Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

17 martie: Start la programul pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului. Sprijin financiar nerambursabil pe principiul ”Primul venit, primul servit”

Publicat

Din 17 martie se dă startul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului. În cadrul acestui program se va aplica principiul primul venit, primul servit, iar sprijinul nerambursabil acordat este de 1.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Bugetul Programului pentru anul 2014 este de un milion de lei lei, repartizat în mod egal fiecărui Oficiu Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, pentru organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014 şi pentru acoperirea cheluielilor aferente participanţilor la Târg.

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici precum întreprinderile mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz,  care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

– sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;

– sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

Prin acest sprijin financiar organizat meşteşugarilor se doreşte stimularea dezvoltării activităţii pe care o desfăşoară şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane. Pe lângă aceste obiective programul, implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, se mai doreşte şi protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Obiectivul principal al Programului urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:

– câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

– stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

– creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

– îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;

– dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

– promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Programul constă în organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, pe o perioadă de 5 zile. Perioada de desfăşurare a evenimentelor precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism cu cel puţin 20 de zile înainte. În cadrul târgurilor regionale beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Deasemenea, beneficiarii prezenţi la târguri vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor.

Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final.

În cadrul programului se vor desfăşuara următoarele acţiuni:

– organizarea unor târguri regionale ale meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;

– organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari,  câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;

– diseminarea de materiale informative.

Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea programului se realizează de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, direct şi/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii, în colaborare cu Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cu transportul beneficiarilor precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.

Din ajutorul financiar acordat se asigură participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program. Fondurile vor acoperi cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora, dacă este cazul, cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, etc. doar pentru participarea la târg. Se acordă de asemenea finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 1.000 lei.

În limita sumei de 1.000 lei, beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, de care aparţine, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgurilor. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice şi operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii :

– au capital social integral privat;

– realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;

– au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250  în anul fiscal anterior;

– au ca obiect de activitate  producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;

– au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

– au completat formularul de înscriere online (Anexa1) în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectaţi să participe la eveniment.

Pot beneficia de sprijin și societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, care, în afara altor tipuri de activităţi, au şi activităţi de meşteşug şi artizanat.

Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgurile Regionale se face completând on line formularul de înscriere în program accesând linkul https://programenationale2014.aippimm.ro.

Prin organizarea Târgurilor Regionale, se estimează participarea a minimum 200 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.

După expirarea termenului de înscriere, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism prin Direcţia pentru Implementarea Programelor pentru IMM (DIPIMM) va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii  înscrişi în program.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax