Connect with us
Publicitate

AIUD

Penitenciarul Aiud, cifrele din 2018: Cazuri de suicid, agresiuni, greva foamei, dar şi căsătorii după gratii


Publicat

aiud penitenciar

Penitenciarul Aiud a avut în custodie în anul 2018, o medie de 597 persoane private de libertate, iar 1.059 deținuți au tranzitat unitatea pe o perioadă de până la trei zile către unitățile penitenciare de destinație. Din evidențele unității rezultă un indice de supraaglomerare real de 129,50%.

Cu personal insuficient şi modificări rapide în legislaţie, reprezentanţii închisorii recunosc că s-au confruntat şi cu dificultăţi, anul trecut. A fost şi un caz grav, de suicid, în iulie 2018 şi zeci de cazuri de altercaţii între deţinuţi sau autoagresiuni.

VEZI pe Romania24.ro  Patronul unei case de schimb valutar găsit împuşcat într-un autoturism, pe un drum județean din Vrancea. Posibil atac mafiot

Unitatea a prezentat, joi, bilanţul de activitate. Potrivit datelor prezentate, anul trecut au fost primite 2.147 persoane private de libertate (267 nou depuşi, 1.821 primiţi prin transfer, 63 reprimiţi din cercetări, 2 reveniți din întrerupere), iar 2.037 persoane private de libertate au fost eliberate sau transferate (220 eliberaţi, 1.752 plecaţi în transfer, 64 predaţi poliţiei, un decedat), în total 4.184.

Capacitatea legală de cazare la Penitenciarul Aiud este de 518 locuri, calculate la suprafața de 4 mp pentru fiecare cameră. Supraaglomerarea încă există în unele spații, din cauza modului de construire a spațiilor de cazare și a faptului că din capacitatea legală a unității doar 461 de locuri sunt folosite pentru cazarea efectivelor proprii, iar 57 de locuri sunt destinate cazării persoanelor care tranzitează unitatea, precizează reprezentanţii unităţii în bilanţul activităţii pe 2018.

Efectivul de deținuți la data de 1 ianuarie 2019 era de 539 deținuți, iar indicele de ocupare era de 104,05%.

Anul trecut au fost admise de către judecătorul de supraveghere două plângeri, una sub aspectul nerespectării prevederilor legale privind dreptul la vizită intimă și una referitoare la condițiile minime de cazare.

Peste 30% dintre deţinuţi sunt după gratii pentru omor

La 1 ianuarie 2018, în Penitenciar se aflau 723 deţinuţi (77, adică 10,65% arestaţi preventiv şi condamnaţi în primă instanţă şi 646, adică 89,34% condamnaţi definitiv). Din totalul celor condamnaţi definitiv, 198 (27,38%) erau cu pedepse peste 10 ani, 442 (61,13%) cu pedepse sub 10 ani şi 6 (0,82%) condamnaţi pe viaţă. De asemenea, 205 (28,35%) erau nerecidivişti fără antecedente penale, 140 (19,36%) nerecidivişti cu antecedente penale şi 328 (45,36%) recidivişti.

În funcţie de natura infracţiunilor, 174 (24,06%) persoane private de libertate erau condamnate pentru furt calificat, 218 (30,15%) pentru omor, 134 (18,53%) pentru tâlhărie şi 197 (27,24%) pentru săvârşirea altor infracţiuni.

După vârstă, 65 (8,99%) erau tineri, 643 (88,93%) între 21 şi 60 de ani şi 13 (1,79%) peste 60 ani.

După cetăţenie, două persoane private de libertate erau cetăţeni străini: un olandez şi un moldovean.

În 31 decembrie 2018, mai erau 536 persoane private de libertate, din care 65 (12,12%) arestaţi preventiv şi condamnaţi în primă instanţă şi 471 (87,87%) condamnaţi definitiv (156, adică 29,10% cu pedepse peste 10 ani, 310, adică 57,83% cu pedepse sub 10 ani şi 5, adică 0,93% condamnaţi pe viaţă). După starea de recidivă, 164 (30,59%) erau nerecidivişti fără antecedente penale, 137 (25,55%) nerecidivişti cu antecedente penale şi 235 (43,84%) recidivişti. Din total, 107 (19,96%) erau persoane private de libertate condamnate pentru furt calificat, 175 (32,64%) pentru omor, 77 (14,36%) pentru tâlhărie, iar 177 (33,02%) condamnaţi pentru săvârşirea altor infracţiuni.

După vârstă, 37 erau tineri (6,90%), 488 (91,04%) între 21 şi 60 de ani şi 11 (2,05%) peste 60 ani. După cetăţenie, trei persoane private de libertate erau cetăţeni străini: un cetățean olandez, un cetățean moldovean şi un cetățean lituanian.

Nu sunt deţinuţi minori în unitate.

73 deţinuţi au fost eliberaţi condiţionat

În cursul anului 2018 au fost analizate în cadrul comisiei de propuneri pentru liberare condiţionată 215 persoane private de libertate la împlinirea fracţiei şi 144 în urma adresei de la instanţa de judecată (cerere înainte de împlinirea fracţiei). Au fost admise de comisie un număr de 61 persoane private de libertate şi amânate de comisie un număr de 151 persoane private de libertate. Au fost amânate de comisie şi admise de instanţa de judecată un număr de 12 persoane private de libertate, iar pentru un număr de 12 persoane private de libertate au fost reduse termenele propuse de către comisie.

În total, 73 de persoane au fost eliberate condiţionat.

Peste 200 persoane private de libertate au fost utilizate la muncă, jumătate dintre ei la activităţi cu plată

Au fost utilizate la muncă un număr mediu de 102 persoane private de libertate (16,92% din efectivul mediu anual). Pentru activităţi gospodăreşti, în interesul locului de deţinere au fost utilizate la muncă un număr mediu de 133 persoane private de libertate ( 22,06% din efectivul mediu anual). În total, 235 persoane private de libertate au fost folosite în 2018 pentru muncă, faţă de 295 persoane private de libertate folosite în 2017. Din acestea, 102 au fost pentru muncă cu plată (154 în 2017). A scăzut numărul acestora, dată fiind “imposibilitatea asigurării escortării deținuților cu personal, rezultat al pensionărilor masive din rândul personalului, în cursul anului recent încheiat, precum si diminuarea efectivului custodiat”.

Veniturile totale realizate din contractele de prestări servicii încheiate în anul 2018 sunt în valoare de 2.477.271 lei, inclusiv TVA.

Deficit de personal şi confuzii în aplicarea legislaţiei

Reprezentanţii Penitenciarului menţionează, la categoria dificultăţi întâmpinate în anul 2018, comunicarea diverselor acte procedurale în afara orelor de program prin intermediul mijloacelor tehnice actuale şi de cele mai multe ori cu termen de soluţionare în mai puţin de 24 de ore. Se referă şi la aplicarea Legii nr.169/19.10.2017 “ce a generat la apariția ei confuzii și disfuncționalități în punerea în aplicare a dispozițiilor acesteia în contextul în care sprijinul instanțelor judecătorești a fost infim, neexistând din parte Administrației Naționale a Penitenciarelor o procedură de lucru pentru fiecare situație individuală generatoare de efecte juridice”.

Mai amintesc că resursa umană a fost de cele mai multe ori insuficientă, în special la nivelul agenţilor, posturile fiind aproape în permanenţă acoperite la nivel redus, uneori sub nivelul prevederilor legislative. Volumul mare al activităţilor desfăşurate, suprapunerea în numeroase cazuri a acestora a dus la nesincronizări în activitate şi uneori la apariţia vulnerabilităţilor şi la producerea unor incidente.

De asemenea, modificările legislative, intervenite în cursul anului 2018, au generat un volum mare de activități specifice pentru punerea în aplicare a Legii 169/2017 precum și spre sfârșitul anului prin modificarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea ANP. Aceste activități noi pentru serviciul regim au necesitat adaptarea lucrătorilor anume desemnați la numeroase provocări de interpretare legislativă.

Necunoaşterea în unele cazuri sau neaplicarea în altele a prevederilor şi procedurilor legale a făcut ca unitatea să se înregistreze şi cu evenimente negative. Dintre acestea amintim cel mai grav: un caz de suicid în rândul deţinuţilor.

Penitenciarul notează la capitolul obiective îndeplinite asigurarea cazării deținuților pentru care statul român a prezentat garanții (la 3 mp), cazarea la camerele de deținere cu paturi pe maximum 2 niveluri, instruirea și promovarea personalului nou încadrat pe posturile rămase vacante ca urmare a pierderilor de personal şi îmbunătățirea modului prin care se efectuează probațiunea în cazul abaterilor disciplinare ale deținuților prin folosirea mijloacelor video portabile. Nu s-a reuşit însă demararea lucrărilor de reparații capitale la secțiile E.7 şi E.8.

Comunicare, divertisment şi obiecte interzise. Trei căsătorii, anul trecut, după gratii

Penitenciarul are reţea de televiziune prin cablu, disponibilă în toate camerele de deţinere şi care asigură posibilitatea de a viziona toată gama de programe, de la ştiri de interes local, naţional şi internaţional, la sport şi divertisment. Penitenciarul a încheiat abonamente la 7 publicaţii scrise, 6 ziare și o revistă care sunt puse la dispoziția deținuților, inclusiv prin intermediul bibliotecii. De asemenea deţinuţilor care au solicitat li s-a aprobat achiziţionarea de publicaţii prin încheierea unor abonamente la diverse ziare sau reviste pe care le primesc pe secţia de deţinere zilnic sau conform tirajului respectivelor publicaţii. Au fost încheiate 5 astfel de abonamente.

La camerele de deţinere sunt distribuite 252 aparate TV, dintre care 67 sunt proprietate personală a persoanelor private de libertate, iar 185 aparate TV sunt ale unităţii sau în custodia unității, fiind puse la dispoziţia deţinuţilor pentru asigurarea acestui drept.

În anul 2018 au fost primite de către deținuți 45 aparate TV prin sector vizită și au fost achiziționate de către penitenciar 24 aparate TV cu diagonala de 60 cm pentru asigurarea acestui drept.

Prin corelarea softului sistemului de telefonie Retel cu softul bazei de evidenţă a datelor persoanelor private de libertate PMSWeb, prin intermediul aparatelor telefonice fixe instalate în secţiile de deţinere, curţile de plimbare şi în alte spații, persoanele private de libertate au acces la diverse informaţii de interes personal din baza de date.

De asemenea, prin funcționarea infochioșcurilor de pe holurile secțiilor de deținere se asigură accesul atât la secțiuni din baza de date a sistemului penitenciar privitoare la deținuți, cât și la documentele legale în vigoare. Se are în vedere modernizarea sistemului de infochioșc din secțiile de deținere, obiectiv propus pentru anul 2019.

Deţinuţii au primit, anul trecut, 1358 scrisori recomandate şi 4806 de scrisori în regim simplu.

Cu ocazia efectuării controlului specific asupra corespondenţei primite de către persoanele private de libertate s-a găsit suma de 225 lei la 5 deținuți.

Dreptul la convorbiri telefonice a fost asigurat prin intermediul sistemului RETEL pe baza unui card individual, sistem care permite înregistrarea datelor necesare consemnării în documentele operative a exercitării acestui drept. Anul trecut, au fost efectuate prin acest sistem de telefonie convorbiri telefonice în valoare de 919.354, 42 lei, cu 225.238,89 lei mai puțin decât în anul 2017. Acest lucru este justificat prin scăderea considerabilă a numărului de deținuți custodiați în cursul anului 2018.

Dreptul de a primi vizite (durată 120 minute): Au fost aprobate 4.297 de vizite (5.702 în 2017), din care cu dispozitiv de separare 2.754 (4.061 în 2017), fără dispozitiv de separare 1.543 (1.641 în 2017), vizite intime (3 ore) – 370 (344 în 2017), vizite intime (48 de ore) – doar 3 (9 în 2017). De asemenea, au fost oficiate şi trei căsătorii (9 în 2017).

Pe întreaga durată a anului 2018 au fost acordate un număr de 3.313 pachete de la aparţinători către persoanele private de libertate, constând în produse alimentare, echipament şi aparatură radio-TV comparativ cu 4.017 acordate în 2017.

Potrivit reprezentanţilor Penitenciarului, deţinuţii au putut cumpăra produse de la magazinul din incinta locului de deţinere, iar dacă produsul solicitat nu se afla în oferta magazinului, a fost achiziţionat pe baza unei comenzi. În total, deţinuţii au cheltuit 2.838.330,07 lei pe produse cumpărate, comparativ cu 3.399.659,43 de lei în anul 2017.

Au fost acordate 37 de drepturi la convorbiri online (23 în anul 2017), dintre care 12 derulate între deținuți aflați în penitenciare diferite și între care existau relații de rudenie şi 25 convorbiri cu aparținătorii.

Au fost acordate 277 recompense constând în ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior (328 în 2017), 478 recompense constând în suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite (1810 în 2017), 1284 recompense constând în suplimentarea drepturilor la pachet (20 în 2017), 47 recompense constând în suplimentarea drepturilor la vizită comparativ (18 în anul 2017), 179 recompense constând în suplimentarea drepturilor la vizită intimă (122 în 2017), 24 recompense constând în permisiunea de a părăsi penitenciarul pentru o zi (15 în anul 2017) şi o recompensă constând în permisiunea de a părăsi penitenciarul pe o durată de până la 5 zile.

Cu ocazia efectuării controlului specific asupra aparţinătorilor, la intrarea în penitenciar, în punctele de control, au fost înregistrate tentative de introducere de bunuri şi obiecte interzise, astfel: un telefon mobil (4 în 2017), un set căști handsfree (2 bucăți în 2017) şi 11 pliculeţe de praf culoare verde-maro (disimulate în pachetul adus de aparținători). Personalul din penitenciar a descoperit în urma controalelor 9 situaţii în care s-a încercat introducerea în penitenciar a obiectelor interzise, fiind descoperite: 2 telefoane mobile, 1 laptop, 2 încărcătoare de telefon mobil, 1 încărcător laptop, 3 cartele SIM, 3 căști telefon, 1 mufă încărcător auto, precum și un număr de 19 pastile susceptibile a fi de natură psihotropă. În închisoare, au fost descoperite 4 telefoane mobile + 3 smart watch (15 telefoane mobile + 4 ceasuri de mână cu telefon integrat în 2017), 3 cartele SIM (14 în 2017), 3 încărcătoare şi accesorii pentru telefoane mobile (12 în anul 2017).

Zeci de cazuri de autoagresiuni, altercaţii, greva foamei

Tot anul trecut, au fost înregistrate 37 de autoagresiuni (36 în anul 2017) şi 43 altercaţii şi agresiuni între deţinuţi (52 în 2017).

Au fost şi cazuri de “greva foamei”: 11 cazuri (16 în 2017). În 25 de cazuri s-a decis izolarea deţinuţilor (56 de cazuri în anul 2017).

Au fost 109 cazuri de distrugere de bunuri în penitenciar de către deţinuţi (48 în 2017), 69 autoagresiuni (56 în anul 2017) 88 de acte de violență față de alți deținuți (132 în anul 2017), 24 de cazuri de deținere de obiecte interzise (42 în 2017), 80 de cazuri de atitudine necuviincioasă față de cadre (90 în 2017).

Cele mai relevante programe de asistență psihologică organizate s-au adresat următoarelor categorii de deținuți: cu dificultăți de gestionare a impulsurilor sexuale, cu antecedente în consumul de alcool, diagnosticați cu afecțiuni psihice, cu dificultăți de gestionare a agresivității. Pentru consiliere au fost implicaţi cinci psihologi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Germania include județele Alba și Cluj pe LISTA ZONELOR DE RISC din România. Izolare 14 zile după intrarea în statul german

Publicat

Județele Alba și Cluj au fost introduse de autoritățile germane pe lista zonelor de risc din România, informează MAE. 

Ca urmare a deciziilor comune ale guvernului federal și ale celor de land, toate persoanele, indiferent de cetățenie, care intră în Republica Federală Germania după ce s-au aflat într-una din „zonele de risc“, oricând în ultimele 14 zile înainte de sosire, sunt obligate să se deplaseze – cât mai direct, cu minimizarea contactelor – și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate pentru o perioadă de 14 zile de la sosire.

La acest moment, alături de municipiul București, 14 județe din România se află pe lista „zonelor de risc”: Alba, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Vaslui, Vâlcea. Județele retrase din listă până în prezent sunt următoarele: Argeș (la 16.09), Buzău (la 09.09), Dâmbovița (la 16.09), Galați (09.09), Gorj (la 02.09), Ialomița (la 20.08), Mehedinți (la 20.08), Neamț (la 02.09, dar reintrodus la 16.09), Timiș (la 20.08) și Vrancea (la 09.09).

Respectarea obligației de autoizolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.

În același timp, conform informațiilor comunicate public de către autoritățile germane, începând de la 1 octombrie a.c., se elimină posibilitatea de exceptare de la măsura autoizolării pentru persoanele care prezintă un test COVID-19 negativ, efectuat anterior intrării în Germania. Potrivit noilor dispoziții, autoizolarea poate fi suspendată mai devreme decât termenul de 14 zile numai dacă este efectuat un test începând cu a cincea zi după intrarea în Germania și doar de la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării. O astfel de testare se poate efectua la medicul de familie sau la autoritățile locale de sănătate și este gratuită în primele 10 zile de la sosirea în Germania dintr-o zonă de risc.

Mai multe informații pot fi obținute la linia telefonică dedicată 116 117. Dacă persoanele care au venit din zone de risc încep să prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, tuse, febră sau pierderea gustului/mirosului) în decurs de 14 zile de la momentul intrării în Germania, inclusiv după o eventuală testare negativă și suspendare a carantinei inițiale, devine obligatorie autoizolarea și contactarea imediată a Autorității locale de Sănătate.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că cetățenii români care vin din județe ce nu se află pe lista de risc, dacă se deplasează cu avionul spre Germania de la un aeroport aflat într-un județ listat (spre ex. din Otopeni/Ilfov), vor trebui să respecte toate obligațiile specifice călătorilor din zone de risc.

De asemenea, cetățenii care intră în Republica Federală Germania din zonele de risc trebuie să completeze un „formular de debarcare” – Public Health Passenger Locator Form – și să îl transmită Autorităților locale de Sănătate în termen de o zi de la sosire, astfel încât acestea să fie informate și să monitorizeze respectarea carantinei. Varianta în limba română a acestui formular poate fi regăsită la următorul link.

Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile menționate anterior. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc.. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a..

În cazul neîndeplinirii obligațiilor generale sau dispozițiilor locale ale autorităților cu privire la testare, autoizolare sau tranzit, se pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR.

De asemenea, informații cu privire la măsurile adoptate de autoritățile germane sau recomandările pe care acestea le adresează populației pot fi accesate în mai multe limbi de circulație internațională: germană, engleză, franceză.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514 şi + 49 30 21239516, Consulatului General al României la Bonn:  +49 228 6838135; +49 2286838211; + 49 228 6838244; + 49 228 6838254, Consulatului General al României la München:  +49 89 553307; +49 89 98106143, Consulatului General al României la Stuttgart +49 711 664 86 11, +49 711 664 86 12, +49 711 664 86 13, +49 711 664 86 14 și +49 711 664 86 15, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție şi telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Berlin + 49 160 157 9938, oficiului consular al României la Bonn +49 173 5757 585, oficiului consular al României la München +49 160 208 7789 şi oficiului consular al României la Stuttgart +49 171 681 3450.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Comunicat Primăria Sebeș: Activitatea instituției continuă cu toate măsurile de precauție, după descoperirea cazurilor de COVID

Publicat

sebes centru oras

În cursul săptămânii trecute, o persoană care este angajată a Primăriei Municipiului Sebeș a anunțat că nu se mai prezintă la muncă deoarece un membru al familiei sale a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Drept consecință, toți angajații primăriei care au intrat în contact direct cu aceasta au fost testați.

Rezultatul testărilor, comunicate în cursul zilei de 1 octombrie 2020, a arătat că încă 9 funcționari ai Primăriei Municipiului Sebeș au primit un rezultat pozitiv la testarea Covid 19 (SARS-CoV-2). Niciunul dintre angajații primăriei nu manifestă, până la această oră, simptome specifice bolii și vor face toate analizele medicale necesare.

Citește și FOCAR de coronavirus la Primăria Sebeș. Nouă angajați, depistați cu COVID-19. Toate clădirile instituției vor fi dezinfectate

Potrivit reprezentanților Primăriei Sebeș, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, situat în Parcul Arini, acolo unde au fost cazurile confirmate, s-au aplicat măsurile de dezinfecție, iar activitatea a fost organizată astfel încât să implice un număr limitat de angajați, restul fiind în telemuncă.

Activitatea Primăriei Municipiului Sebeș de la sediul situat în centrul municipiului, în Piața Primăriei nr. 1, respectiv serviciile de relații publice, impozite și taxe, evidența populației, nu a fost afectată.

Citește și O angajată a Primăriei Sebeș, descoperită cu COVID. Instituția își desfășoară activitatea cu o treime din personal

Toate măsurile întreprinse de Primăria Municipiului Sebeș sunt luate în strânsă comunicare și în funcție de recomandările DSP Alba.

Primăria Municipiului Sebeș s-a îngrijit să ofere angajaților soluții dezinfectante, măști și a creat circuite specifice pentru protejarea angajaților și a cetățenilor care apelează la serviciile publice.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Acțiune a Poliției și RAR la Zlatna. Mașini cu defecțiuni tehnice, oprite în trafic și certificate de înmatriculare reținute

Publicat

Poliţiştii din Zlatna, împreună cu  RAR au organizat miercuri o acţiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnică necorespunzătoare a autovehiculelor. Au fost depistate 14 autoturisme care prezentau defecțiuni, transmite IPJ Alba.

Poliţişti din Zlatna, împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român – Alba, au organizat, pe raza orașului Zlatna, o acţiune pentru depistarea şoferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu îndeplinesc condiţiile tehnice pentru circulaţia în condiţii de siguranţă.

Cu ocazia acțiunii, polițiștii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale pentru defecțiuni tehnice, în valoare totală de 3,770 de lei și au reținut 7 certificate de înmatriculare.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Poșta Română a deschis la Alba Iulia un nou ghișeu, exterior. Program și serviciile oferite de subunitatea poștală

Publicat

Poșta Română a deschis, astăzi, noul Ghișeu Exterior 1, ce aparține de Oficiul Poștal Alba Iulia 3. Noua subunitate poștală se află lângă Oficiul Poștal Expres Alba.

Ghișeul este dedicat trimiterilor poștale internaționale intracomunitare și extracomunitare și va fi deservit de un oficiant.

Oficiul va funcţiona de luni până vineri, în intervalul orar 11.00 – 19.00, pe Bulevardul Încoronării, nr.1A, lângă Oficiul Poștal Expres Alba şi va fi disponibil, în principal, pentru predarea către destinatari a trimiterilor poștale internaționale intracomunitare și extracomunitare, dar și pentru prestaţii clasice poştale, contracte de prestări servicii poştale şi pentru serviciile de curierat rapid Prioripost.

Clienții vor beneficia, de asemenea, și de implementarea serviciului ,,avizare prin SMS”, fiind anunțați când coletul pe care îl au de ridicat, a ajuns la sediul subunității.

“Ne-am dorit să aducem locuitorilor acestei comunități, un sediu nou, dotat cu toate facilitățile pentru a fluidiza activitatea din oficiile poștale urbane din municipiul Alba Iulia și a eficientiza, astfel, fluxul de lucru cu clienţii şi timpii de aşteptare în oficiu”, a declarat Horia Grigorescu, director general Poșta Română.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate