Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Planuri pentru dezvoltarea unei staţiuni turistice în Luncile Prigoanei. Cum ar putea arăta complexul din Munţii Sebeşului


Publicat

Amenajarea unui centru de interes turistic în Luncile Prigoanei, lângă domeniul schiabil deja existent, revine în actualitate. După ce planurile pentru dezvoltarea zonei au început din 1998 şi au fost reglementate în 2010, în luna august 2013, documentaţia iniţiată de comuna Şugag a fost reactualizată. A fost făcut un nou PUZ, pe baza căruia Consiliul Judeţean Alba intenţionează să organizeze, după 1 iunie, un concurs de idei pentru amenajarea zonei de camping din apropierea taberei şcolare. În planurile de conturare a zonei, staţiunea turistică din zona alpină a Munţilor Sebeşului ar putea deveni punct de referinţă pentru turiştii pasionaţi de sporturile şi activităţile montane şi de iarnă, dar nu numai.

Documentaţia PUZ cuprinde o suprafaţă de 59,9565 hectare, cu funcţiuni, dotări şi căi de circulaţie modernizate, cu propuneri de organizare a zonei situate în extravilanul localităţii Tău Bistra, comuna Şugag, respectiv Luncile Prigoanei. Amplasamentul este pe cursul pârâului Prigoana, în aval de cantonul silvic, pe versantul nordic al muntelui Vârful lui Pătru (2.130 metri). Teritoriul studiat mai este delimitat la est de Valea Mare, la sud şi de vârful Auşel (2.009 metri), la vest de Poarta Raiului şi Vârful Şureanu (2.059 metri), iar la nord de Vârful Fetiţa (1.695 metri). Zona este acoperită în cea mai mare parte de păşuni alpine şi păduri de conifere. Accesul se face din DN67 C-Transapina, de la barajul de la Oaşa, prin DJ704, încă nouă kilometri, în condiţiile în care se modernizează drumul forestier pe pe pârâul Prigoana. O altă cale de acces este pe DC 2017 – DN67C – Tău-Bistra – Curmătura – Lacul Canciu (DJ 704) – Poarta Raiului (709 K) – Luncile Prigoanei, un traseu de 35 de kilometri.

Citeşte Consiliul Județean Alba vrea să investească 32 de milioane de euro într-un domeniu schiabil la Poarta Raiului din Munții Sebeșului

Acum, în zonă, se află mai multe construcţii – cabane private sau pensiuni cu destinaţie turistică, însă documentaţia de urbanism a trebuit actualizată potrivit noilor reglementări. În plus, Consiliul Judeţean intenţionează să organizeze un concurs de idei pentru amenajarea zonei de camping la Luncile Prigoanei, în jurul datei de 1 iunie.

În Planul Urbanistic Zonal se propune reparcelarea terenurilor destinate pentru concesionare, a infrastructurii de transport şi a spaţiilor de parcare, dar şi a celor de cazare şi servicii şi la acest proiect s-a avut în vedere şi PUG realizat în 2010 pentru zona respectivă.

Ce s-a întâmplat până acum în zona Luncile Prigoanei şi ce se poate vizita

Potrivit documentaţiei PUZ, zona aflată în Munţii Sebeşului, la nord de Vârful lui Pătru, a fost utilizată secole la rând doar de comunităţile din Valea Sebeşului, pentru păşunat alpin. A fost teritoriu de graniţă între Transilvania şi Ţara Românească şi de comunicare între păstorii de pe cei doi versanţi ai Carpaţilor. În perioada stăpânirii austro-ungare, mulţi locuitori de la nord de Carpaţi au fugit la sud prin acest culoar, cu riscul de a fi “prigoniţi”, dacă erau prinşi. De aici şi denumirea locului: Luncile Prigoanei.

După 1970, a început valorificarea potenţialului energetic al râului Sebeş, crescând populaţia şi ulterior s-a dezvoltat şi turismul în zonă. S-a construit cabana de la Oaşa şi a fost crescută capacitatea de cazare de la Cabana Şureanu.

În 1995, a fost întocmit primul PUZ ce propunea dezvoltarea zonei ca staţiune turistică. Din 1998, au început primele concesionări de terenuri pentru cabane, case de vacanţă şi pensiuni, însă proiectul s-a oprit, mai ales din cauza lipsei infrastructurii de acces şi edilitare, dezvoltarea construcţiilor fiind “haotică”.

În plus, locaţia a devenit sursă pentru exploatarea intensivă a lemnului.

În zona apropiată de Luncile Prigoanei se află rezervaţiile naturale Pintenii din Coasta Jinei, Masa Jidovului, la Grumăji, Iezerul Şureanu, Tîrnoavele şi Tărtărău, dar lacurile de acumulare de pe Valea Sebeşului (Oaşa – terminat în 1980, cu o suprafaţă de 460 ha, situate la o altitudine de 1.255 metri, hidrocentrala Gâlceag şi Tău – finalizat în 1983, suprafaţă 80 hectare, altitudine 790 metri, hidrocentrala Şugag), cetatea dacică de la Căpâlna, castrul roman de marş de pe Auşel, mănăstirea şi colonia de la Fetiţa, toate aceste obiective constituind practic un traseu cu atracţii turistice. Acestora li se adaugă tradiţiile etnografice locale, în special cele legate de creşterea animalelor, preluncrarea artistică a lemnului, picturi pe sticlă.

Nu în ultimul rând, la “doi paşi” se află Transalpina, care deja atrage, an de an, sute de turişti din ţară şi din străinătate.

Propuneri pentru dezvoltarea staţiunii turistice: şase spaţii pentru hoteluri, 15 parcele pentru pensiuni, centru de echitaţie, centru sportiv, biserică, piste de biciclete, locuri pentru grătare şi altele

Zona turistică adiacentă Domeniului Schiabil Şureanu cuprinde o suprafaţă de 59,9565 hectare, pe care, în PUZ-ul elaborat, sunt descrise o serie de propuneri. Printre acestea sunt reglementate spaţii moderne de cazare, parcări, centru sportiv, centru de echitaţie, alei pietonale suspendate şi alte obiective atractive pentru cei care vor să cunoască îndeaproape zona deosebit de frumoasă din Munţii Sebeşului.

Ca reguli generale, în ceea ce priveşte vegetaţia, se vor păstra arborii de peste patru metri înălţime şi diametrul tulpinii mai mare de 15 cm. Dacă, pentru amenajări, este necesar totuşi să fie doborât un asemenea arbore, se vor planta alţi trei (nu arbuşti), pe lotul respectiv, cu înălţime minimă de 2,5 metri şi circumferinţă minimă 14 cm, atât pe parcele, cât şi pe marginea drumurilor.

De asemenea, terenul care nu este acoperit cu construcţii va avea gazon şi un arbore la fiecare 100 mp. Parcajele vor fi amenajate în aşa fel încât să aibă un arbore la fiecare patru locuri şi vor fi înconjurate de gard viu de 1,2 metri înălţime.

Împrejmuirile se fac cu soclu opac de maximum 80 cm înălţime şi o parte transparentă din grilaj metalic sau lemn, ce permite pătrunderea vegetaţiei; înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 metri şi pot fi dublate de garduri vii. Sunt interzise elementele prefabricate din beton “decorativ” în componenţa împrejmuirilor orientate spre spaţiul public şi se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale – piatră, lut, lemn, nuiele. Porţile împrejmuirilor se vor deschide spre interiorul parcelei.

În ceea ce priveşte clădirile, sunt prevăzute limite de înălţime, în funcţie de destinaţia acestora: Sunt interzise culorile stridente, care nu se încadrează în imaginea generală a peisajului, vor avea acoperişuri în şarpantă şi vor fi conectate la reţelele publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, în momentul în care acestea vor fi executate. Până atunci, se pot folosi fose septice vidanjabile pentru îndepărtare apelor uzate menajere. Fiecare proprietar este obligat să amenajeze platforme betonate pentru fermentarea gunoiului.

Sunt interzise activităţi industriale sau de servicii şi producţie ce generează zgomot, praf, alte noxe sau implică transport important de mărfuri.

 

Actualul PUZ are prevăzute 18 zone funcţionale: de locuinţe de vacanţă (24 de parcele pentru construcţia de cabane, majoritatea aflate în vecinătatea pădurii), hotelieră, pensiuni, zona sport, zona tabără şcolară, zona verde, zona rezervaţii naturale, zona plecare/sosire pentru schi, zonă centru echitaţie, zonă servicii, zonă ocol silvic, pepinieră, zonă spaţii publice, zonă de petrecere a timpului liber (grătare), zonă gospodărire comunală, zonă culte.

Amenajările pe loturile pentru locuinţe de vacanţă pot fi cabane, locuinţe de serviciu sau permanente, ateliere meşteşugăreşti cu capacitate mică, comert nealimentar cu mărfuri de folosinţă zilnică şi alimentar, circulaţii carosabile şi pietonale, spaţii verzi, construcţii de echipare utilitară, anexe gospodăreşti şi culture agricole în cadrul parcelei de locuit. Se permite alipirea mai multor parcele şi schimbarea funcţiunii în pensiune, cu condiţia ca suprafaţa totală a noului lot să fie mai mare de 1001 mp. Parcelele au front la stradă de minimum 12 metri lăţime şi suprafaţă minimă de 250 mp. Distanţa minimă între clădiri este de 3 metri, iar înălţimea maxim admisă a acestora este parter şi mansardă.

Fiecare parcelă va avea spaţiu verde de minim 60%, cu păstrarea arborilor cu înălţime de peste 4 metri, existenţi. Dacă nu este posibil, vor fi plantaţi, în locul unuia tăiat, alţi trei. Activităţile de grădinărit sunt permise doar dacă terenul pentru acestea nu se află la stradă.

În ceea ce priveşte zona de pensiuni, sunt propuse 15 locaţii, ce pot fi amenajate ca pensiuni turistice, moteluri, hanuri, popasuri, cu terenuri de sport, ştranduri, terenuri de joacă pentru copii, spaţii verzi, ateliere pentru artizanat tradiţional, unităţi de alimentaţie publică, spaţii publice, spa, grădiniţe, locuinţe de serviciu, parcări şi unităţi comerciale.

Frontul la stradă pentru aceste parcele este de minimum 30 metri înălţime şi suprafaţa minimă de 1001 mp. Construcţiile trebuie să aibă acces la drumuri, cu facilităţi pentru prsoanele cu handicap şi parcările amenajate în interiorul loturilor. Sunt prevăzute şi celelalte condiţii privind culorile stridente interzise şi distanţa între clădiri şi racordarea la utilităţi, precum şi prevederi pentru spaţii verzi, similare cu cele pentru loturile destinate caselor de vacanţă.

Pentru hoteluri, sunt şase spaţii identificate, cu funcţiuni complementare pentru alimentaţie publică, spaţii cazare personal, comerţ, îngrijire personală (spa, saună fitness), sport (inclusiv patinoare), agreement, parcări. Clădirile vor avea parter şi maximum trei etaje plus mansardă.

Zonele de sosire şi plecare la pârtii vor avea parcaje, în legătură cu Domeniul Schiabil Şureanu şi amenajări de alimentaţie publică, agreement, spaţii verzi, Salvamont, centru medical, centru de închiriere echipament pentru sporturi de iarnă, administraţie pârtie, unităţi comerciale şi infrastructură pentru telescaun şi teleschi.

De asemenea, zona PUZ conţine şi o suprafaţă pentru un centru sportiv, cu sală de sport, terenuri de sport, vestiare, duşuri, grupuri sanitare, spaţii de depozitare şi întreţinere, spaţii publice şi spaţii verzi şi de achiziţionare şi închiriere echipamente. Fiecare parcelă va avea minim 30% spaţii verzi.

Tabăra şcolară va deveni complex sportiv şcolar, ce va avea şi spaţii de cazare, pe lângă terenuri de sport şi unităţi de alimentaţie publică. În acest spaţiu se pot construi minihotel sportive, bungalouri, terenuri de sport, ştranduri, terenuri de joacă pentru copii, unităţi de alimentaţie publică, comerciale, pentru administrarea taberei, zonă de camping cu grupuri sanitare şi recepţie şi amenaja spaţii verzi, parcaje şi facilităţi pentru circulaţia persoanelor cu handicap.

Sunt incluse şi 13 zone de spaţii verzi pentru petrecerea timpului liber şi practicarea activităţilor sportive. Aici sunt incluse şi două unităţi din ansamblul Rezervaţiei Naturale Tîrnoavele de la Luncile Prigoanei, unde sunt admise împrejmuiri din lemn de maximum 0,7 metri înălţime şi alei pietonale din lemn, suspendate, de unde turiştii să aibă perspectivă “de la înălţime”. În aceste zone protejate este interzisă staţionarea autovehiculelor şi alte construcţii.

În zona de servicii, pot fi amenajate service şi spălătorie auto, staţii provizorii de betoane pentru construcţiile din zonă, spaţii de depozitare materiale de construcţii, însă cu condiţia să nu genereze trafic intens şi poluare chimică ori fonică. Clădirile vor fi pe un nivel.

Ocolul silvic va avea spaţii de cazare în pensiuni pe două parcele, cu toate dotările necesare, inclusive terenuri de sport, ştranduri, terenuri de joacă, pepiniere sau ateliere de artizanat, unităţi de alimentaţie, spa.

În zona pârtiilor, sunt incluse suprafeţele necesare pentru instalaţiile de transport pe cablu şi pârtii, dar sunt avute în vedere şi zone pentru săniuş, trasee tematice, tunuri de zăpadă, iluminat pentru pârtii şi trasee pentru mountain bike, role şi pietonale, dar şi pentru echitaţie sau înălţarea unor baloane cu aer cald.

Centrul de echitaţie va fi dotat, pe lângă spaţiile de adăpost pentru cai, padoc, manej şi şcoala de călărie şi cu spaţii de cazare, restaurant, spaţii de parcare. În această zonă pot fi amenajate şi terenuri de sport, ştranduri, locuri de joacă pentru copii, ateliere de artizanat, spa, terenuri de tennis.

PUZ-ul mai cuprinde zona de gospodărire comunală (două unităţi pentru staţie transformare presiune gaz metan, staţie epurare, distribuţie apă, rezervoare apă, reţele de aducţiune, staţii transformare etc).

În zona centrului turistic va fi amenajată şi o biserică, o casă parohială, cu locuri de pelerinaj, troiţe, alei pietonale, spaţii verzi, filigorii şi parcări.

De asemenea, este prevăzută o zonă verde pentru recreere şi petrecere a timpului liber, în care vor fi locuri pentru grătare, izvoare amenajate, locuri pentru corturi, amenajări sportive, de joc şi odihnă, grupuri sanitare şi parcări (44 locuri de parcare).

Zona Luncile Prigoanei va avea un parking principal separat de restul locaţiilor şi spaţii publice cu trasee pietonale, opera de artă urbană, piaţete publice, spaţiu public acoperit, patinoar, izvoare amenajate, construcţii de artizanat sezoniere.

La capitolul căi de comunicaţie, sunt trecute, pe lângă străzi modernizate şi altele noi, parcaje, garaje şi spaţii de staţionare, trotuare, şi alei pentru biciclete.

Citeşte şi Punct de informare turistică la Poarta I a Cetății Alba Iulia. Pliante, suveniruri și GHIZI profesioniști pentru turiștii care vizitează județulȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. alex

  marți, 20.05.2014 at 09:28

  Pana la urma se alege praful de frumusetea salbatica a Luncilor Prigoanei 🙁

 2. turist

  marți, 20.05.2014 at 09:49

  Aproape nimic din ceea ce este reglementat in PUZ nu este respectat. Constructii care depasesc P+1, streasina in streasina, brazi taiati salbatic si-n urma lor dezastru. In rezervatia Tinoavele se face foc de tabara si se arunca gunoaie si cioturi de la exploatare. Mizerie peste tot. Muzica bubuie de la proprietarii sugajeni. Autoritatile, jandarmii fara nici o reactie in fata acestor nereguli. Zona Luncile Prigoanei este compromisa total.

 3. Barba Liviu Viorel

  marți, 20.05.2014 at 14:02

  DRUM ASFALTAT DE LA OASA LA POARTA RAIULUI, NU ESTE ! CAND VA FI ?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Primăria Ciugud, despre noile cazuri de COVID-19 confirmate în comună. Recomandări pentru localnici

Publicat

Primăria Ciugud a anunțat vineri că în comună au fost depistate 5 persoane infectate cu COVID-19. Într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții administrației locale îi roagă pe cetățeni să nu intre în panică, deoarece toate cazurile au fost depistate într-o singură familie și să se protejeze respectând măsurile de bază impuse pentru a evita extinderea epidemiei.

”Din păcate nici comuna noastră nu a fost ferită în ultima vreme de virusul necruțător și avem astăzi raportate 5 cazuri de îmbolnăviri cu COVID – 19.

(…) Rugăm cetățenii să nu intre în panică pentru că nu este vorba de un focar în comunitate.

Cele 5 cazuri sunt membri ai aceleiași familii și toți sunt asimptomatici.

Vă asigurăm că persoanele diagnosticate sunt extrem de responsabile și au oferit întreg sprijinul Direcției de Sănătate Publică Alba pentru ancheta epidemiologică specifică în astfel de cazuri.

Cazul a fost descoperit în urma unei testări voluntare deoarece niciunul dintre membrii familiei nu a prezentat simptome specifice”, au scris reprezentanții Primăriei Ciugud pe pagina de Facebook.

Aceștia mai precizează că la nivelul Primăriei Ciugud este monitorizată cu atenție evoluția situației, iar în cazul în care se impune se vor dispune măsuri suplimentare pentru protejarea comunității.

Totodată, cetățenii sunt rugați să se protejeze, pentru a opri răspândirea virusului.

”Pe voi, toți prietenii noștri, vă rugăm să nu uitați că pentru a opri răspândirea virusului totul depinde de fiecare dintre noi și TREBUIE SĂ NE PROTEJĂM!

*Poartă mască în locuri aglomerate sau chiar dacă mergi la un prieten sau la o rudă! Masca îți poate proteja sănătatea sau chiar viața!

*Dezinfectează-ți cât mai des mâinile cu apă și săpun sau cu substanțe biocide specifice!

*Nu ignora simptomele unei posibile îmbolnăviri și la primele semne anunță medicul de familie!

FII SMART! Virusul nu te ocolește, dar tu îl poți ocoli! Ai grijă de tine și de cei dragi!”, se mai arată în postarea de pe rețeaua de socializare.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Duminică: ”Târgul Moților” la Albac, cu Nea Mărin, Romică Țociu și Jean de la Craiova. Măsuri de protecție împotriva COVID-19

Publicat

Nea Mărin, Jean de la Craiova, Romică Țociu, dar și alte vedete ale trustului Antena 1 vor fi prezente duminică 9 august, la Albac la ”Târgul Moților”.

Pe lângă emisiunea realizată de televiziune, aceștia vor susține un spectacol pentru locuitorii din Albac, dar și din împrejurimi.

În cadrul evenimentului vor mai fi prezenți și Adriana Trandafir, Cosmin Seleși, dar și Liviu și Andrei.

Potrivit primarului din Albac, Tiberiu Todea, evenimentul se va desfășura duminică de la ora 16.00, cu respectarea tuturor regulilor sanitare în contextul pandemiei de coronavirus.

Mai exact, locația de desfășurare este pe locul târgului din centrul comunei Albac, locația fiind în aer liber, împrejmuită cu gard. Locația are două căi de acces, la intrare participanțiilor li se va măsura temperatura și vor primi măști de protecție pe care vor fi obligați să le poarte pe toată durata evenimentului.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Teste OBLIGATORII în Germania, pentru persoanele care vin din regiuni de risc. Costurile vor fi suportate de stat

Publicat

Începând de sâmbătă, 8 august, toate persoanele care intră în Germania, venind din regiuni de risc, vor fi obligate să se testeze pentru COVID-19. Potrivit sondajului ARD-Deutschlandtrend, cei mai mulți germani sunt de acord cu această măsură, scrie postul de radio Deutsche Welle.

Regula se va aplica tuturor călătorilor, cei care vin cu avionul se vor putea testa direct în aeroport, restul vor face testele în centre speciale sau la doctorul de familie.

Testarea va fi gratuită, toate costurile fiind suportate de stat.

Prin această decizie, guvernul federal reacționează la creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în țară.

Potrivit unui sondaj reprezentativ realizat de institutul demoscopic infratest-dimap pentru televiziunea ARD, 93 % dintre persoanele chestionate susțin testarea obligatorie.

Pe de altă parte, decizia de a nu trece cheltuielile în sarcina persoanelor testate este mai puțin apreciată.

În timp ce majoritatea persoanelor sub 40 de ani, care călătoresc cu mare plăcere, apreciază drept pozitivă gratuitatea testelor pentru coronavirus, oamenii mai în vârstă resping în mare parte aceste condiţii.

Joi, 6 august, Germania a înregistrat peste 1.000 de cazuri zilnic, acesta fiind cel mai mare număr din ultimele trei luni.

Lista zonelor cu risc de infectare este actualizată permanent, însă criteriul esențial este ca în regiunea respectivă să se înregistreze peste 50 de cazuri noi de contaminare, la 100.000 de locuitori, în ultimele 7 zile.

Institutul Robert Koch (RKI) a înregistrat 1.045 de noi infecţii în ultimele 24 de ore, pentru prima dată după 7 mai, când numărul a depăşit 1.000.

Cazurile zilnice de infectări în Germania au crescut începând de la sfârşitul lunii iulie.

Vârful epidemiei a fost atins la începutul lunii aprilie, când Germania a înregistrat peste 6.000 de cazuri noi de infectare pe zi.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

HARTA ACTUALIZATĂ: Județele în care MASCA de protecție este OBLIGATORIE și în spațiile deschise. LISTA stațiunilor de pe litoral

Publicat

Purtarea măștii de protecție în spațiile publice deschise a devenit obligatorie în mai multe județe din România, după ce bilanțul noilor cazuri de coronavirus a crescut îngrijorător de la o zi la alta.

Fiecare Comitet Județean de Urgență decide când și unde va institui această măsură, la propunerea DSP, în funcție de evoluția epidemiei în fiecare județ. Proprietarii teraselor din zonele respective trebuie să afișeze la vedere anunțul privind obligativitatea purtării măștii.

Vezi și Reguli de călătorie: 24 de țări din Europa au restricții pentru români. Carantină, la întoarcerea în țară din alte 42 de state

Până acum decizia a fost în județele: Arad, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Vâlcea, Vrancea, Timiș. Din data de 1 august purtarea măștii în spații deschise a devenit obligatorie și în județele Dolj și Hunedoara, iar din data de 3 august în Sibiu.

Tot din 3 august masca este obligatorie în București iar din 5 august în județul Neamț. În perioada 4 – 17 august și în județul Vaslui, conform unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), masca sanitară este obligatorie.

UPDATE: Purtarea măștii a devenit oblgatorie în Ilfov și în județele Olt și Bacău și Tulcea. Din 8 august și la Cluj. Purtarea măștii de protecție devine obligatorie în spațiile deschise aglomerate și în județele Tulcea și Bistrița-Năsăud, Mureș ( 8 august ora 00,00) și Harghita ( 11 august ).

 

Masca obligatorie județ Sibiu

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Sibiu a decis ca, începând cu data de 3 august, să instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie şi în spaţiile deschise aglomerate, ca măsură de prevenire şi limitare a răspândirii SARS-CoV-2, informează Prefectura Sibiu.

Măsura se va aplica, conform Hotărârii adoptate de CSJU Sibiu, în şedinţa extraordinară care a avut loc vineri, pentru toate persoanele, inclusiv pentru copiii care au împlinit vârsta de 5 ani.

Măsura se aplică în următoarele locuri:

– pieţele agroalimentare cu program zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 15,00 – 18,00 şi permanent sâmbăta şi duminica;

– pieţele agroalimentare cu program săptămânal – în ziua desfăşurării, pe întreaga perioadă;

– pieţele volante/pieţele mixte – pe întreaga durată a desfăşurării;

– târguri generale/specializate – pe întreaga durată a desfăşurării;

– bâlciuri/festivaluri tematice – pe întreaga durată a desfăşurării;

– staţiile de autobuz, peroanele din staţiile de cale ferată, autogări, Aeroportul Internaţional Sibiu zona de parcare, staţiile de îmbarcare transport pe cablu (Bâlea Cascadă, Bâlea Lac şi Păltiniş) pe perioada staţionării şi îmbarcării;

– pe perioada desfăşurării ceremoniilor funerare;

– Grădina Zoologică Sibiu – în zonele cu potenţial de aglomerare (casa de bilete, zona chioşcurilor şi tarabelor, zona lacului de agrement), în zilele de sâmbătă şi duminică;

– parcuri – în zonele de socializare (mese pentru jocul de şah – Parcul Astra, etc.);

– evenimente culturale organizate în spaţii deschise atât pentru participanţii la eveniment, conform legislaţiei în vigoare, cât şi pentru persoanele aflate în trecere care aleg să staţioneze temporar în apropierea zonei delimitate a evenimentului.

Prefectul Mircea Creţu a arătat că prin această măsură se doreşte a se trage un semnal de alarmă tuturor cetăţenilor.

„Deşi la nivelul judeţului Sibiu nu ne confruntăm cu o creştere alarmantă, totuşi numărul de cazuri creşte de la o zi la alta, motiv pentru care noi toţi trebuie să fim responsabili şi preventivi, astfel că trebuie să respectăm cu stricteţe toate măsurile de prevenire date de autorităţi. Este important să conştientizăm că prezenţa virusului SARS-CoV-2 în vieţile noastre poate genera o serie de efecte nedorite, iar pentru a preveni răspândirea acestuia trebuie să acţionăm responsabil. Prin hotărârea luată în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, dorim să tragem un semnal de alarmă tuturor cetăţenilor asupra faptului că ne aflăm în stare de alertă, iar respectarea măsurilor de protecţie individuală poate duce la diminuarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comunitate. Judeţul Sibiu este iubit de noi, dar şi de turişti, motiv pentru care o atitudine preventivă are scopul doar de a proteja comunitatea sibiană. Dragi cetăţeni, vă doresc multă sănătate şi vă rog să vă protejaţi!”, a declarat Mircea Creţu, citat în comunicatul transmis de către Instituţia Prefectului.

Responsabilitatea aplicării măsurilor adoptate în hotărâre revine instituţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, se precizează în comunicat.

Masca obligatorie București

Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgență a decis luni, 3 august, ca masca de protecție devine obligatorie în Capitala în zonele aglomerate din aer liber – piețe, gări, autogări, stațiile de autobuz.

Comitetul a făcut prin această hotărâre, în baza analizei specialiștilor, următoarele propuneri:

– Instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise stabilite prin hotărâre a comitetului județean sau al Municipiului București pentru situații de urgență, cu avizul direcției de sănătate publică.

– Spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea creșterii numărului persoanelor prezente concomitent în spațiile și în intervalele orare respective, că efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup”, arată decizia CNSU.

Masca obligatorie Ilfov

Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie, de marți, în județul Ilfov. Masca trebuie purtată în piețe, târguri, oboare, stații de autobuz, peroane CFR si autogări, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Institutiei Prefectului Judetul Ilfov.

Masca obligatorie  județ Mures

Prefectura Mureș a transmis astăzi o informare în cadrul căreia se specifică obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele aflate în anumite spații publice deschise de pe raza Județului Mureș. Decizia a fost adoptată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU).

Conform comunicatului remis de prefectură, măsura intră în vigoare începând din data de 8 august ora 00,00 . Prevederile deciziei luate se aplică în diverse spaţii publice, cum ar fi spaţiile comerciale, instituţiile publice, stațiile de autobuz, autogări și peroane, pieţe.

Decizia se aplică și în ambulatoriile de specialitate, farmacii, în zonele de așteptare exterioare ale unitățile spitalicești publice și private, în spațiile de așteptare situate în exteriorul unor entități publice și private care asigură servicii pentru populație.

Totodată, masca va fi purtată obligatoriu pe arterele pietonale intens frecventate de pe raza județului Mureș, în toate zonele de promenade și în spațiile publice deschise aferente obiectivelor turistice.

De la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile menționate anterior, vor fi exceptați copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Masca obligatorie județul Harghita

Purtarea măştii de protecţie devine obligatorie, începând de marţi, în toate zonele aglomerate din judeţul Harghita, măsura fiind adoptată vineri de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) în vederea limitării extinderii noului coronavirus.

Potrivit hotărârii CJSU, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în pieţele agroalimentare permanente sau temporare, închise sau deschise, în târgurile de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, zone adiacente instituţiilor publice şi agenţilor economici unde se pot crea aglomerări de persoane, zone pietonale intens frecventate, începând cu data de 11 august, ora 06.00.

Masca obligatorie județ Dolj

„Este obligatorie purtarea măştii în pieţele şi târgurile organizate în localităţile din judeţul Dolj, pe toată durata de funcţionare a acestora, în zonele de aşteptare pentru pasageri (staţii de autobuz/microbuz şi tramvai, peroane ale staţiilor/gărilor CF şi autogărilor, zona adiacentă a Aeroportului Internaţional Craiova cuprinsă între terminalul aeroportului şi drumul naţional DN65, inclusiv în parcarea aeroportului), indiferent de intervalul orar, dar şi în zonele pietonale intens circulate din municipiul Craiova, în intervalul orar 20,00 – 02,00, în zona Centrului Vechi, în perimetrul delimitat de străzile Calea Unirii, A.I. Cuza, Mihail Kogălniceanu şi Arieş, inclusiv pe sectoarele străzilor nominalizate aferente perimetrului delimitat”, potrivit unei informări a Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj.

Potrivit sursei citate, fac excepţie de la aplicarea acestor măsuri copiii cu vârsta mai mică de 5 ani, persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, dovedite prin prezentarea unor documente medicale corespunzătoare, dar şi persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante.

Administratorii sau proprietarii spaţiilor publice deschise trebuie să afişeze la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Masca obligatorie județ Argeș

Argeșul este primul județ care a instituit purtarea obligatorie a măștilor în spațiile deschise. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Argeș a decis, marți, că masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, în toate spațiile închise publice și private și în aer liber, acolo unde sunt mai mult de două persoane. Măsura a intrat în vigoare miercuri dimineață.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău a decis ca, începând de miercuri, 5 august, să fie obligatorie purtarea măştii de protecţie în pieţe şi târguri, în staţii, precum şi în parcarea Aeroporului George Enescu şi în orice zonă aglomerată unde nu se poate respecta măsura distanţării fizice.

Masca obligatorie județul Bacău

Conform deciziei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, începând de miercuri, 5 august, de la ora 00.00, se instituie obligativitatea purtării măştilor de protecţie, ca măsură de prevenire şi limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2 în pieţele şi târgurile organizate în localităţile din judeţul Bacău, pe toată durata de funcţionare a acestora, în zonele de aşteptare pentru pasageri, respectiv staţii de autobuz şi microbuz, peroane ale staţiilor ori gărilor CFR şi autogărilor.

Masca obligatorie județul Olt

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a decis, marți, că purtarea măștii de protecție, care să acopere nasul și gura, devine obligatorie pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise precum pieţe agroalimentare, târguri, expoziţii, târguri de produse tradiţionale, vânzarea de produse şi alte bunuri în aer liber, zone de aşteptare (staţii de autobuz, peroane, inclusiv la societăţile private de transport persoane), zone în care se desfăşoară evenimente publice, pelerinaje, obiective turistice, activităţi cu caracter religios şi evenimente în aer liber organizate conform legislaţiei în vigoare.

Masca obligatorie județ Dâmbovița

Dâmbovița este al doilea județ care a instituit această măsură. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a decis, miercuri, să impună purtarea măștii de protecție în toate zonele aglomerate, inclusiv în aer liber.

Masca obligatorie județul Teleorman – măsură în vigoare de la 31 iulie

Obligativitatea purtării măștii de protecție în spații închise și în spațiile deschise în care există aglomerări de persoane:

piețe, târguri, oboaremijloace de transport în comun, stații de autobuzgări, autogări, parcuriîn alte spații deschise unde se formează grupuri mai mari de 3 persoane

În plus, programul activităților comerciale de tip fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de pariuri și cazinouri se va reduce până la ora 22.00, în cursul săptămânii, și până la ora 23.00, în zilele de sâmbătă și duminic

Masca obligatorie județ Gorj

Purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie din 1 august în zonele deschise aglomerate din Gorj, excepţie fiind pentru persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense sau în condiţii de muncă solicitante, se arată în hotărârea luată, vineri, de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Gorj.

Autorităţile susţin că au luat această decizie pe fondul creşterii numărului de cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul judeţului.

„Direcţia de Sănătate Publică Gorj a propus (…) instituirea obligativităţii purtării măştilor de protecţie şi păstrarea distanţării pentru toate persoanele prezente în următoarele spaţii publice deschise: pieţe; parcările din apropierea pieţelor; staţiile mijloacelor de transport în comun; zonele de promenadă, zona de centru şi parcurile din municipiul Tg-Jiu şi din oraşele/comunele din judeţul Gorj. Sunt exceptate de la măsura obligativităţii purtării măştilor de protecţie în zonele menţionate, următoarele categorii de persoane: persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditate crescută; copiii cu vârsta mai mică de 5 ani”, precizează Prefectura Gorj.

Masca obligatorie județ Galați

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a decis, miercuri, să instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele din judeţ cu vârsta de peste 5 ani, în spaţiile aglomerate, închise sau deschise, începând cu 1 august. Se exceptează de la această măsură persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută.

Masca obligatorie județ Brașov

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a decis, miercuri, ca purtarea măştii de protecţie să fie obligatorie, din 1 august, în pieţe şi târguri, precum şi pe arterele pietonale intens circulate ale localităţilor din judeţ

Masca obligatorie județ Vâlcea

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a decis purtarea obligatorie a măștii de protecție în spaţiile deschise aglomerate din tot judeţul, cum sunt târgurile, piețele, ştrandurile, piscinele, gările, autogările, staţiile de transport în comun.

Masca obligatorie județ Iași

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a analizat, joi, evaluarea făcută de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi asupra nivelului răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV2 în judeţ şi a decis ca, în intervalul 1 – 14 august 2020, să se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise, de pe întreg teritoriul judeţului Iaşi.

Masca obligatorie județ Călărași

Comitetul pentru Situații de Urgență al municipiului Călărași a aprobat o hotărâre prin care recomandă purtarea măștii și în spațiile deschise aglomerate, fără ca aceasta să fie obligatorie.

Masca obligatorie județ Prahova

Purtarea măştii de protecţie în spaţii deschise va fi obligatorie în judeţul Prahova începând cu data de 1 august. Purtarea măştii, astfel încât să acopere nasul şi gura, va fi obligatorie în spaţii publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în intervalele orare: 07.00-11.00 şi 15.00-23.00. Exceptaţi de la această regulă sunt copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Masca obligatorie județ Buzău

Masca de protecţie este obligatorie începând cu 30 iulie în toate spaţiile deschise aglomerate din judeţul Buzău. Masca este obligatorie în pieţe, târguri, staţii de autobuz, peroane, zonele în care se organizează serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice.

Masca obligatorie județ Vaslui

Masca de protecţie este obligatorie în spaţiile publice aglomerate din judeţul Vaslui, în perioada 4 – 17 august, conform unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU).

„Începând cu data de 4 august, este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise de pe teritoriul judeţului Vaslui, în grupuri de mai mult de trei persoane care nu sunt membri ai aceleiaşi familii, spaţii cum ar fi: pieţele agro-alimentare, târgurile, zonele de aşteptare, staţii de autobuz, peroane, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, pe toată perioada de funcţionare a acestor activităţi”, se arată în hotărârea CJSU Vaslui.

Masca obligatorie județ Constanța / Litoral

Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august în zonele de promenadă din toate stațiunile din Constanța, între orele 18-24. De asemenea, masca de protecție este obligatorie în județul Constanța în spațiile deschise în care se formează aglomerări

 • Târguri, pieţe, oboare;
 • Staţii de autobuz, peroanele gărilor;
 • Curţi şi perimetre exterioare ale obiectivelor şi lăcaşurilor de cult;
 • Spaţii exterioare ale instituţiilor şi autorităţilor publice;
 • Delfinariu, precum şi în locurile în care se desfăşoară spectacole în exterior;
 • În orice loc unde se formează aglomerări de persoane, în exterior, pe domeniul public şi nu se poate respecta distanţarea fizică recomandată de 2 metri.

Totodată, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în intervalul 18:00 – 24:00, în următoarele zone de promenadă:

 • faleze,
 • piaţete,
 • parcuri de distracţii şi agrement.

Lista zonelor turistice de pe litoral unde masca de protecție este obligatorie de sâmbătă, 1 august:

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate