Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

LIVE VIDEO: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia. Concurs de curățenie în oraș și sterilizarea câinilor fără pedigree

Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați în şedinţă ordinară, vineri, 30 august, de la ora 13.00, cu 32 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, organizarea unui concurs de curățenie între scările de bloc arondate asociațiilor de proprietari, dar și sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, organigramei Serviciului public ”Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură”, organigramei Serviciului public de asistență medicală, organigramei Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, organigramei Serviciului voluntar pentru situații de urgență și a organigramei Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local”, din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 septembrie 2019

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru suținerea și promovarea culturii scrise

3. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba Iulia în orașul Fontainebleau din Franța, în perioada 13-15 septembrie 2019

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (coordonarea activității SVSU îi revine consilierului local cu atribuții de primar Raul Tudorașcu)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Serviciului social de zi cantina de ajutor social Alba Iulia (noi standarde de calitate)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliu din cadrul proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia”

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2019 – 2020

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform OUG nr. 114/2018 și CAM de 2,25% pentru obiectivul: ”Reabilitarea și extinderea clădirii colegiului economic Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia”

Citește și Modernizarea Colegiului Economic din Alba Iulia, mai scumpă. Costul lucrărilor după majorarea salariilor în construcții

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizarea străzii Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu și demolare pavilion punct control și împrejmuire” din Municipiul Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind organizarea unui concurs între scările de bloc arondate asociațiilor de proprietari ”Alba Iulia curată”

Citește și Albaiulienii din blocuri, stimulați cu bani să-și facă curat în fața scărilor. Concurs inedit, propus de Primăria Alba Iulia

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Alba Iulia

Citește și Condiții mai stricte pentru administratorii de bloc la Alba Iulia. Cum își pot pierde funcțiile și termen limită pentru atestare

13. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, finanțat pri Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni

14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Crocus”, finanțat prin programul Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 419/2018 a Consiliului local cu privire la proiectul ”ALBA IULIA 360” – finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 20/2018 a Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Start-up Plus – Anteprenoriat Urban în Centrul Țării

17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 186/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (privind alocarea unor sume de bani pentru publicații și activități culturale)

18. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia

Citește și Sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree la Alba Iulia. Primăria încearcă să stopeze înmulțirea maidanezilor

19. Proiect de hotărâre privind obligarea operatorului SC Polaris M Holding SRL Constanța de a efectua activitățile de colectare, transport și depozitarea deșeurilor municipale din cadrul Contractului nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia

Citește și Colectarea gunoiului la Alba Iulia, asigurată de Polaris, încă trei luni. Prelungirea contractului, la vot în Consiliul Local

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuințe individuale, semicolective și realizare stradă acces, Alba Iulia, str. Ana Ipătescu, FN, solicitant Muntean Gheorghe, Kolar Daniel”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare zonă funcțională din zonă pentru agrement și sport în zona locuințelor individuale joase, Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, solicitant Fara Daniel, Fara Simona Diana, Popescu Mircea Adrian, Popescu Andreea, Arhiepiscopia Romano-Catolică”

Art.3: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83970/05.08.2019 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire platformă betonată, amplasare spălătorie auto mobilă, Alba Iulia, str. Republicii, nr. 34 solicitant SC Lin & Ema SRL pentru SC Nadenka SRL”

Art.4: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 71644/05.07.2019. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe semicolective în regim înșiruit și împrejmuire, Alba Iulia str. C. Porumbescu, nr. 7, solicitant Marconst SRL prin Mihacea Marcel Vasile”

Art.5: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83967/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe semicolective în regim înșiruit, Alba Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 52, solicitant Macarie Sorinel pentru SC Actual SRL”

Art.6: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 84440/06.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire a doua locuință pe parcelă, Alba Iulia, str. Zlatnei, nr. 83, solicitant Gherman Alin Gabriel”

Art.7: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83965/08.05.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL 190/2011, în vederea construirii unei săli de evenimente, Alba Iulia, str. Drâmbarului, nr. 20, solicitant Neata Doru și soția Neata Izabella”

Art.8: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83964/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe familiale, Alba Iulia, str. Diana, FN solicitant Neagoe Gheorghe Ioan Sorin, Isvernari Constantin Cristian, Isvernari Andreea Mihaela, Dăian Iosif Marius, Dăian Iosif Bogdan, Orban Tibor, Orban Emilia, Sîrb Ioan, Sîrb Simziana, La Malva Carmen Nicoleta”

Art.9: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83880/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale – modificare tramă stradală aprobată cu HCL 195, art. 8 din 28.06.2013, Alba Iulia, str. Theodor Pallady, solicitant Duțu Lucreția”

Art.10: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 83739/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice pentru construire locuință individuală, Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989, nr. 1E, solicitant Dolha Cosmina Domnica, Dolha Anton Florin”

Art.11: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 83583/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale și semicolective și realizare drum acces, Alba Iulia, str. Zărnești nr. 6, solicitant Perța Radu, Perța Nicolae, Perța Doinița”

21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii nr. 138/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, bl. G4

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (privind constituirea Comisiei de licitaţii şi negocieri pentru concesionarea, închirierea şi vânzarea unor terenuri şi construcţii în municipiul Alba Iulia –  se propune înlocuirea consilierului local Ioan Gabriel Lupea din comisie)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul Acțiunea Națională Alba a unui imobil (construcție), situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, FN

25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, d-nul Voicu Paul, să semneze procesele verbale de vecinătate și documentațiile întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a hotărârilor consiliului local, conform Ordinului ANCPI nr. 700/2014

26. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al Municipiului Alba Iulia

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței asupra imobilului situat în strada Avram Iancu ”alei și zone verzi” din municipiul Alba Iulia

28. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 12

29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Barbu Ștefănescu Delavrancea

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 172/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada septembrie – noiembrie 2019

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul școlar 2019 – 2020

Citește și Burse de merit și de performanță pentru elevii din Alba Iulia, din partea Primăriei, la vot în Consiliul Local. Sume propuse

33. DIVERSE
a) Raport privind activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019
b) Notă de informare către Consiliul local al municipiului Alba Iulia
c) Adresă din partea domnului consilier Trifu Mircea
d) Adresa din partea locuitorilor străzilor Dealului, Rotundă, Carpați și Inului

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 8-14 august: Zile cu ploi, furtuni și maxime până la 29 grade Celsius. Prognoza meteo, în localități din județ

Publicat

Sâptămâna viitoare sunt așteptate ploi și futuni în mai multe zone din județ. Luni sunt anunțate temperaturi maxime de 29 de grade Celsius, iar de marți se răcește ușor.

La munte, maximele vor fi între 17 – 21 grade la Oașa și 20-22 la Arieșeni.

Prognoza meteo pe zile, în localități din județul Alba, în săptămâna 8 – 14 august:

Prognoza meteo – vremea: Luni, 8 august

 • Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; aversă
 • Aiud: minime de 18 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Blaj: minime de 18 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Ocna Mureş: minime de 19 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Câmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Prognoza meteo – vremea: Marți, 9 august

 • Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; aversă
 • Aiud: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Blaj: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Zlatna: minime de 17 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Câmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice
 • Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni puternice

Prognoza meteo – vremea: Miercuri, 10 august

 • Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; aversă
 • Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Prognoza meteo – vremea: Joi, 11 august

 • Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; ploaie
 • Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Prognoza meteo – vremea: Vineri, 12 august

 • Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
 • Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit
 • Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit
 • Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; aversă
 • Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit
 • Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit
 • Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
 • Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit
 • Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
 • Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
 • Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; o furtună în unele zone
 • Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Prognoza meteo – vremea: Sâmbătă, 13 august

 • Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; înnorare accentuată
 • Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse de ploaie
 • Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime 19 grade Celsius; precipitații
 • Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare
 • Blaj: minime de 13  grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; nori și soare
 • Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; nori și soare
 • Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; noros
 • Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse
 • Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse
 • Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros
 • Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Prognoza meteo – vremea: Duminică, 14 august

 • Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună
 • Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
 • Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse de ploaie și furtuni
 • Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; aversă
 • Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone
 • Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună
 • Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
 • Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
 • Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni
 • Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Apel umanitar: Un tânăr din Alba, rănit grav în urma unui accident, are nevoie urgentă de sânge

Publicat

Radu Petre, un tânăr din Alba internat la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia în urma unui grav accident de motocicletă, are nevoie urgentă de sânge. Tânărul face parte din echipa SVSU Teiuș, care a obținut în acest an locul 3 la etapa județeană a concursului serviciilor voluntare de urgență.

Prieteni și cunoscuți au făcut recent un apel umanitar pe rețeaua de socializare Facebook pentru ajutorarea tânărului.

Se poate dona indiferent de grupa sanguină atât la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia), telefon – 0258.834050, cât și la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj-Napoca. Nu uitați să menționați că donați pentru Radu Petre.

„Donează sânge pentru un om cu suflet mare! Ne rugăm Domnului să-l ajute pe Radu Petre să treacă peste această grea încercare”, a scris duminică, pe Facebook, primarul din Teiuș, Mirel Vasile Hălălai.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Începând din 8 august, APIA eliberează adeverințe pentru fermierii crescători de animale care vor credite bancare

Publicat

Crescătorii de animale beneficiari ai ajutoarelor naționale tranzitorii și/sau sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, care vor să acceseze credite bancare ,pot primi, începând din 8 august, adeverinţe din partea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Pentru a veni în sprijinul fermierilor, agenția a încheiat convenții cu instituțiile bancare și nebancare și cu fondurile de garantare din domeniul agricol privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente pentru beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii și/sau sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, au transmis reprezentanții APIA, într-un comunicat.

Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință care atestă depunerea de către beneficiar, în Campania 2022,  a Cererii unice de plată pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și/sau sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și numărul de animale confirmate în urma efectuării unui prim control administrativ.

Totodată, prin adeverința eliberată de APIA, se confirmă că fermierul, la data emiterii Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru schemele din sectorul zootehnic și că acesta îndeplinește condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare.

Cuantumurile înscrise în convenții sunt următoarele:

 • Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul lapte – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7 – L) – 61,25 lei/ tonă;
 • Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul carne – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8-C) – 213,20 lei/cap;
 • Ajutorul Național Tranzitoriu speciile ovine/caprine – schema cuplată de producție, (ANTZ 9) – 15,21 lei/cap;
 • Sprijin cuplat categoria bivoliţe de lapte – 510,10 lei/cap;
 • Sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne – 824,60 lei/cap;
 • Sprijin cuplat categoria vaci de lapte – 1159,00 lei/cap;
 • Sprijin cuplat viermi de mătase – 289,40 lei/kg gogoși;
 • Sprijin cuplat categoria ovine / caprine – 54,61 lei/cap.

Conform prevederilor Convenției, dobânda aferentă contractului de finanțare pentru beneficiarii sprijinului acordat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

sursa: apia.org.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cod Rutier 2022: LISTA categoriilor scutite de la purtarea centurii de siguranță. Situațiile în care nu este obligatorie. AMENZI

Publicat

Centura de siguranță este obligatorie în România pentru persoanele care circulă în autovehicule pe drumurile publice. Șoferii trebuie să le atragă atenția pasagerilor cu privire la obligația de a purta centura de siguranță.

Există și câteva categorii de șoferi ori pasageri exceptați de la regula purtării centurii de siguranță, printre care și gravidele sau cei ce suferă de anumite afecțiuni medicale, inclusiv anumite persoane obeze.

Potrivit avocatnet.ro, Codul Rutier stabilește ca regulă generală obligația conducătorilor de autovehicule și tractoare agricole ori forestiere și a persoanelor care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate de a le purta în timpul circulației pe drumurile publice.

Totodată, în Codul rutier scrie că de la regula purtării centurii de siguranță există câteva excepții. Acestea sunt stabilite de regulamentul de aplicare a Codului rutier, cuprins în HG 1.391/2006.

Ce categorii de pasageri și șoferi nu sunt obligați să pună centura de siguranță

 • conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;
 • femeile în stare vizibilă de graviditate;
 • conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;
 • persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță;
 • instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăța să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Lista bolilor pentru care anumite persoane sunt scutite de purtarea centurii de siguranță

Aceasta este stabilită prin Ordinul Ministerului Sănătății (MS) nr. 1.246/2007.

Formularul certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

Astfel, bolile pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o masă mai mică de 3,5 tone sunt:

 • sindroame hemoragipare;
 • sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive);
 • leucemii acute şi cronice;
 • mielom multiplu;
 • limfoame maligne;
 • ciroza hepatică şi cancerul hepatic cu ascită voluminoasă;
 • status posttoracotomie şi sternotomie pentru diferite operaţii toracice, trei luni postoperator;
 • by-pass extraanatomic axilo-femural;
 • pace-maker cardiac recent montat;
 • afecţiuni acute ale sânului;
 • obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranţă.

Certificatul medical de scutire pe motiv medical grav se eliberează într-un exemplar, la cerere, de către medicii din orice unitate sanitară în evidenţa căreia se află persoana care-l solicită.

Totodată, Ordinul MS 1.246/2007 prevede și faptul că medicul care a eliberat certificatul medical de scutire pe motiv medical grav nu este răspunzător pentru consecinţele neutilizării centurii de siguranţă.

Ce amenzi sunt stabilite în Codul Rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță

Amenzile stabilite de Codul rutier pentru nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centura de siguranță se încadrează în clasa I de sancțiuni (două sau trei puncte-amendă), adică sunt cuprinse între 290 și 435 de lei. Suplimentar, în aceste cazuri se aplică și două puncte de penalizare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax