Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Primăria Alba Iulia a făcut recurs în procesul intentat Curții de Conturi pentru stimulentele date angajaților de la Direcția Venituri

Publicat

Primăria Alba Iulia a formulat recurs în procesul stimulentelor acordate personalului de specialitate de la Direcţia Venituri  în perioada ianuarie-mai 2011, considerate ilegale în urma unui control al Curţii de Conturi. Cauza se află în continuare pe rolul la Tribunalul Alba. Primăria a cerut în contencios administrativ anularea actelor de constatare a neregulilor întocmit de către Curtea de Conturi, instanţa a respins acţiunea, în 13 decembrie anul trecut. .

Într-un raport întocmit în 2012, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost respectate prevederile legale privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, referitoare la modul de calculare a salariilor personalului bugetar care a beneficiat de stimulente: “UATM Alba Iulia prin personalului de specialitate a acordat, în lunile ianuarie, februarie, aprilie şi mai 2011, pentru angajaţii Direcţiei de venituri, drepturi băneşti acordate din fondul de stimulente constituit în anul 2010, în condiţiile în care salariile acestora au fost majorate, începând cu data de 1.01.2011 prin includerea în salariu a mediei stimulentelor acordate în luna octombrie 2010.

Valoarea estimativă a prejudiciului constatat de Curtea de Conturi la nivelul UATM Alba Iulia însumează 294.000 lei. Directorul Camerei de Conturi Alba a dispus ordonatorului principal de credite luarea măsurilor legale pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi luarea măsurilor de recuperare a acestuia, iar, în cazul în care instanța nu va dispune altfel, salariații vor fi nevoiți să returneze sumele primite nelegal.

Tot în cazul Primăriei Alba Iulia, raportul mai arată că instituția, “prin personalul de specialitate, a angajat şi plătit drepturi salariale mai mari decât cele cuvenite şi prevăzute în actele normative în domeniu, prin faptul că salariul de merit (acordat prin Dispoziţia nr. 161/07.04.2009 emisă de primarul UATM Alba Iulia) a fost menţinut nelegal, în salariul de bază, pentru cele 111 persoane, în condiţiile în care art. 5 din OGU nr. 1/2010 stipulează cu exactitate faptul că salariile de merit stabilite în anul 2009 pe o perioadă care se întinde şi în anul 2010 se introduc în salariul de bază până la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. După această perioadă, se recalculează în mod corespunzător salariul de bază şi celelalte sporuri calculate la acesta. Începând cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileşte. Suma plătită nejustificat de către UATM Alba Iulia, a fost de 825.000 lei”.

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată pe rolul Tribunalului Alba în 3 septembrie 2012, reclamanţii Primarul Municipiului Alba Iulia şi Municipiul Alba Iulia, reprezentat prin Primarul Municipiului Alba Iulia au solicitat ca prin hotărâre judecătorească să dispună anularea unor documente de constatare aparţinând în Curţii de Conturi a României şi Camerei de Conturi Alba. Reprezentanţii Primăriei susţin că sunt neîntemeiate concluziile auditorilor publici potrivit cărora efectuarea unor cheltuieli de personal în anul 2011, reprezentând stimulente acordate angajaţilor din cadrul Direcţiei Venituri al UAT Municipiul Alba lulia s-a făcut cu nerespectarea prevederilor legale. În motivarea instanţei albaiuliene, se arată că reprezentanţii administraţiei locale precizează că sumele respective au provenit din fondurile constituite în cursul anului 2010, fiind vorba doar de plata propriu-zis efectuată în cursul anului 2011.

De asemenea, aceştia susţin că „nu au fost încălcate dispoziţiile L 285/2010 întrucât prin intrarea în vigoare a acestui act normativ nu au fost abrogate implicit sau explicit prevederile art. 227 din OG 92/2003, aceasta având loc din data de 1.12.2012, ca urmare a OG 29/2011. În cursul anului 2011 s-a efectuat doar plata unui drept salarial născut în anul 2010, înainte de data de 01.01.2011, momentul intrării în vigoare L 285/2010. Prin urmare, fiind vorba despre un drept născut în anul 2010 şi a cărui plată s-a efectuat eşalonat atât în cursul anului 2010 cât şi în cursul anului 2011, nu se poate susţine că au fost încălcate dispoziţiile unui act normativ inexistent în momentul în care ordonatorul principal de credite ( 27.12.2010 ) a decis ca ultima tranşă din suma datorată şi constituită pentru anul 2010 să fie achitată în cursul anului 2011”.

Primăria a mai contestat şi concluziile auditorilor publici privind acordarea în favoarea unor angajaţi a unor drepturi salariale mai mari decât cele cuvenite, subliniind că plata drepturilor salariale în cursul anului 2011 a fost făcută cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. „Funcţionarilor publici le sunt aplicabile Notele din dispoziţiile Anexei nr. III/2 din L 330/2009,  unde la pct. 1 se arată că în coeficientul prevăzut în coloana Bază sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv. (…) Mai mult, drepturile salariale contestate de către pârâte au fost aprobate prin HCL 63/2010, HCL 22/2011 şi HCL 22/2012 cu respectarea prevederilor legale în domeniu. În condiţiile în care potrivit dispoziţiilor legale Primarul Municipiului Alba Iulia asigură punerea în aplicare a hotărârilor de consiliu local, iar hotărârile cu caracter normativ sunt obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, reclamantul a trebuit să le pună în aplicare. Având în vedere că  hotărârile Consiliului local nu au fost contestate  în instanţă, ele au devenit obligatorii pentru reclamantul Primarul Municipiului Alba Iulia”.

Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Alba au formulat întâmpinare în acest proces, prin care au solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii privind anularea actelor respective. Cele două instituţii arată că „reclamanta a interpretat greşit legea, acordând stimulente în lunile ianuarie, februarie, aprilie si mai 2011, cu toate că aceasta a stabilit noi salarii de încadrare începând cu 01.01.2011, fiind incluse în acestea şi media stimulentelor acordate în luna octombrie 2010, potrivit art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Pe lângă dublarea salariului de bază începând cu 1.01.2011, acelaşi personal a beneficiat şi de stimulente în sumă brută totală de 294.328 lei. Cu alte cuvinte, pe de o parte, reclamanta a luat în considerare stimulentele la stabilirea salariului începând cu anul 2011, iar pe de altă parte, a acordat în continuare stimulente, cu încălcarea  art. 14 din Legea 285/2012”.

Instanţa a respins acţiunea Primăriei şi a motivat că „susţinerea reclamantei în sensul că plata acestor stimulente nu încalcă prevederile Legii 285/2010 întrucât acestea provin din fondurile constituite în 2010 în baza art. 227 al 4 din OG 92/2003, act normativ în vigoare nu poate fi primită (…) reclamanta a pus în aplicare art. 14 al 1 şi 2 din Legea 285/2010 stabilind noi salarii de încadrare începând cu 1.01.2011, incluzând  şi media stimulentelor acordate în luna octombrie 2010, dar nu a mai aplicat şi dispoziţiile art. 14 alin 4  ale Legii 285/2010 care prevăd că <fondurile constituite în temeiul art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea drepturilor băneşti, care potrivit alin. (1) au fost incluse în salariul de bază, se fac venit la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, la bugetele fondurilor speciale>. (…) prin utilizarea în 2011 a fondurilor de stimulente constituite în 2010, tot în scopul acordării de stimulente pe lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai 2011, în sumă brută de 294.328 lei, se încalcă în mod evident dispoziţiile art. 14 alin 4  ale Legii 285/2010. (…) Aprobarea acestor cheltuieli de personal prin HCL 63/2010, HCL 22/2011 şi HCL 22/2012 nu este de natură a conferi girul legalităţii unor cheltuieli propuse şi aprobate cu încălcarea dispoziţiilor legale. În acest sens se impune urmărirea ierarhiei actelor juridice normative, care le conferă o putere de reglementare mai mică sau mai mare în raport de competenţă şi puterea organului emitent. În mod evident, Hotărârile Consiliului Local nu pot fi contrare Legilor sau Ordonanţelor Guvernului si nici nu le pot modifica. Imposibilitatea atacării de către primar a hotărârilor consiliului local nu poate împiedica o constatare a nelegalităţii cheltuirii fondurilor de către unitatea administrativ teritorială, în baza Legii 94/1992 care obligă la constatarea abaterilor de la legalitate şi regularitate care au generat prejudicii.”

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax