Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Jos undiţele. Începe prohibiţia la pescuit. Nu mai este voie să se prindă nicio specie de peşte, timp de 60 de zile


Publicat

Începând cu 1 aprilie, pescarii din județul Alba își vor lăsa undițele acasă, întrucât începe perioada de prohibiție pentru pescuitul oricărui tip de pește din zona colinară și de șes. Aceasta durează 60 de zile și se va încheia în 30 mai.

Potrivit ordinului emis de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, „ Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul recreativ/sportiv, al oricăror specii de pești, crustacee și moluște, și a altor viețuitoare în habitatele piscicole naturale, pe o perioadă de 60 de zile, în perioada 1 aprilie până la 30 mai 2014 inclusiv.”

Acesta mai precizează că sunt interzise la pescuit tot anul 2014 lipanul, coregonul și păstrăvul de mare.

Directorul asociației Scobarul, Cornel Docolina, ne-a declarat că față se anul trecut când în perioada de prohibiție era permis pescuitul recreativ sportiv la știucă în 2014 și acest fel de pescuit este interzis.

Pentru prevenirea braconajului jandarmii reamintesc câteva prevederi ale acestui act normativ:

Se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:

– pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

– neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;

– încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;

– pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei:

– prinderea salmonidelor cu mâna;

– pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

– pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;

– reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;

– mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.

– pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei:

– plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;

– utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;

– neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control şi inspecţie;

– capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;

– nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:

– introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

– nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei:

– pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală;

– refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul şi inspecţia navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare şi/sau comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

– utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:

– distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale; neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;

– aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;

– pescuitul lostriţei;

– neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;

– pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;

– circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.

Se constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:

– pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit;

– pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;

– reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;- deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile ori cu terenurile inundabile;

– pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;

– procesarea, fără drept, a produselor obţinute din pescuit sau acvacultură;

– pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

– deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit;

– producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

– pescuitul cu japca, cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;

– producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament;

– pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.

Se constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:

– pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc, în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;

– pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

– Tentativa se pedepseşte.

De asemenea, sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

8 Comentarii

8 Comments

 1. rabo hava srl

  vineri, 21.03.2014 at 13:20

  ba este voi la 1 aprilie , di 2 nu mai este voie :))

  de 1 aprilie trebuie trasi pesti in plasa :)))

 2. Pescar de pescar

  marți, 01.04.2014 at 15:09

  De cand un ordin aparut pe 1 februarie anuleaza ordinul din 17 februarie?
  Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură
  Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a
  zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 17.02.2014.
  Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor
  de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014
  Art. 5. –
  (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al
  speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
  a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie inclusiv în
  perimetrul Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor
  piscicole naturale;

  Acest articol da dreptul sa pescuim la stiuca.

  Dar ei zic ca conform Articolului 59 din Ordinul 23/05.03.2008 nu avem voie
  ART. 59
  Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioada de 90 de zile a permisului sau autorizatiei, dupa caz:

  f) pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie.

  Aici scrie clar ca nu se pescuieste in perioada de prohibitie, deci Ordinul 83/2014 nu mai este valabil????????

 3. jon

  vineri, 04.04.2014 at 10:37

  Frati pescari s-a deschis la 1 aprilie sezonul la braconaj pe riul olt, aci au voie sa pescuiasca;jandarmi+ braconieri , angajati hidro electrica, cu parasute di plase monofilament ca este la moda.veniti cu toti pescari sunt acasa nu are cine sa sune la 112 jandarmii+ politia sunt cu noi!SUCCES MAXIM !

 4. coco

  sâmbătă, 05.04.2014 at 12:17

  daca este interzis oricare specie de peste de ce la scrumbie de dunare este voie? toate PERSOANELE COMPETENTE PTR A FACE UN CONTROL SUNT CORUPTE ROMANIA NU MAI ESTE NIMIC O TARA DE DOI BANI IN CARE DACA PLATESTI UN PROCUROR UN SENATOR ESTI SALVAT RUSINE AACESTEI TARI DE TOT ***

 5. florin76

  luni, 07.04.2014 at 19:50

  eu am fost pe 7 aprilie si mai ma duc de cate ori am ocazia, la stiuca. daca e sa vina cineva … arunc batu in apa si nu le dau nici un motiv sa se de mari . decat amenda mai binefara bat.(79lei).,si stau sa ma bronzez pe malul apei. La asta nu e prohibitie.

 6. cornel

  miercuri, 09.04.2014 at 13:23

  Romanul se educa doar cu bataie si frica dc trebuie sa te verifice cineva anume nu puteti sa respectati o lege decat dak va amendeaza careva sau va fugareste

 7. pescar mehedintean

  joi, 15.05.2014 at 20:35

  Sus unditele ! De mâine incepe pescuitul in unele zone !

 8. Te-n2cuSapa

  miercuri, 21.05.2014 at 12:21

  @@@florin76
  din cauza unor melteni ca tine ramanem fara fond piscicol,ca nah,doar e dreptul tau sa arunci un caras de 2 cm in tigaie.Tarane,da-mi un cont si-ti trimit eu bani de maliga….stiu ca saracia e mare dar mai bine mananca urzici si ciuperci in plm decat sa dai la japca la o stiuca de 10cm….

  Altfel are dreptate cornel,romanul se educa doar cu o sapa in cap,sa fii sigur ca nu mai misca

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

O decizie privind purtarea măștii la locul de muncă va fi luată la 1 iunie. Precizările premierului Cîțu

Publicat

Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă seara că o decizie în privinţa purtării sau nu a măştii la locul de muncă, acolo unde sunt doar persoane vaccinate, va fi luată de la 1 iunie.

„Încă nu este o decizie clară. După 1 iunie vom lua această decizie. Este în ordinul ministrului Sănătăţii. Cred că este o decizie luată înainte de analiza foarte bine. De la 1 iunie stabilim acest lucru. Deocamdată cu mască la locul de muncă, la interior. (…) După 1 iunie vorbim de alte modificări”, a spus Cîţu, la Teatrul Naţional Bucureşti.

Prim-ministrul a mai spus că de la 1 iunie Guvernul va modifica actele normative necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor culturale.

„Vom modifica actele normative necesare, pentru a crea cadrul legal necesar ca să putem să mergem în acea etapă. În acest moment noi am prezentat în decizia CNSU următoarele etape, ca să foarte clar pentru români la ce să se aştepte”, a precizat Cîţu.

Întrebat dacă toţi românii vor avea acces la spectacole după 1 iunie, premierul Cîţu a spus: „Pentru toţi românii… depinde, dacă sunt vaccinaţi sau nu. Aţi văzut că fiecare eveniment, în interior sau în exterior, are anumite criterii (referitoare n.r.) la număr de persoane la interior, dacă persoanele sunt vaccinate, dacă organizatorii îşi asumă că persoanele sunt vaccinate, atunci vorbim de alt număr de persoane”, a spus premierul.

Referitor la o eventuală falsificare a actelor care atestă vaccinarea, Florin Cîţu a precizat că la TNB „s-a verificat foarte uşor” şi că „putem să discutăm de soluţii” pentru că „suntem în anul 2021”.

„Astăzi am intrat aici cu un buletin”, a spus premierul.

În altă ordine de idei, Cîţu a menţionat că „România a luat decizia, poate unică în Uniunea Europeană, de a permite cetăţenilor care vin din zona verde să intre în România, turiştii, fără niciun fel de documente care să ateste dacă sunt sau nu vaccinaţi, doar cu documentele necesare pentru a intra în România”.

Premierul Florin Cîţu a fost prezent sâmbătă seara la spectacolul-pilot cu piesa „Dineu cu proşti” de Francis Veber, la Teatrul Naţional Bucureşti.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Astăzi: Expoziție-memorial la Museikon Alba Iulia dedicată victimelor pandemiei COVID

Publicat

Muzeul Național al Unirii deschide la Museikon o ”expoziție-memorial dedicată victimelor pandemiei COVID-19”. Evenimentul va avea loc duminică, 16 mai, de la ora 13.00.

Inițiativa Muzeului din Alba Iulia, ”prima de acest gen din țară, se dorește să fie percepută ca un spațiu viu al memoriei colective, un loc de reunire după o izolare care ne-a separat atât de mult și un omagiu adus celor pe care pandemia nu doar că i-a răpit prea curând, dar a și împiedicat organizarea obișnuitelor ritualuri de despărțire de familie și de cei dragi”, transmit reprezentanții muzeului.

Ca solemnitate inaugurală a fost aleasă comemorarea unuia dintre cei mai importanți colaboratori ai săi: pictorul profesor Liviu Lăzărescu, de la a cărui trecere la cele veșnice tocmai se împlinesc 40 de zile.

”Prin înființarea acestui memorial la Museikon vrem să-i ajutăm să se cunoască pe cât mai mulți dintre cei care au pierdut pe cineva drag.

De altfel, un loc al memoriei nici nu ar fi posibil fără implicarea lor, de aceea muzeul adresează o invitație tuturor celor care doresc să lase un însemn-simbol în memoria persoanelor dispărute”, spun organizatorii.

Potrivit acestora, ca martor al întâmplărilor trecute și prezente, muzeul, prin natura sa complexă de a păstra și documenta formele de manifestare și cursul vieții umane, poate fi un sprijin al comunității, în special în momentele de cumpănă.

De aceea, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și-a propus crearea, la Museikon, a unei expoziții-memorial, dedicată amintirii celor plecați dintre noi în cursul actualei pandemii.

Astfel de inițiative au avut loc pe tot globul, efectele dezastruoase ale pandemiei fiind marcate prin diferite monumente sau acțiuni similare.

”Până în prezent sunt semnalate circa 60 de memoriale, dintre care amintim „The National Covid Memorial Wall”, situat în vecinătatea clădirii Parlamentului din Londra, pe care s-au adunat peste 151.000 de inimioare, fiecare simbolizând o victimă a pandemiei; zidul se întinde pe o lungime de peste 500 m și arată, prin mărimea sa, imensa catastrofă cauzată de virusul SARS-COV-2.

Alte forme asemănătoare de comemorare au fost organizate: la Washington – un câmp cu peste 500.000 de stegulețe înfipte în pământ în amintirea celor decedați; în apropierea palatului Cibeles din Madrid o flacără simbolică arde în amintirea celor răpuși de Covid-19; Rio de Janeiro a creat ”Infinity Memorial” cu o listă a victimelor pandemiei”, precizează reprezentanții instituției.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, de la CS Unirea Alba Iulia, participă la cea mai importantă competiție europeană de marș

Publicat

Echipa CS Unirea Alba Iulia, formată din antrenorul Gabriel Avram și atletele Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, reprezintă România la Campionatul European de Marș de la Poděbrady, localitate cehă cu tradiție pentru astfel de competiții de elită la nivel european.

Ana Rodean va participa, duminică, la proba de 35 de kilometri marș, nou introdusă în competiție, în vreme ce Mihaela Acatrinei va participa, ca de obicei, la proba de 20 de km.

Atletele din Alba Iulia fac parte din lotul național al României, compus din 7 sportivi (4 la masculin și 3 la feminin). Delegația României a plecat de la Buziaș spre Republica Cehă.

”Pentru CS Unirea Alba Iulia este o onoare să reprezinte România la o competiție europeană de un asemenea nivel și sperăm să obținem cele mai bune rezultate. Noua probă va fi o provocare pentru multe sportive și o posibilitate de reafirmare pentru Ana Rodean, după ce ani la rând a cucerit pe plan national proba de 20 de km.

Mihaela Acatrinei și-a demonstrat suveranitatea, în România, la această probă, la ultimele competiții. Participarea noastră a fost pregătită în cele mai mici detalii de către antrenorul Gabriel Avram. Multă baftă!” – Corneliu Mureșan, director CS Unirea Alba Iulia.

Echipa de marș a CS Unirea Alba Iulia a avut un program încărcat în acest sezon competițional, iar Campionatul European vine după alte 4 competiții importante (2 în țară și 2 în străinătate), la care a obținut două medalii de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz.

Lotul complet al României:

MASCULIN: Narcis Mihăilă (50 km marș), Marius Cocioran (50 km marș), Remus Rădoi (50 km marș), Ionuț Pleșu (50 km marș);

FEMININ: Ana Veronica Rodean (35 km marș – senioare), Mihaela Acatrinei (20 km marș – senioare), Maria Diana Lătărețu (10 km marș – junioare 1).

ANTRENORI: Gabriel Avram, Gheorghe Ardeleanu, Gabriela Ustabacieff;

CONDUCĂTOR DELEGAȚIE: Octavian Măzăran.

La startul competiției s-au înscris 212 sportivi din 25 de țări.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Organizator UNTOLD: Măsurile luate nu se pot aplica la evenimente. Autoritățile au reușit să compromită și lunile iunie și iulie

Publicat

Organizatorii de festivaluri spun că măsurile luate de autorități nu se pot aplica la evenimentele pe care ei le organizează, și că măsurile pe care le-au propus la întâlnirile cu autoritățile erau în măsură să transforme evenimentele în locuri sigure.

„Suntem nemulțumiți de faptul că am discutat cu autoritățile până acuma, am fost în grupurile de lucru, am propus soluții care se pretează industriei noastre și iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme și de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui.

Chereji: Cred că nicăieri în lume nu poți să te gândești că organizezi un eveniment la care să asiguri doi metri pătați pentru fiecare persoană.

Noi am propus un set de norme care odată aplicate, am transforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, a declarat la Aleph News Edy Chereji, director de comunicare Untold și Neversea.

Lunile iunie și iulie compromise

Chereji spune că prin măsurile luate, autoritățile au reușit să compromită și luna iunie și luna iulie în ceea ce privește organizarea de evenimente, pentru că normele propuse nu pot fi luate în calcul, nu pot fi respectate de nicio persoană care își dorește să organizeze evenimente

„Sper că autoritățile vor reveni asupra acestor norme, cu atât mai mult cu cât premierul României promitea că se va implica și că vom avea o vara cu evenimente și festivaluri.

Noi nu renunțăm, facem tot ce ține de noi, dar sperăm ca și dumnealui să-și țină promisiunea pe care a făcut-o. Cred că dacă se va implica, autoritățile vor putea reanaliza aceste propuneri care nu reușesc să ajute în niciun fel.

Poate aceste măsuri sunt bune pentru evenimentele publice făcute de diverse instituții ale statului”, a adăugat directorul de comunicare.

Guvernul a adoptat vineri o hotărâre privind prelungirea stării de alertă, cu o serie de modificările care intră în vigoare din 15 mai.

Doi metri patrați pentru fiecare persoană și mască de protecție

Organizarea în aer liber a spectacolelor, festivalurilor, concertelor sau altor evenimente publice sau private este permisă numai cu cel mult 500 de spectatori cu respectarea a 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție.

Participarea este permisă numai pentru persoanele care sunt vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau antigen rapid nu mai vechi de 72 de ore.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate