Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

30 ianuarie: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia. Bugetul municipiului și investiții în 2023, pe ordinea de zi

Publicat

sediu primarie drona

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc luni, 30 ianuarie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 60 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, bugetul municipiului, investiția de construire a Bazei sportive și de agrement lângă Bazinul Olimpic Alba Iulia, livrarea autobuzelor electrice, modificări la transportul public local, tarife la cimitir, regulamentul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2023

2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2022 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici – faza proiect tehnic – pentru realizarea obiectivului de investiții: „Regenerarea urbană a zonei bazinului olimpic prin amenajarea de zone verzi și construirea unei baze sportive și de agrement – Municipiul Alba Iulia” aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, afectate de modernizarea străzilor Albac, Gârda, Drăgășani în cadrul obiectivului de investiții “Modernizare străzi zone de dezvoltare Municipiul Alba Iulia Lot 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului comun de prevenire a victimizării minorilor ”SCUT”

7. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Asociația Biciclim Alba

8. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu cu privire la facilitățile fiscale prevăzute de Legea nr. 186/2013, în vederea dobândirii unui titlu de parc industrial în Municipiul Alba Iulia de către solicitantul SC Apulum SA.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” în vederea încheierii Actului adițional nr.6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1900/1969/01.08.2008

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” în vederea aprobării modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aferent ariei de delegare aparţinând Unităţilor Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA ALBA”

11. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” în vederea aprobării modificării Contractului pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între operator și utilizatori

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2023 – 2024

13. Proiect de hotărâre privind constituirea în cadrul bugetului local al municipiului Alba Iulia pe anul 2023 a Fondului destinat activităților de tineret, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2006

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau a susținătorilor legali ai acestora pentru anul 2023

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 359/28.09.2021 privind aprobarea înființării Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, modificată și completată ulterior

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de necesitate din municipiul Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2023

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1.02.2023

19. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2023

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea evenimentului dedicat, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani, din bugetul local, capitolul ,,Asistenţă Socială”

21. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2023

23. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2023

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 543/2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021, încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

25. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

26. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția operatorului de transport STP SA Alba Iulia a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe raza Municipiului Alba Iulia, precum și aprobarea tarifelor aplicabile acestor activități

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 11A ”finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 -Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 11B ” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 -Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 23 SC A+B” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 -Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 24 SC A+B” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 25 SC A+B”finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 28” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc C1 C2 C3”finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc A3 – A8” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 13A”finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului“ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – Bloc M1 M2”finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Creșterea eficientei energetice a clădirilor de învățămant din Municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic Dorin Pavel” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Creșterea eficientei energetice a cladirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic Alexandru Domsa” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ – Grădinița cu Program Prelungit Nr.12”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Grădinița cu program prelungit Scufița Roșie – Grădinita nr. 7”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 -Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Renovarea energetică moderată a clădirilor publice – Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Municipiul Alba Iulia”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5-Valul renovării și înființarea Unității de Management a Proiectului

44. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”loCaL AuthorIties for a gReener Europe” – acronim CLAIRE, finanțat în cadrul programului european CERV – 2022 – CITIZENS – TOWN –NT

45. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Strategic and human rebirth in european local community” – acronim EUREBITH, finanțat în cadrul programului ”Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”

46. Proiect de hotărâre privind componența Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Alba Iulia, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef, în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a Municipiului Alba Iulia

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală (a doua construcție pe parcelă)” – Municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 33B, județul Alba

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință familial și împrejmuire ” – Municipiul Alba Iulia, str. Haiducilor, Nr. 59A, județul Alba

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere spațiu comercial ” – Municipiul Alba Iulia, B-dul Republicii, Nr. 66, județul Alba

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuințe individuale în regim înșiruit, împrejmuire și realizare acces” – Municipiul Alba Iulia, str. Izvorului, nr. 38, județul Alba

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă în scopul construirii unui parc de activități” – Municipiul Alba Iulia, șoseaua de centură F.N., județul Alba

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru săpat groapă, a tarifului gropari, a tarifului pentru închis-deschis placă, a tarifului pentru închiriat capelă, a tarifului pentru închiriat capac frigorific, precum și a tarifului de întreținere a cimitirului, aprobate prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificate prin HCL nr. 313/2017, HCL nr. 33/2019, HCL nr. 297/2019, HCL nr. 356/2020, HCL nr. 454/2021

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Libertății

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.10A

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2023 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A., a tipurilor de valorificare, a prețurilor de valorificare prin vânzare direct și a nivelului maxim al tarifului pentru serviciile de exploatare forestieră

56. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil-(arabil) înscris în CF nr.117093 în suprafaţă de 105 mp, aferent străzii Aleea Stejarilor nr.4 aflat în proprietatea numiților Steau Cornel și Steau Anișoara

57. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil-(drum) înscris în CF nr.76197 în suprafaţă de 1.429 mp, aferent străzii Iosif Sârbu aflat în proprietatea numiților Lupu Dorin și coproprietarii

58. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 11, bl. 1 AB

59. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 57, bl. A

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu modificările şi completările ulterioare

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax