Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

LIVE VIDEO: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia. Concurs de curățenie în oraș și sterilizarea câinilor fără pedigree

Publicat


Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați în şedinţă ordinară, vineri, 30 august, de la ora 13.00, cu 32 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, organizarea unui concurs de curățenie între scările de bloc arondate asociațiilor de proprietari, dar și sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, organigramei Serviciului public ”Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură”, organigramei Serviciului public de asistență medicală, organigramei Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, organigramei Serviciului voluntar pentru situații de urgență și a organigramei Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local”, din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 septembrie 2019

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru suținerea și promovarea culturii scrise

3. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba Iulia în orașul Fontainebleau din Franța, în perioada 13-15 septembrie 2019

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (coordonarea activității SVSU îi revine consilierului local cu atribuții de primar Raul Tudorașcu)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Serviciului social de zi cantina de ajutor social Alba Iulia (noi standarde de calitate)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliu din cadrul proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia”

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2019 – 2020

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform OUG nr. 114/2018 și CAM de 2,25% pentru obiectivul: ”Reabilitarea și extinderea clădirii colegiului economic Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia”

Citește și Modernizarea Colegiului Economic din Alba Iulia, mai scumpă. Costul lucrărilor după majorarea salariilor în construcții

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizarea străzii Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu și demolare pavilion punct control și împrejmuire” din Municipiul Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind organizarea unui concurs între scările de bloc arondate asociațiilor de proprietari ”Alba Iulia curată”

Citește și Albaiulienii din blocuri, stimulați cu bani să-și facă curat în fața scărilor. Concurs inedit, propus de Primăria Alba Iulia

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Alba Iulia

Citește și Condiții mai stricte pentru administratorii de bloc la Alba Iulia. Cum își pot pierde funcțiile și termen limită pentru atestare

13. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, finanțat pri Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni

14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Crocus”, finanțat prin programul Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 419/2018 a Consiliului local cu privire la proiectul ”ALBA IULIA 360” – finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 20/2018 a Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Start-up Plus – Anteprenoriat Urban în Centrul Țării

17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 186/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (privind alocarea unor sume de bani pentru publicații și activități culturale)

18. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia

Citește și Sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree la Alba Iulia. Primăria încearcă să stopeze înmulțirea maidanezilor

19. Proiect de hotărâre privind obligarea operatorului SC Polaris M Holding SRL Constanța de a efectua activitățile de colectare, transport și depozitarea deșeurilor municipale din cadrul Contractului nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia

Citește și Colectarea gunoiului la Alba Iulia, asigurată de Polaris, încă trei luni. Prelungirea contractului, la vot în Consiliul Local

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuințe individuale, semicolective și realizare stradă acces, Alba Iulia, str. Ana Ipătescu, FN, solicitant Muntean Gheorghe, Kolar Daniel”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare zonă funcțională din zonă pentru agrement și sport în zona locuințelor individuale joase, Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, solicitant Fara Daniel, Fara Simona Diana, Popescu Mircea Adrian, Popescu Andreea, Arhiepiscopia Romano-Catolică”

Art.3: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83970/05.08.2019 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire platformă betonată, amplasare spălătorie auto mobilă, Alba Iulia, str. Republicii, nr. 34 solicitant SC Lin & Ema SRL pentru SC Nadenka SRL”

Art.4: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 71644/05.07.2019. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe semicolective în regim înșiruit și împrejmuire, Alba Iulia str. C. Porumbescu, nr. 7, solicitant Marconst SRL prin Mihacea Marcel Vasile”

Art.5: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83967/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe semicolective în regim înșiruit, Alba Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 52, solicitant Macarie Sorinel pentru SC Actual SRL”

Art.6: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 84440/06.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire a doua locuință pe parcelă, Alba Iulia, str. Zlatnei, nr. 83, solicitant Gherman Alin Gabriel”

Art.7: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83965/08.05.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL 190/2011, în vederea construirii unei săli de evenimente, Alba Iulia, str. Drâmbarului, nr. 20, solicitant Neata Doru și soția Neata Izabella”

Art.8: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83964/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe familiale, Alba Iulia, str. Diana, FN solicitant Neagoe Gheorghe Ioan Sorin, Isvernari Constantin Cristian, Isvernari Andreea Mihaela, Dăian Iosif Marius, Dăian Iosif Bogdan, Orban Tibor, Orban Emilia, Sîrb Ioan, Sîrb Simziana, La Malva Carmen Nicoleta”

Art.9: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 83880/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale – modificare tramă stradală aprobată cu HCL 195, art. 8 din 28.06.2013, Alba Iulia, str. Theodor Pallady, solicitant Duțu Lucreția”

Art.10: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 83739/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice pentru construire locuință individuală, Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989, nr. 1E, solicitant Dolha Cosmina Domnica, Dolha Anton Florin”

Art.11: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 83583/05.08.2019. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale și semicolective și realizare drum acces, Alba Iulia, str. Zărnești nr. 6, solicitant Perța Radu, Perța Nicolae, Perța Doinița”

21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii nr. 138/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, bl. G4

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (privind constituirea Comisiei de licitaţii şi negocieri pentru concesionarea, închirierea şi vânzarea unor terenuri şi construcţii în municipiul Alba Iulia –  se propune înlocuirea consilierului local Ioan Gabriel Lupea din comisie)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul Acțiunea Națională Alba a unui imobil (construcție), situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, FN

25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, d-nul Voicu Paul, să semneze procesele verbale de vecinătate și documentațiile întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a hotărârilor consiliului local, conform Ordinului ANCPI nr. 700/2014

26. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al Municipiului Alba Iulia

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței asupra imobilului situat în strada Avram Iancu ”alei și zone verzi” din municipiul Alba Iulia

28. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 12

29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Barbu Ștefănescu Delavrancea

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 172/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada septembrie – noiembrie 2019

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul școlar 2019 – 2020

Citește și Burse de merit și de performanță pentru elevii din Alba Iulia, din partea Primăriei, la vot în Consiliul Local. Sume propuse

33. DIVERSE
a) Raport privind activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019
b) Notă de informare către Consiliul local al municipiului Alba Iulia
c) Adresă din partea domnului consilier Trifu Mircea
d) Adresa din partea locuitorilor străzilor Dealului, Rotundă, Carpați și Inului


TOP articole in ultimele zile


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

CRIMĂ într-o localitate ce aparține de Ocna Mureș. Cadavrul unei femei din Cluj, dată dispărută, găsit în locuința unui bărbat

Publicat

criminalisti-politia-nu-treceti

Cadavrul unei femei din Cluj, care a fost dată dispărută în 17 februarie, a fost descoperit pe raza localității Războieni – Ocna Mureș, în județul Alba. Mai exact, femeia ar fi venit la locuința unui bărbat în vârstă de 47 de ani, din Alba. Potrivit IPJ Cluj,  în urma unui conflict spontan, bărbatul i-ar fi […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

RAZIE la Sebeș și satele învecinate. Amenzi de aproape 50.000 de lei, infractori prinși și șoferi sancționați

Publicat

politie

Amenzi de aproape 50.000 de lei, infractori prinși și șoferi sancționați. Poliţia Municipiului Sebeş a făcut razie la Sebeș şi în localităților rurale arondate, alături de polițiști de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, polițiști ai Secției 7 Poliție Rurală Sebeș precum și polițiști ai Direcției de Poliție Locală Sebeș. Potrivit IPJ Alba, cu ocazia […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Bărbatul din Șona care a furat bunuri în valoare de peste 10.000 de lei din case din Alba Iulia a fost arestat

Publicat

arestat, catuse

Bărbatul din Șona, reținut de polițiști pentru furt, va fi cercetat în stare de arest preventiv. Acesta ar fi sustras componentele din cupru ale unor sisteme de încălzire dar și scule electrice, prejudiciul fiind estimat la peste 10.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, joi, bărbatul de 36 de ani, din comuna Șona, care locuiește fără […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

”Carieră” de hoț, la doar 17 ani. Minor din Sebeș, cercetat pentru multiple furturi

Publicat

hoti

Un minor de 17 ani din Sebeș este cercetat de polițiști pentru nu mai puțin de 5 infracțiuni comise în aproape 2 luni. Polițiștii au făcut o percheziție la domiciliul minorului, iar acesta a fost reținut. Tânărul este bănuit de săvârșirea a 5 infracțiuni de furt și tentative de furt. Potrivit IPJ Alba, în perioada […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate