022  în Alba – sesiunea de vară, înainte de contestații: nicio medie de 10, rata de promovare 74,67%.

S-au prezentat la examen 2.219 de candidați și au promovat Bacalaureatul 1.657.

Au fost 2.289 de candidați înscriși. Au lipsit 70, 13 au fost eliminați din examen și 549 au fost respinși (nu au promovat examenul).

Au fost 461 de medii între 9 ș 9,99, 543 medii între 8,00 și 8,99, 377 de medii între 7,00 și 7,99 și 276 medii între 6,00 și 6,99.

În funcție de rata de promovare, cu 100%, adică toți absolvenții au promovat examenul sunt: Colegiul Național Militar Alba Iulia și alte trei licee, acestea din urmă însă cu sub 10 absolvenți (Liceul Sfântul Iosif Alba Iulia – 8 absolvenți, Liceul German Sebeș – 3 absolvenți, Liceul Tehnologic Ocna Mureș – 2 absolvenți).

Rezultate Bacalaureat 2022 după contestații: rată de promovare 76,7% și 4 medii de 10 la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Matematică-Informatică, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Științe Sociale, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Științe ale Naturii, Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia – Muzică.

Au fost depuse 1.133 contestații, din care 640 la Română, 2 la limba maternă, 201 la Matematică/Istorie, 290 la proba la alegere.

Bacalaureat 2021 în Alba, sesiunea de vară, înainte de contestații: cinci medii de 10, rata de promovare era de 72,71% (77,1% promoția curentă). Județul se afla pe locul 9 în clasamentul național (locul 8 fără București), în funcție de rata de promovare a examenului și pe locul 3 în clasamentul în funcție de mediile de 10.

În 2021, au dat examenul 2.338 de candidați dintre cei 2.453 înscriși (115 absenți și 11 eliminați din examen). Dintre aceștia, 1.700 promovaseră Bacalaureatul. Pe lângă cele 5 medii de 10, erau 452 medii între 9 ș 9,99, 554 de medii între 8,00 și 8,99, 371 de medii între 7,00 și 7,99 și 318 medii între 6,00 și 6,99. 627 de candidați (118 cu medii) picaseră examenul.

Au fost 262 note de 10: 31 la română, 15 la Matematică, 28 la Istorie și 188 la proba la alegere.

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia avea promovabilitate de 100%, urmat de Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia cu 98% și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia cu 96,23%.

Bacalaureat 2020 în Alba, sesiunea de vară, înainte de contestaţii: rata de promovare 69,07% (mai mare față de 2019 – 68,81%). În total, au fost 7 medii de 10 şi 180 de note de 10 (în 2019, 216 note de 10 și o singură medie de 10). Au fost 22 de note de 10 la proba de Limba şi literatura română, 3 la limba maternă, 119 la proba obligatorie a profilului şi 136 la cea la alegere. În 2020, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia şi Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia erau pe primul loc, cu promovabilitate de 100%.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax