Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ÎNSCRIERI la clasa pregătitoare 2020: Centre de evaluare psihosomatică, locuri, noutăți și calendar. Ce trebuie să știe părinții

elevi clasa pregatitoare

Publicat

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a publicat informaţii utile pentru înscrierea la şcoală, în clasele pregătitoare, pentru anul şcolar 2019-2020. Sunt făcute publice metodologia de înscriere, circumscripţiile şcolare şi numărul de clase în fiecare unitate de învăţământ. Completarea cererilor se face de miercuri, 4 martie.

În perioada 25 februarie-20 martie se face evaluare psihosomatică a copiilor. Tot în această perioadă, se desfășoară întâlnirile  pentru informarea și consilierea părinților copiilor, în cadrul evenimentelor ”Porți deschise” în școli.

Până miercuri, școlile vor trebui să transmită criteriile specifice de departajare pentru înscrieri. În fiecare clasă vor fi 25 de elevi, excepțiile (clasele cu mai multe locuri) fiind aprobate de inspectoratul școlar.

Repartizarea în clase se face după o procedură pe care o va stabili IȘJ Alba – probabil va fi repartizarea în ordine alfabetică, pe clase paralele; de exemplu, elevii cu nume de familie ce începe cu A vor fi repartizați, în ordine, în clasele A, B, C (etc) și așa mai departe, cu tragerea la sorți a învățătorilor, au declarat reprezentanții inspectoratului. Potrivit acestora, va fi o procedură transparentă, în prezența părinților.

Înscrierile în clasa pregătitoare se fac în perioada 4– 23 martie. Părinții trebuie să completeze, online sau la școala pe care o doresc pentru copii, cererile-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8.00-18.00 (luni-vineri).

Listele cu copiii înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate, la școli, pe 1 aprilie 2020, când se încheie și prima etapă de înscriere în învățământul primar în anul școlar 2020-2021.

În Planul de şcolarizare pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2020-2021, în judeţul Alba, sunt 152,3 clase disponibile, cu un număr total de 2.924 locuri. Ministerul a precizat însă că toţi copiii care îndeplinesc condiţiile vor fi înscrişi în clasele pregătitoare.

Vezi: Plan școlarizare clase pregătitoare 2020-2021 Alba – locuri

Ministerul Educaţiei și Cercetării pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde cu numărul 0 800 816 258 pentru informaţii referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2020-2021, a copiilor în clasa pregătitoare.

Vezi Circumscripțiile școlare Alba 2020-2021

Potrivit metodologiei, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. În caz contrar, îi vor înscrie la grădiniță, grupa mare.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează în perioada 25 februarie – 20 martie, zilnic, între orele, 10.00 – 18.00, la unul dintre cele 8 centre organizate în judeţ, de către comisii de specialişti (consilieri şcolari, profesori logopezi) din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în prezenţa unui părinte / tutor legal al copilului. Părinţii vor trebui să se programeze la secretariatele unităţilor de învăţământ în care funcționează centre de evaluare. La cerere se va atașa în original adeverința medicală emisă de medical de families au medical școlar din care rezultă faptul că preșcolarul este ”clinic sănătos” sau ”apt pentru școală”.

Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat în scris părintelui solicitant și nu poate fi contestat.

Centrele de evaluare psihosomatică a copiilor pentru înscrierea în învățământul primar 2020-2021 şi componenţa comisiilor de evaluare:

Zona / Unitatea de învățământ unde se realizează evaluarea / Date de contact / Membri comisie / Observații

Abrud – Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – tel. 0258/780623 – responsabil comisie: prof. consilier Monica Anca, prof.consilier Maria Cristina Bogdan

Aiud – Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud – tel. 0258/861427 – responsabil comisie: prof. logoped Maura Luca; prof. consilier Claudia Balica, prof. logoped Balogh Csilla, prof. consilier Daciana Mihăilă, prof. consilier Toth Tunde, prof. logoped Krecsak Katalin (ultimii doi profesori amintiţi asigură și evaluarea copiilor vorbitori de lb. maghiară)

Alba – Teiuș – Zlatna: Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia – tel. 0720091460 – responsabil comisie: prof. consilier Lucia Cinăzan; prof. consilier Maria Ioana Badale, prof. consilier Berkeţi Ramona, prof. consilier Carmen Vlad, prof. consilier Ana Maria Filimon, prof. consilier Cristina Mihaela Câmpean

Blaj – Colegiul Naţional “Inochentie Micu Clain” Blaj – tel. 0258/ 711208 – responsabil comisie: prof. logoped Gabriela Megieşan; prof. consilier Adina Broscăţan, prof. consilier Lucia Câmpean, prof. consilier Doina Gavriluţ

Câmpeni – Baia de Arieş: Şcoala Gimnazială Cîmpeni – tel. 0258/771560 – responsabil comisie: prof. consilier Doina Gligor; prof. logoped Delia Ionică, prof. consilier Delia Ciorea

Cugir – Şcoala Gimnazială ”Singidava” Cugir – tel. 0258/751727 – responsabil comisie: prof. consilier Georgiana Panta, prof. consilier Ioana Scânteie

Ocna Mureş – Şcoala Gimnazială „Petru Maior” Ocna Mureş – tel. 0258/870559 – responsabil comisie: prof. consilier Adrian Cristian Marele; prof. consilier Emanuela Lazăr

Sebeş – Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeș – tel. 0258/731922 – responsabil comisie: prof. consilier Cristina Jurj; prof consilier Ramona Ştef, prof. consilier Ileana Ştefan, prof. consilier Simona Nuţi Albu, prof. consilier Dana Bogasieru.

CALENDAR înscrieri școala pregătitoare 2020-2021:

24 februarie 2020 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

24 februarie 2020 Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Afișarea unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

24 februarie 2020 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

25 februarie – 9 martie 2020 Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

25 februarie – 9 martie 2020 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2020 – 2021, în învățământul primar.

25 februarie – 20 martie 2020 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

25 februarie – 23 martie 2020 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

25 martie 2020 Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar. Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

25 februarie 2020 Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

4 – 23 martie 2020 Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8.00-18.00 (luni-joi), respective 8.00-17.00 (vineri). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

26 martie 2020 Procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

27 – 30 martie 2020 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

31 martie 2020 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

1 aprilie 2020 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

22 aprilie 2020 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației și Cercetării de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

23 – 30 aprilie 2020 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

4 – 6 mai 2020 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

7 mai 2020 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

8 – 15 mai 2020 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate