Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Planuri pentru dezvoltarea unei staţiuni turistice în Luncile Prigoanei. Cum ar putea arăta complexul din Munţii Sebeşului


Publicat

Amenajarea unui centru de interes turistic în Luncile Prigoanei, lângă domeniul schiabil deja existent, revine în actualitate. După ce planurile pentru dezvoltarea zonei au început din 1998 şi au fost reglementate în 2010, în luna august 2013, documentaţia iniţiată de comuna Şugag a fost reactualizată. A fost făcut un nou PUZ, pe baza căruia Consiliul Judeţean Alba intenţionează să organizeze, după 1 iunie, un concurs de idei pentru amenajarea zonei de camping din apropierea taberei şcolare. În planurile de conturare a zonei, staţiunea turistică din zona alpină a Munţilor Sebeşului ar putea deveni punct de referinţă pentru turiştii pasionaţi de sporturile şi activităţile montane şi de iarnă, dar nu numai.

Documentaţia PUZ cuprinde o suprafaţă de 59,9565 hectare, cu funcţiuni, dotări şi căi de circulaţie modernizate, cu propuneri de organizare a zonei situate în extravilanul localităţii Tău Bistra, comuna Şugag, respectiv Luncile Prigoanei. Amplasamentul este pe cursul pârâului Prigoana, în aval de cantonul silvic, pe versantul nordic al muntelui Vârful lui Pătru (2.130 metri). Teritoriul studiat mai este delimitat la est de Valea Mare, la sud şi de vârful Auşel (2.009 metri), la vest de Poarta Raiului şi Vârful Şureanu (2.059 metri), iar la nord de Vârful Fetiţa (1.695 metri). Zona este acoperită în cea mai mare parte de păşuni alpine şi păduri de conifere. Accesul se face din DN67 C-Transapina, de la barajul de la Oaşa, prin DJ704, încă nouă kilometri, în condiţiile în care se modernizează drumul forestier pe pe pârâul Prigoana. O altă cale de acces este pe DC 2017 – DN67C – Tău-Bistra – Curmătura – Lacul Canciu (DJ 704) – Poarta Raiului (709 K) – Luncile Prigoanei, un traseu de 35 de kilometri.

Citeşte Consiliul Județean Alba vrea să investească 32 de milioane de euro într-un domeniu schiabil la Poarta Raiului din Munții Sebeșului

Acum, în zonă, se află mai multe construcţii – cabane private sau pensiuni cu destinaţie turistică, însă documentaţia de urbanism a trebuit actualizată potrivit noilor reglementări. În plus, Consiliul Judeţean intenţionează să organizeze un concurs de idei pentru amenajarea zonei de camping la Luncile Prigoanei, în jurul datei de 1 iunie.

În Planul Urbanistic Zonal se propune reparcelarea terenurilor destinate pentru concesionare, a infrastructurii de transport şi a spaţiilor de parcare, dar şi a celor de cazare şi servicii şi la acest proiect s-a avut în vedere şi PUG realizat în 2010 pentru zona respectivă.

Ce s-a întâmplat până acum în zona Luncile Prigoanei şi ce se poate vizita

Potrivit documentaţiei PUZ, zona aflată în Munţii Sebeşului, la nord de Vârful lui Pătru, a fost utilizată secole la rând doar de comunităţile din Valea Sebeşului, pentru păşunat alpin. A fost teritoriu de graniţă între Transilvania şi Ţara Românească şi de comunicare între păstorii de pe cei doi versanţi ai Carpaţilor. În perioada stăpânirii austro-ungare, mulţi locuitori de la nord de Carpaţi au fugit la sud prin acest culoar, cu riscul de a fi “prigoniţi”, dacă erau prinşi. De aici şi denumirea locului: Luncile Prigoanei.

După 1970, a început valorificarea potenţialului energetic al râului Sebeş, crescând populaţia şi ulterior s-a dezvoltat şi turismul în zonă. S-a construit cabana de la Oaşa şi a fost crescută capacitatea de cazare de la Cabana Şureanu.

În 1995, a fost întocmit primul PUZ ce propunea dezvoltarea zonei ca staţiune turistică. Din 1998, au început primele concesionări de terenuri pentru cabane, case de vacanţă şi pensiuni, însă proiectul s-a oprit, mai ales din cauza lipsei infrastructurii de acces şi edilitare, dezvoltarea construcţiilor fiind “haotică”.

În plus, locaţia a devenit sursă pentru exploatarea intensivă a lemnului.

În zona apropiată de Luncile Prigoanei se află rezervaţiile naturale Pintenii din Coasta Jinei, Masa Jidovului, la Grumăji, Iezerul Şureanu, Tîrnoavele şi Tărtărău, dar lacurile de acumulare de pe Valea Sebeşului (Oaşa – terminat în 1980, cu o suprafaţă de 460 ha, situate la o altitudine de 1.255 metri, hidrocentrala Gâlceag şi Tău – finalizat în 1983, suprafaţă 80 hectare, altitudine 790 metri, hidrocentrala Şugag), cetatea dacică de la Căpâlna, castrul roman de marş de pe Auşel, mănăstirea şi colonia de la Fetiţa, toate aceste obiective constituind practic un traseu cu atracţii turistice. Acestora li se adaugă tradiţiile etnografice locale, în special cele legate de creşterea animalelor, preluncrarea artistică a lemnului, picturi pe sticlă.

Nu în ultimul rând, la “doi paşi” se află Transalpina, care deja atrage, an de an, sute de turişti din ţară şi din străinătate.

Propuneri pentru dezvoltarea staţiunii turistice: şase spaţii pentru hoteluri, 15 parcele pentru pensiuni, centru de echitaţie, centru sportiv, biserică, piste de biciclete, locuri pentru grătare şi altele

Zona turistică adiacentă Domeniului Schiabil Şureanu cuprinde o suprafaţă de 59,9565 hectare, pe care, în PUZ-ul elaborat, sunt descrise o serie de propuneri. Printre acestea sunt reglementate spaţii moderne de cazare, parcări, centru sportiv, centru de echitaţie, alei pietonale suspendate şi alte obiective atractive pentru cei care vor să cunoască îndeaproape zona deosebit de frumoasă din Munţii Sebeşului.

Ca reguli generale, în ceea ce priveşte vegetaţia, se vor păstra arborii de peste patru metri înălţime şi diametrul tulpinii mai mare de 15 cm. Dacă, pentru amenajări, este necesar totuşi să fie doborât un asemenea arbore, se vor planta alţi trei (nu arbuşti), pe lotul respectiv, cu înălţime minimă de 2,5 metri şi circumferinţă minimă 14 cm, atât pe parcele, cât şi pe marginea drumurilor.

De asemenea, terenul care nu este acoperit cu construcţii va avea gazon şi un arbore la fiecare 100 mp. Parcajele vor fi amenajate în aşa fel încât să aibă un arbore la fiecare patru locuri şi vor fi înconjurate de gard viu de 1,2 metri înălţime.

Împrejmuirile se fac cu soclu opac de maximum 80 cm înălţime şi o parte transparentă din grilaj metalic sau lemn, ce permite pătrunderea vegetaţiei; înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 metri şi pot fi dublate de garduri vii. Sunt interzise elementele prefabricate din beton “decorativ” în componenţa împrejmuirilor orientate spre spaţiul public şi se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale – piatră, lut, lemn, nuiele. Porţile împrejmuirilor se vor deschide spre interiorul parcelei.

În ceea ce priveşte clădirile, sunt prevăzute limite de înălţime, în funcţie de destinaţia acestora: Sunt interzise culorile stridente, care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului, vor avea acoperişuri în şarpantă şi vor fi conectate la reţelele publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, în momentul în care acestea vor fi executate. Până atunci, se pot folosi fose septice vidanjabile pentru îndepărtare apelor uzate menajere. Fiecare proprietar este obligat să amenajeze platforme betonate pentru fermentarea gunoiului.

Sunt interzise activităţi industriale sau de servicii şi producţie ce generează zgomot, praf, alte noxe sau implică transport important de mărfuri.

 

Actualul PUZ are prevăzute 18 zone funcţionale: de locuinţe de vacanţă (24 de parcele pentru construcţia de cabane, majoritatea aflate în vecinătatea pădurii), hotelieră, pensiuni, zona sport, zona tabără şcolară, zona verde, zona rezervaţii naturale, zona plecare/sosire pentru schi, zonă centru echitaţie, zonă servicii, zonă ocol silvic, pepinieră, zonă spaţii publice, zonă de petrecere a timpului liber (grătare), zonă gospodărire comunală, zonă culte.

Amenajările pe loturile pentru locuinţe de vacanţă pot fi cabane, locuinţe de serviciu sau permanente, ateliere meşteşugăreşti cu capacitate mică, comert nealimentar cu mărfuri de folosinţă zilnică şi alimentar, circulaţii carosabile şi pietonale, spaţii verzi, construcţii de echipare utilitară, anexe gospodăreşti şi culture agricole în cadrul parcelei de locuit. Se permite alipirea mai multor parcele şi schimbarea funcţiunii în pensiune, cu condiţia ca suprafaţa totală a noului lot să fie mai mare de 1001 mp. Parcelele au front la stradă de minimum 12 metri lăţime şi suprafaţă minimă de 250 mp. Distanţa minimă între clădiri este de 3 metri, iar înălţimea maxim admisă a acestora este parter şi mansardă.

Fiecare parcelă va avea spaţiu verde de minim 60%, cu păstrarea arborilor cu înălţime de peste 4 metri, existenţi. Dacă nu este posibil, vor fi plantaţi, în locul unuia tăiat, alţi trei. Activităţile de grădinărit sunt permise doar dacă terenul pentru acestea nu se află la stradă.

În ceea ce priveşte zona de pensiuni, sunt propuse 15 locaţii, ce pot fi amenajate ca pensiuni turistice, moteluri, hanuri, popasuri, cu terenuri de sport, ştranduri, terenuri de joacă pentru copii, spaţii verzi, ateliere pentru artizanat tradiţional, unităţi de alimentaţie publică, spaţii publice, spa, grădiniţe, locuinţe de serviciu, parcări şi unităţi comerciale.

Frontul la stradă pentru aceste parcele este de minimum 30 metri înălţime şi suprafaţa minimă de 1001 mp. Construcţiile trebuie să aibă acces la drumuri, cu facilităţi pentru prsoanele cu handicap şi parcările amenajate în interiorul loturilor. Sunt prevăzute şi celelalte condiţii privind culorile stridente interzise şi distanţa între clădiri şi racordarea la utilităţi, precum şi prevederi pentru spaţii verzi, similare cu cele pentru loturile destinate caselor de vacanţă.

Pentru hoteluri, sunt şase spaţii identificate, cu funcţiuni complementare pentru alimentaţie publică, spaţii cazare personal, comerţ, îngrijire personală (spa, saună fitness), sport (inclusiv patinoare), agreement, parcări. Clădirile vor avea parter şi maximum trei etaje plus mansardă.

Zonele de sosire şi plecare la pârtii vor avea parcaje, în legătură cu Domeniul Schiabil Şureanu şi amenajări de alimentaţie publică, agreement, spaţii verzi, Salvamont, centru medical, centru de închiriere echipament pentru sporturi de iarnă, administraţie pârtie, unităţi comerciale şi infrastructură pentru telescaun şi teleschi.

De asemenea, zona PUZ conţine şi o suprafaţă pentru un centru sportiv, cu sală de sport, terenuri de sport, vestiare, duşuri, grupuri sanitare, spaţii de depozitare şi întreţinere, spaţii publice şi spaţii verzi şi de achiziţionare şi închiriere echipamente. Fiecare parcelă va avea minim 30% spaţii verzi.

Tabăra şcolară va deveni complex sportiv şcolar, ce va avea şi spaţii de cazare, pe lângă terenuri de sport şi unităţi de alimentaţie publică. În acest spaţiu se pot construi minihotel sportive, bungalouri, terenuri de sport, ştranduri, terenuri de joacă pentru copii, unităţi de alimentaţie publică, comerciale, pentru administrarea taberei, zonă de camping cu grupuri sanitare şi recepţie şi amenaja spaţii verzi, parcaje şi facilităţi pentru circulaţia persoanelor cu handicap.

Sunt incluse şi 13 zone de spaţii verzi pentru petrecerea timpului liber şi practicarea activităţilor sportive. Aici sunt incluse şi două unităţi din ansamblul Rezervaţiei Naturale Tîrnoavele de la Luncile Prigoanei, unde sunt admise împrejmuiri din lemn de maximum 0,7 metri înălţime şi alei pietonale din lemn, suspendate, de unde turiştii să aibă perspectivă “de la înălţime”. În aceste zone protejate este interzisă staţionarea autovehiculelor şi alte construcţii.

În zona de servicii, pot fi amenajate service şi spălătorie auto, staţii provizorii de betoane pentru construcţiile din zonă, spaţii de depozitare materiale de construcţii, însă cu condiţia să nu genereze trafic intens şi poluare chimică ori fonică. Clădirile vor fi pe un nivel.

Ocolul silvic va avea spaţii de cazare în pensiuni pe două parcele, cu toate dotările necesare, inclusive terenuri de sport, ştranduri, terenuri de joacă, pepiniere sau ateliere de artizanat, unităţi de alimentaţie, spa.

În zona pârtiilor, sunt incluse suprafeţele necesare pentru instalaţiile de transport pe cablu şi pârtii, dar sunt avute în vedere şi zone pentru săniuş, trasee tematice, tunuri de zăpadă, iluminat pentru pârtii şi trasee pentru mountain bike, role şi pietonale, dar şi pentru echitaţie sau înălţarea unor baloane cu aer cald.

Centrul de echitaţie va fi dotat, pe lângă spaţiile de adăpost pentru cai, padoc, manej şi şcoala de călărie şi cu spaţii de cazare, restaurant, spaţii de parcare. În această zonă pot fi amenajate şi terenuri de sport, ştranduri, locuri de joacă pentru copii, ateliere de artizanat, spa, terenuri de tennis.

PUZ-ul mai cuprinde zona de gospodărire comunală (două unităţi pentru staţie transformare presiune gaz metan, staţie epurare, distribuţie apă, rezervoare apă, reţele de aducţiune, staţii transformare etc).

În zona centrului turistic va fi amenajată şi o biserică, o casă parohială, cu locuri de pelerinaj, troiţe, alei pietonale, spaţii verzi, filigorii şi parcări.

De asemenea, este prevăzută o zonă verde pentru recreere şi petrecere a timpului liber, în care vor fi locuri pentru grătare, izvoare amenajate, locuri pentru corturi, amenajări sportive, de joc şi odihnă, grupuri sanitare şi parcări (44 locuri de parcare).

Zona Luncile Prigoanei va avea un parking principal separat de restul locaţiilor şi spaţii publice cu trasee pietonale, opera de artă urbană, piaţete publice, spaţiu public acoperit, patinoar, izvoare amenajate, construcţii de artizanat sezoniere.

La capitolul căi de comunicaţie, sunt trecute, pe lângă străzi modernizate şi altele noi, parcaje, garaje şi spaţii de staţionare, trotuare, şi alei pentru biciclete.

Citeşte şi Punct de informare turistică la Poarta I a Cetății Alba Iulia. Pliante, suveniruri și GHIZI profesioniști pentru turiștii care vizitează județulDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. alex

  marți, 20.05.2014 at 09:28

  Pana la urma se alege praful de frumusetea salbatica a Luncilor Prigoanei 🙁

 2. turist

  marți, 20.05.2014 at 09:49

  Aproape nimic din ceea ce este reglementat in PUZ nu este respectat. Constructii care depasesc P+1, streasina in streasina, brazi taiati salbatic si-n urma lor dezastru. In rezervatia Tinoavele se face foc de tabara si se arunca gunoaie si cioturi de la exploatare. Mizerie peste tot. Muzica bubuie de la proprietarii sugajeni. Autoritatile, jandarmii fara nici o reactie in fata acestor nereguli. Zona Luncile Prigoanei este compromisa total.

 3. Barba Liviu Viorel

  marți, 20.05.2014 at 14:02

  DRUM ASFALTAT DE LA OASA LA POARTA RAIULUI, NU ESTE ! CAND VA FI ?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Cum vă puteţi proteja sănătatea pe timp de CANICULĂ. Recomandări practice pentru a face față arșiței și ultravioletelor

Publicat

Începând de miercuri, județul Alba se află sub efectul unui Cod Galben de caniculă, iar de joi până vineri cetățenii din județ se vor confrunta cu efectele unui Cod Portocaliu. Potrivit reprezentanților ISU Alba, hidratarea corpului și protecția corespunzătoare împotriva razelor soarelui sunt printre lucrurile esențiale pe timp de caniculă.

Temperaturile ajung la 39 de grade la umbră. Este o perioadă în care trebuie să ne ferim de razele soarelui și mai ales să avem grijă de categoriile vulnerabile.

Vă prezentăm un ghid și o serie de recomandări pentru perioada de caniculă.

Recomandări pe timpul temperaturii ridicate:

 • Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara;
 • Evitați aglomerațiile și efortul fizic intens;
 • Nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
 • Evitați băuturile ce conțin alcool sau cafeină;
 • Stați la umbră și evitați expunerea la orele prânzului;
 • Beți suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător;
 • Purtați pălării de soare, haine lejere de culori deschise;
 • Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare;
 • Consumați fructe și legume proaspete.

Recomandări pentru populația generală în perioada caniculară:

Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18;

Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32 grade Celsius;

Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);

Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

Pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă;

Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.

Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;

Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castarveţi, roşii) deorece acestea conţin o mare cantitate de apă;

O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă;

Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinarit, etc).

Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;

Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.

Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

Închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;

Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă.

Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă.

Stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale.

Închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie

Recomandări pentru prevenirea apariției de îmbolnăviri în rândul copiilor

Pentru sugari și copiii mici:

– realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de cadură, umiditate excesivă și curenți de aer;

– modul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă;

– se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alapta ori de câte ori sugarul solicită;

– copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuțe din materiale textile vegetale comode;

– nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi, și obligatoriu cu căciuliță pe cap;

– copiii vor primi apa plată sau apa cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructele proaspete și legumele foarte bine spalate;

– mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanți;

– se va evita consumul de cafea sau alcool și vor avea grijă să mențină o igienă riguroasă a sânului și evident igiena generală;

– la cel mai mic semn de suferință al copilului sau mamei, aceștia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;

– atenție deosebită se va acorda condițiilor de igienă atât pentru copil cât și pentru mamă. Copilul va fi ținut cu hăinuțe sau scutece curate și uscate și mama se va îngriji de igiena riguroasă a pielii acestuia. În acest sens copilul va fi îmbăiat cel puțin odata pe zi, și obligatoriu seara la culcare iar în restul timpului i se va face toaleta locală ori de câte ori este nevoie;

– copiilor preșcolari li se vor face dușuri cu apa la temperatura camerei.

Recomandări pentru persoanele vârstnice și cu afecțiuni cronice

– crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului

– hidratare corespunzatoare cu apa plată sau apa cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanți

– alimentația va fi predominat din legume si fructe proaspete

– se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care disupun de instalații frigorifice funcționale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor ușor perisabile

– este interzis consumul de alcool și cafea în timpul caniculei

– se va evita circulația în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte ușoară din materiale vegetale precum și pălăria de protecție pe cap

– persoanele care suferă de anumite afectiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecțiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente

– menținerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3 – 4 dușuri pe zi.

Recomandări pentru persoanele care prin natura activităților lor depun un efort fizic deosebit

– aceștia vor încerca dozarea efortului în funcție de periodele zilei încercând să evite excesul de efort în vârfurile de caniculă. Daca valorile de căldură sunt foarte mari se va proceda la stoparea activității

– se va asigura hidratarea corespunzatoare cu apă minerală, apă plată sau apa cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanți

– este total contraindicat consumul de cafea și alcool în această perioadă.

– utilizarea unui echipament corespunzator, din materiale vegetale și echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

AȚI VĂZUT-O? O minoră din Ocna Mureș a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția și familia o caută

Publicat

Polițiștii din Alba caută o minoră care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care să conducă la identificarea ei, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 23 iunie 2021, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizată de către o tânără din oraș, cu privire la faptul că, în cursul nopții de 22/23 iunie, sora sa, CIURAR MARIA GABRIELA, de 12 ani, a plecat de acasă și nu a mai revenit.

Minora are următoarele semnalmente:

150 cm înălțime;
45 de kilograme;
corpolență atletică;
Ochi căprui;
Păr negru;

La data plecării purta fustă neagră cu dungi albe, tricou roșu și șlapi.

Polițiștii desfășoară, în continuare, cercetări în vederea identificării minorei, iar aceasta a fost dată în urmărire.

Persoanele care pot da informații care să conducă la identificarea ei, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat PNL Alba: PSD a ajuns să strige „HOŢII” 

Publicat

PSD a ajuns să strige „HOŢII”!!! Proaspătul deputat PSD Radu Tuhuţ se teme ca nu cumva partidul la care a ajuns preşedinte interimar să cadă victimă propriilor metode de umflare a numărului de voturi.

În jurul alegerilor parlamentare din 2020, când a fost sigur de prima poziţie în cel mai roşu partid din România, în comuna Ciuruleasa s-au înmulţit peste noapte „viniturile”.

Aproximativ 40 de persoane care nu aveau nici o legătură cu comuna Ciuruleasa au obţinut vize de flotant şi au putut astfel vota, la comandă, fiind ţinute în rezervă şi pentru alegerile locale.

Acum, când oameni de bună-credinţă au ales să se stabilească în satele comunei, fostul primar Radu Tuhuţ lansează o fumigenă, că aceştia ar fi votanţi aduşi de PNL special pentru 27 iunie 2021.

Culmea este că PSD, din teama de a nu pierde alegerile, îşi dă în vileag metodele de furat voturi, jignind astfel persoane respectabile. Domnule Tuhuţ, pe noi nu ne caracterizează hoţia, ci omenia!

Comandat de Partidul Naţional Liberal Alba, realizat de Tomax Web SRL, distribuit de Independent SRL, cod unic mandatar financiar coordonator 51210004.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cod ROȘU de caniculă în vestul țării. Avertizare de cod portocaliu în Alba și alte 10 județe. Temperaturile ajung la 40 de grade

Publicat

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod ROȘU, galben și portocaliu de caniculă, valabile de marți, de la ora 12, până vineri, 25 iunie.

Temperatura va crește până la valori de 38-39 de grade Celsius, mai ales în vestul țării, unde 7 județe sunt în cod roșu de căldură.

Alte 11 județe, printre care și Alba se află sub avetizare de cod portocaliu.

În zilele de joi și vineri (24 și 25 iunie) valul de căldură va cuprinde toată țara, iar disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

În Muntenia, Dobrogea, Moldova și estul Transilvaniei maximele termice se vor situa, în general, între 33 și 37 de grade, iar local minimele nu vor coborî sub 20 de grade.

Notă: În zonele montane și pe arii mai restrânse în restul țării, mai ales după-amiaza și seara, vor mai fi perioade cu instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și căderi de grindină.

COD PORTOCALIU

Fenomene vizate: val de căldură și disconfort termic accentuat

Interval de valabilitate: 24 și 25 iunie

Zone afectate: Oltenia și cea mai mare parte a Transilvaniei

Joi și vineri (24 și 25 iunie) în sud-vestul și centrul țării, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat.

Se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 37 și 39 de grade în Oltenia și între 35…37 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei. Valorile nocturne nu vor coborî, în general, sub 20…22 de grade.

COD ROȘU

Fenomene vizate: temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat

Interval de valabilitate: 24 și 25 iunie

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș

Joi și vineri (24 și 25 iunie) în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei.

Acestea vor fi cuprinse între 39 și 41 de grade, iar în nord-vest între 35 și 38 de grade. În cursul nopții valorile termice nu vor coborî, în general, sub 20…24 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate