Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere la școli militare și SRI 2022: detalii pentru candidați. Înscrieri până în 20 mai. Calendar admitere și numărul de locuri

Publicat

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere organizate în anul 2022 la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I. şi la instituţiile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul Resurse Umane selecţionează candidaţi pentru:

a) Învăţământul postliceal: concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I..

b) Învăţământul superior:

 • concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I. (cu excepţia candidaţilor pentru Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă”);
 • concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a. S.R.I., pe locurile M.A.I.

Vezi și ADMITERE școli militare 2022: Locuri și condiții pentru candidați. Înscrieri la școli postliceale, colegii, academii militare

Depunerea cererilor – înscrieri

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursurile de admitere organizate de instituțiile de învățământ superior ale M.Ap.N. și S.R.I., precum și pentru instituțiile de învățământ postliceal ale M.Ap.N. sesiunea 2022, se primesc până la data  de 20.05.2022.

Data limită până la care candidaţii vor depune dosarul de recrutare în volum complet la Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Serviciul Resurse Umane este 27.05.2022, cu excepția fișei medicale, care se va depune până cel târziu la data de 17.06.2022.

Totodată, în cazul candidaților absolvenți de liceu, promoția 2022, depunerea la dosarul de recrutare a adeverinței eliberată de liceu, din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2022, precum și a foii matricole pentru studiile liceale, se poate realiza, până cel târziu la data de 17.06.2022.

Vezi toate datele despre înscrieri, formulare, condiții:

Admitere 2022 la școli militare și SRI: 195 de locuri pentru candidați MAI. Înscrieri până în 20 mai. Calendar

Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne:

 • Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I’’- București
 • Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu’’- Sibiu
 • Academia Tehnică Militară “ Ferdinand I ” – Bucureşti
 • Institutul Medico-Militar – Bucureşti
 • Academia Navală “ Mircea cel Bătrân ”- Constanța
 • Academia Naţională de Informaţii ,, Mihai Viteazul ’’- Bucureşti
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,, Basarab I ’’- Piteşti
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forțelor Aeriene “ Traian Vuia ” – Boboc, Buzău
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forțelor Navale “ Amiral Ion Murgescu ” – Constanța
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică-Chitila

Vezi și Admitere 2022 la școli militare: ISU Alba recrutează candidați pe locuri speciale pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență

NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ale M.Ap.N. şi la Academia Națională de Informații “ Mihai Viteazul ” care pregătesc personal pentru M.A.I, în anul şcolar/universitar 2022-2023

 1. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

b). Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani

Condiții pentru candidați

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I. şi instituţiile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., de dispozițiile D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. și dispozițiile I.G.P.R.. Totodată, candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz.

Candidații la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2022;
 •  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 •  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 •  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 •  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • acceptă că activitățile didactice se desfășoară în regim cazarmat, cu posibilitatea de deplasare în oraș, în timpul săptămânii, în intervalul 16.00 – 22.00, în funcție de programul activităților didactice și de evoluția contextului pandemic;
 • acceptă că pot părăsi campusul universitar pentru deplasare la domiciliu doar la sfârșit de săptămână, sau că, în cazul menținerii actualului context pandemic, deplasarea la domiciliu se va putea efectua odată la câteva săptămâni;
 • au parcurs procesul de selecție desfășurat de către instituția beneficiară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională pe ale cărei locuri alege să candideze și au fost declarați APT pentru participarea la concursul de admitere;
 • își exprimă acordul ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;
 • acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii clasificate, respectiv acceptă faptul că vor fi înmatriculați doar candidații declarați ADMIS care obțin autorizația de acces la informații clasificate până la data de 30 septembrie 2022;
 • în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi instituţii de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2022;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2022;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 •  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 •  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 •  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 •  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Pentru anumite specialități/specializări este necesară obținerea unor avize medicale și psihologice/psihotehnice suplimentare (ex.: aviație, marină, auto etc.).

Candidaţii pentru Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” și Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” se prezintă pentru examinarea medicală specială, la Centrul de Medicină Navală Constanța, conform planificării Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, această testare având caracter eliminatoriu (apt/ inapt îmbarcare). Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.

Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe.

Înscrierea candidaţilor

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 20.05.2022, doar în zilele lucrătoare, între orele 11.00 – 14.00.

La prezentarea în vederea înscrierii, candidaţii trebuie să aibă asupra lor următoarele:

 • carte de identitate, în original;
 • pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră;
 • copie diploma de bacalaureat si foaia matricola (pentru cei care posedă).

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax