Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Spitalele din Alba mai au nevoie de 30 milioane lei în plus la contractul cu CJAS. Decalaj din cauza subfinanţării şi a cheltuielilor de personal


Publicat

Spitalele din Alba ar mai avea nevoie de aproximativ 30 milioane lei pentru a putea funcţiona până la sfârşitul anului, în plus faţă de contractul stabilit cu CJAS. Potrivit DSP Alba, în urma analizei situaţiei unităţilor sanitare din judeţ, a rezultat că nici un spital nu se poate angaja să se încadreze în bugetul contractat pe acest an cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba şi se solicită bani în plus pe trimestrul IV. Motivul principal al decalajului bugetar este subfinanţarea pe 2013 şi creşterea cheltuielilor de personal faţă de anul 2012.

Prin adrese ale Instituţiei Prefectului şi Ministerului Sănătăţii, s-a solicitat un plan de măsuri pentru redimensionarea cheltuielilor spitalelor publice din judeţul Alba, astfel ca acestea să se încadreze în bugetul contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba până la sfârşitul anului.

Astfel, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Alba au fost centralizate propunerile şi planurile de măsuri ale celor nouă unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

În urma analizei situaţiei încadrării în bugetul contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba pe anul 2013, a rezultat că “nici un spital nu se poate angaja să se încadreze în bugetul contractat pe acest an”, se arată în planul de măsuri. Astfel, “se solicită o rectificare pozitivă a bugetului în vederea acoperirii nevoilor pentru toate unităţile spitaliceşti din judeţ pentru trimestrul IV al anului 2013”.

Dat fiind faptul că fondurile de la CJAS Alba au fost mai mici pe 2013 faţă de cele pe anul trecut, sumele au fost repartizate doar pe primele trei trimestre, iar cheltuielile pe ultimul trimestru au rămas „în rezolvare.” În plus, au crescut cheltuielile cu personalul, astfel că la nivel de judeţ, pentru buna funcţionare a spitalelor, sunt necesare fonduri estimate la 32.983.000 lei, diferenţa dintre suma contractată pe 2013 cu CJAS, de 89.038.000 lei şi cea necesară, de 122.021.000 lei.

Pe unităţi sanitare, sumele rămase de acoperit pentru activitatea până la sfârşitul anului sunt următoarele:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba: 15.441 mii lei

Spitalul Municipal Aiud 5.284 mii lei

Spitalul Municipal Blaj: –

Spitalul Municipal Sebeş: 3.240 mii lei

Spitalul Orăşenesc Abrud: 2.284 mii lei

Spitalul Orăşenesc Cîmpeni: 3.224 mii lei

Spitalul Orăşenesc Cugir: 1.257 mii lei

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud: 1.667 mii lei

Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni: 586 mii lei

În raport se mai arată că “motivul principal care a dus la decalajul între bugetul contractat cu CJAS Alba în cazul tuturor unităţilor sanitare cu paturi din judeţul Alba şi cheltuieli îl reprezintă creşterea cheltuielilor de personal în anul 2013 faţă de anul 2012, conform prevederilor legislative din iunie 2012, respectiv decembrie 2012, fără finanţare bugetară prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate”.

Reprezentanţii CJAS şi DSP precizează în planul de măsuri că “prin reorganizarea secţiilor şi a serviciilor, numărul posturilor de conducere a fost redus, la fel ca suma cheltuielilor cu utilităţile prin tranzacţionarea la Bursa Română de Mărfuri SA, a energiei electrice (reducere a tarifului/MWh cu 20,34%); se intenţionează participarea la o tranzacţionare la Bursa de Mărfuri SA şi pentru furnizarea de gaze naturale (se estimează o reducere cu cel puţin 5% a preţului de furnizare); comasarea unor secţii şi reducerea costului pe zi de spitalizare; implementarea unor proiecte cu finanţare europeană, pentru scăderea costurilor operaţionale cu 15% la un an după implementarea proiectului; scăderea timpului mediu de răspuns la solicitările beneficiarilor cu 25% după implementarea proiectului; creşterea productivităţii generale a persoanelor care realizează activităţi specifice cu 10% la un an după implementarea proiectului; creşterea capacităţii operaţionale de a oferi servicii medicale cu 10% la un an după implementarea proiectului; automatizarea proceselor de lucru aferente activităţii de gestionare a serviciilor medicale cu 75% la un an după implementarea proiectului; diversificarea gamei de servicii oferite cu 10% la un an dupa implementarea proiectului.”

Alte măsuri avute în vedere sunt “reducerea costurilor cu efectuarea serviciilor medicale cu dializă pentru pacienţii internaţi, inclusiv cu transportul acestora la o altă unitate sanitară; creşterea veniturilor din prestări servicii medicale, finanţate din taxe pentru consultaţii la cerere, servicii paraclinice, taxe de spitalizare. Sumele prevăzute a se realiza sunt destinate cheltuielilor de dezvoltare, respectiv achiziţiilor de aparatură medicală la care contribuie şi bugetele locale; reducerea cheltuielilor de personal prin neacordarea plăţii unor sporuri şi compensarea acestora cu timp liber conform legii, neacordarea tichetelor de masă, reducerea sporurilor legale la o limită inferioară; reducerea la minim a stocurilor de materiale sanitare şi medicamente; sistarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ce nu sunt absolut necesare.”

De asemenea, este inclusă reducerea unor cheltuieli prin eficientizarea şi optimizarea anumitor activităţi:

“- reducerea cheltuielilor cu furniturile de birou prin reffilarea tonerelor de imprimantă;

– materialele de curăţenie s-au redus prin implementarea unui sistem automat de alimentare a maşinilor cu detergent lichid

– reducerea consumului de carburanţi printr-o mai bună gestionare a parcului auto;

– s-au redus numărul şi tipul formularelor destinate activităţii prin implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul spitalului din care sunt listate rapoartele şi situaţiile necesare unei bune realizări a activităţii, rezultând astfel o economie şi la acest articol bugetar.”

A fost luată în discuţie posibilitatea întocmirii de grafice comune de lucru ale unor secţii şi compartimente, “însă datorită faptului că acestea funcţionează la etaje diferite, pentru a putea fi deservite de personal comun, ar fi nevoie de recompartimentarea şi reorganizarea secţiilor (în vederea respectării circuitelor funcţionale)”.

Se ia în calcul şi renunţarea la aplicarea procentului de 75% la valoarea sumei minime posibil de contractat cu CJAS, conform formulei de calcul, pentru spitalele aflate în zonele defavorizate, “întrucât diferenţierea spitalelor se face în primul rând prin clasificarea lor în diferite grade, pe baza cărora se stabileşte tariful pe caz ponderat”.

În concluzie, “pentru o mai uşoară gestionare a activităţii manageriale”, DSP şi CJAS propun modificarea actualei legislaţii, în sensul de a se putea modifica, atunci când este necesar, structura organizatorică şi finanţarea spitalului în funcţie de patologia existentă în zonă, acest lucru realizându-se cu aprobarea autorităţii locale la care suntem subordonaţi şi cu avizul instituţiilor abilitate şi găsirea unei formule legislative prin care să se oblige fiecare autoritate publică locală (primarie) din zonă să aloce o sumă din bugetul propriu, pentru cheltuielile de funcţionare ale spitalului care le deserveşte preponderent.

Sanitas: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba este singura unitate sanitară care a acordat integral drepturile salariale

Referitor la modul în care spitalele din judeţul Alba şi-au evaluat activitatea pe anul 2013 şi strategia pentru umătoarele patru luni, reprezentanţii Sanitas susţin că “reducerea drepturilor salariale, prin neacordarea tichetelor de masă, reducerea sporurilor, ca principală măsură a reducerii cheltuielilor, reprezintă o încălcare gravă a drepturilor salariaţilor, în condiţiile în care pentru majoritatea spitalelor încadrarea cu personal medical şi auxiliar este la prag critic”. De asemenea, “cu excepţia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, nici un alt spital nu şi-a adaptat structura organizatorică la posibilităţile/cerinţele actuale şi nu a prezentat măsuri coerente de creştere a veniturilor proprii sau de reducere a altor tipuri de cheltuieli (materiale etc.); Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este singura unitate sanitară care a acordat integral drepturile salariale”.

“Lipsa unor măsuri care, în condiţiile eventualei acoperiri a deficitului bugetar, să conducă la rectificarea pozitivă a drepturilor salariale afectate până la acest moment, ne îndreptăţeşte să considerăm că această măsură abuzivă va persista, în condiţiile în care personalul medical şi auxiliar rămâne factorul-cheie în orice efort de creştere a calităţii serviciilor de tratament şi îngrijire” şi “inexistenţa oricăror măsuri de reorganizare a activităţii, cu excepţia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conduce la concluzia tratării superficiale a temei de către managerii celorlalţi unităţi sanitare”, mai arată sindicaliştii.

Foto: arhivăȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

  1. Pingback: Angajaţii din sistemul de sănătate publică nu vor rămâne fără salarii. CNAS susţine că fondurile sunt disponibile | Alba24

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Toate universitățile din țară trebuie să introducă datele de studii de licență, master și doctorat în Registrul matricol unic

Publicat

laptop calculator

Ministrul Educației a solicitat tuturor instituțiilor de învățământ superior ca, începând cu data de 2 noiembrie, în termen de 30 de zile, să opereze toate modificările necesare în Registrul matricol unic al universităților din România (RMUR), astfel încât să fie implementate toate măsurile prevăzute de actele normative în vigoare, anunță ministerul de resort.

Potrivit MEC, instituțiile de învățământ superior vor introduce în RMUR seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate pentru absolvenții celor trei cicluri de studii universitare (licență, master, doctorat), precum și ale altor forme de studii. De asemenea, vor fi introduse și date cu privire la numele conducătorului/conducătorilor de doctorat sub tutela căruia/cărora au fost/sunt organizate studiile, pentru fiecare student doctorand.

Acest registru s-a constituit prin Legea educației naționale nr. 1/2011. Conform prevederilor LEN, art. 201, alin (5) „în baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate“, anunță Ministerul Educației.

Registrul matricol unic al universităților din România a devenit funcțional în anul 2016, prin includerea în contractul instituțional al fiecărei universități a obligației de a raporta datele solicitate de Ministerul Educației și Cercetării referitoare la evidența studenților pentru toate nivelurile de studii (licență master, doctorat sau alte forme de studii).

„Pentru a avea un sistem funcțional și credibil, universitățile trebuie să introducă toate datele necesare în acest registru, astfel încât, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, să existe o evidență centralizată a diplomelor și a certificatelor universitare. Este și acesta un pas spre o Românie modernă”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării.

În 2018, funcționarea RMUR a fost detaliată prin ordinul ministrului educației nr. 3.714/2018, cu modificările și completările ulterioare, reglementându-se faptul că instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și Academia Română, au responsabilitatea și obligația să înregistreze în RMUR „seria și numărul actelor de studii emise pentru absolvenții înscriși la toate ciclurile de studii universitare (licență, master, doctorat) și la alte forme de studii“.

sursă: edu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Astrid Fodor validată primar la Sibiu. Decizie finală la Tribunal după ce Judecătoria o invalidase pe motiv de incompatibilitate

Publicat

Tribunalul Sibiu a validat instalarea în funcție a primarului ales Astrid Fodor. Decizia este definitivă, după ce inițial Judecătoria invalidase mandatul acesteia, pe motiv de incompatibilitate.

Judecătoria Sibiu a respins validarea lui Astrid Fodor în funcţia de primar al municipiului Sibiu, după ce Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că Fodor are interdicţie să ocupe funcţia timp de trei ani, adică în perioada 2020-2023, pentru că s-a aflat în stare de incompatibilitate între 2012 şi 2014, când a fost viceprimar, scrie g4media.ro.

„Se aduce la cunoştinţă publică faptul că, prin încheierea pronunţată la Judecătoria Sibiu în camera de consiliu, la data de 16.10.2020, în dosarul nr. 9486/306/2020, a fost respinsă cererea formulată de Biroul Electoral al Circumscripţiei Municipale Sibiu – nr.1, pentru validarea mandatului de primar al municipiului Sibiu, atribuit doamnei Astrid Cora Fodor, în urma alegerilor locale desfăşurate la data de 27 septembrie 2020”, se arată într-un comunicat al Judecătoriei Sibiu.

Decizia instanţei a fost atacată cu apel de Fodor, iar Tribunalul a dat decizia de validare în funcție, definitivă.

surse: g4media.ro, agerpres.ro

sursă foto: Facebook Primăria Municipiului Sibiu

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, a fost confirmat cu COVID-19. S-a izolat la domiciliu, iar starea sa de sănătate este bună

Publicat

Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, a fost confirmat cu COVID-19. Potrivit DSP Alba, în ultimele 24 de ore, în comună s-au înregistrat 4 infectări noi în ultimele 24 de ore. Incidența la mia de locuitori este 5,5, potrivit DSP Alba.

Situația a fost confirmată de reprezentanții Primăriei Ciugud.

„Am fost informați și noi astăzi că domnul primar a fost diagnosticat cu SARS-COV-2. De câteva zile domnul primar a luat decizia de a se autoizola și apoi a fost carantinat la domiciliu.

Din fericire starea sa de sănătate este bună și, potrivit medicilor, până acum toate premisele sunt că ar fi o formă ușoară.

La nivelul Primăriei Ciugud am luat decizia testării tuturor colegilor, iar niciunul dintre noi nu a fost confirmat pozitiv. Testarea va fi repetată în zilele următoare pentru o siguranță deplină.

Până atunci am decis dezinfectarea totală a primăriei, care a avut loc în această dimineață, și sporirea tuturor măsurilor de protecție. Activitatea Primăriei Ciugud nu este afectată, însă toate activitățile cu publicul se vor desfășura cu și mai multe măsuri sporite de siguranță.

Facem un apel la toți cetățenii să respecte măsurile sanitare impuse pentru prevenirea și combaterea virusului SARS-COV-2 și să poarte masca în toate spațiile publice, indiferent că sunt închise sau deschise” a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Lungu, la solicitarea Alba24.

„Dragi prieteni,

Din nefericire, oricât de mult am încercat să respect măsurile sanitare de prevenire și combaterea a pandemiei, am fost diagnosticat și eu cu virusul SARS-COV-2. Din fericire starea mea de sănătate este bună și, potrivit medicilor, până acum toate premisele sunt că ar fi o formă ușoară.

La nivelul Primăriei Ciugud am luat decizia testării tuturor colegilor și vestea bună este că niciunul dintre ei nu a fost confirmat pozitiv. Testarea va fi însă repetată în zilele următoare pentru o siguranță deplină.

Vă anunț că activitatea Primăriei Ciugud continuă normal, însă cu măsuri sporite de siguranță. De asemenea am decis dezinfectarea totală a clădirii administrative, care a avut loc în această dimineață, și sporirea tuturor măsurilor de protecție.

Vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți cu sufletul alături de mine și de colegii mei și vă asigur de întreaga noastră recunoștință. Vă rog să aveți grijă de voi și de cei dragi, să purtați masca și să păstrați distanțarea socială, a scris Gheorghe Damian, pe pagina de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

HARTA cazurilor de infecție cu SARS-COV-2 din România, în ultimele 24 de ore. Județele cu cele mai multe cazuri – 27 octombrie

Publicat

4.724 de infectări noi cu SARS-COV-2 au fost anunțate marți, 27 octombrie, în România. 

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București, 623. Un număr semnificativ de cazuri s-au înregistrat și la Timiș, Iași, Brașov Prahova, Ilfov, Constanța sau Maramureș.

Harta în format mai mare poate fi vizualizată AICI.

Situația îmbolnăvirilor pe județe – 27 octombrie – sursă INSP:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi:

Mun. București- 32374- 623

Iași- 9692- 201

Prahova- 9170- 168

Brașov- 8921- 190

Suceava- 8822- 176

Cluj- 7893- 264

Timiș- 7826- 225

Bacău- 7594- 121

Argeș- 6579- 65

Dâmbovița- 5995- 97

Galați- 5971- 63

Bihor- 5711- 178

Ilfov- 5655- 160

Dolj- 5638- 110

Neamț- 5571- 94

Constanța- 5162- 138

Arad- 4692- 167

Vaslui- 4658- 39

Sibiu- 4525- 131

Vâlcea- 4518- 43

Mureș- 4410- 94

Alba – 4318 – 65 (64 cazuri noi, potrivit DSP Alba)

Maramureș- 3923- 155

Hunedoara- 3853- 93

Buzău- 3670- 49

Vrancea- 3311- 24

Olt- 3245- 100

Brăila- 3235- 31

Teleorman- 2880- 120

Botoșani- 2820- 58

Gorj- 2734- 36

Harghita- 2672- 65

Bistrița- Năsăud- 2372- 72

Caraș- Severin- 2372- 69

Sălaj- 2180- 84

Mehedinți- 2006- 52

Covasna- 1999- 49

Ialomița- 1969- 50

Giurgiu- 1720- 41

Călărași- 1516- 44

Satu Mare- 1514- 97

Tulcea- 1389- 22

– 217.2- 4.724

1084 cazuri pozitive la retestare (suplimentar față de cele de mai sus) –  Distribuția pe județe:

Municipiul Bucureşti – 667

Iaşi – 89

Sibiu – 37

Neamţ – 32

Argeş – 20

Cluj – 17

Timiş – 17

Brăila – 16

Constanţa – 16

Satu Mare – 16

Harghita – 15

Arad – 14

Bihor – 14

Covasna – 12

Suceava – 10

Buzău – 8

Galaţi – 8

Hunedoara – 8

Mehedinţi – 7

Sălaj – 7

Ilfov – 7

Alba – 6

Maramureş – 6

Dâmboviţa – 5

Prahova – 5

Giurgiu – 4

Caraş –  Severin – 3

Gorj – 3

Vâlcea – 3

Dolj – 2

Tulcea – 2

Vaslui – 2

Vrancea – 2

Bacău – 1

Mureş – 1

Olt – 1

Teleorman – 1

Bistriţa –  Năsăud –

Botoşani –

Braşov –

Călăraşi –

Ialomiţa –

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate