Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Jos undiţele. Începe prohibiţia la pescuit. Nu mai este voie să se prindă nicio specie de peşte, timp de 60 de zile

Publicat

Începând cu 1 aprilie, pescarii din județul Alba își vor lăsa undițele acasă, întrucât începe perioada de prohibiție pentru pescuitul oricărui tip de pește din zona colinară și de șes. Aceasta durează 60 de zile și se va încheia în 30 mai.

Potrivit ordinului emis de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, „ Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul recreativ/sportiv, al oricăror specii de pești, crustacee și moluște, și a altor viețuitoare în habitatele piscicole naturale, pe o perioadă de 60 de zile, în perioada 1 aprilie până la 30 mai 2014 inclusiv.”

Acesta mai precizează că sunt interzise la pescuit tot anul 2014 lipanul, coregonul și păstrăvul de mare.

Directorul asociației Scobarul, Cornel Docolina, ne-a declarat că față se anul trecut când în perioada de prohibiție era permis pescuitul recreativ sportiv la știucă în 2014 și acest fel de pescuit este interzis.

Pentru prevenirea braconajului jandarmii reamintesc câteva prevederi ale acestui act normativ:

Se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:

– pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

– neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;

– încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;

– pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei:

– prinderea salmonidelor cu mâna;

– pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

– pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;

– reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;

– mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.

– pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei:

– plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;

– utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;

– neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control şi inspecţie;

– capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;

– nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:

– introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

– nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei:

– pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală;

– refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul şi inspecţia navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare şi/sau comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

– utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit.

Se constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:

– distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale; neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

– neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;

– aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;

– pescuitul lostriţei;

– neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;

– pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;

– circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.

Se constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:

– pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit;

– pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;

– reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;- deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile ori cu terenurile inundabile;

– pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;

– procesarea, fără drept, a produselor obţinute din pescuit sau acvacultură;

– pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

– deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit;

– producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

– pescuitul cu japca, cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;

– producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament;

– pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.

Se constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:

– pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc, în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;

– pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

– Tentativa se pedepseşte.

De asemenea, sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

8 Comentarii

8 Comentarii

 1. rabo hava srl

  vineri, 21.03.2014 at 13:20

  ba este voi la 1 aprilie , di 2 nu mai este voie :))

  de 1 aprilie trebuie trasi pesti in plasa :)))

 2. Pescar de pescar

  marți, 01.04.2014 at 15:09

  De cand un ordin aparut pe 1 februarie anuleaza ordinul din 17 februarie?
  Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură
  Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a
  zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 17.02.2014.
  Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor
  de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014
  Art. 5. –
  (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al
  speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
  a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie inclusiv în
  perimetrul Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor
  piscicole naturale;

  Acest articol da dreptul sa pescuim la stiuca.

  Dar ei zic ca conform Articolului 59 din Ordinul 23/05.03.2008 nu avem voie
  ART. 59
  Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioada de 90 de zile a permisului sau autorizatiei, dupa caz:

  f) pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie.

  Aici scrie clar ca nu se pescuieste in perioada de prohibitie, deci Ordinul 83/2014 nu mai este valabil????????

 3. jon

  vineri, 04.04.2014 at 10:37

  Frati pescari s-a deschis la 1 aprilie sezonul la braconaj pe riul olt, aci au voie sa pescuiasca;jandarmi+ braconieri , angajati hidro electrica, cu parasute di plase monofilament ca este la moda.veniti cu toti pescari sunt acasa nu are cine sa sune la 112 jandarmii+ politia sunt cu noi!SUCCES MAXIM !

 4. coco

  sâmbătă, 05.04.2014 at 12:17

  daca este interzis oricare specie de peste de ce la scrumbie de dunare este voie? toate PERSOANELE COMPETENTE PTR A FACE UN CONTROL SUNT CORUPTE ROMANIA NU MAI ESTE NIMIC O TARA DE DOI BANI IN CARE DACA PLATESTI UN PROCUROR UN SENATOR ESTI SALVAT RUSINE AACESTEI TARI DE TOT ***

 5. florin76

  luni, 07.04.2014 at 19:50

  eu am fost pe 7 aprilie si mai ma duc de cate ori am ocazia, la stiuca. daca e sa vina cineva … arunc batu in apa si nu le dau nici un motiv sa se de mari . decat amenda mai binefara bat.(79lei).,si stau sa ma bronzez pe malul apei. La asta nu e prohibitie.

 6. cornel

  miercuri, 09.04.2014 at 13:23

  Romanul se educa doar cu bataie si frica dc trebuie sa te verifice cineva anume nu puteti sa respectati o lege decat dak va amendeaza careva sau va fugareste

 7. pescar mehedintean

  joi, 15.05.2014 at 20:35

  Sus unditele ! De mâine incepe pescuitul in unele zone !

 8. Te-n2cuSapa

  miercuri, 21.05.2014 at 12:21

  @@@florin76
  din cauza unor melteni ca tine ramanem fara fond piscicol,ca nah,doar e dreptul tau sa arunci un caras de 2 cm in tigaie.Tarane,da-mi un cont si-ti trimit eu bani de maliga….stiu ca saracia e mare dar mai bine mananca urzici si ciuperci in plm decat sa dai la japca la o stiuca de 10cm….

  Altfel are dreptate cornel,romanul se educa doar cu o sapa in cap,sa fii sigur ca nu mai misca

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax