Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere instituții de învățământ MApN 2023: locuri pentru specialitatea aviație MAI. Înscrierile continuă până în 19 mai

Publicat

Admitere instituții de învățământ MApN 2023: Inspectoratul General de Aviaţie (IGAV) al Ministerului Afacerilor Interne organizează activitatea de recrutare a candidaţilor, pentru admiterea 2023, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale. Înscrierile se fac până în 19 mai.

Sunt disponibile 20 de locuri la instituțiile de învățământ superior și 28 de locuri la școala de maiștri militari.

LOCURI Învăţământ superior (ofiţeri) studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă – specializări aviație MAI/IGAV

Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” Braşov (durata studiilor 3 sau 4 ani) – Facultatea de Management Aeronautic – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

 • Management aeronautic – Aviaţie piloţi – elicopter (4 locuri), avion (4 locuri)
 • Managementul traficului aerian – Aviație nenaviganți – Aviație nenaviganți (2 locuri), Control trafic aerian (2 locuri)
 • Managementul traficului aerian – Meteorologie – 1 loc

Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” Bucureşti (durata studiilor 4 ani) – Facultatea de Aeronave şi Autovehicule Militare – Inginerie spațială

 • Aeronave și motoare de aviație – 4 locuri
 • Echipamente și instalații de aviație – 3 locuri

LOCURI Învăţământ postliceal (maiştri militari) învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani – specializări aviație MAI/IGAV

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” Boboc

 • Aeronave şi motoare de aviaţie – 8 locuri
 • Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie – 15 locuri
 • Radioelectronică de bord de aviaţie – 5 locuri

Înscrieri

Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere se depune până la data de 19 mai 2023.

Vezi Model cerere înscriere

Cererea se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se depune la unitatea de recrutare însoţită de curriculum-vitae, copia cărţii de identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat.

Vezi și Admitere școli militare 2023: locurile la specializările de ofițeri, maiștri militari, subofițeri. Condiții și termen de înscrieri

Dosarele de candidat vor fi depuse până la data de 26 iunie 2023.

Acestea cuprind:

 • cerere de înscriere
 • curriculum vitae, model comun european
 • copie diplomă bacalaureat și foaie matricolă sau adeverință din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul an de liceu
 • copii act identitate/ carnet de muncî / certificat stagiu de cotizare, alte documente privind vechimea în muncă, livret militar, după caz
 • copii certificat naștere candida, soț/soție, fiecare copil, certificat căsătorie, decizii privind starea civilă, după caz
 • autobiografie și tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
 • extras cazier judiciar/ certificat cazier judiciar
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concurs (adeverință eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției)
 • declarație confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
 • adeverința privind aptitudinea medicală emisă de medicul de unitate al unității recrutoare (OMAI 105/6 iulie 2020)
 • fotografie 9×12 cm (tip portret)

Candidații la Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” Brașov și cei la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, aeronave și motoare de aviație și echipamente/instalații de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială ”General doctor aviator Victor Atanasiu” București. Contravaloarea examinării este suportată de candidați.

Candidații pot opta pentru mai multe instituții de învățământ, în funcție de data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe, graficele de admitere.

Condiții pentru candidați

Pot fi recrutați doar absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul și care prezintă diploma de Bacalaureat sau diplomî echivalentă. Candidații din promoția 2023 depun adeverință eliberată de instituția de învățământ la care au susținut examenul de Bacalaureat.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi instituţii de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2022;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2022;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 •  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 •  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 •  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 •  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Condiții de recrutare – specializări ofițeri – studii universitare militare de licenţă

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România
 • să fie declarat ”Admis” la probele de selecţie care se susţin în centrele zonale de selecţie şi orientare şi care constau în evaluarea psihologică (test de aptitudini și chestionar de personalitate), evaluarea capacităţii motrice (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență) şi interviul de evaluare finală
 • să fie declarat “Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale
 • să fie declarat ”Apt” la examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale – numai cei care optează pentru programe de formare în cadrul cărora se desfășoară activități aeronautice militare sau pentru Forțele Navale
 • să aibă vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi – împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să nu fi parcurs, în întregime sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

Condiții pentru înscrieri/recrutare – studii postliceale maiștri militari 2023

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să fie declarat ”Admis” la probele de selecţie care se susţin în centrele zonale de selecţie şi orientare şi care constau în evaluarea psihologică (test de aptitudini și chestionar de personalitate), evaluarea capacităţii motrice (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență) şi interviul de evaluare finală;
 • să fie declarat “Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale;
 • să fie declarat “Apt” la examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale – numai cei care optează pentru programe de formare în cadrul cărora se desfășoară activități aeronautice militare sau pentru Forțele Navale.
 • să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

Admiterea

Sesiunea de admitere a candidaților include examinarea medicală, evaluarea psihologică și probe eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanței fizice – se susțin la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7-11 iulie).

Candidații declarați admis sunt obligați să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, un angajament că vor lucra în cadrul instituției beneficiare sau structurile MAI, pentru o perioadă de 10 ani de la data nașterii raportului de serviciu. Dacă nu respectă condițiile angajamentelor încheiate, elevul/studentul restituie cheltuielile cu școlarizarea MAI.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate