Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. MARŢI, proba de Limbă şi Comunicare la clasa a VI-a. Ce trebuie să ştie elevii despre testări. MODELE de SUBIECTE

Publicat

examen testare

examen_testare_caiet Elevii din clasele a VI-a vor susţine, în perioada 2-3 iunie, testările în cadrul Evaluării Naţionale. Pentru rezolvarea subiectelor la proba de limbă și comunicare, respectiv matematică și științe ale naturii, vor avea la dispoziţie 60 de minute. Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.

Evaluarea competențelor pentru clasa a VI-a va începe în 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică și științe ale naturii.

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Rezultatele individuale obținute nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Potrivit metodologiei, testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” și din aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”.

Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

CLASA A VI-A

Limba Română şi comunicare

Limba_Comunicare_Engleza_EN_VI_2014_Caietul_elevului

Limba_Comunicare_Engleza_Model_2_EN_VI_2014

Limba comunicare franceza_EN_VI_2014Caietul_elevului

Limba_Comunicare_Franceza_EN_VI_2014__Model_2

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

Matematica Stiinte_Model_EN VI 2014)Caietul_elevului

Matematica_Stiinte_ENVI_2014_Model_2_

Reamintim că elevii din clasele a II-a au trecut prin evaluări similare, în perioada 18-22 mai, iar cei din clasele a IV-a, în perioada 26-28 mai.

Citeşte şi Proiectul noii legi a educaţiei prevede EXAMEN de ADMITERE la LICEU, pe lângă Evaluare Naţională. Alte propuneri

Citeşte şi EVALUARE NAŢIONALĂ şi ADMITERE LICEU 2015: Modificări, calendar şi detalii. Tot ce trebuie să ştie elevii despre examene şi înscrieri

Citeşte şi EVALUARE NAŢIONALĂ 2015, pentru clasa a VIII-a. MODELE de SUBIECTE şi CALENDARUL testărilor

Elemente specifice testelor pentru Evaluare Naţională – clasa a VI-a (din raportul evaluării din 2014)

Pentru proba de “Limbă şi comunicare”, în condiţiile curriculumului mono-disciplinar aflat în vigoare, testele sunt realizate pentru a verifica competenţele comune identificate la nivelul disciplinelor Limba română, Limba modernă I şi Limba maternă (în cazul elevilor care studiază în limbile minorităţilor naţionale).

În cazul probei de “Matematică şi Ştiinţe ale naturii”, competenţele comune sunt cele de Matematică, Fizică şi Biologie.

Proba de „Limbă şi comunicare”

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a este o evaluare naţională şi reprezintă modalitatea de evaluare cu scop de orientare, de optimizare a învăţării elevilor aflaţi la finalul clasei a VI-a, introdusă prin legea educaţiei. Rezultatele consemnate în Fişa de evaluare (partea I) îi oferă cadrului didactic de la clasă posibilitatea de a integra informaţiile rezultate dintr-o evaluare externă în evaluarea calitativă, cu scopul facilitării întocmirii planurilor individualizate de învăţare.

În cazul Probei transdisciplinare Limbă şi comunicare s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare:

  1. Evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare;
  2. Raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar şi social al elevului de clasa a VI-a (11-12 ani).

Elevilor le sunt propuse două texte, (respectiv trei texte, în cazul elevilor din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale), unul în limba română şi unul într-o limbă modernă (limba modernă I studiată), texte care au o temă comună şi pe care trebuie să le înţeleagă, utilizându-le ca suport pentru rezolvarea unor sarcini de lucru/ situaţii/ „probleme” din universul lor imediat.

Deoarece sarcinile de lucru / itemii construiţi pentru această probă vizează exclusiv competenţa de receptare a mesajului scris din texte nonliterare, în scopuri diverse, corectitudinea exprimării în scris este un criteriu de evaluare implicit şi nu va fi „penalizată”. Se aplică principiile funcţionale în Programul OECD – PISA2: “Greşelile ortografice şi de gramatică trebuie ignorate, cu excepţia situaţiilor în care acestea influenţează în mod serios sensul răspunsului. Testul de înţelegere a textului (comprehensiunea textului scris) nu este un test de evaluare a exprimării în scris. Trebuie de asemenea ignorate greşelile minore în transcrierea numerelor dacă nu se specifică diferit în instrucţiunile de codificare ale unui anumit item”.

În procesul de evaluare, în formularea şi în aplicarea descriptorilor de performanţă corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic, se iau în considerare orice formulări/ modalităţi de rezolvare a sarcinilor de lucru, ce corespund cerinţelor formulate. Caietul cadrului didactic funcţionează ca un ghid al evaluatorului, ce conţine toate reperele necesare derulării unei evaluări obiective.

Caracterul transdisciplinar al probei de Limbă şi comunicare este pus în evidenţă prin proiectarea sarcinilor de lucru în relaţie cu textele selectate pentru limba maternă/ limbile materne, respectiv limba modernă I.

Textele selectate au fost selectate astfel încât să aibă următoarele caracteristici:

– Textul-suport în limba română are între 500-550 de cuvinte;

– Textul-suport în limba modernă I are între 200-250 de cuvinte;

– Textul-suport în limba maternă are între 150-200 de cuvinte;

– textele selectate să fie texte nonliterare autentice, reale, având la final sursa clar indicată;

– temele textelor au fost alese, în conformitate cu programa şcolară în vigoare, astfel încât să fie de interes pentru elevul de clasa a VI-a: comunicarea în şcoală şi în familie; universul real şi universul virtual, activităţi pentru şcoală, pentru familie, pentru timpul liber, prietenia, activităţi sportive, activităţi în şcoală, hobby-uri etc.

– tipologia textelor nonliterare selectate a respectat prevederile programelor şcolare în vigoare, de exemplu: anunţul, ştirea, scrisoarea, informaţii structurate pe baza unui mesaj, aşa cum apar pe website-uri, blog-uri accesibile elevului de clasa a VI-a, texte publicitare, articole de ziar/revistă, diferite anunţuri, ştiri din presa scrisă;

– datorită specificului probei transdisciplinare, textele propuse au fost selectate în perechi: un text în limba română şi un text în limba modernă I, elementul comun fiind tema;

– s-a urmărit să nu existe două texte selectate din surse/ autori identici, în funcţie de subiect;

– în selectarea tuturor textelor s-a evitat apariţia cuvintelor/termenilor din alte limbi decât limba română, respectiv limba modernă I, precum şi a cuvintelor/expresiilor licenţioase/de argou.

– în selecţia textelor publicitare s-a făcut referire la apariţii de cărţi/ volume/ reviste tipărite/ online; de asemenea, în pregătirea testelor s-au selectat fragmente din diverse ghiduri turistice/ culturale / istorice/ de informare generală despre anumite evenimente/ monumente/ tezaure/ elemente de patrimoniu naţionale/ internaţionale etc.;

– pentru selecţia textelor nonliterare de tip publicistic au fost preferate revistele/publicaţiile culturale / literare / de opinie, evitându-se astfel subiecte şi teme controversate / discutabile; de asemenea, au fost evitate articolele din presa cotidiană (există posibilitatea contestării unei anumite alegeri – cotidianul X în detrimentul cotidianului Y), precum şi a textelor publicitare ale produselor comerciale;

– articolele de ziar/ revistă au fost alese din publicaţii / reviste care să prezinte un real interes pentru elevii clasei a VI-a, ţinând cont şi de particularităţile de vârstă ale acestora – Textul nonliterar de tipul ştire din presa scrisă poate fi despre diferite evenimente culturale, ştiinţifice, sportive, sociale naţionale/ internaţionale;

– anunţurile selectate pot aborda teme/subiecte de interes pentru gusturile/preferinţele elevilor de clasa a VI-a.

Proba de “Matematică şi Ştiinţe ale naturii”

În conformitate cu prevederile legii proba trebuie să aibă un caracter “transdisciplinar”. Curriculum-ul parcurs de elevii clasei a VI-a este unul monodisciplinar, specific pentru Matematică, respectiv pentru Fizică şi pentru Biologie, ştiinţele studiate la clasa a VI-a, aflate în aria curriculară “Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Pentru pregătirea instrumentelor de evaluare metodologia adoptată a avut în vedere ca primă etapă analiza curriculum-ului ofertat în cazul celor trei discipline. A fost identificate un set de competenţe comune acestor trei discipline (Matematică, Fizică şi Biologie) din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”. Cea de-a doua etapă parcursă de grupurile de lucru a fost stabilirea acelor competenţe comune, posibil a fi evaluate printr-o probă scrisă, având durata de 60 de minute. Au fost stabilite apoi specificaţiile pentru proiectarea instrumentelor de evaluare.

Spre deosebire de evaluările obişnuite (de exemplu, tezele semestriale sau examenele) Evaluarea naţională de la finalul clasei a VI-a are printe scopurile definite prin lege şi orientarea, optimizarea învăţării elevilor aflaţi la finalul clasei a VI-a.

Rezultatele consemnate în Fişa de evaluare (partea I) oferă cadrului didactic de la clasă posibilitatea de a integra informaţiile rezultate dintr-o evaluare externă în evaluarea calitativă care să permită întocmirea planurilor individualizate de învăţare.

Specificaţiile testelor

Pentru această evaluare, pe baza curriculum-ului parcurs de către elevii clasei a VI-a au fost formulate următoarele competenţe de evaluat:

C1. Identificarea unor date, concepte, relaţii specifice matematicii şi/sau ştiinţelor într-un context transdisciplinar;

C2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, structural specifice matematicii şi/sau ştiinţelor cuprinse în diverse surse informaţionale;

C3. Utilizarea conceptelor, algoritmilor şi procedurilor specifice matematicii şi/sau ştiinţelor pentru a caracteriza local sau global o situaţie concretă;

C4. Exprimarea în limbajul specific matematicii şi/sau ştiinţelor a caracteristicilor cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete;

C5. Analizarea caracteristicilor unor relaţii, fenomene sau procese specifice matematicii şi/sau ştiinţelor, pornind de la situaţii reale sau ipotetice;

C6. Interpretarea unor situaţii-problemă specifice matematicii şi/sau ştiinţelor prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Citeşte şi BACALAUREAT 2015. CALENDARUL şi modele de SUBIECTE actualizate de Ministerul Educaţiei. Înscrierile încep în 25 mai

Citeşte şi BACALAUREAT 2015: Ce trebuie să înveţe elevii la Limba şi Literatura Română. Programa şi MODELE de SUBIECTE

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax