Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. MARŢI, proba de Limbă şi Comunicare la clasa a VI-a. Ce trebuie să ştie elevii despre testări. MODELE de SUBIECTE

Publicat

examen testare

examen_testare_caietElevii din clasele a VI-a vor susţine, în perioada 2-3 iunie, testările în cadrul Evaluării Naţionale. Pentru rezolvarea subiectelor la proba de limbă și comunicare, respectiv matematică și științe ale naturii, vor avea la dispoziţie 60 de minute. Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.

Evaluarea competențelor pentru clasa a VI-a va începe în 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică și științe ale naturii.

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Rezultatele individuale obținute nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Potrivit metodologiei, testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” și din aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”.

Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

CLASA A VI-A

Limba Română şi comunicare

Limba_Comunicare_Engleza_EN_VI_2014_Caietul_elevului

Limba_Comunicare_Engleza_Model_2_EN_VI_2014

Limba comunicare franceza_EN_VI_2014Caietul_elevului

Limba_Comunicare_Franceza_EN_VI_2014__Model_2

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

Matematica Stiinte_Model_EN VI 2014)Caietul_elevului

Matematica_Stiinte_ENVI_2014_Model_2_

Reamintim că elevii din clasele a II-a au trecut prin evaluări similare, în perioada 18-22 mai, iar cei din clasele a IV-a, în perioada 26-28 mai.

Citeşte şi Proiectul noii legi a educaţiei prevede EXAMEN de ADMITERE la LICEU, pe lângă Evaluare Naţională. Alte propuneri

Citeşte şi EVALUARE NAŢIONALĂ şi ADMITERE LICEU 2015: Modificări, calendar şi detalii. Tot ce trebuie să ştie elevii despre examene şi înscrieri

Citeşte şi EVALUARE NAŢIONALĂ 2015, pentru clasa a VIII-a. MODELE de SUBIECTE şi CALENDARUL testărilor

Elemente specifice testelor pentru Evaluare Naţională – clasa a VI-a (din raportul evaluării din 2014)

Pentru proba de “Limbă şi comunicare”, în condiţiile curriculumului mono-disciplinar aflat în vigoare, testele sunt realizate pentru a verifica competenţele comune identificate la nivelul disciplinelor Limba română, Limba modernă I şi Limba maternă (în cazul elevilor care studiază în limbile minorităţilor naţionale).

În cazul probei de “Matematică şi Ştiinţe ale naturii”, competenţele comune sunt cele de Matematică, Fizică şi Biologie.

Proba de „Limbă şi comunicare”

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a este o evaluare naţională şi reprezintă modalitatea de evaluare cu scop de orientare, de optimizare a învăţării elevilor aflaţi la finalul clasei a VI-a, introdusă prin legea educaţiei. Rezultatele consemnate în Fişa de evaluare (partea I) îi oferă cadrului didactic de la clasă posibilitatea de a integra informaţiile rezultate dintr-o evaluare externă în evaluarea calitativă, cu scopul facilitării întocmirii planurilor individualizate de învăţare.

În cazul Probei transdisciplinare Limbă şi comunicare s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare:

  1. Evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare;
  2. Raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar şi social al elevului de clasa a VI-a (11-12 ani).

Elevilor le sunt propuse două texte, (respectiv trei texte, în cazul elevilor din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale), unul în limba română şi unul într-o limbă modernă (limba modernă I studiată), texte care au o temă comună şi pe care trebuie să le înţeleagă, utilizându-le ca suport pentru rezolvarea unor sarcini de lucru/ situaţii/ „probleme” din universul lor imediat.

Deoarece sarcinile de lucru / itemii construiţi pentru această probă vizează exclusiv competenţa de receptare a mesajului scris din texte nonliterare, în scopuri diverse, corectitudinea exprimării în scris este un criteriu de evaluare implicit şi nu va fi „penalizată”. Se aplică principiile funcţionale în Programul OECD – PISA2: “Greşelile ortografice şi de gramatică trebuie ignorate, cu excepţia situaţiilor în care acestea influenţează în mod serios sensul răspunsului. Testul de înţelegere a textului (comprehensiunea textului scris) nu este un test de evaluare a exprimării în scris. Trebuie de asemenea ignorate greşelile minore în transcrierea numerelor dacă nu se specifică diferit în instrucţiunile de codificare ale unui anumit item”.

În procesul de evaluare, în formularea şi în aplicarea descriptorilor de performanţă corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic, se iau în considerare orice formulări/ modalităţi de rezolvare a sarcinilor de lucru, ce corespund cerinţelor formulate. Caietul cadrului didactic funcţionează ca un ghid al evaluatorului, ce conţine toate reperele necesare derulării unei evaluări obiective.

Caracterul transdisciplinar al probei de Limbă şi comunicare este pus în evidenţă prin proiectarea sarcinilor de lucru în relaţie cu textele selectate pentru limba maternă/ limbile materne, respectiv limba modernă I.

Textele selectate au fost selectate astfel încât să aibă următoarele caracteristici:

– Textul-suport în limba română are între 500-550 de cuvinte;

– Textul-suport în limba modernă I are între 200-250 de cuvinte;

– Textul-suport în limba maternă are între 150-200 de cuvinte;

– textele selectate să fie texte nonliterare autentice, reale, având la final sursa clar indicată;

– temele textelor au fost alese, în conformitate cu programa şcolară în vigoare, astfel încât să fie de interes pentru elevul de clasa a VI-a: comunicarea în şcoală şi în familie; universul real şi universul virtual, activităţi pentru şcoală, pentru familie, pentru timpul liber, prietenia, activităţi sportive, activităţi în şcoală, hobby-uri etc.

– tipologia textelor nonliterare selectate a respectat prevederile programelor şcolare în vigoare, de exemplu: anunţul, ştirea, scrisoarea, informaţii structurate pe baza unui mesaj, aşa cum apar pe website-uri, blog-uri accesibile elevului de clasa a VI-a, texte publicitare, articole de ziar/revistă, diferite anunţuri, ştiri din presa scrisă;

– datorită specificului probei transdisciplinare, textele propuse au fost selectate în perechi: un text în limba română şi un text în limba modernă I, elementul comun fiind tema;

– s-a urmărit să nu existe două texte selectate din surse/ autori identici, în funcţie de subiect;

– în selectarea tuturor textelor s-a evitat apariţia cuvintelor/termenilor din alte limbi decât limba română, respectiv limba modernă I, precum şi a cuvintelor/expresiilor licenţioase/de argou.

– în selecţia textelor publicitare s-a făcut referire la apariţii de cărţi/ volume/ reviste tipărite/ online; de asemenea, în pregătirea testelor s-au selectat fragmente din diverse ghiduri turistice/ culturale / istorice/ de informare generală despre anumite evenimente/ monumente/ tezaure/ elemente de patrimoniu naţionale/ internaţionale etc.;

– pentru selecţia textelor nonliterare de tip publicistic au fost preferate revistele/publicaţiile culturale / literare / de opinie, evitându-se astfel subiecte şi teme controversate / discutabile; de asemenea, au fost evitate articolele din presa cotidiană (există posibilitatea contestării unei anumite alegeri – cotidianul X în detrimentul cotidianului Y), precum şi a textelor publicitare ale produselor comerciale;

– articolele de ziar/ revistă au fost alese din publicaţii / reviste care să prezinte un real interes pentru elevii clasei a VI-a, ţinând cont şi de particularităţile de vârstă ale acestora – Textul nonliterar de tipul ştire din presa scrisă poate fi despre diferite evenimente culturale, ştiinţifice, sportive, sociale naţionale/ internaţionale;

– anunţurile selectate pot aborda teme/subiecte de interes pentru gusturile/preferinţele elevilor de clasa a VI-a.

Proba de “Matematică şi Ştiinţe ale naturii”

În conformitate cu prevederile legii proba trebuie să aibă un caracter “transdisciplinar”. Curriculum-ul parcurs de elevii clasei a VI-a este unul monodisciplinar, specific pentru Matematică, respectiv pentru Fizică şi pentru Biologie, ştiinţele studiate la clasa a VI-a, aflate în aria curriculară “Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Pentru pregătirea instrumentelor de evaluare metodologia adoptată a avut în vedere ca primă etapă analiza curriculum-ului ofertat în cazul celor trei discipline. A fost identificate un set de competenţe comune acestor trei discipline (Matematică, Fizică şi Biologie) din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”. Cea de-a doua etapă parcursă de grupurile de lucru a fost stabilirea acelor competenţe comune, posibil a fi evaluate printr-o probă scrisă, având durata de 60 de minute. Au fost stabilite apoi specificaţiile pentru proiectarea instrumentelor de evaluare.

Spre deosebire de evaluările obişnuite (de exemplu, tezele semestriale sau examenele) Evaluarea naţională de la finalul clasei a VI-a are printe scopurile definite prin lege şi orientarea, optimizarea învăţării elevilor aflaţi la finalul clasei a VI-a.

Rezultatele consemnate în Fişa de evaluare (partea I) oferă cadrului didactic de la clasă posibilitatea de a integra informaţiile rezultate dintr-o evaluare externă în evaluarea calitativă care să permită întocmirea planurilor individualizate de învăţare.

Specificaţiile testelor

Pentru această evaluare, pe baza curriculum-ului parcurs de către elevii clasei a VI-a au fost formulate următoarele competenţe de evaluat:

C1. Identificarea unor date, concepte, relaţii specifice matematicii şi/sau ştiinţelor într-un context transdisciplinar;

C2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, structural specifice matematicii şi/sau ştiinţelor cuprinse în diverse surse informaţionale;

C3. Utilizarea conceptelor, algoritmilor şi procedurilor specifice matematicii şi/sau ştiinţelor pentru a caracteriza local sau global o situaţie concretă;

C4. Exprimarea în limbajul specific matematicii şi/sau ştiinţelor a caracteristicilor cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete;

C5. Analizarea caracteristicilor unor relaţii, fenomene sau procese specifice matematicii şi/sau ştiinţelor, pornind de la situaţii reale sau ipotetice;

C6. Interpretarea unor situaţii-problemă specifice matematicii şi/sau ştiinţelor prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Citeşte şi BACALAUREAT 2015. CALENDARUL şi modele de SUBIECTE actualizate de Ministerul Educaţiei. Înscrierile încep în 25 mai

Citeşte şi BACALAUREAT 2015: Ce trebuie să înveţe elevii la Limba şi Literatura Română. Programa şi MODELE de SUBIECTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EDUCAȚIE

Cum începe școala în septembrie. Precizările ministrului Sănătății despre desfășurarea cursurilor din toamnă

Publicat

Elevii încep școala din 5 septembrie, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut precizări despre reguli în contextul în care numărul cazurilor COVID a crescut în ultima perioadă.

Potrivit ministrului, școlile se vor deschide cu prezență fizică pentru toți elevii, din toată țara.

Nu vor mai exista închideri ale școlilor generalizate. În județele în care numărul de paturi destinate bolnavilor COVID va fi ocupat în procent de 75, „pentru o scurtă perioadă de timp școlile vor fi închise”, până când indicatorul scade sub această valoare.

„Trebuie să acționezi chirurgical, dacă se poate spune așa, oprești școala, oprești transmiterea, două-trei săptămâni după care reiei cursurile, și nu în toată țara, ci strict într-un județ unde ai un număr mare de cazuri în spital”, a explicat Rafila, potrivit edupedu.ro.

Acesta a mai spus că numărul de infecții nu mai este un indicator, nu se mai pune problema de școală online, ci doar de ”închiderea (școlilor – n.r.) pentru o perioadă extrem de limitată”, la peste 75% grad de ocupare al paturilor din spital, până la scăderea acestuia.

Masca de protecție

Ministrul a mai spus că purtarea măștii de protecție rămâne o recomandare.

”Vor fi aceleași recomandări la care insistăm și eu sunt bucuros să constat în viața de zi cu zi că sunt multe locuri închise, multe spații închise, chiar și în mijloacele de transport în comun; am văzut, chiar și în piețe mai aglomerate, persoane care poartă mască și o poartă corect. Asta este soluția, chiar dacă acum e puțin mai dificil, vă dați seama: e vară, e greu de purtat mască, dar cred că dacă insistăm și oamenii înțeleg că este într-adevăr pentru protecția proprie sau a comunității, a colectivității în care trăiesc, cred că va exista o mult mai mare aderență la utilizarea măștii, decât la impunerea utilizării măștii într-un moment în care nervii sunt destul de întinși și în care gradul de acceptabilitate al unei măsuri care pare coercitivă cred că este destul de redus”, a spus Rafila.

În ultimele două săptămâni, numărul cazurilor de COVID a fost în creștere, observându-se o stagnare în ultimele zile.

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

VIDEO: Mai multe străzi din Câmpeni, INUNDATE după o ploaie torențială. Cum arăta centrul orașului

Publicat

Mai multe străzi din Câmpeni au fost inundate luni după-amiază, în urma unor averse torențiale. În doar câteva minute, niveul apei, în zona centrală era destul de ridicat.

Mărturie stau mai multe video-uri postate în mediul on line. Mai exact, video-urile au fost realizate de un bărbat pe străzile Avram Iancu și Moților.


În imagini se poate observa cum circulația a fost îngreunată din cauza nivelului de apă destul de ridicat. Cel mai probabil canalizarea nu a făcut față debitului de apă.

Reaminim că meteorologii au emis o avertizare meteo, de tipul COD PORTOCALIU, pentru mai multe localități din zona de munte, din Alba.

CITEȘTE ȘI: UPDATE Noi localități din Alba, sub COD PORTOCALIU de furtuni. Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Zonele vizate

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE Noi localități din Alba, sub COD PORTOCALIU de furtuni. Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Zonele vizate

Publicat

Meteorologii au emis luni, 8 august, avertizări Cod Portocaliu de furtuni valabile în mai multe zone din județul Alba.

Update 2: Între orele 15:00 – 16:00 sunt vizate localitățile Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Galda de Jos, Lopadea Nouă, Stremț, Mirăslău, Livezile și Rădești.

Se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/ mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină.

Update 1: Între orele 14:00 – 15:00 au fost vizate localitățile Zlatna, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Meteș, Almașu Mare, Bucium, Sălciua, Poșaga, Mogoș, Întregalde, Ocoliș, Râmeț și Ponor și zona de munte de peste cota 1800 m.

Se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/ mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină.

Știrea inițială

Până la ora 13:00, în județul Alba a fost vizată zona de munte de peste cota 1800 m și zona localităților Cugir, Șugag.

Potrivit ANM, între orele 12:10 – 13:00, se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/ mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină.

sursa: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Avertizare: Fraude online comise în numele Poliției Române, al FBI și Interpol. Victimele, amenințate cu arestul dacă nu plătesc

Publicat

Poliția Română a transmis o avertizare către cetățeni, legată de fraude online comise în numele instituției, sau în numele unor alte instituții de aplicare a legii, cum sunt Interpol, FBI sau Europol. 

Atacatorii pretind că au funcții importante în cadrul acestor instituții și le spun celor vizați că sunt anchetați penal pentru accesarea unor siteuri cu conținut sexual explicit cu minori. Cer în schimb bani.

Autoritățile naționale și europene vizate avertizează că angajații lor nu solicită niciodată bani în acest mod.

”Zilele trecute, am fost sesizați despre existența mai multor cazuri de fraude online, prin transmiterea unor mesaje, prin email, în care anumite persoanele și-ar fi atribuit identitatea unor lucrători cu funcții de conducere din cadrul unor structuri de aplicare a legii (Europol, Interpol, F.B.I sau PolițiaRomână).

Persoanele vătămate erau informate că fac obiectul unor presupuse proceduri judiciare, ca urmare a accesării unor site-uri, în care sunt prezentate acțiuni cu un caracter sexual explicit, cu minori.

Astfel, le erau solicitați bani, pentru a nu fi arestate.

La nivel internațional, acest tip de fraudă este cunoscut sub denumirea de government impersonation scams” au transmis reprezentanții Poliției Române.

Prin urmare, în situația în care primiți astfel de email-uri, nesolicitate, vă recomandăm să nu răspundeți, să nu accesați eventualele linkuri sau atașamente și să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție sau online, pe portalul de petiții al Poliției Române.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax