Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Simulare BACALAUREAT şi EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Calendarul testărilor. Modele de subiecte publicate de MEN

examen bacalaureat

Publicat

Ministerul Educatiei a anunţat calendarul simulării probelor scrise ale examenelor naţionale de BACALAUREAT și EVALUARE NAȚIONALĂ din anul şcolar 2017-2018. Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a se desfăşoară în perioada 5-7 martie. Simularea pentru Bacalaureat va avea loc în perioada 19-22 martie.

În Alba, peste 2.600 de candidaţi s-au înscris la examenul de Bacalaureat din acest an, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (IȘJ), iar probele orale s-au desfăşurat deja, în perioada 12-22 februarie. Cursurile pentru clasele XII-XIII se încheie în 25 mai.

Citește și BACALAUREAT 2019: MODELE de SUBIECTE pentru examen, publicate de Ministerul Educaţiei. Testele oficiale

Elevii de clasa a XII-a nu vor avea la simularea de luni subiecte din operele autorilor Marin Preda sau Marin Sorescu, iar la clasa a XI-a sunt exceptate de la testare simbolismul, perioada interbelică și perioada postbelică.

Pentru examen, „subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe www.subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată”, potrivit Ministerului Educaţiei.

Vor participa la simularea examenului de Bacalaureat atât elevii de clasa a XII-a, cât şi cei din clasele a XI-a.

CALENDARUL simulării – probele scrise – examenul de BACALAUREAT 2018 (program comun pentru clasele a XI-a și a XII-a)

 • 19 martie: Limba și literatura română/E)a)
 • 20 martie: Limba și literatura maternă/E)b)
 • 21 martie: proba obligatorie a profilului/E)c)
 • 22 martie: proba la alegere a profilului și specializării/ E)d) (doar pentru elevii clasei a XII-a)
 • 30 martie: comunicarea rezultatelor

MODELE de SUBIECTE – BACALAUREAT 2018: (arhivate și în format .pdf)

Probe scrise

E.a) Limba și literatura română

E.b) Limba și literatura maternă

E.c) Matematică

E.c) Istorie

E.d) Anatomie Biologie

E.d) Chimie

E.d) Fizică

E.d) Geografie

E.d) Informatică

E.d) Socio umane

Subiectele pentru simulare vor fi elaborate potrivit programei şcolare, însă unele capitole sunt exceptate:

CAPITOLE EXCEPTATE de la SIMULAREA examenului de BACALAUREAT 2018 – pentru elevii clasei a XI-a

Limba şi literatura română

 • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică
 • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară
 • autorii canonici: George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Matematică – programa Mate-info

Pentru simulare, sunt exceptate din programa de bacalaureat următoarele teme:

 • din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare: sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute; sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
 • studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss
 • capitolul Derivabilitate
 • capitolul Reprezentarea grafică a funcţiilor

Matematică – programa ştiinţele-naturii

Conţinuturile pentru simulare corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a sunt cele prevăzute în programa de Bacalaureat, potrivit ordinului de ministru. Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

 • sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
 • metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

Matematică – programa Tehnologic

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

 • sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
 • metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
 • capitolul Funcţii derivabile
 • capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

Matematică – programa Pedagogic

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

 • structuri algebrice: inel, corp

Istorie

Elevii claselor a XI-a trebuie să se pregătească din următoarele capitole, pentru testare:

 • popoare şi spaţii istorice
 • Europa şi lumea în secolul XX – probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română – cultura europeană; România şi Europa în secolul al XX-lea
 • Oamenii, societatea şi lumea ideilor
 • Economie şi societate în lumea postbelică – probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale; Viaţa privată şi viaţa publică; Economie rurală – economie urbană în România
 • Ştiinţa şi societatea – probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului; Noile tehnologii şi timpul liber.
 • Statul şi politica
 • Statele în perioada contemporană – probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice.

CAPITOLE EXCEPTATE de la SIMULAREA examenului de BACALAUREAT 2018 – pentru elevii clasei a XII-a

Limba şi literatura română

 • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • perioada postbelică
 • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

Matematică programa Mate-info (conţinuturi exceptate pentru simulare):

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicaţii ale integralei definite

Matematica programa Ştiinţele-naturii (conţinuturi exceptate pentru simulare):

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

Matematica programa Tehnologic (conţinuturi exceptate pentru simulare):

 • capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
 • capitolul Aplicatii ale integralei definite

Matematica programa Pedagogic (conţinuturi exceptate pentru simulare):

 • sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
 • metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;
 • aplicaţii: ecuatia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan

Istorie

 • Domenii de conţinut /conţinuturi (clasa a XII-a)
 • Popoare şi spaţii istorice: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
 • Oamenii, societatea şi lumea ideilor: Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa. Constituţiile din România
 • Statul şi politica: Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII); Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX)

Biologie

 • Varianta B1. Biologie vegetală şi animală – clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat;
 • Varianta B2. Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană – clasele a XI-a şi a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
 • Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umană.

Geografie

 • Europa şi România – elemente geografice de bază
 • Spaţiul romanesc şi spaţiul european
 • Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief), clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră, învelişul biopedogeografic, resursele naturale
 • Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României: harta politică a Europei; Romania ca stat al Europei, populaţia şi caracteristicile ei geodemografice, sistemul de oraşe al Europei, activităţile economice – caracteristici generale, sisteme de transport
 • Mediu înconjurător şi peisaje
 • Regiuni geografice în Europa şi în România, caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România, studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii
 • Ţările vecine României

Filosofie (conţinuturi exceptate la simulare)

 • Teorii politice moderne şi contemporane;
 • Drepturile omului
 • Cunoaşterea
 • Filosofia

Pentru Fizică, Chimie, Informatică, Logică, Comunicare şi Argumentare, Psihologie, Sociologie, Economie, toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

CALENDARUL examenului de BACALAUREAT 2018 (sesiunea iunie – iulie):

 • 29 ianuarie – 2 februarie: înscrierea candidaților
 • 25 mai – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
 • 12-13 februarie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 14-15 februarie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 16, 19-20 februarie: evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 21-22 februarie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
 • 25 iunie: limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă
 • 26 iunie: limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
 • 27 iunie: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
 • 28 iunie: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
 • 4 iulie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 5-8 iulie: rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie: afișarea rezultatelor finale

Vezi mai multe detalii despre cele două sesiuni de Bacalaureat 2018

CALENDAR BACALAUREAT 2018: Din 29 ianuarie încep înscrierile. Prima sesiune, în februarie. Probele scrise din 25 iunie

Vezi și BACALAUREAT 2018: Modele de SUBIECTE pentru probele de competenţe

Prima probă scrisă – Limba si literatura română – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă – Eb) este programată marți, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă – la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – se va desfășura joi, 28 iunie.

Afișarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00). Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.

Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie vineri, 25 mai.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018

VEZI: SUBIECTE MATEMATICĂ la Simulare Evaluare Naţională 2018: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a

Calendarul Simulării la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a: 

5 martie – Limba și literatura română

6 martie – Matematică

7 martie – Limba și literatura maternă

16 martie – comunicarea rezultatelor

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat (program comun pentru clasele a XI-a și a XII-a)

19 martie – Limba și literatura română/E)a)

20 martie – Limba și literatura maternă/E)b)

21 martie – proba obligatorie a profilului/E)c).

22 martie – proba la alegere a profilului și specializării/ E)d) (doar pentru elevii clasei a XII-a)

30 martie – comunicarea rezultatelor.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, potrivit ministerului.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor susţine la finalul celor două cicluri de învățământ, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la examenele propriu-zise.

Ordinul nr. 3.109 privind organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018, a fost publicat în Monitorul Oficial, în 15 februarie.

Sunt menţionate şi conţinuturile din materii pentru aceste testări.

Evaluarea Naţională

Lista conţinuturilor pentru simularea susţinută de elevii clasei a VIII-a

Limba si literatura română

Subiectele de simulare vor respecta programa pentru disciplina Limba şi literatura română, valabilă pentru Evaluarea Naţională. Vor fi exceptate de la simulare următoarele conţinuturi:

– procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria)

– trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere

– trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară

– complemente circumstanţiale şi propoziţii subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă)

Matematică

Pentru simularea examenului de Matematică, sunt exceptate următoarele teme din Programă:

– din capitolul Numere reale: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere)

– capitolul Funcţii

– din capitolul Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii: ecuaţii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a şi b diferite de 0.

– sisteme de ecuaţii de forma:

– probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuaţiilor şi al sistemelor de ecuaţii

– din capitolul Proiecţii ortogonale pe un plan: calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiate

– capitolul Calcularea de arii şi volume

LENDAR ADMITERE la LICEU. Când încep înscrierile și repartizarea computerizată

Evaluare Naţională 2018

Prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi literatura română) va avea loc în data de 11 iunie 2018. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 13 iunie, iar ultima (limba şi literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 19 iunie (până la ora 12.00). În aceeași zi, intervalul orar 14.00 – 19.00 este rezervat înregistrării contestațiilor. Acestea vor fi soluționate în perioada 20 – 22 iunie. Examenul se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 4 – 8 iunie 2018. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2017 – 2018, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018.

Citeşte şi Modele de SUBIECTE pentru examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat în 2018, publicate de MEN

Evaluare Naţională 2018, clasa a VIII-a, CALENDAR:

4-8 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională

8 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018 Matematică – probă scrisă

14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – probă scrisă

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

surse: edu.ro, hotnews.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

4 Comentarii

4 Comentarii

 1. gheorghe

  joi, 11.01.2018 at 15:46

  17 MARTIE ESTE SAMBATA,DATELE DE SIMULARE EXACT CA IN 2016???!

 2. elena

  luni, 15.01.2018 at 19:48

  Care este sursa informatiei privind datele simularilor? Pe site-ul ministerului nu apare nimic!

 3. Necsulea

  sâmbătă, 27.01.2018 at 22:03

  MEN nu a publicat Calendarul simularilor!De unde ati obtinut informatiile ?

 4. Iuda

  duminică, 28.01.2018 at 22:22

  Bine că 17 martie e sâmbătă. 🙂

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax