Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

REZULTATE ADMITERE 2022 la Universitatea din Alba Iulia. LISTELE cu mediile candidaților admiși. Cum se face înmatricularea

Publicat

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a publicat joi, 21 iulie, rezultatele admiterii la licență și master, după sesiunea de înscrieri în sesiunea iulie 2022.

Înscrierea la UAB a fost organizată online, la majoritatea programelor de licență criteriul de selecție fiind media la Bacalaureat.

Vezi AICI rezultate admitere la studii cu licență 2022.

Vezi AICI rezultate admitere la studii de master 2022.

Potrivit UAB, în acest an s-au înscris la admitere pentru studii de licență sau masterat 2.200 de candidați (1.770 de candidați din țară și 430 din Republica Moldova și Diaspora). Mai sunt înscriși alți candidați – studenți internaționali. Ei se mai pot înscrie încă pentru anul pregătitor de învățare a limbii române (program al Departamentului de Filologie).

În acest an, la admitere studii universitare cu licență în cadrul UAB sunt disponibile 1938 de locuri, din care 710 locuri la buget.

Admitere UAB 2022 – înmatricularea candidaților admiși

Candidații admiși trebuie să se înmatriculeze în perioada 21-26 iulie.

În caz contrar, își pierd locul obținut prin concurs, acesta fiind redistribuit candidaților admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.

Cei care nu se înmatriculează în perioada amintită pierd doar locul pe care sunt declarați admiți, dar vor intra în procesul de refacere clasament cu opțiunile tale superioare.

În 27 iulie vor fi publicate listele ce cuprind candidați admiși în etapa de redistribuiri.

Admitere UAB 2022 – Dosarul de înmatriculare – studii cu licență

Dosarul candidaților declarați admiși și înmatriculați fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă conține următoarele documente:

 • – Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverința eliberată anterior obținerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar 2021-2022);
 • – Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;
 • – Cartea de identitate în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;
 • – Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • -Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • – Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
 • – Fișa de consultații medicale – Anexa 8, în original, pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială. Aceasta constituie document obligatoriu pentru  înmatricularea candidaților admiși la cele două specializări;
 • – Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la specializările teologice;
 • – Situația școlară corespunzătoare anilor de studiu efectuați, în original pentru candidații studenți ai altor instituții de învățământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
 • – 2 fotografii dimensiune 3/4;
 • – Dosar tip plic.
 • – Diploma de licență (copie, pentru studenții care au absolvit anterior un program de licență)
 • – Adeverința în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de licență, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (zi, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).
 • – Recomandare, în original, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.
 • – Adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în original, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere;
 • – Certificatele de deces ale părinților, în copie, în cazul în care candidații menționează situația specială : orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • – Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidații care menționează situația specială și sunt scutiți de taxa de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • – Adeverința, în original, emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, în original, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 • – Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB , în original, în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 • – Diploma de acordare a premiului, în copie, în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții la olimpiade și care pot să fie admiși fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă și care urmează în același timp un alt program de studiu pe locuri finanțate de la bugetul de stat pot fi înmatriculați pe locul cu taxă în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe baza unei adeverințe eliberată de instituția la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituția respectivă și menționarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanțat de la bugetul de stat la acea instituție. O astfel de adeverință este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găsește la o altă instituție de învățământ.

Admitere UAB 2022 – dosarul de înmatriculare – master

Dosarul candidaților declarați admiși și înmatriculați fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă conține următoarele documente:

 • – Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.  Adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului școlar 2021-2022);
 • – Supliment la diplomă de licență (este prezentat comisiei de admitere în original și în dosar se păstrează copia certificată conform cu origi nalul de către comisia de admitere);
 • – Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original și în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere)
 • – Cartea de identitate în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;
 • – Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • -Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • – Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul medical al universității sau medicul de familie;
 • – Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în original, pentru candidații la specializările teologice;
 •  – 2 fotografii dimensiune 3/4;
 • – Dosar tip plic.
 • – Diploma de master (copie, xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master)
 • – Adeverința în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (IF, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).
 • – Recomandare, în original, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.
 • – Certificatele de deces ale părinților, în copie, în cazul în care candidații menționează situația specială şi au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere: orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • – Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidații care menționează situația specială și au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 • – Adeverința, în original, emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, în original, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 • – Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB , în original, în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă și care urmează în același timp un alt program de studiu pe locuri finanțate de la bugetul de stat pot fi înmatriculați pe locul cu taxă în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe baza unei adeverințe eliberată de instituția la care se află originalul diplomei de Licenţă, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de Licenţă se află la instituția respectivă și menționarea faptului că studentul ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat la acea instituție. O astfel de adeverință este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, iar originalul diplomei de Licenţă se găsește la o altă instituție de învățământ.

Admitere UAB 2022 – noutăți

Două dintre facultățile UAB își vor schimba denumirea de anul universitar viitor. Este vorba despre Facultatea de Istorie și Filologie care devine Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației și include specializarea Științe ale educației – Pedagogia învățământului primar și preșcolar (inițial aflată la Facultatea de Drept și Științe Sociale), iar Facultatea de Ştiinţe Exacte și Inginereşti devine Facultatea de Informatică și Inginerie.

Din punct de vedere al cuantumului taxei pe an ce o au de plătit candidații care intră pe locurile cu taxă, cele mai mari valori sunt la specializările de la Facultatea de Teologie și specializarea Informatică în limba engleză – 3000 lei pe an. Urmează Administrarea afacerilor în limba engleză – 2.800 lei pe ani și Educație fizică, respectiv Kinetoterapie – 2.700 lei pe an.

CALENDAR ADMITERE la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia – sesiunea iulie-august 2022 – LICENȚĂ

6-19 iulie: înscrierea candidaților

20 iulie: interviul motivațional şi a probelor de aptitudini, doar la specializările unde este cazul / proba de competență lingvistică, doar la specializările unde este cazul

21 iulie: afișarea rezultatelor inițiale ale Admiterii

21-26 iulie: prima etapă de înmatriculare

 • înmatricularea candidaților declarați admiși pe locuri finanțate de la buget și a candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă
 • candidații admiși (pe locuri finanțate de la buget și pe locurile cu taxă) care nu se înmatriculează în perioada 21-26 iulie își pierd locul obținut prin concurs, care va fi redistribuit candidaților admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere

27 iulie: afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare şi refacere clasament

27-30 iulie: a doua etapă de înmatriculare:

 • înmatricularea candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget în urma vacantării locurilor bugetate neconfirmate de candidații admiși inițial
 • înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă

1 august – 26 august: înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă (este realizată în cadrul secretariatelor facultăților, în zilele lucrătoare)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax